Subarktis 


SUBARKTIS  

Referenslitteraturen

Subarktis : allmänt och övergripande
 
 
Taylor, Colin  
Subarktiska regionen. - 22 s.  
= Sid. 182-203 i: NORDAMERIKAS…, [1996]  

Alvarsson, Jan-Åke
Subarktiska skogslandet - 4 s.
= Sid. 74-77 i: AMERIKAS..., 1998.

Tysk
, Gösta  
Indianer i norr. - 17 s.  
= Sid. 196-212 i: AMERIKA..., 1977. 

Kjellberg, Erik  
Indianer i Kanada i dag - en översikt. - 29 s.  
= Sid. 187-215 i: ATTACK..., 1978. 

Barker, Bertram  
Indianer. - 18 s.  
= Sid. 151-168 i: BARKER, 1936. 

Dumond, Don. E.  
Kolonisationen av Arktis. - 4 s.  
= Sid. 361-364 i: ARKEOLOGI, 1981.

Rahme, Lotta  
På jakt efter skinngarvare i Alaska och Kanada / Lotta Rahme, Dag Hartman. - 9 s. : ill.  
= Sid. 52-60 i: FORNTIDA MAT, 1990. 

Rahme, Lotta  
Indianer. Hos Dogrib-indianerna. - 5 s. : ill.  
= Sid. 23-27 i: RAHME, 1991. 
   Ett besök föranlett av intresse för skinnberedning.

Rahme, Lotta  
Alaska och Canada. - 3 s. 
= Sid. 11-12 + 39 i: RAHME, 2006
  Om bruket av fiskskinn till kläder och hur man garvar fiskskinn med urin (s. 39)

Allmänna  notiser: 

Ett par äldre texter:  

Umfreville, Edvard  
Beskrifning om Hudsons Baye och dess tilgränsande wildar / [översatt av Samuel Ödman].  
   Orig:s titel: The present state of Hudson’s Bay...1795. 
  = Se: HEARNE, 1798. 

Müller, Christian Adam  
Om europeernes besittningar uti de andra verldsdelarna : en handbok till befrämjande af närmare kännedom deraf / öfversatt af S.E. Albom. - Stockholm : Lindh, 1807. - 288 s. 

   Sid. 167: ”Landet [Hudsons Bay trakten]  är obetydligt befolkadt, men det oaktadt träffas flera folkstammar. I det inre landet uppehplla sig bergsboer, [Montagnais!] vid Hudsons-baj åtskilliga Indiska stammar och vid nordöstra kusten de såkallade Eskimaux.” 

  Sid. 174 ang. Canada: ”De infödda eller vildarne bestå af flera stammar, t.ex. Algonkins   
  vid Huron-sjön och Outawais m.  fl.” 

Övriga notiser  : religion  

Hultkrantz, Åke  
Ekologiska perspektiv på arktiska och subarktiska jägarreligioner. - 16 s.  
= Sid. 363-378 i: JAKT…, 1975.  
    Inte alls speciellt om indianer, utan om den cirkumpolära religionstypen.  
=  
Hultkrantz, Åke  
Type of religion in the arctic hunting cultures : religio-ecological approach. - ?? s.  
= Sid. ?? i: HUNTING…, 1965.    
 

YUKON-SUBARKTIS  

Allmänt 


Myt, legend saga

  
Utanför vår lista för det är på engelska men värt att nämna ändå är Anna Birgitta Rooths
  forskning kring de nordliga athapaskernas folkliga traditioner, myter och sagor.

Rooth, Anna Birgitta 1919-2000
The Alaska expedition 1966 : myths, customs and beliefs among the Athabascan indians and the Eskimos of northern Alaska. - Lund : Lunds univ., 1971. - 392 s. : ill. - (Acta UniversitatisLundensis sectio 1 Theologica Juridica Humaniora ; 14)
   Med notexempel , notis om bågskytte mm.

Rooth, Anna Birgitta 1919-2000
The importance of storytelling : a study based on field work in northern Alaska. -
Uppsala univ.; Stockholm : Almqivst & Wiksell international, 1976. - 106 s. - (Studia Ethnologica Upsaliensia ; 1)

The Alaska seminar / ed. by Anna Birgitta Rooth. - Uppsala : Uppsala univ. ; Stockholm : Almqvist & Wiksell international, 1980. - 221 s. : musiknoter.

