Indianska röster 


Indianska författare om nordamerikas indianer 

                                                                       
De kallar oss indianer : boken om indianer, av indianer, med all vinst tillbaka till indianer / Judith Armbruster ... ; projektledning & översättning: Annika Banfield / Översättning från engelska. - [Göteborg] : Världen i våra händer, cop. 2004. - 238 s. : ill.
  Varianttitel: De kallar oss "Indianer" : detta är vår sanning!
  Även med tryckår: 2. utg., cop. 2004. 239 s.

Indianska författare av skönlitteratur : romaner , noveller

ALEXIE, SHERMAN  f. 1966  - USA Indiansk författare (Spokane/Coeur d'Alene)

Alexie, Sherman                                        
Rödskinn / Översättning Cecilia Franklin. -  Stockholm : Ordfront. - 2004. - 288 s. 
                                              
Alexie, Sherman                                                 
Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian / Översättning: Ingela Jernberg ; Illustrationer: Ellen Forney. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - 237 s. : ill.
   Orig:s titel: The absolutely true diary of a of a part-time indian. 

DORRIS, MICHAEL 1945-1997 - USA  Indiansk författare.   
Se även: Erdrich, Louise - USA 
                                                              
Dorris, Michael 
Columbus krona / Michael Dorris. Louise Erdrich ; översättning av Gunilla Lundborg. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1992. - 400 s. 
   Orig:s titel: The crown of Columbus.1991. 

EASTMAN, CHARLES ALEXANDER [OHIYESA].        
Indiansk läkare och författare. Santee dakota- USA 1858-1939.

Eastman, Charles [Ohiyesa]
Indianerna och djurfolket / översättning av A.Berg. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 144 s. 
   Orig:s titel: Red hunters and the animal people. 1904.

   2. uppl. - 1921. - 157 s. : ill. -  (Illustrerade äventyrsböcker)   

ERDRICH, LOUISE - USA F.1954 -                 
Författare av delvis indianskt [Ojibwa] ursprung. 

Erdrich, Louise 
Kärleksbrygd : roman / översättning av Erik Frykman. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1985. - 295 s. 
   Orig:s titel: Love Medicine.1984. 
   Fortsättes av: Kärleksbrygd. Spår. Bingopalatset.

Erdrich, Louise 
Betdrottningen / översättning av Erik Frykman. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1986. - 342 s. 
   Orig:s titel: The Beet Queen. 1986.

Erdrich, Louise 
Spår : roman / översättning Mats Hörmark. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1989. - 227 s. 
   Orig:s titel: Tracks.1988.

Erdrich, Louise 
Bingopalatset : roman / Översättning Erik Frykman. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1994. - 285 s. 
   Orig:s titel: The Bingo Palace. 1994.


                                                     
Erdrich, Louise 
Berättelser om brinnande kärlek / Översättning: Susanne Sinclair. - Malmö : Kentaur, 1999. - 490 s.
   Orig:s titel: Tales of Burning Love. 1996.
                                                         
Erdrich, Louise
Antilopkvinnan / Översättning: Susanne Sinclair. - Malmö : Kentaur,
[2000]. - 238 s.
   Orig:s titel: The Antelope Wife. 1998.

Erdrich, Louise  
                                                   
Erdrich, LouiseBlåskrikans dans : ett födelseår / Översättning Susanne Sinclair. - 
Tygelsjö : Kentaur, 1998. - 222 s.
   Orig:s titel: The Blue Jay's Dance : A Birth Year. 1995.
   En ojibwaförfattares betraktelse kring moderskap och barn.
   1900-talet.
 

HARJO, JOY                    
 
Harjo, Joy
Karta över nästa värld / Joy Harjo ; översättning: Stewe Claeson. - Stockholm : Tranan, 2012. - 128 s.
                                                  
MOMADAY, N[avarre] Scott - USA f 1934. - Kiowaindian

Momaday
, N. Scott 
Hus byggt av gryning / översättning Gunnar Barklund. - Stockholm : Forum, 1975. - 218 s. 
   Orig:s titel: House made of dawn. 1966. 
        

getxinfo

ORANGE, TOMMY - Cheyenne Arapaho / USA. 

Orange
, Tommy
Pow wow / Tommy Orange ; översättning av Eva Åsefeldt. - [Stockholm] : Polaris, [2018]. - 300 s.
   Orig:s titel: There there.

POWER, SUSAN - USA                                                         
Författare av indianskt [Lakota] ursprung.

Power
, Susan 
Gräsdansaren : roman / Susan Power ; översatt av Mona Lagerström. - Stockholm : 
Tiden, 1995. - 261 s. 
   Orig:s titel: The grass dancer.

SMITH, MARTIN CRUZ - USA F. 1942 
modern av blandad indiansk härkomst (Hopi, Yaqui)

Här nedan hans romaner som har indianska inslag. 

Smith, Martin Cruz 
Nattens vingar / översättning av Lar Ekegren. - Stockholm : Norstedt, 1979. - 237 s. 
   Orig.s titel: Nightwing. 1977.
   Pocketupplaga. - Stockholm : Månpocket, 1986. 237 s.

Smith, Martin Cruz 
Hingstfållan / översättning av Jimmy Hofsö. - Stockholm : Norstedt, 1987. - 335 s. 
   Orig:s titel: Stallion gate. 1986.


WALLIS, VELMA - USA F. 1960                      

Wallis, Velma 
Två kvinnor : en indianlegend från Alaska ; översättning Kerstin Hallén ; [vinjetter James Grant]. - Stockholm : Trevi. - 141 s. 
  Orig:s titel: Two old women. 1993.

Morgan, Lael 
Förläggarens efterord. - 5 s. 
= Sid. 138-142 i: 
Wallis, Velma 
Två kvinnor : en indianlegend från Alaska ; översättning Kerstin Hallén ; [vinjetter James Grant]. - Stockholm : Trevi. - 141 s. 
  Orig:s titel: Two old women. 1993.

WELCH, JAMES - USA F. 1940 
Författaren Svartfotsindian. 
  
Welch, James 
Drömmen om Pikunis / översättning Lars Åberg ;  [vinjetter] Dana Boussard. - Höganäs : Wiken, 1989. - 349 s.  
   Orig:s titel: Fools Crow.1986.

   Pocketutgåva med titeln: Indianens dröm.  - Wikenpocket, 1992. - 349 s.  
    Cook, Barbara: A Tapestry of History and Reimagination : Women's Place in James Welch's Fools Crow.

Welch, James 
Besök /  Min första svåra vår /Den enda baren i Dixon /  Magisk räv / [dikter][tolkningar av] B.D. [Barbro Dahlin]. - 1 s., 2 s., 1 s., 2 s. 
= Sid. 675, 675-676, 676-677, 677 i: USA-POESI,1984.


Biografier, memoarer m m


BLACK ELK - Oglala lakota

[Black Elk]  
Svarta Hjorten  
Den heliga pipan : Svarta Hjortens berättelse om oglala siouxindianernas sju riter / upptecknad och utgiven av Joseph Epes Brown ; översättning av Anna Greta Tornee. - Stockholm : Författarförlaget, 1978. - 166 s.  
   Orig:s titel: Sacred Pipe.  

Black Elk 
Black Elk talar : historien om en helig man av oglala lakota-folket / återberättad av John G. Neihardt (Flaming Rainbow) ; översättning av Nina Lunabba ; [faktagranskning: Mikael Kurkiala]. - Stockholm : Bergh, 1997. - 279 s. : ill., kartor.
   Orig:s titel: Black Elk speaks.

Ett par självbiografier av uppbygglig andlig karaktär från vår egen tid: 

CRYING WIND - USA f. 1943 Kickapoo 

Stafford, C[rying] W[ind]  
Crying Wind / Illustrationer Crying Wind Stafford ; översättning: Kerstin Gårdsjjö. - 4. uppl. - Örebro :
Libris, 1987. - 169 s. : ill.  
   Orig:s titel: Crying Wind. 1977.

Stafford, C[rying] W[ind]  
Solblomman : [Crying Winds nya liv] / översättning Kerstin Gårdsjö. - Örebro : Libris, 1982. - 178 s.  
   Orig:s titel: My searching heart.  1980.
   Andra delen av hennes självbiografi som börjar med "Crying Wind”.

HARJO, JOY                    

Harjo, Joy
Karta över nästa värld / Joy Harjo ; översättning: Stewe Claeson. - Stockholm : Tranan, 2012. - 128 s. 

WOODEN LEG - Cheyenne

[Wooden Leg]  - Cheyenne 
Marquis, Thomas Bailey   
Sitting Bull-krigare i elden / Thomas B. Marquis ; övers. från engelska
Einar Malm ; [omslag och illustrationer] av Gunnar Olofsson]. - Stockholm : Lindqvist, 1963. - 224 s. : ill. 
   Orig:s titel:  Warrior. [Wooden Leg : a warrior who fought Custer]. 
   

Författare med ett visst indianskt arv : Memoarer och skönlitteratur

Black indians 

ANDERSON, MARIAN - 

Anderson, Marian
Med sång genom livet : en självbiografi / Översättning från engelskan av Signe Månsson. - Stockholm : Gummesson, [1957]. - 222 s. : ill.
   Orig:s titel: My Lord What a Morning.
   S. 15 : "Farmor var en imponerande kvinna, rätt stor och tjock och 
   såg på det hela taget bra ut. Hon tyckte om att påminna folk om, att 
   hon hade indianblod i sina ådror." 


