Referenslitteratur C-E

C

Cabeza de Vaca Se: Nunes Cabeza de Vaca  

Cadbury, Deborah
Den försvunne prinsen : Franska revolutionen och sökandet efter Ludvig XVII / Översättning: Sven-Erik Torhell. - Lund : Historiska media, 2004. - 270 s.: ill.
   Orig:s titel: The Lost King of France. - 2002.

Californien , en skildring af landet, dess klimat och guldminor jemte råd för utvandrare om de fördelaktigaste sätten att nedsätta sig därstädes / utarbetad i sammandrag efter de nyaste autentika (sic) källor. - Stockholm : Bonnier, 1850. - 205 s. 

Campanius, Johannes Se: Luther, Martin  

Campanius Holm, Se: Holm

Campbell, Joseph. 
Hjälten med tusen ansikten / Joseph Campbell ; översättning: Lars Göran Larsson & Björn Wahlberg ; [faktagranskning: Björn Wahlberg].  - 1. uppl. 
- Stockholm : Arkad, cop. 2011. - 460 s. : ill.
   Orig:s titel: The hero with a thousand faces. 
    Notiser om avajoernas trosföreställninar sid 66-67,124, 140,379,411,,419
    Pawnee, hakoceremonin s. 36, 408.

Canetti, Elilas
Massa och makt / översättning Paul Frisch. - Stockholm : Forum, 1985.. - 508 s.
   Orig:s titel: Masse und Macht. - 1960.

Capps, Benjamin  
Indianer / förord, översättning, bearbetning Nils sErik Baehrendtz. - Stockholm : Trevi, 1977. - 237 s. : ill. 

Capps, Benjamin  
De stora hövdingarna / översättning: Kjell E. Genberg ; svensk bearbetning: Nils Erik Baehrendtz. - Höganäs : Bokorama, 1984. - 240 s. : ill. - (Wild west)  
   Orig:s titel: The great chiefs. 

Catlin, George                                                                         
Nord-amerikas indianer och de, under ett åttaårigt vistande bland de vildaste af deras stammar upplefvade äfventyr och öden / översättning från femte engelska upplagan [via en tysk översättning]. - Stockholm : Berg, 1848. - 320 s. : ill.  
   Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians. 1841. 

Catlin, George  
Bland indianer och bufflar : indianliv för hundra år sedan / fritt bearbetad efter originalet av Arvid Wachtmeister. - Stockholm : Geber, 1927. - 232 s. : ill. - (Gebers ungdomsböcker)  
    Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians. 1841. 

Catlin, George 
Medicinmän och krigare / översättning och bearbetning: Erik ”Uncas” Englund. - Stockholm : Lindqvist, 1963. - 221 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)  
    Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians. 1841. 

[Catlin, George]  
Buffel-jagter. - Stockholm : Berg, 1855. - 16 s. -(Natur .- och jagt-hist. ; 8)  
   Ett avsnitt från Catlin.1848.  
  Även i:  
Jagtäfventyr - Buffel-jagter - Lejonjagt - Giraff-, Leopard- och Panther-jagter. - Stockholm : Berg, 1855.  
  Faks. - Stockholm : Rediviva, 1981.  

Catlin, George  
Senaste ströftåg bland indianerna vid Klippbergen och Anderna / Öfversättning av G.Swederus. - Stockholm : Fahlstedt, 1870. - 275 s. 
    Svensk fulltext hos Internet Archive

Cederschiöld, Gunnar
Infödingarna på Manhattan : studier och stämningar från New York. - Stockholm : Ljus, 1916. - 276 s.
 Svensk fulltext hos Internet Archive: http://www.archive.org/details/infdingarnap00cede

Chaos : skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier / udgivet af Københavns Universitet, Institut for religionshistorie i samarbejde med Religionshistorisk Forening.  — København : Museum Tusculanum, 1982-

Charpentier Ljungqvist, Fredrik                                                              
Global nedkylning : klimatet och människan under 10.000 år. - Stockholm : Norstedt, 2009. - 335 s. : ill.