Ingstad, Helge  
Nunamiut : Bland Alaskas inlandseskimåer / boken är illustrerad med författarens egna fotografier och teckningar samt med eskimåteckningar ;  Översättning: Hans G. Westerlund. - Stockholm : Folket i Bild, 1954. - 299 s. : ill.  
   Orig:s titel: Nunamiut : Blant Alaskas inlandseskimoer.  
    Boken handlar om inlandseskimåer, men Ingstad som tidigare levt 
   bland chipewyan-indianerna under fyra års tid, gör en hel del jämförelser 
   mellan eskimåernas sätt att klara livet på tundran och indianernas. 
   Några jämförelser är väl med chipewyanerna, men mest beskrivs 
   nunamiuternas grannar Koyukuk- och Chandalarindianerna [= en gren 
   av Kutchinfolket, Natsit-Kutchin vid Chandalarfloden].  
   Ett kapitel ”Eskimåer och indianer” = Sid. 124-133. I övrigt intressanta 
   notiser speciellt sid.25, 36, 42, 108-111,120,135-38,155,173,186, 191, 
   235 ,247,252,255,290. Sid. 255 ett notexempel på musik från 
   Koyukukindianerna (”Den döende indianens sång”) 

Notiser 

Lynas, Mark
Ett allt varmare Alaska. - 36 s.
= Sid 44-80 i: LYNAS, 2005.
  Sid. 58-63 Huslia, en liten Athapaskindiansk by utanför Fairbanks 
  (Koyukonindianer) samt notis sid 66-67 Gwich'inindianer om effekten av kultur- 
  och klimatförändingar.

Salisbury, Gay
Jägare i norr. - 23 s.
= Sid. 119-142 i: SALISBURY, 2004.
Mest om eskimåer i Alaska, men även notiser om athapaskindianerna,
samt uppgiften om att det var av eskimåerna de lärde sig att köra med hund (s.139)

Viksten, Albert  
Indianer. - 18 s.  
= Sid. 66-83 i: VIKSTEN, 1951.  
   Trakterna kring Dawson. Skildring av den sociala misär indianerna lever i.  
 

    Några snabba iakttagelser av indianerna i den miljö som var  
  guldgrävarnas Alaska ges  i Jack Londons anteckningar från färden hem 
  från Klondike. 

[London, Jack]  
Avfärden från Klondike 1898. - 12 s.  
= Sid. 269-280 i: LONDON, CHARMIAN, 1922.  

   Nutida vandringar i samma miljö som var guldgrävarnas, och med 
   notiser om indianerna insprängda i skildringen,  finns i: 

Boucht, Christer  
På knaggliga stigar. - Ekenäs : ETA, 1976. - 145 s. : ill. 

Berg, Erik  
Jonas Petrus i Klondike : en bok om stronga karlar, märkliga djur och markens guld. - Stockholm : Forum, 1952. - 166 s. : ill.  
    Mestadels är nog indianerna som stundtals dyker upp i skildringen  
    nordvästkustindianer,  men i kapitlet ”Rödskinn”. - 9 s. = Sid. 158-166, 
    anges Pellys =  Nahane.  

Trelease, Murray  
Döden bland indianer i Alaska : en fråga om val / översättning av Margareta Edgardh. - 5 s.  
   Orig:s titel: Dying among Alaskan indians : a matter of choice. 1975.  
   = Sid. 55-59 i: DÖDEN, 1978.  
 

Rooth, Anna-Birgitta  
The Alaska expedition 1966 : myths, customs and beliefs among the Athabascan indians and the Eskimos of northern Alaska. - Lund : Liber läromedel/Gleerup, 1971. - 392 s. : ill. - (Acta Universitatis Lundensis. Sectio 1. Theologica, juridica, humaniora ; 14)  

Falkengård, Christina
Sveriges siste trapper / Christina Falkengård. - Njurunda : Wasa Wasa förlag, 2019. - 192 s. : ill.

Historien om Waldemar Bergstrand. Han var den siste i Sverige som kunde försörja sig på pälsdjursfångst. Var en tid trapper i det vidsträckta Kanada. Kunskaperna hemifrån fick sin förfining i mötet med indianer och eskimåer. Där fick han erfarenheter som han hade användning för hela livet när han till exempel lärde svenska jägare att överlista mink och deltog i forskning kring bisam. Indianer sporadiskt t ex sid 37, 45, 52, 61. Lite historik kring Hudson Baykompaniet.

 

SÄRSKILDA GRUPPER  

Kutchin  

 Den bästa bilden av det färgstarka Kutchinfolken (Loucheaux) i Alaska och nordvästra Canada, kring sekelskiftet ger:  

Graham, Angus  
Guldfeber : George M. Mitchells äventyr / berättade av Angus Graham ; översättning från engelskan av Josef G. Jonsson. - Stockholm : Åhlén & söner, 1936. - 328 s.  
   Orig:s titel: The golden grindstone. 