                                           
WALKER, ALICE - USA - Afroamerikan/Cherokeeindian "Hennes
mormorsmor Tallulah var mest fullblodscherokee"

Walker, Alice  
Följeslagaren / Översättning Kerstin Hallén. – Stockholm : Trevi, 1990. – 365 s.  
   Orig:s titel: The Temple of My Familiar. 1989.  
   Rör till en del det intressanta ämnet ”black indians”.

WALKER, ALICE - USA - Afroamerikan/Cherokeeindian "Hennes
mormorsmor Tallulah var mest fullblodscherokee"


TURNER, TINA - USA  Afroamerican/Navaho

Turner, Tina 
Jag Tina / Tina Turner , tillsammans med Kurt Loder ; Översättning: Hans O Sjöström. - Stockholm :
Norstedt, 1987. - 266 s. : ill. 
Orig:s titel: I, Tina. cop.1986. 
Spec. sid. 13-17, 23,30. 
Enligt biografin tycks Tina Turner (egentligen Anna Mae Bullock), vara navajoindianska. Ehuru uppväxt i Tennessee,uppges Tinas mor, Zelma Bullock vara svart indianska (s. 15). ”Nerför backen, på andra sidan Forked Deer Road bodde klanens indianska gren, Zelmas förälddrar Josephus och Georgianna Currie. Papa Joe var kort och mörk…. Han var…trefjärdedels Navajoindian, vilket var märkvärdigt i Tennessee, cherokeeindianernas land… Mama Georgie…det sas att hon hade uteslutits ur sin stam för att hon hade gift ner sig… Hennes släkt Flaggs, såg klart indianska ut - kvinnorna var kända för sina höga kindben, sneda ögon och kraftiga hår… (s. 15-16). 
Tina Turner är alltså ett exempel på det nu alltmer uppmärksammade ”black indians”. 

Hedin, Östen
Tina Turner. - 2 s.
= Sid. 99-100 i: HEDIN, 1984. Indianska författare av skönlitteratur : lyrik

Samlingsverk innehållande indiansk lyrik


De visste det fanns en bok : [33 indiansånger och två chippewabesvärjelser] / [sammanställd av] Vagn Lundbye ; översättning: Elisabeth Korndahl. - Stockholm : Katten, 1989. - 61 s. 
   Översättning från danska av valda sånger. Originalen på indianspråk.

Det blommande trädet : indiansk kärlekslyrik / i tolkning av Siv Cedering Fox. - 
Stockholm : Forum, 1973. - 145 s.
                                                                                             
                                                        
Levande ursprung : indianska myter, dikter och sånger / sammanställlt av Kenneth Dinér ; [Illustrerad av Roland Elf]. -  Halmstad : Svensk-indianska förbundet Sundance, [1997]. -[64] s. : ill.
  

Indiansk poesi / Barbro Dahlin. - 9 s.
= Sid. 2-11 i:
CAFÉ EXISTENS // 1982 : 17/18. 
  En del indiandikter ingår i artikeln, somliga av moderna indianska författare.
 

Indiansånger [En mans klagosång över sin döda son. - 2 s. ; Gräset på berget. - 2 s ; Kärlekssång. 1 s.] / [Tolkningar av Erik Blomberg]. - 5 s.
= Sid. 29-33 i:
Modern amerikansk lyrik från Walt Whitman till våra dagar / tolkad av Erik Blomberg. - Stockholm : Bonnier, 1937. - 219 s. 

Sex indianpoeter [Robert H. Davis ; Anita Endrezze ; Nia Francisco ;
Linda Hogan ; A. Sadongei ; Gail Tremblai]. - 21 s.
= Sid. 11-31 i: TIDSKRIFTEN 90-tal // 1992 : 7

Skymningslek : kärlekslyrik / i urval av Erwin Leiser ; med illustrationer av Martin   
Lamm. - Stockholm : FIB:s Lyrikklubb, 1958. - 77 s. : ill. - (FIB:s lyrikklubbs bibliotek ; 42)    

      Ny utg. - Stockholm : Prisma/FIB:s lyrikklubb, 1966. - 77s.     

USA-poesi : 700 dikter från 1010-1983 / redigerad av Jan Verner-Carlsson. - Göteborg : Café existens, 1984. - 910 s. : ill.
   Innehåller: Indian & Eskimådiktning. - 17 s. [= sid. 33-49][Huvudsakligen hämtat 
   ur "Vi kommer att leva igen" se nedan.

Vi kommer att leva igen : indianska myter, dikter och visioner / urval och översättning av Gösta Friberg. - Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1973. - 223 s. - (FIB:s lyrikklubbs bibliotek ; 167)

Vi 
kommer att leva igen : eskimå- och indiandikter från Berings hav till Panama / urval och översättning av Gösta Friberg. -  [Ny uppl.]. - Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1982. - 226 s. : ill. - (FIB:s lyrikklubbs bibliotek ; 229) 


Anonyma dikter, besvärjelser ritualtexter m m


Brown, Dee                                 
Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee : erövringen av vilda västern ur indianernas perspektiv / Dee Brown ; översättning: Lars Ekegren och Lars Ohlsson ; förord: Mikael Kurkiala. - Utökad. utg. - Stockholm : Karneval, 2008. - 447 s. : ill.
  Orig:s titel: Bury my heart at Wounded Knee.
   Innehåller ett antal dikter, sånger snarast med melodistämma.
   Boken har givits ut i flera något varierade upplagor. 

Anonym dikt. - 2 s.
= Sid. 151-152 i:
Malm, Einar
Berömda indianhövdingar. - 1960.

Andedanssånger. - 2 s.
= Sid. 56-57 i:
Malm, Einar
Berömda indianhövdingar. - 1960.

För att lyckas på jakt. - 1 s.  
= Sid. 115 i: FRÄMMANDE…, 1908.  
   Hupa  

Hultgren, Gunilla  
Långt-Liv-i-Lycka : en bok om navahoindianernas sandmålningar, sånger och myter / Redigering, översättning, kommentarer, förord och efterskrift av Gunilla Hultgren. - Stockholm : Awe/Geber, 1992. -265 s. : ill. 

Ljusets skapelse - sandmålningens rit / [tolkad av Gösta Friberg]. - 32 s.
= Sid. 57-59 i:
Friberg, Gösta
Växandet : dikter.  - Stockholm : Bonnier, 1976. - 97 s.

Qa’ö katsin taawi = Kewanhongnaya Majspojkarnas kachinasång / [tolkning] Nina Falkenberg. - 2 s.  
= Sid. 58-59 i: 
I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antolgoi / sammanställd av Gunilla Lundgren och Siv Widerberg ; illustrerad av Margareta Nordqvist. - Stockholm : Litteraturfrämjandet, 1993. - 176 s. : ill.   

[Ritualtexter från Zuni]. - ca 15 s.
= Sid. [6], 52-56, 91-92, 101-102, 136-138, 146-149, 159, 182 i:
Benedict, Ruth  
Kulturmönster : livsstilar och sedvänjor / översättning av Gulli Högbom.  Ny utg. - - Stockholm : Aldus/Bonnier, 1960. - 211 s. - (Aldusböckerna ; 25)
    Orig:s titel: Patterns of culture. 
    Första svenska uppl. 1949.  

Sång från Pawneeindianerna : I vida, allt vidare cirklar
= Sid. 195 i: 
Forman, Werner  
Konst från fjärran länder / W. och B. Forman ; [översättning från tyskan]. - Stockholm : Tiden, 1961. 
   D 1. - Egypten. Afrika. Amerika. Söderhavet. Indonesien. - 323 s. : 
   ill.  

Till en ande, boende i en ihålig klippa. - 1 s.
= Sid. 115 i: FRÄMMANDE..., 1908.
Huronbön.

Wisdom of the Cree indians from Canada = Cree-indiansk visdom / [tolkning] Nina Falkenberg. - 1 s.  
= Sid. 25 i: 
denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antolgoi /  sammanställd av Gunilla Lundgren och Siv Widerberg ; illustrerad av Margareta Nordqvist. - Stockholm : Litteraturfrämjandet, 1993. - 176 s. : ill. 

En yanaförbannelse. - 1 s.  
= Sid. [5] i: LANG, 1973.  


Särskilda författare : tiden före 1900

Sitting Bull [Tatanka Yotanka] 1831-1890.
[Kortdikter / av Sitting Bull]. - 2 s.
= Sid. 275, 277 i: 
Malm, Einar
Berömda indianhövdingar. - 1960.

Särskilda författare : tiden efter1900

BLUE CLOUD, PETER 
(Aroniawenrate) f 1935 - USA 
Indiansk författare. Mohawk irokes.

Blue Cloud, Peter 
Läger / [tolkning av] T.M.G [Thomas Mera Gartz].    
= Sid. i:  
Snyder, Gary 
Gammalt vis : sex essäer / till svenska av Thomas Mera Gartz. - Alsike : Arkturus, 1981. - 75 s.

HARJO, JOY

Harjo, Joy
Kvinnan som hänger från 13:e våningen. - 3 s.
= Sid 118-120 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s. 

