Sekundärlistan 

Om Sekundärlistan: 

En bibliografisk förteckning över övriga böcker av fiktionslitteratur där indianerna spelar en underordnad roll, är bifigurer, eller så rent av, bara nämns, men som på olika sätt ger oss en bild av hur Nordamerikas indianer figurerar i skönlitterära texter. Ibland är det bara omdömen om indianen som förs till torgs. Men det kan vara nog så intressant. Synen på indianen alltså.