En modern ögonblicksbild från samma miljö finns i:  

Boucht, Christer  
Färder och irrfärder. - Ekenäs : ETA, 1982. - 267 s. : ill.  
   Spec kap. ”Indianbyn Fort McPherson” sid. 147-157.
   Upplevelsen av ett indiansamhälle i nordvästra Canada 1980.
   Alkohol  och  misär spökar som alltid. 
   Även kap. ”Sommarmarsch från Nordvästterritorierna till Klondike” sid. 
   36-56. 

getxinfoHåkansson, Tony
Trapper i Old Crow - ”Den gamla kråkan” indianby och Home of the Vauntut Gwitchin First nation / text och foto: Tony Håkansson. - [Vadstena] : Tony Håkansson, [2018]. - 168 s. : ill.

Något om Gwich’in-folket. - 3 s. Karta.  
= Sid. 135-137 i: WALLIS, 1994.

Ett skönlitterärt verk med stark verklighetsförankring är romanen om lärarinnan bland indianerna Anne Hobbs. Handlingen utspelas mellan 1927 och 1975:  

Hobbs, Anne  
Tisha : en skildring av en ung lärarinna i Alaskas vildmark / som den berättats för Robert Specht ; översättning: Line Ahrland. - Malmö : Hemmets journal, 1978. - 313 s. - (En original roman)  
   Orig:s titel: Tisha : the story of a young  teacher in the Alaska 
    wilderness as told to Robert Specht. 1976.  
 

MACKENZIE-SUBARKTIS  

Särskilda grupper

Carrier (Dakhel)

[Tachéreservatet]. - 2 s.  
= Sid. 22-23 i: BLADES, 1980.  
   Carrierindianer. Faktauppslag i  bilderbok för barn. 

Aurusell, Joe  
Pälsjägare i Klippiga bergen / Joe Aurusell & Gösta Svender [pseud. för Gösta Svensson]. - Stockholm : Hökerberg, 1950.- 309 s. 
  Fort George band = nu Lheidli tenneh band, alltså en grupp Dakhel.
 
 Kring Prince George (Ft George), Salmon River, Wrights creek, British Columbia.

Aurusell, Joe  
Med Lalla i Klippiga bergen / upplagan är nyredigerad av Gösta Svender. - Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1953. - 268 s. : ill. - (FIB:s resor och äventyr).  
   Samma bok som ovan. 

Chipewyan  

Ingstad, Helge  
Pälsjägarliv bland norra Kanadas indianer / översättning från norskan av Henning Söderhjelm. - Stockholm : Schildt, 1932. - 271 s. : ill.  
   Orig:s titel: Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere.  
   Spec. kap. "Röda grannar" - 9 s. ”Tundrans indianer - spridda drag” - 22 
   s.,  "Vildrenen" 9 s och Höstliv - färden till "Vildrenätarnas land" 19 s.

Samuel Hearnes resa i chipewyanlandet är en klassiker:  

Hearne, Samuel  
Samuel Hearnes resa till Norra Americas ishaf, samt en obekant engelsmans resor bland Canadas wildar / utgifne af LeLong, jämte Edward Umfrevilles sbeskrifning om Hudson Baye och dess tilgränsande wildar : [översättning av Samuel Ödman]. - Stockholm : Pfeiffer, 1798. - [ca 410]. s.  
   Förkortad svensk upplaga av S. Hearnes  A journey from Prince of Wales 
   fort, in Hudson Bay...1795, J. Long’s Voyages and Travels...1791, and 
   Edward Umfreville’s The Present state of Hudson’s Bay..., 1790. 
    Pagineringen oregelbunden och felaktig. 202 s. + 208 s.  
    Hearnes bidrag efter Sprengels tyska översättning. Longs efter 
    G.Forsters dito och Umfrevilles efter G.Forsters och  Sprengels ”Neue 
    Beyträge zur Völker und Länderkunde”(föret.) [Libris 1997]  

Hearne, Samuel  
Exempel på vilda stammars sätt att föra krig. - 8 s.  
= Sid. 163-170 i: NILSSON, 1866.  
  Utdrag ur Hearnes: A Journey from Prince of Wales fort...1795. 
  Nilsson tycks inte känt till den svenska översättningen. 

Beckman, Leif  
Samuel Hearnes resa över land till ishavet. - 9 s.  
= Sid. 45-53 i: BECKMAN, 1951. 