Harjo, Joy
Hon hade många hästar. - 3 s.
= Sid 120-122 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s. 

 

Manitonquat  (Medicine Story) - USA      Wampanoag

Manitonquat 
Wuniish/Gå med skönheten. - 2 s.  
= Sid. 4-5 i:  
Manitonquat  
Återvänd till ursprunget : en överlevnadshandbok för urinvånare och naturmänniskor / av Manitonquat (Medicine  Story) ; [svensk översättning: Mats Guve]. -  Borlänge : Björnen, 1993. -   240 s : ill.   
   Orig:s titel: Return to creation 

Manitonquat   
Hör o mänsklighet, mitt hjärtas bön. - 2 s.  
= Sid. 234-235 i:  
Manitonquat  
Återvänd till ursprunget : en överlevnadshandbok för urinvånare och naturmänniskor / av Manitonquat (Medicine  Story) ; [svensk översättning: Mats Guve]. -  Borlänge : Björnen, 1993. -   240 s : ill.   
   Orig:s titel: Return to creation  

MESTOKOSHO, RITA - f 1966   Innu     Omslag   

Mestokosho, Rita    Adlibris om boken      Svd   Tidn kulturen  GD
Hur jag ser på livet, mormor = Eshi uapataman nukum = Comment je perçois la vie, grand-mère : [en diktsamling med poesi på innu, franska och svenska : recueil de poésie en innu, en français et en suédois] / Rita Mestokosho ; [förord av J.M.G. Le Clézio ; tolkning från franskan av Paul Moerman ; fotografi: Laurent Denimal & Eden Bromfield]. - Göteborg : Beijbom books, 2010. - 89 s.

Naturens Skönhet

säg inte att du vill dö
När jorden, din moder, föder dig
säg inte att du vill fly
När allting andas liv omkring dig.
Hör du inte hur din syster floden kallar?
Hon flyter som blodet i dina ådror
Hör du inte hur din broder vinden talar till dig?
Han viskar: anförtro mig dina våndor.
Her du inte där uppe i skyn
Din mormor månen lysa över dina kval?
Lyft mot den store evige anden din blick
Han andas hopp och tar emot din själ.
Låt ditt hjärta slå ut
Och se, naturen hjälper
Låt dina drömmar blomma
Och se hur livet vänder…

TOHE, LAURA [Navaho]

Tohe, Laura  
Namnen. - 2 s.
Originalet i: ”No parole today”. - 1999.
= Sid 104-105 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.

WELCH, JAMES - USA F. 1940 
Författaren Svartfotsindian.

Welch, James 
Besök /  Min första svåra vår / Den enda baren i Dixon /  Magisk räv / [dikter][tolkningar av] B.D. [Barbro Dahlin]. - 1 s., 2 s., 1 s., 2 s. 
= Sid. 675, 675-676, 676-677, 677 i: USA-POESI,1984. 

 

ZEPEDA, OFELILA -  f 1952  Tohono O’odham (Papago)  

Zepeda, Ofelia
Det ska börja regna / [Översättning Stewe Claeson]. - 1 s.
= Sid 75 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.

 

Zepeda, Ofelia
Watto/Ramada/ [Översättning Stewe Claeson]. - 2 s.
= Sid 77-78 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.

Zepeda, Ofelia
Havets kraft / [Översättning Stewe Claeson]. - 2 s.
= Sid ?-? i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.


INDIANSKA MYTER OCH SAGOR, SAMT DERAS MODERNA ÅTERBERÄTTARE.
Myter, sagor och legender av någorlunda säkert ursprung.

All världens sägner... 
Peyotereligionen. - 2 s.  
= Sid. 325-326 i: ALL…, 1984.  
   Sägen om hur peyotereligionen kom till comancherna.   

En allegorisk berättelse om menniskoslägtets uppkomst, om Manabozho, och om början till den medicinska svartkonstens religiösa mysterier : en Potawatomi-tradition. - 4 s.
= Sid. 418-421 i: UNONIUS, 1861/1983.

Bruchac, Joseph  
Vindörnen : [Abenaki-indianernas berättelser om Gluskabi] / berättad av Joseph Bruchac ; illustrerad av Kahionhes ; till svenska av Stefan Mählqvist. -  Danmark : Mundelstrup : CDR, 1986. - 78 s. : ill.  
   Orig:s titel: The Wind Eagle.1985.

Bruchac, Joseph  
Stenjättar och flygande hvuden : [irokesindianernas sago-berättelser] / berättad av Joseph Bruchac ; illustrerad av Kahionhes ; till svenska av Stefan Mählqvist. -  Danmark : Mundelstrup : CDR, 1987. - 90 s. : ill.  
   Orig:s titel: Stone Giants and Flying Heads. 1979. 

Bruchac, Joseph 
Kriget mot ormarna / berättad av Joseph Bruchac ; illustrerad av Kahionhes ; till svenska av Stefan Mählqvist. -  Danmark : Mundelstrup : CDR, 1988 - 90 s. : ill.  
   Orig:s titel: ? . 1975. 
   Irokeser.  


Cruse, Amy
Myternas bok : gudasagor från hela världen / Översättning: Åke Ohlmarks. - Malmö :Hemmets journal, 1975. - 271 s. ill.
   Orig:s titel: The Book of Myths.  
    De nordamerikanska indianernas myter. = Sid. 122-123 [Om de 
    indianska myterna];  
    [Myter från algonkinerna:]
    Glooskap och spädbarnet. - s.124-126.
    Hur Glooskap besegrade vintern. - s.126-129,
    De fyra önskningarna. - s.130-131  
    Glooskaps avsked. - s.131-133.
    [Annat ursprung:]
    Historien om ärransiktet. - s.133-140,
    Majsens ande. - s.140-143, [Irokestalande folk:]  
    Medicinmannen. - s.143-149, [Chinook:] 
    Blå Nötskrikan. -s.149-156. 

Edsman, Carl-Martin
"I en uppsats med rubriken "Björnmodern" återberättar M.Barbeau skildringen av hur en ung indiankvinna förvandlades till en björn och födde tvillingar". - 1 s.
= Sid 43 i: EDSMAN, 1994.
   [Nordvästkusten]

Ett girigt barnbarns kosmiska stöld. - 2 s.  
= Sid. 50-51 i: FÖRVANDLINGAR, 1992.  
  Tlingit. Trickster, skapelsemyt. 

Hethuskan eller krigsdansen. - 2 s.
= Sid. 324-325 i: ALL..., 1984.
Sägen om krigsdansens uppkomst.
Ponca 

Ingstad, Helge  
Apacheindianerna : på jakt efter den förlorade stammen / översättning av Einar Malm. - Stockholm : Skoglund, 1946. - 338 s. : ill.  
   Orig:s titel: Apache-indianerne : jakten på den tapte stamme. 
   Andra delen av boken som utspelas bland 1930-talets apacher 
   innehåller en del myter och berättelser, samt sånger.

Irokeserförbundet. - 4 s.
= Sid. 321-324 i: ALL VÄRLDENS..., 1984.

[Irving, Washington]
De hvita, röda och svarta menniskornas ursprung. - 4 s.
= Sid. 413-416 i: UNONIUS, 1861.

Tillhagen, Carl-Herman  
Kråkan i mytologin. - 2 s.  
= Sid. 66-67 i: TILLHAGEN, 1978.  
  
Como-saga.  

Lévi-Strauss, Calude
Berättelsen om Asdiwal. - 56 s.
= Sid. 47-102 i: LÉVI-STRAUSS, 1969.

Lévi-Strauss, Claude  
Lodjurets historia / översättning av Jan Stolpe. - Stockholm : Norstedt, 1992. - 285 s. : ill.  
  Orig:s titel: Histoire de lynx. 1991.  
  Pocketupplaga. - Stockholm : MånPocket, 1994. - 285 s. : ill.    
  En bok som innehåller en hel del exempel på myter från 
  nordvästkusten och platån.

Linck, Olaf  
En sommar bland siouxindianer / över-sättning från danskan av Karl Ekman. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1926. - 178 s. : ill. 
   En reseberättelse från 1920-talet siouxreservat. Innehåller bl a:
   "WM. No Fat berättar historien om ett förändrat namn". - s.65-72
   Indianska andehistorier. - 88-101
   Vandrande Älgen berättar en "rolig" historia. - s. 148-155. 

Lopez, Barry Holstun  
Vargen och människan / med fotografier av John Bauguess ; översättning Ingela  Björck. - Stockholm : Liber, 1981. - 303 s. : ill.  
   Orig:s titel: Of  Wolves and Men.  
   Om indianer och vargar. Fakta, myter, sagor, sånger m m.

Mercer, John  
Sägner bland utdöende folkslag / John Mercer ; ill. av Tony Evora ; från engelskan av Ulla Brunius. -  Stockholm : Malmö : Stuttgart : Zürich : Bergh, 1984. - 131 s. : ill. - (Berghs ungdomsbibliotek) 
   Orig:s titel: the stories of vanishing peoples.   
   Akaiyan och bävrarna (Svartfots-indianerna i Nordamerika). – 6 s. = 
   Sid. 109-114
    Den elaka pojken och solens färger. (Thompsonflodens folk i 
    Nordamerika). – 3 ss. 115-117
    Hur kaninen fångade solen (Omaha-folket i Nordamerika). – 3 
    s.=Sid. 118-120
    Bäverns torn. (Cheyenne-indianerna i Nordamerika). – 3 s.= Sid. 
    121-123
    Den Gamle skapar världen (Svartfots-indianerna i Nordamerika). – 
    8 s.= Sid. 124-131.  