Chenevix Trench
, Charles  
Ridkonstens historia / översättning från engelskan av Stig Hultén. - Stockholm : LT, 1970. - 320 s. : ill.  
   Orig:s titel: A history of horsemanship. 

Chevigny, Hector  
Alaskas herre och det ryska äventyret / översättningen är utförd av Georg Dahl. - Stockholm : Natur och kultur, 1944. - 284 s.  
   Orig.s titel: Lord of Alaska. 

Chilton, Charles  
Boken om Västern : [en skildring för ungdom] / översättning: Bert Lexberg ; illustrationer: Eric Tansley. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1963. - 326 s. : ill. - (Pelarböckerna - Saga ; 455) 

   2. uppl. - 1966. - 324 s. : ill.  

Christie, Nils  
Om skolan inte fanns : [radikala reformer för ”den goda skolan”] / översättning av Maj Frisch. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1972. - 146 s. - (W&W-serien ; 323) 

Churchill, Randolph S 
 Winston S. Churchill. [1], Ungdomsåren : 1874-1900 / [översättning av Torsten Blomkvist] / av Randolph S. Churchill. - Stockholm : AB, 1966. -  567 s : ill. - 
   Orig:s titel: Winston S. Churchill.

Claesson, Nils
Blåbärsmaskinen. - Uppsala : Ruin, 2009. - 179 s.

Claeson, Stewe
Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.    

Claesson, Stig  
Från nya världen : en reseberättelse / teckningar: författaren. - Malmö : Cavefors, 1961. - 138 s. : ill. 

   Ny utg. - Berättelse från Europa. Från nya världen. - 1965. - 159 s. - (BOC-serien) 

Claesson, Stig 
Följ alltid Cecilias exempel. - Stockholm : Bonnier, 2003. - 195 s. : ill.

Claridge, Jessica  
Amerikas pionjärtid / svensk översättning av Monica Frime. - Örebro : IPC, 1981. - 48 s. : ill. - (IPC bibliotek om stora uppfinningar och upptäckter)  
   Orig:s titel: The discovery of America. 

Clark, William  
När jorden erövrades / översättning och bearbetning av Lars Orup ; teckningarna av Hans Schwarz. - Stockholm : Trevi, 1972. - 253 s. : ill.  
   Orig:s titel: Explorers of the world. 1964. 

Clarke, Gerald
Capote : en biografi / Översättning Margareta Eklöf. - Stockholm : Svenska förlaget, 2006. - 638 s. : ill.
   Orig:s titel: Capote, a biography. 1988.

Clastres, Pierre  
Samhället mot staten : studier i politisk antropologi / förord och översättning: Bosse Holmqvist. -Stockholm : Nordan, 1974. - 161 s. - (Arken ; 4)  
   Orig:s titel: La societé contre l’Etat. 

Collin, Nils, 1746-1831 
Dagbok från New Jersey 1770-86 / Nils Collin ; med en inledning av Robert Murray om den siste enske prästen i Nya Sverige. - Stockholm : Proprius, 1988. - 160 s. : ill. - (Skrifter / utgivna av Samfundet Pro fide et christianismo ; 11)

Collste, Göran
Historisk rättvisa : Gottgörelse i en postkolonial tid. - Göteborg : Daidalos, 2018. - 231 s.

Constantin-Weyer, M[aurice]
En man ser tillbaka på sitt liv / autor. övers. av Axel Claeson. - 
Stockholm : Tiden, 1929. - 245 s.
   Orig:s titel: Un homme se penche sur son passé.


Constantin
-Weyer, M[aurice].  
En man ser tillbaka på sitt liv / Av M. Constantin-Weyer ; Till svenska av Axel Claësson. - Stockholm : Åhlén & Söner, 1933. -  
287 s. - (De sexton böckerna ; 14)  
    Orig:s titel: Un homme se penche sur son passé. 

Cook, James  
Kapten James Cooks resor : Cooks egna dagböcker i urval / redigerade av Christopher Lloyd ; förord av Odd  F. Lindberg och Annika Solberger. - Uddevalla : Niloé, 1982. - 318 s. : ill.  
   Orig:s titel: The voyages of captain James Cook round the world.