[Envallsson, Carl Magnus, 1756-1806]
Winterläsning :  samlad och utgifwen af Carl Enwallsson.
   Första häftet. - Stockholm : Peter Sohm. - 1806 - 62 s. 
   Frakturstil. - Delvis översättning från tyska. - H. 1 var allt som utkom.  
   Innheåller bl a  Ett vinteräventyr vid Hudson's Bay i norra Amerika [efter 
   Edward Umfreville]; m.m. = Sid. 17-27   

Goldstick, Miles  
Voices from Wollaston Lake : resistance against uranium mining and genocide in northern Saskatchewan / written and edited by Miles Goldstick ; photo screens by Mattias Lentz and Lars Jacobsen. - Vancouver, Amsterdam och Stockholm : Earth Embassy and Wise, 1987. - 316 s. : ill.  
   Tryckt i Lund 1987.  
   [Chipewyan-indianer] Särskilt sid 21-70 = Chapter 1 ”The People” 
    Delvis översatt till svenska som: 
Goldstick
, Miles  
Dödens sten : en bok om uranbrytning ; [Mats Törnqvist har översatt från engelskan]. - Stockholm : Energiflödet, 1991. - 107 s. : ill. 

Munsterhjelm, Erik  
Med kanot och hundspann : på jaktfärder i norra Kanadas vildmarker. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1943. - 228 s. : ill. 

Munsterhjelm, Erik  
Guldfeber  KOLLA 


En roman som mycket väl kan läsas i sammanhanget är: 

Munsterhjelm, Erik  
Katra : [den store hövdingen]. - Norrköping : Sörlin, 1947. - 228 s. 

Hare-indianer  

Hultkrantz, Åke  
The Hare indians : notes on their traditional culture and religion, past and present. - 40 s.  
= Sid. 113 i: ETHNOS // 1973:1-4. 

Övrigt  

McKeown, Martha Ferguson  
Spåret gick norrut / översättning: Ulla Hornborg. - Stockholm : Lindqvist, 1950. - 239 s.  
   Orig:s titel: The trail led north.  En biografi över Mont Hawthorne.  
   Innehåller några få notiser om indianer kring Dawson (och Chilkoot 
   pass).  
 

ÖSTRA SUBARKTIS  

Indianerna på New Foundland och i Labrador  

Beothuk 
Beothukindianerna var det nu utdöda indianfolk som tillsammans med eskimåerna antas utgöra de av vikingarna nämnda ”skrällingarna”.  
  

Wennersten, Lars  
Vinland det goda. - 15 s.  
= Sid. 7-21 i: AMERIKA..., 1977. 

Gale, Donald  
Beothukerna - ett numera utdött indianfolk. - 1 s.  
= Sid [4] i: GALE, 1989.  
   Faktablad i bilderbok för barn.  

Larsson, Mats G., 1946-  
Vinland det goda : nordbornas färder till amerika under vikingatiden. - Stockholm : Atlantis, 1999. -  
183 s. : ill.       
    Notiser om Mikmaqindianerna och något om Beothukerna.

Forssell, Anita
Ur spår Leif! - 16 s : ill.
= Sid. 18-33 i: FORSSELL, 2001.
  Ett reportage från "Vinland" L'Anse aux Meadows vid 1900-talets slut.
  Indianer då och nu nämns i notiser.

Innu -Montagnais-Naskapi  

Ingstad, Helge  
Till naskapi-indianerna. - 10 s.  
= Sid. 176-185 i: INGSTAD, 1965. 

Hammendorff, Ove  
Eskimåer, indianer och stenåldersjägare. - 8 s.  
= Sid. 41-48 i: ARKEOLOGI..., 1989.  
    Mistassini. Kanske är det Cree. Bägge grupperna kan tidivis ha hållit till kring Mistassinni.

Tanner, V.  
Folkrörelser och kuturväxlingar på Labrador-halvön : de vita pälsjägarnas framryckande på Montagnais-indianernas jaktmarker på halvöns sydöstra del. - 47 s. : kartor.  
= Sid. 80-126 i: SVENSK GEOGRAFISK ..., 1939. 

Tanner, V.  
Befolkningens fördelning på Newfoundland-labrador enligt census år 1935. - 1 s. : karta.  
= Sid. 358 i: SVENSK GEOGRAFISK..., 1942. 

Lips, Julius E.  
Trap systems among the Montagnais-Naskapi indians of Labrador peninsula. - Stockholm : statens etnografiska museum, 1936. - 38 s. : ill. - (Statens etnografiska museum : smärre meddelanden ; 13)  

MESTOKOSHO, RITA - f 1966   Innu     Omslag   

Mestokosho, Rita    Adlibris om boken      Svd   Tidn kulturen  GD 
Hur jag ser på livet, mormor = Eshi uapataman nukum = Comment je perçois la vie, grand-mère : [en diktsamling med poesi på innu, franska och svenska : recueil de poésie en innu, en français et en suédois] / Rita Mestokosho ; [förord av J.M.G. Le Clézio ; tolkning från franskan av Paul Moerman ; fotografi: Laurent Denimal & Eden Bromfield]. - Göteborg : Beijbom books, 2010. - 89 s.
  