Moberg, Gösta
Indiankvinnan som räddade sin by. - 7 s.
= Sid. 80-86 i: RÖD..., 1963.

Moberg, Gösta
Indianska legender. - 6 s.
= Sid. 178-183 i: RÖD..., 1963.
Cayugairokes, Seminole.

Månen
 och rödskinnen. - 3 s. [Cree-saga]. 
= Sid. 46-48 i: 
Goy, Franco 
Månen nästa : det första stora målet för 1960-talets rymdforskare : fiction och science om månen och månfärder / Franco Goy, Vizio Melegari. - Malmö, 1963. - 156 s : ill 
   Orig:s titel: La storia della nostra amica luna. 

[Nootka-indian och Big Foot (Snömannen)]. - 1 s.
= Sid. 158 i: MYTER..., 1984.

När Koyot förlorade människans odödlighet. - 2 s.
= Sid. 52-53 i: FÖRVANDLINGAR, 1992.
Trickstermyt. Nez Percé.

[Paiute-legend]. - 2 s.
= Sid. 41-42 i: MYTER...,1984.

Peyotereligionen. - 2 s.
= Sid. 325-326 i: ALL…, 1984.
Sägen om hur peyotereligionen kom till comancherna.

Philip, Neil
All världens myter i text och bild / berättade av Neil Philip ; illustrerade av Nilesh Mistry ; svensk text av Ingegärd Martinell. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 1996. - 192 s. : ill.
   Orig:s titel: The illustrated book of myths.
   Solgudens barn. - [Skapelsemyt : Navaho]. - 2 s.= Sid. 36-38.

En pueblolegend. - 2 s.
= Sid. 326-327 i: ALL…, 1984.

Den röda  svanen. - 8 s.  
= Sid. 204-211 i: FOLKSAGOR, 1987.  
   Fox. 

Sagan om hundbarnen / översättning av Jan-Öjvind Svahn. - 2 s.  
= Sid. 619-620 i: VÄRLDENS BÄSTA MYTER..., 1962.  
   Quinault.  

[Senecalegend]. - 2 s.
= Sid. 321-322 i: NISBETH, 1874.

Skapelsetro]. - 2 s.  
= Sid. 823-824 i: FRAZER, 1925/1987.  
   Maidu, senalindianer.  

Snismarck, Olle    Sid [166] 
Förrädarens park : Bilder från nordvästra USA / Omslag och illustrationer av författaren. - Stockholm : Smålänningen, 1983. - 211 s. : ill. 
  Reseberättelse som också blickar bakåt och berättar kåserande en del 
  om södra Oregons historia där indianerna spelar en viktig roll. Kapitel 
  som "Massakern" berör Rogue river-krigen och "Fyra sagor om Crater
  lake" återger Klamath-indianska historier 
som vi väl mest hänför till 
  Platåns kulturområde. Men annars är det Umpqua och 
  Chinookindianska traditioner som författaren funderar kring och en 
  liten samling berättelser kallad "En flätad korg fylld med indiansagor" 
  sägs härstamma från Chinook (Vinteroffer), av okänd proveniens är 
  "Om vi alla hjälps åt" och "Den vita hjorten" sägs vara från Umpqua. 
  "Det allseende ögat" från Wishram, "Dödens land" (anonym), liksom 
  "Fredens dal", Emellertid handlar den berättelsen om Seatco, 
   hövdingen över alla onda andar, vilket inte är någon annan än  medan 
   den mytiska "Bigfoot" som ju sägs hålla till i området. "Skeppet" sägs 
   komma från Clatsop. "Grottmonstret" från indianerna i Willamette 
   valley (trol. Kalapuya eller Umqua). "Solen, solen!" av okänt ursprung, 
   "Bergens strid" (okänd ursprung), "När den stora floden kom" 
   (Squamish), 


Stiessel, Lena, 1931-
Skapelsemyter från hela världen / återberättade och kommenterade av Lena Stiessel ; [illustrationer: Sven Gunnar Lidmar]. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1995. -177 s. : ill. 
   Nordamerikas indianer.- 104-108
    [Kort återberättade skapelsemyter från olika stammar : Tlingiter, 
     Algonkin, Huroner, Crows, Sioux, Pawnee, Navajo eller Navaho].
     Pueblo-indianernas skapelsemyt. - 109-110. 
     Omaha-indianernas skapelsemyt. - 111.
     Hopi-indianerna. - 112-113 + Hopi-indianernas skapelsemyt. - 
     s.115-125.

Totems gåva : indianska myter och sägner / berättade av V. Hulpach ; ill. av M. Troup;  
i översättning av Åke Ohlmarks. - Stockholm : Tiden, 1976. - 221, [2] s. : ill.  
   Övers. från den tyska utg. med titeln Das Geschenk der Totems :     
   Indianermärchen. 

“Den vite mannens ankomst“. - 2 s.  
= Sid. 327-328 i: ALL VÄRLDENS...,1984.  
 Chinook/Clatsop 

Wood, Marion  
Andar, hjältar & jägare från de nordamerikanska indianernas mytologi / illustrationer av John Sibbick ; översättning av Siv Jungefeldt-Sundling och Ylva Spångberg. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1982. - 132 s. : ill.  
   Orig:s titel: Spirits, Heroes & Hunters from North American 
   Mythology. 


Världens  bästa myter och sagor i urval / Red. av Erland Ehnmark. Jan Öjvind Svahn. - Stockholm : Natur och Kultur, 1962. - 636 s. : ill. - (Världens bästa i urval) 


Indianska myter återberättade för barn  

All världens vackra sagor / samlade av Lisa Tetzner ; svensk red. av Karl Johan Rådström. - Stockholm : Bonnier.

   Blå samlingen / teckningar av Eric Palmquist. -  1956. - 330 s. 
   Gröna samlingen / teckningar av Erik Prytz. - 1957. - 306 s. 
   Gula samlingen / teckningar av Stig Södersten. -  1957. - 359 s.  
   Blå samlingen / teckningar av Martin Lamm. -  1958. - 331 s. 
   Röda samlingen / teckningar av Martin Lamm. -  1958. - 314 s.  
   Nordanvinden. - 5 s.  = Sid. 81-84 i: Blå,,,, 1956. [Östra Skogslandet 
   : algonkintalande indianer],
    Pojken som blev varg. - 5 s. = Sid. 184-188 i: Blå..., 1956. 
   [Algonkintalande indianer], Spindelkvinnan. -  6 
    s. = Sid. 236-241 i: Gröna..., 1957.
    Valfiskhuset på havets botten. - 4 s. = Sid. 298-301 i: Gröna..., 
    1957.[Nordvästkusten?], 
    Hur människorna blev buffeljägare. - 2 s.  = Sid. 322-323 i:  
    Gröna..., 1957.[Prärien], 
    Flickorna som gifte sig med örnen och valfisken. - 2 s. = Sid. 
    343-344 i:  Gröna..., 1957. [Nordväst-
    kusten] ??, 
    Måne och sol. - 2 s. = Sid. 125-126 i: Gula..., 1957. 
    Så tändes stjärnorna. - 3 s. = Sid. 293-295 i: ALL...4, 1958.[Platån 
    eller nordvästkusten]

Den bruna sagoboken : [sagor från hela världen] / urval och bearbetnng av Andrew Lang ; översättning av Åke Ohlmarks ; illustrationer av H. J. Ford. - Stockholm : AWE/Geber, 1981. -   320 s. : ill.
   Orig:s titel: The brown fairy book. - 1904.  
  
   Bollbäre och den Onde. - sid. 50-59 [Indiansk saga]
   Bollbäre slutför sitt uppdrag. - sid. 60-68. [Indiansk saga]
   Den sluga haren. - sid. 94-97  [Indiansk saga]
   Sköldpaddan och hans brud. - sid. 98-104 [Indiansk saga]


BRÖLLOPSMOCKASINERNA    

Bröllopsmockasinerna : Lakota-indiansk folksaga / illustrerad av Katarina Merganser. - Klavreström : Hägglund, 2004. - 21 s. : ill. 

BRÖLLOPSMOCKASINERNA                                 

Bröllopsmockasinerna : Lakota-indiansk folksaga / illustrerad av Katarina Merganser. - Klavreström : Hägglund, 2004. - 21 s. : ill. 

Cohen, Caron Lee 
Lerhästen : en pawnee-legend / Åter-berättad av Caron Lee Cohen ; illustrerad av Shonto Begay ; 
översatt av Stefan Lyssarides. - Stockholm : Carlsen/if, 1992. - [28] s. : ill. 
    Orig:s titel: The mud pony. 1988. 
    Bygger på en pawneelegend berättad av Yellow-Calf, nedtecknad 
    av George A..Dorsey. 

dePaola, Tomie 
Indianflickan och de stora andarna / Text/Bild: Tomie de Paola ; Svensk text: Camilla Gripe. - Stockholm : Carlsen/if, 1985. - [28] s. : ill. 
  Orig:s titel: The legend of the bluebonnet. 1983. 
  Baserad på en folksaga av comancheindianskt ursprung.

dePaola, Tomie 
Penselblomman / svensk text: Camilla Gripe. - Stockholm : Carlsen/if, 1989. - [36] s. : ill. 
  Orig:s titel: The legend of the indian paintbrush. 1988.