Cooper, Guy H.  
Development and stress in Navajo religion. - Stockholm : Almqvist & Wiksell international, 1984. - 125 s. - (Stockholm studies in comparative religion ; 23)  
   Diss. 

Cornell, Elias
Rummet i arkitekturen : historia och nutid. - Stockholm : Norstedt, 1996. - 413 s. : ill.

Courtwright, David T.
Vanans makt : drogernas historia och den moderna världens födelse / Översättning: Gabriel Setterborg. - Lund : Historiska media, 2003. - 334 s. : ill.

Crantz, David
Äldre och nyare Brödra-historien, eller Kort berättelse om Evangeliska Brödra-Uniteten i forn-tiden, och förnämligast i förewarande årahundrad. - Norrköping, 
1772. - 786 s.
  Utförligt om missionsverksamheten bland såväl eskimåer som indianer enligt Björck & Börjessons antikvariatskatalog 307.

Crosby, Alfred W
Den ekologiska imperialismen : Europas biologiska expansion 900-1900 / Översättning av Margareta Eklöf : [fackgranskning: Anders Öckerman]. - Stockholm : SNS, 1999. - 335 s.
  Orig:s titel: Ecological Imperialism.

D
  
Dahlbring
, Magnus 
Indianbyn på prärien / Magnus Dahlbring, Marianne Erlandson. - Stockholm : LL-förlaget, 1999. 
- 63 s. : färgill.

Dahlbring, Magnus
Indianerna på Standing Rock - Hoppets reservat / Magnus Dahlbring, Marianne Erlandsson. - Stockholm : LL-förlaget, 2002. - 79 s. : färgill. - (Lättläst)

Dahlgren, S. 
The rise and fall of New Sweden, governor Risingh's journal 1654-1655 in its historical context / Stellan Dahlgren and Hans Norman. - Uppsala : Univ.  : Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1988. - 303 s. : ill. faks., kartor, tab. - (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis ; 27)
   Sid. 127-287: Risingh's journal.  Delvis parallelltext på svenska och engelska.

Dalarnas Hembygdsbok 1966 / Redaktör: Björn Hallerdt. - Falun : Dalarnas Forminnes och Hembygdsförbund, 1968. - 224 s. : ill.  =  Emigration från Dalarna.

Dana, Richard Henry jr
Två år för om masten / Översättning av Gösta Zetterlund ;  med 8 färgplanscher och 37 teckningar av E. Boyd Smith samt 13 illustrationer efter gamla bilder och 1 karta. - Uddevalla : Niloe, 1983. - 319 s. : ill. - (Niloe-biblioteket : Färgserien ; 3)
  Orig:s titel: Two years before the mast. - 1840.
  
 
Danforth, Randi
Culinaria USA : en kulinarisk upptäcktsresa / Randi Danforth, Peter Feierabend, Gary Chassman ; [fotografier: George Wieser...; översättning från engelska: Katrin Ahlström-Koch och Lottie Eriksson]. - Köln : Könemann, cop 1999. - 512 s. : ill.
   Orig:s titel: Culinaria The United States.

Danielsson, Bengt  
I James Cooks kölvatten / Text: Bengt Danielsson ; Foto: Göran Burenhult. - Höganäs : Bra böcker, 1991. - 303 s. : ill. 

Danielsson, Carl
Från Drake till Nelson : Biografiska skildringar ur det brittiska imperiets historia. - Stockholm : Geber, 1939. - 208 s. : ill.

Danielsson, Jan
Träd i marker och myter. - Stockholm : Svenska förlaget, 2002.  -207 s. : ill.

David
, Saul  
Militära misstag / Saul David ; översättning: Per Lennart Månsson. - Lund : Historiska media, 1999. - 288 s. : kartor.  
   Orig:s titel: Military blunders. 1997.