 

ÖSTRA SUBARKTIS   - Hudson Bay-området 

SÄRSKILDA GRUPPER  

Cree  

Se även  Prärien : Nomaderna : Plains Cree  

Samuel Hearnes resa i chipewyanlandet är en klassiker, men hans ”Athapuskaw”-indianer är cree. 

Hearne, Samuel  
Samuel Hearnes resa till Norra Americas ishaf, samt en obekant engelsmans resor bland Canadas wildar / utgifne af LeLong, jämte Edward Umfrevilles sbeskrifning om Hudson Baye och dess tilgränsande wildar : [översättning av Samuel Ödman]. - Stockholm : Pfeiffer, 1798. - [ca 214]. s.  
   Förkortad svensk upplaga av S. Hearnes A journey from Prince of Wales 
   fort, in Hudson Bay...1795, J. Long’s Voyages and Travels...1791, and 
   Edward Umfreville’s The Present state of Hudson’s Bay ..., 1790.  
    Pagineringen 202 s. + 210 s.  
     Hearnes bidrag efter Sprengels tyska översättning. Longs efter 
     G.Forsters dito och Umfrevilles efter G.Forsters och Sprengels ”Neue 
     Beyträge zur Völker und Länderkunde”(föret.)  

Hearne, Samuel  
Exempel på vilda stammars sätt att föra krig. - 8 s.  
= Sid. 163-170 i: NILSSON, 1866.  
  Utdrag ur Hearnes: A Journey from Prince of Wales fort...1795.                                                               
  
Nilsson tycks inte känt till den svenska översättningen. 

Beckman, Leif  
Samuel Hearnes resa över land till ishavet. - 9 s.  
= Sid. 45-53 i: BECKMAN, 1951.   

Hammendorff, Ove  
Eskimåer, indianer och stenåldersjägare. - 8 s.  
= Sid. 41-48 i: ARKEOLOGI..., 1989.  
    Mistassini. Kanske är det Montagnais. Bägge grupperna kan tidivis ha 
   hållit till kring Mistassinni.

Goldman, Jane
Fruktans ansikte. - 17 s.
= Sid. 153-169 i: GOLDMAN, 1996.
   Om cree-indianska föreställningar om nagualer [hamnskiftare ung. 
   varulvar etc]

En handbok i sociologisk metodik med utgångspunkt bland cree:
Sjöberg, Katarina 1949-
The methodological looking-glass : principles in practice: the case of the Lubicon Cree group / Katarina Sjöberg. - Lund : Studentlitteratur, 1998. - 183 s.

En del svenska erfarenheter från cree-landet har resulterat i några böcker av faktakaraktär, men något med substans i  finns inte på svenska från området:  

Berg, Erik  
Vargaland. - Stockholm : Folket i Bild, 1964. - 162 s. : ill.  
   Innehåller bl a:  ”Sammy - den röde spåraren”. - 10 s. (= Sid. 93-102) 
   och ”Man vet utan att veta att man vet”. - 13 s. (Sid. 103-115) 

Berg, Erik  
Under medicinmannens lägereld / med teckningar av Sven Björnsson. - Stockholm : O.Eklund, 1953. - 127 s. : ill. 

Berg, Erik  
Pilens son : renjägarnas hövding / illustrerad av Sven Björnsson. - Stockholm : Eklund/Tiden, 1957. - 139 s. : ill. 

Macfie, Harry  
Norrskenets män : en berättelse om den canadensiska vildmarkens polis. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 228 s.  
   Romantiserad biografi om Sergeant Robert (Bonny) MacFarlane vid The  
   Royal Canadian Mounted police och hans jakt på en mördare. En viktig 
   roll spelar cree-indianskan Iniwaka.  Halvbloden Neebe och Pierre 
   Flambeau bör också nämnas. Det hela utspelas delvis i trakterna av 
   Lake Athabasca. 

Ett par i det närmaste  ungdomsböcker, men skrivna av en missionär från området är:    

Young, Egerton Ryerson  
Oowikapun eller evangelium bland indianerna vid Nelsonfloden i Canada / öfversättning från engelskan af K.E. Norström.  Stockholm : Bohlin, 1896. - 160 s. : ill. 

Young, Egerton Ryerson  
På indianstigen /  Översättning av Karl Fries. - Stockholm : Fosterlandsstiftelsen, 1930. - 168 s. 