Esbensen, Barbara Juster 
Stjärnflickan : en sägen från Ojibwayindianerna / text: Barbara Juster Esbensen ; bild: Helen K.Davie ;  
svensk text: Camilla Gripe. - Stockholm : Carlsén/if, 1990. - [32] s. : ill. 
   Orig:s titel: The star maiden. 1988. 
   Bilderbok. Bygger på berättelsen "The star and the lily" från "The 
   traditional History and Characteristic 
   Sketches of the Ojibway nation" av George Copway 
   [Kah-ge-ga-gah-bowh], ojibwahövding 1850. 

Esbensen, Barbara Juster 
Himlastegen : en sägen från Ojibway-indianerna. - / text: Barbara Juster Esbensen ; bild: Helen K. Davie ; svensk text: Camilla Gripe. - Stockholm : Carlsen/if, 1991. -  [32] s. : ill. 
  Orig:s titel: Ladder to the sky. 1989. 
  Ang. orig:s ursprung: Se ovan. 

Folket från Middle Waters och hur de blev till : Indiansk, Nord-Amerika. - 4 s. 
  Osage-myt. 
  = Sid. 10-13 i: 
Den Magiska boken : äventyr, sagor och myter från hela världen / [utarbetad av Den nordiska alternativgruppen] ; översatt och bearbetad av Lars-Erik Berg och Jörgen Runholm. - Stockholm : Svenska UNICEF-kommittén. - 75 s. : ill.

Folksagor från 17 länder / [utg. av] Gerd Manne, Anne Hvenekilde. - Rosersberg : Hodab läromedek, 1980. - 101 s. : ill. 
   Orig:s tiel: Eventyr fra 17 land.  
   Senare tryckning: 2. tr., 1982, 3. tr., 1985, 4. tr., 1988 

Goble, Paul 
Sagan om den heliga hunden / Berättad och illustrerad av Paul Goble ; Översättning: Gunvor V. Blomqvist. - Stockholm : 
Opal, 1981. - [30] s. : ill. 
   Orig:s titel: The gift of the sacred dog.  1980.

Goble, Paul 
Buffelkvinnan / Text/bild: Paul Goble ; Svensk text: Uno Palmström. - Stockholm : Carlsen/if, 1986. - [30] s. : ill.  
   Orig:s titel: Buffalo woman. 1984.

Goble, Paul 
Den stora kraftmätningen mellan alla fåglar och djur / Text/bild: Paul Goble ; Svensk text:
Uno Palmström. - Stockholm : Carlsen/if, 1987. - [30] s. : ill. 
   Orig:s titel: The great race of the birds and animals. 1985.

Goble, Paul 
Järnhästens död / Text/bild: Paul Goble ; Svensk text: Uno Palmström. - Stockholm : Carlsen/if, 1989. - [30] s. : ill. 
   Orig:s titel: Death of the iron horse. 1987. 
   Berättelsen om prärieindianernas enda kända överfall på ett 
   järnvägståg, utfört av cheyenner 1867.

Goble, Paul 
Hennes sju bröder / Text/bild: Paul Goble ; Svensk text: Uno Palmström. - Stockholm : Carlsen/if, 1990. - [30] s. : ill. 
   Orig:s titel: Her seven brothers. 1988. 
   Cheyenneindiansk legend om karlavagnens tillkomst. 

Goble, Paul 
Drömvargen / Text/bild: Paul Goble ; Svensk text: Uno Palmström. - Stockholm : Carlsen/if, 1991. - [30] s. : ill. 
   Orig:s titel: Dream wolf. 1990. 

Goble, Paul 
Bortom bergens kam / Text/bild: Paul Goble ; Svensk text: Uno Palmström. - Stockholm : Carlsen/if, 1993. - [30] s. : ill.  
   Orig:s titel: Beyond the ridge. 1989. 
   Bygger på prärieindianernas föreställning om döden.

Den gula sagoboken / urval och bearbetning av Andrew Lang ; Översättning av
Åhke Ohlmarks ;  Illustrationer av H.J.Ford. - Stockholm: Awe/Geber, 1978. - 395 s. : ill.
   Orig:s titel: The Yellow Fairy Book. - 1894.
     Innehåll:
     Pojken och vargarna eller det brutna löftet s. 176-179 [Indiansk 
     saga]
     Den döda hustrun. - sid. 189-191 [Irokesisk saga]
     Själarnas land. - sid. 192-194 [Indiansk saga] 

Hands, Nancy  
Fågeln och björnen / Nancy Hands har upptecknat och illustrerat sagorna ; John M Steinberg har översatt sagorna 
och skrivit samtalsfrågor till dem. - Stockholm : LiberUtbildningsförlaget, 1979. - 15 s. : ill. - (Sagor i gruppsamtal)(Indiansagor). 
   Saga från puebloindianerna. Bilderbok. 

Hands, Nancy  
Hur jorden kom till / Nancy Hands har upptecknat och illustrerat sagorna ; John M Steinberg har översatt sagorna 
och skrivit samtalsfrågor till dem. - Stockholm : LiberUtbildningsförlaget, 1979. - 15 s. : ill. - (Sagor i gruppsamtal)(Indiansagor). 
   Saga från Ashinabe [ojibwa]. Bilderbok.

Hands, Nancy  
Den talande stenen / Nancy Hands har upptecknat och illustrerat sagorna ; John M Steinberg har översatt sagorna 
och skrivit samtalsfrågor till dem. - Stockholm : LiberUtbildningsförlaget, 1979. - 15 s. : ill. - (Sagor i gruppsamtal) (Indiansagor). 
   Saga från Haidafolket. Bilderbok.

Hands, Nancy  
Pojken och valen / Nancy Hands har upptecknat och illustrerat sagorna ; John M Steinberg har översatt sagorna 
och skrivit samtalsfrågor till dem. - Stockholm : LiberUtbildningsförlaget, 1979. - 15 s. : ill. - (Sagor i gruppsamtal)(Indiansagor).  
   Saga från Seneca-irokeserna. Bilderbok.

Hoffman, Mary
Jord, eld, vatten luft / text: Mary Hoffman ; bild: Jane Ray ; översättning och bearbetning: Anna-Lena Wästberg. - Uppsala : Eldmor, cop. 1995. - 76 s. : ill.
    Orig:s titel: Earth, fire, water, air.
    Att stjäla elden. - [Myt nordamerika indianer. - 1 s. = Sid. 39 ; 
    [Åskfåglar och stjärnfolk]. -[Notis om den mytologiska åskfågeln]. - 
    2 s.= Sid. 66-67.

Hoffman, Mary
Sol, måne och stjärnor / text: Mary Hoffman ; bild: Jane Ray ; översättning och bearbetning: Anna-Lena Wästberg. - Uppsala : Eldmor, cop. 1998. - 77 s. : ill.
    Orig:s titel: Sun, moon and stars.
     En handfull stenar. -  [Myt om vintergatan. Navaho]. - 2 s. = Sid. 
     18-19
     I solens hus. - [Tvillingmyt Nordamerika]. -2 s. = Sid. [36]-39  ; 
     Vita Stjärnkvinnan och Stora Stjärnan. -  [Pawnee]. -2 s. = Sid. 
     72-73.

Jättens dotter och andra folksagor om starka kvinnor / berättade av Ethel Johnston Phelps ; översättning: Jadwiga P. Westrup ; illustrationer av Eva Eriksson. -  Stockholm : Alfabeta, 1985. -  174 s : ill. 
 Orig:s titel: The maid of the north 1981.
        Pocketutgåva 1988.
       Jägarflickan : Indiansaga från Nordamerika. - 7 s. = Sid. 42-48, 
       Hur sommardrottningen kom till Canada : Indiansaga från 
       Canada. - 8 s. = Sid. 93-100[Algonkintalande indianer, Östra    
       skogslandet], Lutande pilen : Amerikansk indiansaga. - 6 s.= 
       Sid.145-150[Östra skogslandet] 


Martin, Rafe 
Sotnäsa / text: Rafe Martin ; bild: David Shannon ; svensk text: Lotta Bratt. - Stockholm : Carlsen/if,  
1993. - [32] s. : färgill.  
   Orig:s titel:The rough-face girl.  
   En saga på askungetemat från algonkinindianerna..  

Mayo, Margaret
Skapelsemyter / återberättade av Margaret Mayo ; illustrerade av Loise Brierley ; översättning av Birgitta Gahrton. - Stockholm : Alfabeta, 1996. - 75 s. : ill.
   Orig:s titel: the Orchard book of creation stories.
   Fånga den och spring : hur elden fick ett gömställe i träden : [en 
   nordamerikanska 
   indianberättelse][Nordvästkusten]. - 7 s. = Sid. 20-26 
   Leran på sköldpaddans rygg : hur jorden blev till : [en 
   nordamerikansk indianmyt] [Wyandot. Huron]. - 
   5 s.= sid. 60-64.
  