Davis, Natalie Zemon  
I marginalen : Tre yrkeskvinnors uppbrott på 1600-talet / Översättning Birgitta Schwartzman. – Stockholm : Ordfront, 1998. – 330 s.  
   Orig:s titel:Women on the margins.Three seventeenth-century lives. 

De colonia Nova Svecia in Americam Borealem deducta historiola. ...Se Arfwedson, C D

De kallar oss indianer : boken om indianer, av indianer, med all vinst tillbaka till indianer / Judith Armbruster ... ; projektledning & översättning: Annika Banfield / Översättning från engelska. - [Göteborg] : Världen i våra händer, cop. 2004. - 238 s. : ill.
  Varianttitel: De kallar oss "Indianer" : detta är vår sanning!
  Även med tryckår: 2. utg., cop. 2004. 239 s.

De tog vårt land / Red. Lennart Lindberg/Lars Wennersten. - Stockholm : Plus, 1980. - 228 s. : ill. - (Indianklubben) 

De visste det fanns en bok : [33 indian-sånger och två chippewabesvärjelser] / [sammanställd av] Vagn Lundbye ; översättning: Elisabeth Korndah ; illustrationer av Åke Bergqvist. - Stockholm : Katten, 1989. - 61 s. 

Debenham, Frank  
Världens erövring : en upptäckternas historia genom 50 000 år / översättning: Gudrun Ullman. - Stockholm : Forum, 1962. - 262 s. : ill.  
   Orig:s titel: Discovery and exploration. 1960. 

Deloria, Vine  
Custer dog för era synder / översättning av Staffan Söderblom. - Stockholm : Pan/Norstedt, 1971. - 258 s. - (PAN-original)  
   Orig:s titel: Custer died for your sins : an indian manifesto. 1969. 

Den dolda historien : 27 uppsatser om vårt okända förflutna / redaktörer: Ronny Ambjörnsson och David Gaunt. - Stockholm : Författarförlaget, 1984. - 498 s. : ill. - (Människan i historien) 

Det började vid Delaware : om svenska hembygder i Amerika / Redaktör: Gunilla Lindberg. - Stockholm : Riksförbundet för hembygdsvård, 1986. - 168 s. : ill. - (Bygd och natur ; 1986)  

Det du inte kan undvika / Wind Song Coyote [Britt-Marie Dalsbecker 1957-]. - Hjo : Silverförlaget, 2002. - 285 s.

Det skogsfinska kulturarvet / FINNSAM ; [huvudredaktör: Maud Wedin ; författare: Gabriel Bladh...] 
. - Falun : Finnbygden, 2001. - 358 s. : ill. + karta. 

De Waal, Edmund 
Den vita vägen : en berättelse om porslinets historia och själ / Edmund De Waal ; översättning av Peter Samuelsson. - [Stockholm] : Brombergs, [2017]. - 2017. - 396 s. : ill.
   Orig:s titel: The white road.


Diamond
, Jared 
Titel Den mänskliga apans uppgång och fall : en bok om människans historia och kultur i ett biologiskt perspektiv / Jared Diamond ; översättning: Lars Werdelin. - Västerås : ICA, 1993. - 416 s : ill.
  Orig:s titel: The third chimpanzee. 1993.

Diamond, Jared
Undergång : civilisationernas uppgång eller fall / Översättning Margareta Eklöf. - Stockholm : Norstedt, 2005. - 618 s. : ill.
   Orig:s titel: Collapse. 2005.

Diamond, Jared 
Titel Vete, vapen och virus : [en kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13000 åren] / Jared Diamond ; översättning: Inger Johansson. - Stockholm : Norstedt, 1999. - 444 s. : ill. 
   Orig:s titel: Guns, germs and steel. 1997.


Din vän hästen : berättelser och fakta : en antologi / av Åke Runnquist. - Stockholm : Bonnier, 1965. - 223 s. : ill.

Disneyland : från nya världen / Översättare: Sven Lundberg. -           . - (Walt Disneys underbara värld)

DN:s stora sportlexikon : illustrerad regelbok för 150 sporter från världens alla hörn. - Örebro : IPC, 1988. - 333 s. : ill. 

