Nytt till bibliografin "Indianlitteratur i Sverige" (Blog)


Christer Lindbergs viktiga uppsats  ”Foreigners in Action at Wounded Knee”

Visserligen skall ”Indianböcker i Sverige" uteslutande förteckna texter i böcker tryckta i Sverige, på svenska. Men ibland måste man av synnerliga skäl komplettera. (Oftast är dessa kompletteringar visade i kursiv text).
  Dett finns vissa saker som man bara väntat på. En sådan sak är t ex att Einar Malms redovisningar av Ragnar Ling Vannerus minnen från tiden för massakern vid Wounded Knee översatts och gjorts tillgängliga för en internationell forskarkrets. Christer Lindbergs ungdomsuppsats ”Foreigners in Action at Wounded Knee” har nu verkligen börjat uppmärksammas internationellt och getts utrymme i moderna skildringar av händelsen. Vi kan inte undanhålla en svensk läsekrets kunskapen om den bedriften. Läs: 
Lindberg, Christer
Foreigners in Action at Wounded Knee. - Nebraska Historical Society, 1990. - 12 s : ill.
= Sid 170-181 i // (Nebraska History ; 71)

Böcker som utnyttjat Christers publikation är t ex:
Greene, Jerome
American Carnage : Wounded Knee 1890 / Jerome A. Greene ; foreword by Thomas Powers. - Norman, Oklahoma : University of Oklahoma Press, 2014. - 599 p : ill.

Jackson, Joe
Black Elk : The life of an American Visionary. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2016. - ca 575 p.
Anne Christine Hornborg om Micmac och deras legender


Man kan läsa Anne Christine Hornborgs bok Mikmaq Landscapes av många skäl. Ett av dem är för att förstå varfrån allmänt kända algonkinska myter har sitt ursprung i form av uppteckningar med mera. Man kan också läsa boken som ett exempel på indianskt tänkande och en smula i grunden naturvårdande livsstil. Hursomhelst en intressant bok för alla indianintresserade. 

Hornborg, Anne Christine 
Mikmaq Landscapes : from animism to sacred ecology. - Burlington : Ashgate, 2008. - 202 p.

Christer Lindberg om Ragnar Ling Vannerus vid Wounded Knee

Visserligen skall ”Indianböcker i Sverige" uteslutande förteckna texter i böcker tryckta i Sverige, på svenska. Men ibland måste man av synnerliga skäl komplettera. (Oftast är dessa kompletteringar visade i kursiv text).
  Dett finns vissa saker som man bara väntat på. En sådan sak är t ex att Einar Malms redovisningar av Ragnar Ling Vannerus minnen från tiden för massakern vid Wounded Knee översatts och gjorts tillgängliga för en internationell forskarkrets. Christer Lindbergs ungdomsuppsats ”Foreigners in Action at Wounded Knee” har nu verkligen börjat uppmärksammas internationellt och getts utrymme i moderna skildringar av händelsen. Vi kan inte undanhålla en svensk läsekrets kunskapen om den bedriften. Läs: 
Lindberg, Christer
Foreigners in Action at Wounded Knee. - Nebraska Historical Society, 1990. - 12 s : ill.
= Sid 170-181 i // (Nebraska History ; 71)
  Skrolla nedåt på sidan!!! 

Böcker som utnyttjat Christers publikation är t ex:
Greene, Jerome
American Carnage : Wounded Knee 1890 / Jerome A. Greene ; foreword by Thomas Powers. - Norman, Oklahoma : University of Oklahoma Press, 2014. - 599 p : ill.

Jackson, Joe
Black Elk : The life of an American Visionary. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2016. - ca 575 p.

Ny skapligt intressant bok om svenskar i Minnesota och Minnesotaupproret 1862

Unknown

Stefansson, Bodil
En man som hetade Glader : om människor som Vilhelm Mobergs Kristina och Karl Oskar / [Bodil Stefansson]. - [Torekov] : Guidning på Bjäre, cop. 2017. - 375 s. : ill.

 Ur innehållet: Om Gustav Glader i kapten Mattsons skandinaviska kompani. Sid 287. - 32. Hur Taoyateduta även kallad Little Crow valdes till talesman för Dakotas och hur han förlorade sitt folks förtroende. Sid 295.- 33. Om invånarna från Lake Elisabeth och hur de flydde för sina liv tillsammans med 1000-tals andra under Dakotakriget. Sid 305. - 34. Hur Carl Glader och andra nybyggare från Chisago County sändes ut mot Hole in the Day för att förhindra ett tvåfrontskrig. Sid 316. - 35. Om livet vid Chisago Lake under Dakotakriget. Sid 321.

 Enligt författaren "bygger boken på drygt tio års efterforskningar här hemma och i USA med opublicerat material från arkiv, museer, privata samlingar och intervjuer, men också amerikansk litteratur som inte finns på svenska. Gladerboken innehåller unika kartor och foton, källförteckning per kapitel och personregister". 
 Resultatet är inte oävet. Ja man kan nog säga att även den specialintresserade hittar ett och annat nytt i texten. Välkommen bok.


© Staffan Jansson 2017