Mercer, John  
Sägner bland utdöende folkslag / John Mercer ; ill. av Tony Evora ; från engelskan av Ulla Brunius. - Stockholm : Malmö : Stuttgart : Zürich : Bergh, 1984. - 131 s. : ill. - (Berghs ungdomsbibliotek) 
   Orig:s titel: the stories of vanishing peoples.   
   Akaiyan och bävrarna (Svartfots-indianerna i Nordamerika). – 6 s. = 
   Sid. 109-114
    Den elaka pojken och solens färger. (Thompsonflodens folk i 
    Nordamerika). – 3 ss. 115-117
    Hur kaninen fångade solen (Omaha-folket i Nordamerika). – 3 
    s.=Sid. 118-120
    Bäverns torn. (Cheyenne-indianerna i Nordamerika). – 3 s.= Sid. 
    121-123
    Den Gamle skapar världen (Svartfots-indianerna i Nordamerika). – 
    8 s.= Sid. 124-131.  

Nordanvinden - indiansk saga. - 5 s.
= Sid. 154-158 i: SAGOR..., 1988.
= Sid. ???-??? i: ALL VÄRLDENS..., 1956/1958.   

Sagor att läsa och berätta : en antologi av Harritte Söderblom. -Stockholm : Litteraturfrämjandet, 1988. - 190 s. - (En bok för alla barn och ungdomar)

TAYLOR, C.J. - Canada f. 1952. - Författaren delvis mohawkättling. 

Taylor, C.J. 
Sagan om Ensam och förfaderns ande : indiansk legend / Text/bild: C. J. Taylor ; svensk text: Johan Holmér. 
- Stockholm : Carlsen/if, 1991. - [22] s. : ill. 
   Orig:s titel: The ghost and The Lone Warrior : an arapaho legend. 
   1991. 
   Bygger på en arapaholegend: ”The lame warrior and the skeleton”, 
   från Tipi Tales of the American Indian av D. Brown. 

Taylor, C. J. 
Sagan om Två-Fjädrar och Majsgudinnan : indiansk legend / Text/bild: C. J. Taylor ; svensk text: Johan Holmér. 
- Stockholm : Carlsen/if, 1991. - [22] s. : ill. 
   Orig:s titel: How-Two-Feather was saved from loneliness : an 
   Abenaki legend. 1990. 
   Bygger på en abenakilegend: ”The origin of corn” ur Browns Journal 
   of American Folklore, vol 3  omtryckt i Tales of the North American 
   Indians, samlade av Stith Thompson.

Tetzner, Lisa  
Den svarta nöten : historier och sagor om indianer, negrer och söderhavsbor / av Lisa Tetzner ; översättning från tyskan av Ingrid Rääf ; illustrationer av Liselotte Neupert-Mende. - Uppsala : Lindblad, 1954. - 192 s. 
   Orig.s titel: Die scwarze Nuss. 
              
Troughton, Joanna 
När kaninen stal elden / från engelskan av Christina Tranmark_Kossman. - Malmö : Bergh, 1979. - [32] s. : Ill. 
   Orig:s titel: How Rabbit stole the fire. 1979. 
   Bygger på en indiansaga från östra skogslandet. 

Om myter och sagor

Bruchac, Joseph -  

Schöler, Bo 
Berättelserna, indianerna, Gluskabi och vi. - 11 s. 
= Sid. 67-77 i:
Bruchac, Joseph
Vindörnen : [Abenaki-indianernas berättelser om gluskabi / Berättad av Joseph Bruchac ; Illustrerad av Kahionhes ; Till svenska av Stefan Mählqvist. - Mundelstrup : CDR-förlag, 1985. - 78 s. : ill. 

Schöler, Bo 
Efterskrift. - 9 s.
  [Om irokesiska myter och sagor]
= Sid. 82-90 i:
Bruchac, Joseph
Stenjättar och flygande huvuden : [irokesindianernas sago-berättelser] / Berättad av Joseph Bruchac ; Illustrerad av Kahionhes ; Till svenska av Stefan Mählqvist. - Mundelstrup : CDR-förlag, 1987. - 90 s. : ill. 

[Om irokesiska myter och sagor]
= Sid. 80-90 i:
Bruchac, Joseph
Kriget mot ormarna / Berättad av Joseph Bruchac ; Illustrerad av Kahionhes ; Till svenska av Stefan Mählqvist. - Mundelstrup : CDR-förlag, 1988. - 90 s. : ill.

Sagans vandringsväg. - 1 s.
= s. 204 i: FOLKSAGOR, 1987.
Faktablad om Fox (Räv-)indianerna.


Folktro och föreställningar

En mängd exempel på folktro och föreställningar, givetvis helt ur
sina sammanhang finns hos Tillhagen och Frazer. Båda författarnas
böcker är försedda med skapliga register.

Tillhagen, Carl-Herman  
Fåglarna i folktron. - Stockholm : LT, 1978. - 357 s : ill.  
   En hel del notiser berör de nordamerikanska indianerna.   
  
   Allmänt sid. 34,55,65-66, 114-115, 153,199, 222- 224, 248, 
   313,325.  
   Nordöstra skogslandet: Algonquin s. 329 ; Chippewa [Ojibwa] s.128 ; 
   Kanadensiska [indianer] s. 199, 307 ;      Tuscarora[irokes] s. 22  
   ; Wyandot s. 315.  
   Sydöstern: Cherokee s. 93, 192, 196, 203, 222, 228, 251 ; 
   Chitimache s.151.  
   Prärien : nomader: Dakota[sioux]  s. 34, 222, 223 ; Kråk s. 224 ;    
   Svartfot s. 182.  Prärien : Bofasta: Mandan s.     223 ;  Pawnee s. 
   65.  
   Sydvästern : nomader: Jicarillaapacher  s. 65 ; Navajo s. 34.  
   Sydvästern : bofasta: Mojaves s. 204 ;  Pima s.     199 ;  Zuni s. 
   204.  
   Californien: Como [Pomo?] s. 66. 
   Platån: Klamath s. 55 ; Tenanai [Tenino?] felaktigt sid  243=223 ;  
  Thompson s. 313.
   Nordvästkusten: Bilquila[Bella coola] s. 48 ; Kwakutl s. 55,105, 149, 
   Nakomquilisala[Kwakiutl] s. 149 ;  Nootka     s. 129, 130 
   Nititat[Nootka] s. 294 ; Tillamook s. 151 ; Tlinkit s. 34. 

Indiansk folktro kring kroppen och anständigheten :  

Tillhagen, Carl-Herman  
Vår kropp i folktron. - Stockholm : LT, 1989. - 367 s. : ill.  
   Innehåller bl a: Nordamerika s. 9, 24, 85,108. Kanada s. 
   63,65,112,131. British Columbia s. 85. Indianfolk i  
   Nordamerika s. 12,126,245.  Subarktis: Doné[Diné] s. 65, 266 
   ; Dogrib  s. 266 ; Hare s. 266.  
   Nordöstra skogslandet: Irokeser s. 77, 112,269.  
   Sydöstern: Cherokee s. 117, 266, 303 ; Chokteau[Choctaw] s. 132 ; 
   Creek s. 306 ; Muskhogean s. 112 ; Yuchi s.       265.  
   Prärien : nomader: Arapago [Arapaho] s. 65 ; Aueos [allierade med 
   sioux 1600-tal] s 306 ; 
   Blackfeet s. 132 Cheyenne   s. 65 ; Comanche s. 65 ; Crows s. 
   64, 266 ; Dakota[Sioux] s. 65, 194,197, 269, 306  ;         Kiowa s. 
   65.  
   Prärien : Bofasta: Hidatsa s. 64 ; Omaha s. 66.  
   Sydvästern : nomader: Navahos s. 64.  Sydvästern : bofasta: Pima 
   s. 85 ; Zuni s. 64,72.  
   Platån: Flathead s. 282 ; Nez Perze[Nez  Percé] s. 108 ; Shuswap s. 
   85 ;  Thompson s. 77  
   Nordvästkusten: Atfalati s. 197 ; Bella coola s. 143 ; Chinok 
   [Chinook] s. 224 ; Kwakiutl s. 61 ff, 65 ; Lillooet s. 61,63     ; Nootka 
   s. 62 ; Salishan s.           61,64, 84, 224 ; Simshian[Tsimshian] s. 
   61,64 ; Tlinkit s. 61,65,131 ; Vancover s. 117. 

Indiansk folktro kring himlafenomenen och vädret:

Tillhagen, Carl-Herman 
Himlens stjärnor och vädrets makter. - Stockholm : Natur och kultur, 1991. - 304 s. : ill. 
   Innehåller notiser om:  Subarktis:  Hare s. 354 ; Kaska s. 363 ;  
   Naskapi s. 209  
   Nordöstra skogslandet: Micmac s. 204  
   Prärien : nomader: Prärieindianer s 355 ; Cheyenner s. 154, 244, 
   247, 384,  
   Sutaio s. 245 (del av cheyenne) ; Tsistsistas s. 384 
   =Cheyenne]Oglala[lakota][sioux] s. 384.  
   Prärien : Bofasta: Pawnee s. 384.  
   Sydvästern : nomader: Mescalero apache s. 372 ; Navaho s. 170.  
   Platån och bassängen: Paiute s. 363;Umatilla s. 125,128.  
   Nordvästkusten: Tlingit s. 372.  