Dorian, Edith  
Rödskinn
 : nordamerikas indianer förr och nu / bild: W.N.Wilson ; översättning av Madeleine Hamilton och Christer Swahn. - Stockholm : SKDB, 1962. - 104 s. : ill.  
  Orig:s titel: Hokahey! 

Dorian, Edith  
Västerut : om männen som röjde nordamerikas pionjärleder / bild: W.N.Wilson ; översättning: Einar Malm. - Stockholm : SKDB, 1963. - 85 s. : ill.  
   Orig:s titel: Trails west and men who made them. 

Dorian, Edith  
Djuren gjorde historia : de vilda djurens roll i nordamerikas utveckling / bild: W.N.Wilson ; översättning av Einar Malm. - Stockholm : SKDB, 1965. - 102 s. : ill.  
   Orig:s titel: Animals that made U.S. history. 

Dreyer, W. 
Naturfolkens lif : populär etnografi / Öfversättning af J.F. Nyström. - Stockholm : Ljus, 1899. - 415 spalter. : ill. 

Drugge, Kristina  
Tipi : den nordamerikanska indianens traditionella tältbostad / Kristina Drugge. Lars Olsson. Peter Wright. - Sveg : Bäckedals folkhögskola, Institutet för historisk teknologi, 1983.
 - ca: 15 s.
  I Libris endast identifierbar som "Människa- Natur - Teknologi. - [Östersund] . Institutet för   
  förhistorisk teknologi. - 1983. Betraktad som årsbok.
  001126 fanns den som internetlänk: 
  http://www.forntidateknik.z.se/IFT/MNTarb/1983/tipi.htm


Drury, Nevill
Shamanism / Nevill Drury ; översättning: Mikael Hedlund. - Stockholm : Forum,
1996. - 155 s. : ill.
   Orig:s titel: The elements of shamanism.   

Duerr, Hans Peter  
Myten om civilisationsprocessen / över-sättning: Joachim Retzlaff. - Stockholm/Stehag : Symposion. - (Kulturhistoriskt bibliotek)  
   Orig:s titel: Der Mythos vom  zivilisationsprozess. 

      Bd 1. -   Nakenhet och skam. - 1994 - 451 s. : ill.  
          Orig:s titel: Nacktheit und Scham. 1988.  

      Bd 2. - Intimitet . 1996 - 448 : ill.
           Orig:s titel: Intimität. 1990.

      Bd 3. - Obscenitet och våld. - 1998. - 603 s. : ill.
            Orig:s titel: Obszönität und Gewalt. 1993.       

Duerr, Hans Peter  
Sedna eller kärleken till livet / översättning: Joachim Retzlaff. - Stockholm/Lund : Symposion, 1987. - 586 s. : ill. - (Samhällsvetenskapligt bibliotek)  
   Orig:s titel: Sedna oder Die liebe zum leben. 

Dumrath, O.H.  
Jordens erövring . de geografiska upptäckternas historia från äldsta tider till våra dagar efter egenhändiga anteckningar, dagböcker, berättelser och skildringar av och om de förnämsta sjöfarare, kolonisatörer, upptäcktsresande och geografer samt de bästa moderna källor. - Stockholm : Fröléen. 

   Senare delen. - 1923. - 638 s.  

DurschmiedErik
Vädrets makt : hur naturkatastroferna har förändrat historiens lopp / 
Översättning av Thomas Roth, - Stockholm, 2002. - 287 s. : ill.
   Orig:s titel: The weather factor.

Dusenberry, Verne  
The Montana Cree : a study in religious persistence. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1962. - 280 s. : ill. - (Stockholm studies in comparative religion ; 3)(Acta Universitatis Stockholmensis)  
   Diss. 

Döden / [utgivare] Elisabeth Kübler-Ross ; översättning av Margareta Edgardh. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1978. -205 s. - (StoraTema nova)  
   Orig:s titel: Death : the final stage of  
   growth. 