Andra missionshistorier från området:  

Entwistle, Mary  
I rödskinnens spår. -  
= Sid. 34-62 i: I RÖDSKINNENS..., 1956.  
   Biografi över James Evans, missionär bland creeindianerna. 

Lyrik  

Wisdom of the Cree indians from Canada = Cree-indiansk visdom / [tolkning] Nina Falkenberg. - 1 s.  
= Sid. 25 i: I DENNA..., 1993.   
 

Subarktis : Kolonial och upptäcktshistoria 

Vinlandsfärderna 

De första européer som de nordamerikanska indianerna kom i kontakt med bör ha varit vikingar från Grönland. De gamla urkunderna om nordmännens resor till Vinland finns i huvudsak i två närbesläktade medeltida isländska sagor, ”Tháettir af Eirik Rauda ok Graenlendingum” (13-1400-tal)  

Svenska utgåvor:  

Snorre Sturlasson  
Heims Kringla, eller Snorre Sturlusons Nordländske konungasagor / illustravit Johann Peringskiöld. - Stockholm : Wankiwianis, 1697-(1700). 

   D 1. - 830 s.  
   D 2. - 486 s.  
   Första utgåvan med den oavkortade originaltexten, samt översättningar 
   till latin och svenska. Skall också innehålla berättelser om Erik den röde 
   och Leif den lycklige och resorna till Vinland.  

Den enda fullständiga moderna utgåvan på svenska av Erik den rödes saga och Grönlandssagan tycks vara den som Åke Ohlmarks  tolkat:

Eirik Rödes saga. - 21 s.  
= Sid. 192-212 i: [De] ISLÄNDSKA..., 1962.  

Men Mats G Larsson har nyöversatt de partier som berör Amerika:Sagorna om Vinland. - 
= Sid. 131-165 i: Larsson, 1999.

   Ett sammandrag Erik den Rödes saga  finns:  

Efterskrift : ur Eirik Rödes saga / Översättning av Åke Ohlmarks. - 7 s.  
= Sid. 223-229 i: ALFREDSSON: Den befjädrade ormen. SE SEKUNDÄRLIST. 

   Liksom ett utdrag i:  

Vinlandsfärder. - 15 s.  
   Orig: Ur Erik den rödes saga eller sagan om Vinland. - Kristiania, 1899.  
= Sid. 501-515 i: ALL VÄRLDENS ÄVENTYR, 1944. 

Grönländingasagan. - 16 s.  
= Sid. 213-228 i: [De] ISLÄNDSKA..., 1962. 

Arkeologiska bevis för vikingarnas närvaro i Amerika finns numer:  

Ingstad, Helge  
Västervägen till Vinland : hur man fann vikingarnas boplatser i Nordamerika / översättning Aslög Davidson. - Stockholm : Forum, 1965. - 238 s. : ill.  
   Orig:s titel: Vestervejen til Vinland.  
 

Moderna sammanfattningar av ämnet finns i: 

Harrison, Dick
Gudrid koloniserar Amerika / Dick Harrison & Kristina Svensson. - 15 s. : ill.
= Sid. 147-165 i: HARRISON, 2007. (2009, 2017)

Larsson, Mats G., 1946-  
Vinland det goda : nordbornas färder till amerika under vikingatiden. - Stockholm : Atlantis, 1999. - 183 s. : ill.     
  Om indianerna särskilt kap. Möte med okänt folk. Skrälingarnas värld.
  = Sid. 95-109.    

Wennersten, Lars  
Vinland det goda. - 15 s.  
= Sid. 7-21 i: AMERIKA..., 1977. 

Isaksson, Olov  
Vinland det goda. - 6 s.  
= Sid. 238-243 i: ISAKSSON, 1993. 

Lönnroth, Erik
Poblemet Vinland. Om upptäckten av Amerika. - 15 s.
= Sid. 109-123 i: LÖNNROTH, 1988.

Blom, Tomas
Äventyret Vinland. - 9 s.
= Sid. 69-77 i: BLOM, 2009.

Hjardar, Kim
Vikingarna i Amerika. - 2 s.
= Sid 117-118 i: HJARDAR, 2016.

Notis om Gudrid Torbjarnardottir som mötte "skrälingarna":

Mjöberg, Jöran
Vinlandsfarerskan som vallfärdade till Rom. - 20 s. : ill.
= Sid. 18-37 i: MJÖBERG, 2001.

Forssell, Anita
Ur spår Leif! - 16 s : ill.
= Sid. 18-33 i: FORSSELL, 2001.
  Ett reportage från "Vinland" L'Anse aux Meadows vid 1900-talets slut.
  Indianer då och nu nämns i notiser.

