Prärien : Nomaderna : Siouxfolken : Teton Lakota 
    

1. Böckerna : Allmänna och övergripande verk, samt standardlitteraturen.  

Englund, Erik "Uncas" 
Siouxerna - ett krigarfolk på prärierna / illustrationer av Hans Söderberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1967. - 182 s. : ill. - ([Natur och kulturs pocketserie] Junior) 

2.  uppl. - 1970. - (NoK junior)  

Larsson, Henrik  
Lansens folk. - Växjö : Emigrantinstitutet, 1996. - 176 s. : ill. - (Emigrantinstitutets vänners skriftserie ; 6) 

Larsson, Henrik, 1977- 
Hokahey : drömmen om frihet och oberoende. - Stockholm : Carlsson, 2001. - 183. s : ill.

Lindberg, Lennart  
De som dog med stövlarna på : slaget vid Little Big Horn 1876 : ett reportage / Lennart Lindberg & Lars Widding ; foto: David F. Barry ; teckningar: Nils Stödberg. - Stockholm : Geber, 1963. - 179 s. : ill. 

Malm, Einar  
Siouxindianernas sista strid : med löjtnant Ragnar Ling-Vannerus i fält mot Sitting Bull under andedansoroligheterna i Dakota 1890-91. - Stockholm : Norstedt, 1929. - 203 s. : ill. 

Malm, Einar  
Sitting Bull och kampen om Vilda Västern. - Stockholm : Geber, 1946. - 296 s. : ill. - (Vetandets värld ; 3) 

   2. reviderade uppl. - Stockholm :  Prisma/Biblioteksförlaget, 1961. - 220 s. : ill.    

Malm, Einar  
Berömda indianhövdingar / Stockholm : Rabén & Sjögren, 1960. - 286 s.: ill. 

   Ny rev. utg. - 1974. - 265 s - (Trendpocket)  
      Oillustrerad utgåva.  

Malm, Einar  
Dödsdans i Dakota. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1961. - 257 s. : ill. 

Malm, Einar  
De kämpade förgäves. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1967. - 213 s. : ill. 

Malm, Einar  
Sitting Bulls krig. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1970. - 262 s. : ill. 

Malm, Einar  
Sitting Bull i Kanada. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1977. - 247 s. : ill. 

Parkman, Francis  
Oregonspåret / med inledning av Mark van Doren ; illustrerad av James Daugherty ; till svenska av Nils Holmberg. - Stockholm : Tiden, 1945. - 350 s. : ill.  
   Orig:s titel: The Oregon trail. 

Anderson, John  
Rosebud Sioux : ett folk i förvandling / [fotografier: John Anderson] ; översättning Gunvor V. Blomqvist och Kristina Bonde. - Stockholm : C-H Jacobson produktion AB, 1989. - 175 s. : ill. 

Jacobson, Claes-Håkan 1944-
Rosebud Sioux : a Lakota people in transition / Claes H. Jacobson. - Stockholm : C-H Jacobson produktion, 2004. - 207 s. : ill.
   Fotografier av John Anderson m f l.  
   Se Anderson, John för tidigare version av boken.

Linck, Olaf  
En sommar bland siouxindianer / översättning från danskan av Karl Ekman. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1926. - 178 s. : ill. 

Åberg, Lars  
Kluven tunga : indianerna i 70-talets USA / text: Lars Åberg ; foto: Lars Hejll. - Stockholm : Forum, 1977. - 172 s. : ill.  
 

2. Uppsatser och notiser av allmän karaktär 

Holder, Preston  
Sioux - South Dakota - USA. - 8 s.  
= Sid. 24-31 i: JORDENS..., 1983. 

Kurkiala, Mikael  
”Andarna kan aldrig dö” : Sekler av motstånd hos lakota. - 35 s.  
= Sid. 121-156 i: Den obrutna..., 1995.  
   Historia och nutid.  