Frazer, James G.  
Den gyllene grenen : studier i magi och religion / översättning av Ernst Klein ; förord av Martin P:n Nilsson. - Stockholm : Natur & kultur, 1925. - 888 s.  
   Orig:s titel: The golden bough. 

   2. uppl. - Förord av Åke Hultkrantz. - 1987.  
   Pocketupplaga 1992. 

Retorik, tal, brev, politiska manifest mm.

Samlingar : Antologier speciellt med indianska texter

Lyssna vite man : skrifter och tal av de amerikanska indianerna riktade till erövrarna 1500-1970 / Lars Persson. - Stockholm : Pan/Norstedt, 1973. - 192 s.  

Lyssna vite man : skrifter och tal av de amerikanska indianerna riktade till erövrarna 1470-1976 / Lars Persson ; fotografierna av Edward Sheriff Curtis. - Stockholm : Norstedt, 1982. - 241 s. : ill.  

Lyssna, vite man! : indianska skrifter och tal riktade till erövrarna / i urval och översättning av Lars Persson. - Omarb. utg. - Lund : Bakhåll, 1997. - 174, [8] pl.-s. : ill.                                                                               

Samlingar : Antologier med någon indiansk text

En liten bok om de nordamerikanska indianernas visdom / Sammanställd av Steven McFadden ; översättning Eva Trägårdh. - Vällingby : Strömberg, 1994. - 48 s. : ill.
   Orig:s titel: The little book of native american wisdom. 1994.

Lequenne, Michel
Christofer Columbus : upptäckaren och äventyraren / Michel Lequenne ; översättning från franskan av Marie Jörgensen ; granskad av Björn Fischel och Margareta Rye. - Stockholm : Bergh, 1992. - 160 s. : ill.
   Orig:s titel: Christophe Colomb.
   Innehåller ett antal exemel på nordamerikansk indiansk talekonst s. 139-143.

Olsheden, Jan  
Vår ungdoms hjältar / Jan Olsheden, Stellan Olsson. - Höganäs : Bra böcker, 1978. - 263 s. : ill. 
   Ett avsnitt om indianer. Några småexempel på indiansk talekonst.

Olsson, Lars-Åke  
Flugfiske i fjällen / foto Leif Milling. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1989. - 157 s. : ill. 
  Bok om sportfiske. Texten interfolierad av indianska citat. 

Ordspråk jorden runt / tolkade av Herman Stolpe ; teckningar av Poul Ströyer. - Stockholm : LT, cop. 1987. - 190 s. : ill.
Sid. 105-108 "Indianska röster".

Streiber, Whitley
Skuggornas varg / översättning av Hans-Jacob Nilsson. - Stockholm : Bonniers junior, 1987. - 111 s.
   Orig:s titel: Wolf of shadows. 1985.
Inte alls en indianbok, men vadrje kapitel inleds med ett citat av kända indianer på temat naturvård. 

Enskilda 

Adrios tal. - 1 s.
   Huroner - 1600-talet
= Sid. 139 i: 
Lequenne, Michel
Christofer Columbus : upptäckaren och äventyraren / Michel Lequenne ; översättning från franskan av Marie Jörgensen ; granskad av Björn Fischel och Margareta Rye. - Stockholm : Bergh, 1992. - 160 s. : ill.
   Orig:s titel: Christophe Colomb.

George, Dan [Kust Salish 1900-talet]
Mina mycket goda vänner [Tal]. - 2 s.
= Sid. 172-173 i: PERSSON, 1973. Äv senare utg.

McCloud, Janet  
Ett varningens budskap. - Stockholm : Svensk indianska förbundet, 1982. - 28 s. - (Svensk indianska förbundets skriftserie : 3) 
   2. uppl. -, 1987. 

Medicine Story 
Återvänd till ursprunget : en överlevnadshandbok för urinvånare och naturmänniskor / av Manitonquat (Medicine  Story) ; [svensk översättning: Mats Guve]. -  Borlänge : Björnen, 1993. -   240 s : ill.  
   Orig:s titel: Return to creation. 


Red Jacket 

Ur Senecahövdilngen Red Jackets svar till missionören Cram vid deras möte 1805. - 3 s.
= Sid. 139-141 i: LEQUENNE, 1992.
   Seneca irokes. 

SEATTLES TAL  

Berömt är det tal och  brev som Seattle, hövding  för Suquwamish höll eller skrev. Om han nu gjorde det. Det finns i många varianter: 
En vulgärvariant fabricerad av ett månadsmagasin i USA togs länge som den korrekta texten, trots hänvisningar till både bufflar och järnvägar som Seattle aldrig någonsin torde ha stött på.
  Trots att det är en tidningsartikel kan vi inte undanhålla läsarna att talet var infört på ledarplats (!) i Dagens nyheter pingstdagen 1975!!!

...ty detta land är heligt för oss : Suquamihövdingen SEATTLEs budskap 1854 i samband med att den federala amerikanska regeringen övertog landområden vilka hört till hans folk i sekler, i nuvarande staten Washington / Mats Liljefors har hemfört Suquami-hövdingen Seattles budskap och övsersatt det till svenska. - 1 s.
= Sid 2 [ledarplats] i: Dagens nyheter // 1975 05 18.

Settles "tal" har sitt egentliga ursprung i en version nedtecknad ur minnet 1887 av en vit läkare vid namn Henry Smith som hävdar att han närvarat då talet hölls 23 år tidigare. Emellertid
är den vanligst publicerade versionen av talet skriven som speakertext till en film producerad av Southern Baptist Radio and Television Commission, och som ville utgöra apell mot miljöförstöringen. Texten skrevs 1972 av en manusförfattare från Texas vid namn Ted Perry. Strax efteråt trycktes den i tidskriften "Environmental Action", med anspråk på att vara Seattles egna ord. Sin stora spridning fick talet då det även trycktes i den tidskrift som resenärer  som flög med Northwest Airlines erbjöds som läsning. Då med titeln "The Decidedly Unforked Message of Chief Seattle".  När en reporter från New York Times tog upp frågan om talets autenticitet med illustratören till bilderboken "Vår Broder Örn, Vår Syster Himmel", Susan Jeffers, svarade hon:"Basically, I don't know what he said. But I do knkow that the native American people lived this philosophy, and that's what's important."
  För den goda sakens skull har lögner alltid fått stå emotsagda. Det är sällan lönt att göra tillrättalägganden. Den som försökte i det här fallet var Fergus M. Bordewich i boken "Killing the white mans Indian. - 1996.

En skrift som reder ut sammanhangen och förmodligen ger oss den korrekta texten till vad som kallats Seattles tal är:

Seattles tal / [utgivare: Svensk idianska förbundet] ; [Översättning: E. Bjärlund]. - Stockholm : Svensk indianska förbundet, 1982. - 12 s. : ill. - (Svensk indianska förbundets skriftserie ; 1) 

Seattles tal. / [Översättning: E. Bjärlund ; Redigering: Ann-Cathrine Lagercrantz] -  4:e rev. uppl. - Stockholm : Folkens museum, 1993. - 15 s. : ill.

 Annat om Seattle och hans tal: 

Jansson, Lars Erik  
Seattles tal 1855 / Lars Erik Jansson och Erik Stride. - 12 s.  
= Sid. 7-18 i: DE TOG VÅRT..., 1980.  
   ...försöker reda ut begreppen... 

Wennersten, Lars  
Seattle ca 1788-1866. - 3 s.  
= Sid. 173-175 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 229-231 i: NYA..., 1980.  

[Seattle]  
Jorden är den vite mannens fiende. - 2 s.  
= Sid. 32-33 i: PERSSON, 1982.  
   Brev till president Pearce. 

Seathes tal. - 2 s.
= Sid. 141-142 i: LEQUENNE, 1992.
   Suquwamish.

[Seattle]  
Indianhövdingens brev. - 3 s.  
= Sid. 129-131 i: TONÅRSLÄSNING 3, 1981.  

[Seattle]  
Seathes tal. - 2 s.  
= Sid. 24-25 i: PERSSON, 1973.  
= Sid. 30-31 i: PERSSON, 1982.  

[Seattle]  
[Seattles tal]. - 3 s.  
= Sid. 75-77 i: TYSK, 1977.  

...de ord man tillskriver indianhövdingen Seattle [utdrag]. - 2 s.
= Sid. 93-94 i: Nordström, 1999.

Seattles tal ligger också till grund för bilderboken ”Vår broder örn”: 

Jeffers, Susan  
Vår broder örn, vår syster himmel / ett budskap från hövdingen Seattle ; bilder av Susan Jeffers ; översatt av Uno Palmström. - Stockholm : Carlsen/if, 1992. - [27] s. : ill.  
   Orig:s titel: Brother Eagle, sister Sky.1991. 

SeattleDikter
Suquamihövdingen Sea The:s budskap 1854. - 3 s.
= Sid. 66-68 i: 
 i förening : antologi för föreningslivet / Urval av Inga-Britt Höjer, Björn Höjer och Jörgen Larsson. - Stockholm : Sober, 1988. - 143 s.

Hövding Seattles tal eller brev till president Washington (sic!)
= Sid. 318-319 i: Den svenska högtidsboken / [Redaktion: Göran Palm...]. - Stockholm : En bok för alla, 2000. - 710 s.
  Eg. ur: Jeffers. Susan:Vår broder Örn, vår syster Himmel. - 1992.