Notis om vinland [indianerna nämns inte alls]:

Duke, Philip 
Vikingabosättningar i Nordamerika. - 2 s.   
= Sid. 234-235 i: ARKEOLOGIN..., 1996. 

Palmer, Douglas
Folket som hann före Columbus : L'Anse aux Meadows i Canada. - 2 s. : ill.
= Sid. 156-157 i: PALMER, 2006.

Äldre tankar om vikingar i Vinland:    

Fredenholm, Axel  
Nordmännen upptäcka Amerika. - 19 s.  
= Sid. 69-87 i: SVENSKARNA..., 1924. 

Arbman, Holger  
Vinlandsresorna : de nordiska expeditionerna till Amerikas fastland. - 17 s.  
= Sid. 258-274 i: ARBMAN, 1935. 

Andersson, J.G.  
Nordmannafärderna till Island, Grönland och Vinland. - 26 s.  
= Sid. 41-67 i: ANDERSSON, 1953. 

Herrman, Paul  
Vinland. - 52 s.  
= Sid. 304-355 i: HERRMAN, 1957. 

Wilhelmi, Karl  
Amerikas upptäckande genom norrmännerne, 5000 år före Columbus / öfversatt med Tillägg och Anmärkningar af Wilhelm Malm. - Stockholm : Berg, 1843. - 150 s. : ill.  
   Orig:s titel: Island, Hvitramannaland,  Grönland und Vinland, oder der  
   Norrmännere Leben auf Island und  Grönland und deren Fahrten nach  
   Amerika, schon über 500 Jahre vor Columbus. - Heidelberg, 1842.  
   Ursprungligt original: Antiquitates Americanae sive scriptores  
   septentrionales rerum Ante-Columbianarum in America / av C.C. Rafn. - 
   1837. 

Spekulationer kring nordbornas vidare äventyr i nordamerika kan man läsa om i:  

Åberg, Alf  
Vart tog gränlänningarna vägen. Vem ristade runstenen i Kensington? - 16 s.  
= Sid. 32-38 och 39-47 i: ÅBERG, 1970. 

Larsson, Johan Leonard  
Nordmännens resor på nordamerikanska kontinenten under medeltiden. - [Vällingby : A. Larsson, 1970]. - 59 s.  
 

Tänkbara andra tidiga kontakter med den gamla världen finns också:  

Mahieu, Jacques de 
Vikingatågen i Sydamerika / Jacques de Mahieu ; [översättning av Gert I. Näslund från författarens version på spanska]. - Lidköping : Ameris, 1999. - 708 s. : ill.
   Orig:s titlar: Le grand voyage du dieu soleil ; L'agonie du dieu soleil ; 
   Le roi viking du Paraguay ; Drakkars sur l'Amazone.
   Diskuterar i någon mån även Vinlandsfärderna och andra resor i 
   Nordamerika, men mest behandlas här  Syd- och Centralamerika.

Broberg, Jan  
Amerikas upptäckt. - 13 s.  
= Sid. 104-116 I: BROBERG, 1968.  
   Madoc,Brendan,Vikingarna m m. 

Linderholm, Helmer  
Två sägnens indianfolk. - 17 s.  
= Sid. 158-174 i: INDIANKLUBBENS..., 1961.  
   Madoknéerna, Acaniberna.  
=  
Linderholm, Helmer  
De walesiska indianerna i Texas. Guldriket i Klippiga Bergen - 15 s.  
= Sid. 107-122 i: LINDERHOLM, 1983.  
   Ngt reviderade essäer. 

Åkerlund, Harald  
Alnar och fot berättar om forntida bosättning i väst- och nordeuropa - och i Amerika - av folk från främre orienten : en metrologisk studie. - Lidingö : Förf., 1974. - 127 s. : ill. 

Övrig upptäckts och kolonialhistoria : subarktis  

Efter vikingarna var John Cabot den egentlige upptäckaren av det nordamerikanska fastlandet:  

1500-tal  

Andersson, J.G.  
De första vita i Nordamerika.- 28 s.  
= Sid. 437-464 i: ANDERSSON, 1953.  
   Cabot,Cartier m fl. 

Beckman, Leif  
Sökandet efter en nordvästpassage. - 11 s.  
= Sid. 640-651 i: BECKMAN, 1948.  
   Cabot,Verrazano,Cartier. 

1534  

Canadas diamanter. - 6 s.  
= Sid. 112-117 i: NYA VÄRLDEN..., 1969.  
   Cartier. 