Religion  

[Black Elk]  
Svarta Hjorten  
Den heliga pipan : Svarta Hjortens berättelse om oglala siouxindianernas sju riter / upptecknad och utgiven av Joseph Epes Brown ; översättning av Anna Greta Tornee. - Stockholm : Författarförlaget, 1978. - 166 s.  
   Orig:s titel: Sacred Pipe.  

Black Elk  
Black Elk talar : historien om en helig man av oglala lakota-folket / återberättad av John G.Neihardt (Flaming Rainbow) ; översättning av Nina Lunabba ; [faktagranskning: Mikael Kurkiala]. - Stockholm : Bergh, 1997. - 279 s. : ill., kartor.
   Orig:s titel: Black Elk speaks.

Salomonsson, Mikael
Black Elk : helig visionär och katolsk missionär. - 24 s.
= Sid. 184-207 i: RÖSTER, 1998.

Hultkrantz,  Åke  
Black Elk 1863-1950. - 5 s.  
= Sid. 21-25 i: NYA…, 1990/1996. 

[Standing Bear]  
Black Elks stora vision / [illustrationer av Standing Bear]. - 2 s.  
= Sid. 78-79 i: PSYKISKA..., 1991.  
   Bilduppslag.  

Hultkrantz, Åke  
Svarta Kullarna. - 18 s.  
= Sid. 22-38 i: SLAGET..., 1976. 

Kurkiala, Mikael
Lakotaindianerna : Det finns andra sätt att vara människa på. - 15 s.
= Sid 31-45 i: KURKIALA, 2005.

Mansrollen
Siouxmännens sätt att bete sig gentemot modern påminner om svärmorstabut hos andra folk om man får tro Mary Sandoz som kände indianerna. Här citerad (s 233) i:
Bly, Robert
Järn-Hans : en bok om män / Översättning Lasse Söderberg. - Västerås : ICA, 1991. - 328 s.
   Orig:s titel: Iron John : a book about men.

Barnuppfostran

Erikson, Erik H. 
Jägare över prärien [Den historiska bakgrunden. - Jim. -  En blandad studiegrupp. - Siouxernas barnuppfostran. - Det övernaturliga. - Sammanfattning. - Fem år senare]. - 48 s. 
= Sid. 100-147 i: ERIKSON, 1965. 
    Utbildning och barnuppfostran

Texten summerad i: 

Erikson, Erik Homburger 
[Gruppidentitet och egoidentitet]. - 5 s. 
= Sid. 42-46 i: ERIKSON, 1977. 
Två litt.referenser s. 277.

3. Svenskar och lakotaindianer 

Anderson, John  
Rosebud Sioux : ett folk i förvandling / [fotografier: John Anderson] ; översättning Gunvor V. Blomqvist och Kristina Bonde. - Stockholm : C-H Jacobson produktion AB, 1989. - 175 s. : ill. 

Jacobson, Claes-Håkan 1944-
Rosebud Sioux : a Lakota people in transition / Claes H. Jacobson. - Stockholm : C-H Jacobson produktion, 2004. - 207 s. : ill.
   Fotografier av John Anderson m f l.  
   Se ovan: Anderson, John för tidigare version av boken.

Andrén, August  
Möte med indianer : Brev skrivet 1867, Nebraska. - 5 s.  
= Sid. 136-140 i: BREV..., 1979/1985.  
= Sid.   81-82   i: HALLAND..., 1956.  
   Lakota i Omaha 1860-tal.  

Liedberg, Johan Olof  
[Möte med indianer i Plattedalen 1848]. - 2 s. [5 s]  
= Sid. 14-15 [16-18] i:  [LIEDBERG], 1972. 

Macfie, Harry  
Den gamle trappern vid Cormorant Lake. - 131 s.  
= Sid. 93-223 i: MACFIE: Lägereldar... [1944] 

Widén, Albin  
General Custer, Buffalo Bill och Nils Norlin. - 14 s.  
= Sid. 127-140 i: SPÅR..., 1965. 