E

Eadie, Betty
Omsluten av ljuset / Betty J Eadie ; med Curtis Taylor ; översättning: Gull Brunius. - Stockholm : Forum, 1994. - 164 s.
   Orig:s titel: Embraced by the light.

Eadie, Betty
När hjärtat vaknar /  Översättning: Gull Brunius. - Stockholm : Forum, 1997. - 220 s.
   Orig:s titel: The awakening heart.
                   
Edsman, Carl-Martin                         
Världsskapelse och livsförnyelse : kosmogoniska myters rituella funktion. - Uppsala : Univ., 1963. - 59 s. - (Skrifter / utgivna av Religionshistoriska institutionen i Uppsala [Hum. fak.] ; 1)
   Särtryck ur Ny Kyrklig Tidskrift 1963 ; 1-2.

Edsman, Carl-Martin
Jägaren och makterna : Samiska och finska björnceremonier. - Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet, 1994. - 200 s. - (Skrifter // utgivna genom Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala, Serie C ; 6)

Edsman, Carl-Martin
Människan och det heliga : religionshistoriska småskisser / av Carl-Martin Edsman. - Stockholm : Carlsson, 1995. -245 s.

Edwards, Jonathan
Indian-missionären David Brainerds lefwerne, beskrifwet hufwudsakligen efter hans egen dagbok / af presidenten Jonathan Edwards. - Stockholm : Stockholms Missionsförening, 1862. - 216 s. + 1 vikt karta.

Egerström
, C.Ax.  
Borta är bra, men hemma är bäst . berättelse om en färd till Ostindien, Nord-Amerika, Kalifornien, Sandwichs-öarna och Australien åren 1852-1857 : i sammandrag efter under resan förda anteckningar ; jemte Förf. autobiographi. - Stockholm : Bonnier, 1859. - 326 s. 

Ehnmark, Anders
Frihetens rike : Om det roliga. - Stockholm : Norstedt, 2001. - 194 s. 

Ehrnrooth, N.G.
Kardinalernas Frankrike och andra essayer. - Helsingfors : Söderström & C:o, 1949. - 315 s.
  Kapitlet Markisen av Montcalm och kampen om Kanada. - s. 88-125.


Eidlitz Kuoljok, Kerstin
Bark och ripoa : mat i norr på naturahushållningens tid / text: Kerstin Eidlitz Kuoljok ; Bilder: Hans Anderson. - Jokkmokk : Ajtte förlag, 1993. - 48 s. : ill. - (Småskrifter från Ájtte ; 3)

Ekegren, Staffan  
Skolplanschernas värld. - Stockholm : LT, 1988. - 130 s. : ill. 

Ekendahl, Staffan. 
Abraham Lincoln : hans liv och tid / Staffan Ekendahl. - Stockholm : Norstedt, 2011. - 414 s. : ill.  
   Notiser om hans förhållande till indianerna. Sid. 11, 13, Deltagande i Black Hawks krig: sid. 38-39, roll vid Minnesotamassakern s. 298-299


Ekelöf, Adolf
Ett år i Stilla Hafvet : reseminnen från Patagonien, Chili, Peru, Kalifornien, Britiska Columbia och Ocenien / af Adolf Ekelöf ; med 17 lithografierade afbildningar. - Stockholm : Lith. Art. anstalt, 1872. - 163 s. : ill.

Ekman: Illustrerad missionshistoria Se: Illustrerad missionshistoria. 

Elander, Magnus
Rovdjur / Magnus Elander, Staffan Widstrand, Johan Lewenhaupt ; [Foto: Magnus elander och Staffan Widstrand ; faktagranskning: Olof Liberg]. - Stockholm : Max Ström, 2002. - 237 s. : färgill. 

Elander, Rudolf  
Höfdingskapet hos naturfolken : en studie af dess karaktär. - Göteborg : Enanders tr., 1906. - 47 s. 

Elander, Rudolf  
The chief of the indian clan of North America. - Göteborg : Förf., 1909. - 97 s.  
   Diss.  

