Pueblos 

SYDVÄSTERN : BOFASTA : PUEBLOS : ALLMÄNT  

Parezo, Nancy  
Sydvästra regionen. - 25 s.  
= Sid. 36-61 i: NORDAMERIKAS…, [1996].  
  
Underhill, Ruth  
De fredliga majsodlarna : de jordbrukande stammarna i sydväst : mogollon, hohokam, pueblos och pimafolken.
- 33 s.  
= Sid. 182-314 i: UNDERHILL, 1957. 

Charpentier Ljungqvist, Fredrik 
Pueblokulturen går under : Forntida städer i "vilda västern". - 14 s. : ill.
= Sid. 149-162 i: CHARPENTIER LUNGQVIST, 2009.

Hassrick, Royal B.  
Ökenfolket. - 16 s.  
= Sid. 16-31 i: HASSRICK, 1876. 

Linné, Sigvald
Sydvästområdets keramikkonstnärer - 7 s : ill.
= Sid.308-314 i: PRIMITIV..., 1947.

Bolinder, Gustaf  
Puebloindianerna - sydvästra staternas bofasta ”rödskinn” ett egendomligt folk, som bibehållit sin åldriga kultur, bor i underliga terrassboningar och utför rituella danser med levande ormar i munnen. -  
= Sid. 87-KOLLA I: // jorden…, 1929.   

Pueblo-indianerna : ett sällsamt naturfolk. - 12 s.  
= Sid. 479-490 i: LÄNDER…, 1927.  

Hirn, Yrjö  
Skildringar ur pueblofolkens konstlif. - Hirn : Helsingfors, 1901. - 124 s. : ill. 
  Fulltext här (Archive.org) -
(Historik ang texterna)
  

Mjöberg, Jöran  
Hos puebloindianerna i New Mexico. - 5 s.  
= Sid. 102-106 i: MJÖBERG, 1964/1967. 

Tegen, Gunhild  
Indianer och vita. - 27 s.  
= Sid. 183-209 i: TEGEN, 1942. 

Canetti, Elias  
Puebloindianernas regndanser. - 3 s.  
= Sid. 140-142 i: CANETTI, 1985. 

Hesse-Wartegg, Ernst von  
Pueblo och moqui-indianerna. - 21 sp.  
= Sp. 253-273 i: HESSE-WARTEGG, 1881/1893. 

En pueblolegend. - 2 s.  
= Sid. 326-327 i: ALL…, 1984.  

Svenström, Yvonne  
Puebloland. - 13 s.  
= Sid. 47-59 i: AMERIKA…, 1977. 

Widén, Albin  
Hos indianerna i öknen. - 15 s.  
= Sid. 85-99 i: WIDÉN, 1953. 

Puebloupproret 1680 

Strand, Björn  
Puebloupproret. - 19 s.  
= Sid. 68-86 i: STRIDSYXA…, 1968. 

Stingl, Miloslav  
Gudarnas krig / Medicinmannens namn blir symbol för kampen. - 9 s.  
= Sid. 32-40 i: STINGL, 1979.  
 

PUBLOINDIAERNA : BILD OCH KONST

Hirn, Yrjö  
Skildringar ur pueblofolkens konstlif. - Eget förlag? : Helsingfors, 1901. - 124 s. : ill. 

Fraser, Douglas  
Nordamerikas sydvästområde. - 3 s.  
= Sid. 268-270 i: FRASER, 1963. 

Widén, Albin  
Carl Oscar Borg : ett konstnärsöde. - Stockholm : Nordisk rotogravyr, 1953. - 167 s. : ill. 

Widén, Albin  
Carl Oscar Borg - ”Indianmålaren”. - 17 s.  
= Sid. 176-192 i: [De] RÖDA…, 1964. 

Persson, Hasse  
[Bilduppslag sydvästern 1970-tal]. - 9 s.  
= Sid. 125-133 i: PERSSON, 1974. 

Sydvästern : Övrigt  
Biografier med anknytning till området  

Vestal, Stanley  
Kit Carson : äventyrens man / översättning från amerikanska Gösta Gillberg ; illustrationer Gunnar Olofsson. - Stockholm : Lindqvist, 1964. - 201 s. : ill. - (Indian-klubbens bästa)  
   Orig:s titel: Kit Carson. 1928. 

Lindberg, Lennart  
Christopher (Kit) Carson 1809-1868. - 4 s.  
= Sid. 25-28 i: BERÖMDA…, 1983.  
= Sid. 39-42 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 57-60 i: NYA…, 1990/1996. 