----------------------------------------------------------------------------

McCloud, Janet 
Ett varningens budskap. - Stockholm : Svensk indianska förbundet, 1982. - 28 s. - (Svensk indianska förbundets skriftserie : 3)
   2. uppl. -, 1987. 

Standing Bear, Luther
Luther Standing Bear. - 2 s.
= Sid. 142-143 i: LEQUENNE, 1992.
   Lakota sioux.

Tecumseh hävdar den röde mannens rätt gentemot den vite. - 1 s.  
= Sid. 260 i: VÄRLDENS BÄSTA TAL..., 1962.  

Tecumseh, Shawnee-hövding. - 1 s.  
= Sid. 39 i: OLSHEDEN, 1978.  
   Tal. 

TRUDELL, JOHN - USA F 1946            

Trudell, John  
Ett tal av John Trudell. - Stockholm : Svensk indianska förbundet, 1982. - 12 s. - (Svenskindianska förbundets skriftserie ; 2) 

   2. uppl., 1987.


Piktogram

Robinson, Andrew
Indianska piktogram. - 1 s : ill.
= Sid. 56 i: ROBINSON, 1998.
  Oglala lakota 

NEW AGE 

Bear Heart 
Vinden är min mor : en indiansk schamans liv och lära / Bear Heart & Molly Larkin ; översatt av Mona Nordin. - Malmö  Richter, 1997. - 264 s.  
   Orig:s titel: The wind is my mother.
   Ny utg. - 1999. 

Ur reklamen kring bok och författare, förmodligen vanskligt att ta helt på allvar:

Bear Heart och Molly Larkin Bear Heart är en traditionellt utbildad medicinman, en schaman. Idag delar han med elegant enkelhet med sig av sina erfarenheter och tekniker. Erfarenheter som har
tagit honom genom personliga tragedier men som också lärt honom hur han kan hjälpa andra i svåra stunder.  
Molly Larkin, Kalifornien, ser sig själv som en andlig sökare, med ett stort intresse för amerikansk indianreligion. Vid en minnesgudstjänst för en vän träffar hon Bear Heart, som tröstade alla med värme, djupsinne, humor och medkänsla.  
Alltsedan dess har de fortsatt träffas och Bear Heart har delat med sig av sin oerhörda kunskap. Det finns mycket att lära om de indianska traditionerna, synen på livet och hur man förhåller sig till jorden och varandra. Det skiljer sig väsentligtfrån det västerländska samhällets.
Det väsentliga i hans budskap, alla de visdomsord som har hjälpt Molly Larkin i det andliga sökandet, har sammanfattats av henne i denna bok.  

Eadie, Betty     
Omsluten av ljuset / Betty J Eadie ; med Curtis Taylor ; översättning: Gull Brunius. - Stockholm : Forum, 1994. - 164 s.
   Orig:s titel: Embraced by the light.

Eadie, Betty 
När hjärtat vaknar /  Översättning: Gull Brunius. - Stockholm : Forum, 1997. - 220 s.
   Orig:s titel: The awakening heart.

Eadie, Betty J
Betty Eadies mamma är siouxindian, och Betty är nummer sju i en barnaskara på tio som växte upp på landsbygden i Nebraska och på Rosebud Indian Reservation i Syd-Dakota. Betty är själv mamma till åtta barn och mormor och farmor till lika många. Hon är verksam som hypnoterapeut och ägnar sig också åt privat rådgivning i olika frågor.
När Betty var 31 år gammal vårdades hon på sjukhus efter en operation. Man förväntade sig att hon skulle bli helt återställd, men komplikationer tillstötte och under en kort period var hon medicinskt sett död. Hennes nära-döden-upplevelse anses som en av de mest fantastiska som någonsin berättats.  
Betty skriver om sin upplevelse av döden i boken Omsluten av ljuset, som sålts i över fyra och en halv miljon ex och legat på New York Times bestsellerlista över ett år. 
Hon har hållit hundratals föreläsningar om sina upplevelser och hon har varit med i en mängd TV-program både hemma i USA och utomlands. Betty Eadie bor med sin man Joe i nordvästra USA. 


Freke, Timothy
Livets cirkel : föreställningar, kultur och traditioner hos Nordamerikas indianer / Timothy Freke & Wa'Na'Nee'Che' [Dennis Renault] ; översättning: Lars Göran Larsson. - Stockholm : Svenska förl.,1997. - 128 s. : ill.
Orig:s titel: Native American spirituality:
       3. tr., 1999

En liten bok om de nordamerikanska indianernas visdom / Sammanställd av Steven McFadden ; översättnng Eva Trägårdh. - Vällingby : Strömberg, 1994. - 48 s. : ill.
   Orig:s titel: The little book of native american wisdom. 1994.

Medicine Story 
Återvänd till ursprunget : en överlevnadshandbok för urinvånare och naturmänniskor / av Manitonquat (Medicine  Story) ; [svensk översättning: Mats Guve]. -  Borlänge : Björnen, 1993. -   240 s : ill.  
   Orig:s titel: Return to creation.

Wannabees

Med wannabees menas här vad andra kallat bedragare. Gemensamt för Gråa Ugglan och Långa Lansen var att de kom att uppfattas som något annat än vad de egentligen kunde göra anspråk på. I det ena fallet var det en man utan något som helst indianblod i ådrorna som kom att framstå, antagligen med hans goda minne, som representant för indianskt tänkande och levnadssätt (Gråa Ugglan).
  I det andra fallet, gäller det Långa Lansen, som möjligen hade en smula cherokeeblod i ådrorna, men växte upp i den amerikanska södern i snarast svart slavmiljö och hade egentligen ingenting med svartfötterna att göra. P g a sitt utseende som kunde passera som indianskt, gavs möjligheter till studier i högre grad än som svart och han kom med tiden så till den milda grad att uppfattas som svartfotshövding att hans fiktiva biografi om svartfotshövdingen Long Lance kom att ingå i kurslitteraturen vid universitet världen över. Bl a i Göteborg.
   På något sätt är kritiken mot de båda en smula orättvis. Bägge kom att leva tillräckligt länge bland sina respektive grupper Ojibwas respektive Svartfötter och åtminstone i fallet Gråa Ugglan adopterad in i gruppen, att de vad gäller indiansk erfarenhet säkerligen överträffar många andra som [under tidigare århundraden] rövats och adopterats in i de indianska gemenskaperna. En definition på indian kan vara, att såväl personen (individen) som det indiankollektiv som omger honom uppfattar individen som stammedlem. Idag är det andra regler som gäller. Man skall vara registrerad indian för att "räknas". Detta egentligen för att skydda upphovsrätten till indianernas konsthantverk.


GRÅA UGGLAN  
[Grey Owl el. Wa-Sha-Quon-Asin eg. Archie Belaney] - Skottland / Canada  1888-1938.
   

Gråa Ugglan
Min vän bävern / av Gråa Ugglan - Wa-Sha-Quon-Asin ; med 30 illustrationer, varav 11 teckningar av förfataren ; översättning från engelskan av Thorsten W. Törngren. - Stockholm : Geber, 1935. - 220 s.
   Orig:s titel: Pilmgrims of the wild.

Gråa Ugglan 
Barn och bävrar / översättning från engelskan av Thorsten W. Törngren ; med illustrationer och vinjetter av 
författaren. - Stockholm : Geber, 1936. - 206 s. : ill. 
   Orig:s titel: The adventures of Sajo and her beaver people. 1935. 

Gråa Ugglan 
Det övergivna blockhuset : berättelser från det nordliga Kanada / till svenska av Johan  
O. Lilliehöök. - Stockholm : Geber, 1939. - 318 s. : ill.  
   Orig:s titel: Tales of an empty cabin. 1936. 

LONG, SYLVESTRE CLARK - USA/Canada 1896-1932   
Författaren var inte någon svartfotshövding. Hans indianska arv var annat, men ringa.   

Långa Lansen 
Långa Lansen : en svartfothövdings självbiografi / av hövdingen Buffelbarnet Långa Lansen ; med förord av Irvin S. Cobb, till svenska av Brita Hebbe. - Stockholm : Geber, 1929. - 254 s. : ill.  
   Orig:s titel: Buffalo Child, Long Lance : the autobiography of a blckfoot indian chief. 1928. 

Long, Sylvester Clark  
Långa Lansen : en svartfotsindian / översättning Brita Hebbe ; illustrationer Bengt Arne Runnerström. - Ny reviderad upplaga. - Stockholm : Natur och kultur, 1985. - 213 s. : ill. - (Nya skattkammarbiblioteket)  
   Orig:s titel: Buffalo Child Long Lance. 1928.  

Long, Sylvester Clark  
Spökhästen / Översättning av Stig Ericson ; illustrerad av Nils Stödberg. - 10 s.
   Ett avsnitt ur boken "Långa Lansen"
   = Sid. 196-205 i: Din vän hästen : berättelser och fakta : en antologi    / av Åke Runnquist. - 
   Stockholm : Bonnier, 1965. - 223 s. : ill.


Övrigt

Robinson, Andrew
Indianska piktogram. - 1 s : ill.
= Sid. 56 i: ROBINSON, 1998.