Elfving, Folke
Kring Johan Björnsson Printz. – Göteborg : Elfving.
   Del 1: Familjen och ättlingarna. – 1986. – 48 s. : ill. (S. [1] – 48)
   Del II : Om familjeporträtten. – 1988. – 53 s. : ill. (S. 51-104)

Elgenius, Gabriella  
En minoritets kamp för kulturell överlevnad : en studie över mohawkindianerna i Akwesasne. Växjö : Högskolan, [1992].- 129 s. 

Ellis, Shaun                                                                                                                                                                      
Mannen som lever med vargar / av Shaun Ellis ; med Penny Junor ; översättning: Johanna Svartström. - Västerås : ICA, 2010. - 262 s. : ill. 
  Originaltitel The man who lives with wolves. 

Emigration från Dalarna / Redaktör: Björn Hallerdt. - Falun : Dalarnas Forminnes och Hembygdsförbund, 1968. - 224 s. : ill. - (Dalarnas Hembygdsbok 1966)

Emigranter - en bok om den stora utvandringen till Amerika. - Stockholm : Trevi, 1971. - 143 s. : ill. 

En ny värld : amerikanskt landskapsmåleri 1830-1900 och ett urval samtida skandinaviskt landskapsmåleri : Nationalmuseum, Stockholm 19 september-23 november 1986 / [katalogredaktion: Görel Cavalli-Björkman och Nils-Göran Hökby] ; [översättning från engelska: Britta Birnbaum]. -Stockholm : Nationalmuseum ; Göteborg : Göteborgs konstmuseum, 1986. -120 s. : ill. (vissa i färg). - (Nationalmusei utställningskatalog ; 493 )

Englund, Erik  
Indianer och vita / teckningar av Gunnar Lindvall. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1957. - 241 s. : ill.

Englund, Erik ”Uncas”  
Siouxerna - ett krigarfolk på prärierna / illustrationer av Hans Söderberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1967. - 182 s. : ill. - ([Natur och kulturs pocketserie] Junior) 

   2. uppl. - 1970. - (NoK junior) 

Englund, Erik ”Uncas”                           
Musköt och tomahawk : ryktbara hövdingar bland skogsindianerna / illustrationer av Göte Göransson. - Stockholm : Natur och kultur, 1969. - 179 s. : ill. - (NoK junior) 

   2. uppl. - 1970.  

Englund, Erik  
Indianernas när, var, hur / Erik Englund och Yvonne Svenström. - Stockholm :  
Forum, 1974. - 279 s. : ill. - (När? Var? Hur?-serien) 

  2. utökade uppl. - 1981. - 351 s. : ill.  

Englund, Joh. Fr.  
Chicago i ord och bild. - Malmö : Framtiden, 1910. - 102 s. 

Englund, Peter  
Ofredsår : om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. - Stockholm : Atlantis, 1993. - 631 s. : ill. 

Envalsson, Carl
Svenskt musikaliskt lexikon, efter grekiska, latinska, italienska och franska språken / af Carl Envallsson. - Stockholm : Eget förlag, 1802. - 346 s. + tabeller.

Erdrich. Louise  
Blåskrikans dans : ett födelseår / Översättning Susanne Sinclair. - Tygelsjö : Kentaru, 1998. - 222 s.
   Orig:s titel: The Blue Jay's Dance : A Birth Year. 1995.

Ericson, Stig  
Vägen västerut : indianer, pälsjägare, nybyggare. - Stockholm : Bonnier, 1962. - 61 s. : ill. - (Nutidsböckerna) 

   2. uppl. - 1964.  
   3. uppl. - 1969.  

Ericson, Stig  
Präriens pionjärer : guldet och det stora järnvägsbygget. - Stockholm : Bonnier, 1963. - 58 s. : ill. - (Nutidsböckerna) 

   Ny uppl. - 1969.  

Ericson, Stig  
Här får du veta någonting om indianer och vita / texten är framställd i samråd med Erik "Uncas" Englund. - Stockholm : Bonnier, 1970. - 32 s. : ill. 