SYDVÄSTERN : BOFASTA : PUEBLOS : SÄRSKILDA GRUPPER  

 Acoma 

Englund, Erik  Puebloindianernas ”Himlastad” - Nordamerikas äldsta samhälle. - 3 s.  = Sid. 18-20 i: INDIANSK…, 1982. 

”Också en indiansk poet anslöt sig till den internationalla worksopen, Simon Ortiz  från Albuquerque, New Mexico. Han tillhörde acoma-pueblo-stammen och var uppvuxen till reservatet och var uppvuxen på reservatet. 

 Hopi 

Livets väg : en bok om Hopi-indianerna / redigerad, översatt och kommenterad av Gunilla Hultgren ; förord och efterord av Gösta Friberg. - Stockholm : Ase/Geber, 1977. - 220 s. : ill.  

Burland, Cottie  
Hopiindianerna i Arizona. - 12 s.  
= Sid. 31-42 i: BURLAND, 1966. 

Lawrence, D.H.  
Hopiindianernas ormdans / [översättning : Margareta Nylander]. - 20 s.  
= Sid. 147-166 i: LAWRENCE, 1959. 

Åberg, Lars  
De första amerikanerna. - 7 s.  
= Sid. 7-13 i: ÅBERG: USA, 1992. 

Nordenskiöld, Gustaf  
Från fjärran västern : minnen från Amerika. - Stockholm : Norstedt, 1892. - 115 s. : ill. 

Olsson, Åke  
Indianer och vita. - 6 s.  
= Sid. 122-127 i: OLSSON, 1983.  
   Glimtar från 1980-talets sydväst.  
   Navajo och Hopi

Hansson, Sven Ove  
Regndans. - 2 s.  
= Sid. 91-92 i: HANSSON, 1986. 

Hesse-Wartegg, Ernst von  
Pueblo och moqui-indianerna. - 21 sp.  
= Sp. 253-273 i: HESSE-WARTEGG, 1881/1893.  
   Moqui=Hopi. 

Warburg, Aby  
Ormritualer : en reseskildring / med efterskrift av Ulrich Raulff. -
 Stockholm : Brutus Östlings bokförlag Symposium, 1991. - 89 s. : ill. - (Kulturhistoriskt bibliotek) 

Geertz, Armin W.
Amerika : Hopi-indianerna. - 6 s.
= sid. 507-512 i: RELIGIONSHISTORIA, 1996/1997.

Percival
Livets väg : en bok om hopi-indianerna. Möte i Hopiland. - 9 s.
= Sid. 126-129. 134-138 i: PERCIVAL, 1991.
   Artiklarna ursprungligen publcierade i "Horisont 1977:42 och "Indianbulletinen  
   1988:3"

Hopi-indianerna. - 1 s.
= Sid. 64 i:STIESSEL, 2008.

San Ildefonso  

Munthe, Gustaf  
Indianerna dansar/Indianerna i vardagslag. - 16 s.  
= Sid. 76-92 i: MUNTHE, 1960.  
   Kort besök i San Ildefonsopueblon, 1950-tal. 

Taos  

Jung, C.G.  
Amerika : Puebloindianerna. - 7 s.  
= Sid. 234-240 i: JUNG, 1989.  
   Uppenbarligen tog den österrikiske psykoanalytikern C.G. Jung intryck av puebloindianerna. 

Zuni  

Benedict, Ruth  
Pueblos i New Mexico. - 65 s.  
= Sid. 65-129 i: BENEDICT, 1949.  
= Sid. 49-102 i: BENEDICT, 1960. 

Törngren, Anna
Att dansa majsen ur jorden hos Zuni. - 3 s.
= Sid. 71-73 i: TÖRNGREN, 1969.

Zuni : Trosföreställningar : Notiser  

Tillhagen, Carl-Herman  
[Åskstenar] / En indiansaga om ugglans klokhet. - 1 + 4 s.  
= Sid. 72 + 204-207 i: TILLHAGEN, 1978. 

Dödandet av den heliga sköldpaddan. - 4 s.  
= Sid. 594-597 i: FRAZER, 1925/1987.  
   

Skönlitteratur : ett urval  

Langenn, Vendla von  
Lolomai : romanen om en kvinna bland indianer / [översättning av Karin Wachtmeister]. - Stocklholm : Natur och kultur, 1939. - 193 s. : ill.  
   Orig:s titel: Lolomai : Roman einer Frau unter Indianern. 

Huxley, Aldous  
Du sköna nya värld / Översättning av Greta Tiselius. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1963. - 210 s.  
   Orig:s titel: Brave New World. 1932.  
   Första svenska upplaga 1932.  
   Framtidsvision. Delar av berättelsen utspelas bland puebloindianer.  
  
  Hillerman, Tony 

Smith, Martin Cruz  

Arkiv X fiktiv pueblo