Prärien : Nomaderna : Yankton Dakota

PRÄRIEN : NOMADERNA : NAKOTA = YANKTON DAKOTA [Centrala Sioux] 

Bergman, Ingvar  
Striden vid Whitestone Hill. - 12 s.  
= Sid. 125-136 i: SÅ LÄNGE..., 1984.