Några synnerligen tveksamma berättelser :  

Berg, Erik 1897-
Anders örn och siouxernas heliga plats. - 14 s.  
= Sid. 18-31 i: BERG, 1955. 

Berg, Erik  1897
Mor Anna och Sitting Bull. - 14 s.  
= Sid. 32-45 i: BERG, 1955. 

Norlin, Nils  
Svenska tag i Amerika : en pionjärs äventyrliga liv. - Stockholm : Hökerberg, 1936. - 198 s.  
   Kap. 1. - Till Buffalo Bills land. Äventyr på resan. Indianer och vita. 
   ”Pony express”. - 12 s. = Sid. 5-16.  
   Kap. 2. Vi finna platsen för vårt nya hem. Indianerna överfalla oss.  
   Nybyggarliv. Hundratusen bufflar! 
   Den hårda vintern. - 21 s. = Sid. 17-37.  
    Bl a ett osannolikt sammanträffande med general Custer.   

Övriga notiser  

Lindberg, Lennart  
Ensamme Charley Reynolds. - 30 s.  
= Sid. 22-51 i: ATTACK..., 1978. 

Reiter, Joan Swallow  
[Kvinnor i fångenskap hos indianer]. - 6 s.  
= Sid. 62-67 i: REITER, 1985.  
   Prärien, Lakota, Sydväst. 

Gullbrand, Harald  
Med High Horse på friarstråt. - 6 s.  
= Sid. 121-126 i: SPÅR..., 1965. 

Svenström, Yvonne  
En siouxindianska berättar. - 7 s.  
= Sid. 97-103 i: INDIANKLUBBENS..., 1961.  
   Fiktiv självbiografi.   

4. Lakota : Litteratur och kronologi 

DEN FRIA TIDEN : Tiden före 1850  

Englund, Erik ”Uncas”  
Hunkpapa. - 15 s.  
= Sid. 9-23 i: RÖD..., 1963. 

Malm, Einar  
Första bräschen genom präriefokens land. - 7 s.  
= Sid. 9-15 i: MALM, 1970.  
   Pälshandeln och de första vangtågen  genom Lakotas land. Slutet av frihetstiden. 

Parkman, Francis  
Oregonspåret / med inledning av Mark van Doren ; illustrerad av James Daugherty ; till svenska av Nils Holmberg. - Stockholm : Tiden, 1945. - 350 s. : ill.  
   Orig:s titel: The Oregon trail. 

Parkman, Francis  
Bostonbramin på buffeljakt / översättning Elsie och Håkan Tollet. - 10 s.  
   Ur: På obanade stigar genom Oregon(Sic!) = Parkmans: Oregon trail (Se ovan)  
   = Sid. 402-411 i: STORA..., 1963. 

Thörn, Bertil  
Bull Bear 1795-1841. - 5 s.  
= Sid. 51-55 i: NYA…, 1990/1996. 

Catlin, George  
Fort Pierre och siouxindianerna. - 20 s.  
= Sid. 106-125 i: CATLIN, 1963.  
 Även tidigare uppl.  

Lindberg, Lennart  
Fort Laramie. - 30 s.  
= Sid. 152-181 i: INDIANSK..., 1979. 

Thörn, Bertil  
Tatanka. - 55 s.  
= Sid. 97-151 i: INDIANSK..., 1979. 

Liedberg, Johan Olof  
[Möte med indianer i Plattedalen 1848]. - 2 s. [5 s]  
= Sid. 14-15 [16-18] i:  [LIEDBERG], 1972.    
 

DE FÖRSTA KONFLIKTERNA  1851-1865  

1851 Laramieförhandlingarna  

Malm, Einar  
Sitting Bull bland märkesmän vid Laramie. - 16 s.  
= Sid. 16-31 i: MALM, 19970.   

