Om Indianboksutgivning i Sverige 1926-1950

Under den här perioden börjar man leta efter sannare skildringar av nordamerikas indianer för en vuxen publik. För att kompensera barnens läsning av Buffalo Bill ges det ut en mängd menlös (ofta med kristna övertoner, av kristna förlag) litteratur. Nordlandsromanen följs upp av Kanadaberättelser av mer faktabetonad karaktär som inte syns i den här listan, med undantag för Gråa Ugglan, Freuchen och delvis MacFie. Framförallt uppstår ett behov av en kvalitativt bättre vuxeroman exemplifierad av Kennth Roberts helt suveräna ”Nordvästpassagen” m fl. Boken har en helt annan karaktär än filmen, måste tilläggas, i synen på indianerna. En och annan helt oslagbar ungdomsbok ser också dagens ljus, då erkannerligen Coryells Nidahbe, som skiljer sig avsevärt från hans tidigare Tan-ta-ka då den egentlige författaren nu var Fannie Hardy Eckstorm, specialist på indianer i Maine, där det hela utspelas. Olycksfall i arbetet är Rubicams ”Vid indiangränsen. - 1941, till synes faktainspirerad men totalt rasistisk. Det omdömet delar den bara med Robert Montgomery Birds ”Roland Forresters äventyr”. 


Binns, Ottwell: Ett äventyr i vildmarken. - 1928.
Cleve, Bertil: Lejonbröderna. - 1929.
Långa Lansen: Långa Lansen. - 1929.
Marsh, George: I Kanadas urskogar. - 1930.
Johnsson, Harald: Nybyggarna vid S:t Lawrencefloden. - 1931.
Roberts, Elizabeth Madox: De vida fälten. - 1931.
Sterner, Ewald: Äventyr i vildmarken. - 1931.
Steuben, Fritz: Den röda stormen. - 1933.
DeVylder, Ludvig: Daniel Boones saga. - 1935.
Gråa Ugglan: Min vän bävern. - 1935.
Borg, Erik: Nybyggarna vid Delawarefloden. - 1936.
Coryell, Hubert V.: Tan-ta-ka. - 1936.
Coryell, Hubert V.: Nidahbe. - 1937.
Lieberath, Ebbe: Svarta Panterns son. - 1937.
Edmonds, Walter D.: Den glömda dalen. - 1938.
Roberts, Kenneth: Nordvästpassagen. - 1938.
Wiesler, Rolf: Solryttaren. - 1938.
Jennings, John. - Näst efter mod. - 1939.
Roberts, Kenneth: Arundel. - 1931.
Brink, Carol Ryrie: Nybyggarflickans äventyr. - 1940
Eaton, Evelyn: Han väntar mig. - 1941.
Rubicam, Harry C.: Vid indiangränsen. - 1941.
Hemingway, Ernest: Indianläger [Novell]. - 1942.
MacFie, Harry: Ben, skalpjägaren. - 1942.
Watson, Virginia: Indianprinsessan Pocahontas. - 1925.
Lytle, Andrew: Värdshuset månen. - 1943.
Iseborg, Harry: Röda panterns hämnd. - 1944.
Marshall, Edison: Det stora äventyret. - 1944.
Roberts, Kenneth: Slödder i vapen. - 1944.
Grant, Joan: De två träden. - 1946.
Legene, P M: Den splittrade tomahawken. - 1947.
Swanson, Neill H: De obesegrade. - 1947.
Linck, Olaf: På äventyr i Kanadas urskogar. - 1946.
Guthrie, A B: De fria vidderna. - 1948.
Linder, John Lennart: Den okände ryttaren. - 1948.
Raddall, Thomas: De okuvliga. - 1948.
Bolinder, Gustaf: Bull : berättelse för ungdom. - 1949.
Coatsworth, Elizabeth: Vildmarkens svärd. - 1949.
Freuchen, Peter: Larions lag. - 1949.
Jansson, Eric: Överfallet vid siouxfloden. - 1949.
Uller, Ulf: Hököga. - 1949.
Westerlund, Per: Rindi, hövdingens son. - 1949.
Dundee, Earl: Präriekaravanen. - 1950.
Macfie, Harry, Vid regnbågens fot. - 1950.
Slaughter, Frank G.: Två år för Nancy. - 1950.
Svensén, Magnus: Långjägaren i Blå gräsets land. - 1950.
Västfelt, Carl: Grå Molnets hämnd. - 1950.

I bokflödet ovan hittar vi nu en del mycket välskrivna och ofta skapligt korrekta romaner nu skrivna för en vuxen läsekrets. Dit hör t ex:

Hevrvey Allen: Fortet i Skogen 1944.
Eaton, Evelyn: Men aldrig vila seglen. - 1942.
Edmonds, Walter D. : Den glömda dalen. - 1938.
Guthrie, A B: De fria vidderna. - 1948.
Lytle, Andrew: Värdshuset månen. - 1943.
Marshall, Edison: Deet stora äventyret. - 1944.
Raddall, Thomas De okuvliga. - 1944.
Kenneth Roberts: Nordvästpassagen. - 1938.
Slaughter, Frank: Två år för Nancy. - 1950..