Dumrath, O.H.  
Jaques Cartier. - 9 s.  
= Sid. 372-380 i: DUMRATH, 1923. 

1603-  

Andersson, J.G.  
Fransmännen i Nordamerika. - 20 s.  
= Sid. 465-484 i: ANDERSSON, 1953. 

Beckman, Leif  
Fransmännen sätta sig fast i Canada. Jesuiterna och befästandet av det franska väldet. -  17 s.  
= Sid. 663-679 i: BECKMAN, 1948. 

 Champlains Nya Frankrike. - 8 s.  
= Sid. 118-125 i: NYA VÄRLDEN..., 1969.  

Dumrath, O.H.  
Forskningsfärder och kolonisering i Nordamerika : Champlain i Canada. - 6 s.  
= Sid. 487-492 i:DUMRATH, 1923. 

Samhaber, Ernst  
Nordens bävrar. - 36 s.  
= Sid. 277-312 i: SAMHABER, 1964.  
   Fransmännen i Canada fram till ca:1750. Cartier,Champlain m fl.  
 

1608-11  

Nordvästpassagen. - 8 s.  
= Sid. 126-133 i: NYA VÄRLDEN..., 1969.  
   Henry Hudson. 

Wilson, Ian  
Henry Hudson och hans följeslagare. - 6 s.  
= Sid. 98-103 i: WILSON, 1988. 

Hopkins, Kenneth  
Henry Hudsons sista resa. - 12 s.  
= Sid. 22-33 i: HOPKINS, 1959. 

Isens och köldens hem. - 9 s.  
= Sid. 519-527 i: [De] GEOGRAFISKA..., 1927. 

Leithäuser, Joachim G.  
[Henry Hudson]. - 3 s.  
= Sid. 215-217 i: LEITHÄUSER, 1954.  
   Äv. utg. 1965. 

1619  

Hansen, Thorkild  
Kunglig sjökapten : Jens Munk mannen som på Kristian IV:s order för snart 350 år sedan seglade i Hudson Bay på spaning efter Nordvästpassagen / illustrerad med 14 samtida tränsitt och kopparstick samt 1 karta ; Olof Hoffsten. - Stockholm : Forum, 1967. - 330 s. : ill.  
   Orig:s titel: Jens Munk. 

Pälshandeln 

Andersson, Hans 
Bäverimperiet. - 12 s. Snöskofolken. - 7 s. 
= Sid. 102-120 i: ANDERSSON, 1977.    
 

Guldrusherna

Guldrusherna  kring sekelskiftet i Alaska och Canada gjorde knappast situationen bättre för kustindianerna, eller grupperna i det subarktiska området. Notiser finns i: 

Beijbom, Ulf  
Guldfeber : en bok om guldrusherna till Kalifornien och Klondike. - Stockholm : Natur och kultur, 1979. - 223 s. : ill. 

Morgan, Murray  
Guldgrävare i Alaska : ett Klondike-album / [text av] Murray Morgan ; fotografier av E. A. Hägg ; översättning av Fredrik Malm. -  Stockholm : Raben & Ssjögren, 196. - 167 s : ill.  
    Orig:s titel: One man's gold rush. 

Nordquist, Per Eric, 1940- 
E. A. Hegg, guldgrävarfotografen / Per Eric Nordquist. - Stockholm : Sveriges radio, 1998. - 131 s. : ill., kartor.
  T ex sid. 33  "Tagish Charley, sid 103 "...en kvintett Copper River-indianer..."

Nordquist, Per Eric 
Three lucky Swedes : miljonärer i guld / Per Eric Nordquist. - Stockholm : Sveriges radio, 1998. - 178 s. : ill. 
   Notiser om indianer bl a s. 13, 47, 105.

Berg, Erik  
Jonas Petrus i Klondike : en bok om stronga karlar, märkliga djur och markens guld. - Stockholm : Forum, 1952. - 166 s. : ill.  
   Särskilt kapitel ”Chief Jim Boss lockar  älg”. - 17 s. = Sid. 95-111. Det hela utspelas i 
   trakterna av Yukonfloden. 

Berg, Erik  
Vilda vidder. - Stockholm : Tiden, 1962. - 171 s. : ill. - (Tidens bokklubb)  
   Avsnittet om ”Jim  Boss lockar älg”. -   10  s. 
  = Sid. 116-125., återfinns här  något  reviderat. Här anges han vara  Chilkoot. 

Olin, K.G.  
Alaska. - Jakobstad : Olimex. 

   1. - Ryska tiden. - 1995. - 280 s. : ill.  
   2. - Guldrushen : [det sista stora äventyret]. - 1996. - 264 s. : ill.