Ericson, Stig  
Vilda västerns hjältar : cowboys, revolvermän och statsbyggare / teckningar: Svenolov Ehrén. - [Ny utg]. - Stockholm : Bonnier, 1971. - 61 s. : ill. 


Ericson, Tord
Mark, människor och möten : En bok om Andrew Peterson och Fredrik Olaus Nilsson i USA 1854-1860. - [Österbymo] : Quack text & bild, 2008. - 167 s. : ill.

Erikson, Erik H.  
Barnet och samhället / Till svenska av James Rössel ; Förord av Gösta Harding. - Andra, omarbetade upplagan. - Stockholm : Natur och kultur, 1965. - 275 s.  
   Orig:s titel: Childhood and society. 1950. 

   1. uppl. - 1954. - 284 s. 
   3. uppl. - 1983/1994. - 277 s. - (Psykologins pionjärer)  

Erikson, Erik Homburger  
Ungdomens identitetskriser / Till svenska av Philippa Wiking ; Förord av Gösta Harding. - Stockholm : Natur och kultur, 1977. - 293 s.  
   Orig:s titel: Identity. Youth and crisis. 1968. 

Eriksson, Jörgen I
Shamanism, marxism och människans frigörelse / Jörgen I Eriksson, Haudenosaunee, Gilles Dauvé. - Upplands väsby : Norrshaman, 2004 (Danderyd : Justnu). - 80 s.
   Delvis översättning från engelska och franska.

Eriksson, Jörgen I
Vandrare i två världar : samisk shamanism, bok 2. - Umeå : hström, 2004. - 139 s.

Eriksson, Jörgen I.                                     
Navajo : att tänka och vandra i skönhet. - Umeå : h:ström, 2008. - 186 s.  ill.

 

Eriksson, Tommy  
Den tårdränkta prärien : indiankrig i 1800-talets USA / illustrationer Marie Skoog. - Örkelljunga : Settern, 1983. - 133 s. : ill. 

Eriksson, Tommy  
Skuggor över Sierra Madre : fakta-berättelser från indiankrigens västern / illustrationer Marie Skoog. - Örkelljunga : Settern, 1985. - 191 s. : ill. 

Eriksson, Tommy  
Nordamerikas indianer : studieplan / utarbetad av Tommy Eriksson. - Örkelljunga : Settern, 1986. - Sid. 3-12. 

Eriksson, Tommy  
Rainbow föll i gryningen...: en indiandokumentär. - Örkelljunga : Settern, 1987. - 163 s. : ill.  

Eriksson
, Tommy  
Apache Kid & Västapacherna : en indiansk tragedi. - Författaren : Distribution: Stockholm : Podium, 1999. - 60 s. - (IndianDokumentärer).

Eriksson, Tommy                                                                                                       
Custers sista strid : en biografi : drabbningen vid Little Big Horn 1876 / Tommy Eriksson. - Stockholm : Bonnier, 2011. -  516 s. : ill.

Eriksson, Tommy                                                          
En dödsvind för mitt folk : Sitting Bull : livet, komplotten, mordet / Tommy Eriksson. - Höör : Agering, 2013. - 351 s. : ill.
 

Essell, Frank Th. Pseud för Sam Gullberg.      
Indianernas vite vän. - Stockholm : Harrier, 1944. - 92 s. - (Bragd och hjältedåd ; 10) 

 - Ny bearb. uppl. - Han vågade livet : berättelsen om indianernas vite vän   
   David Brainerd / av Frank Th. Essell. - Vällingby : Harrier, 1977. - 92 s. - 
   (Harriers ungdomsböcker).

Evolution : människans historia / [huvudredaktör: Alice Roberts ; fotograf: Gary Ombler ; illustratör: Robert Nicholls ; översättning av Christian Thurban] Roberts, Alice M. (redaktör/utgivare) 
Alternativt namn: Roberts, Alice. - Göteborg : Tukan, 2012. - 256 s. : ill.
ETHNOS //  

[Eyre, David]  
This was our land : nordamerikanska indianer förr och nu. - Stockholm : Brevskolan, 1982. - 43 s. : ill.