1854 Grattanmassakern  

Thörn, Bertil  
Vit mans buffel. - 15 s.  
= Sid. 39-54 i: RÅDSELD..., 1969. 

Malm, Einar  
Blodiga krakel och hämndaktoner. - 10 s.  
= Sid. 32-41 i: MALM, 1970. 

Englund, Erik "Uncas" 
Den ödesdigra kon. - 9 s.  
= Sid. 25-33 i: ENGLUND, 1957. 

Stingl, Miloslav  
"Vilda Västern" erövras. - 5 s.  
= Sid. 104-108 i: STINGL, 1979. 

1864 Killdeer Mountains  

Malm, Einar  
Den vita svallvågen når Sitting Bull. - 10 s.  
= Sid. 42-51 i: MALM, 1970. 

1865 General Patrik E Connors kampanj mot sioux, cheyenne och arpaho.  

Brown, Dee  
Powder River-invasionen. - 14 s.  
= Sid. 92-105 i: BROWN, 1974.
= Sid. 114-128 i: BROWN, 2008.
= Sid. 134-149 i: BROWN, 2015.

Malm, Einar  
Kampen om Bozemanvägen. - 19 s.  
= Sid. 56-74 i: MALM, 1970.   

1865 Platte Bridge  

Thörn, Bertil  
Den elfte timmen. - 20 s.  
= Sid. 66-85 i: KRIGSÖRN..., 1971. 

Eriksson, Tommy  
Löjtnant Collins mardrömsritt. - 9 s.  
= Sid. 74-82 i: ERIKSSON, 1985. 

1866 Uppgörelser med arvfienden : Wind River Shoshonerna  

Hultkrantz, Åke  
Indiankriget vid Wind River. - 22 s.  
= Sid. 55-77 i: RÅDSELD..., 1969.  
 

RED CLOUDS KRIG  1866-1868

Brown, Dee.                                                                    
Månaden när hjorten fäller sina horn : siouxernas krig 1866 / Dee Brown ; översättning: Lars Ohlsson ; [faktagranskning: Mikael Kurkiala]. -
Stockholm : Karneval, 2011 (tr. 2012). - 264 s. : ill. 
  Orig:s titel: The Fetterman massacre. 

Brown, Dee  
Red Clouds krig. - 12 s.  
= Sid. 106-127 i: BROWN, 1974. 
= Sid. 129-151 i: BROWN, 2008.
= Sid. 150-175 i: BROWN, 2015.

Malm, Einar  
Kampen om Bozemanvägen. - 19 s.  
= Sid. 56-74 i: MALM, 1970. 

Thörn, Bertil  
Så slutade Red Clouds krig. - 25 s.  
= Sid. 87-112 i: SPÅR..., 1965. 

Kullman, Harry  
Kontur av Röda Molnets krig. - 17 s.  
= 70-86 i: KULLMAN, 1958. 

Stingl, Miloslav  
”Röda Molnet”. - 7 s.  
= Sid. 109-115 i: STINGL, 1979. 

Thörn, Bertil  
Red Cloud : ca 1822-1909. - 3 s.  
= Sid. 79-81 i: BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 149-151 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 201-203 i: NYA..., 1990/1995. 

Thörn, Bertil  
Spotted Tail : ca 1823-1881. - 4 s.  
= Sid. 185-187 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 241-244 i: NYA..., 1990/1995. 

Brown, Dee
Donehogawas uppgång och fall. - 14 s.
= Sid. 180-191 i: BROWN, 2008.
= Sid. 202-223 i: BROWN, 2015.

  Red Clouds besök i Washington 1870.

1866 Fettermanmassakern  

Eriksson, Tommy  
En julmassaker 1866. - 10 s.  
= Sid. 41-50 i: ERIKSSON, 1983. 

Thörn, Bertil  
Hundra i handen. - 14 s.  
= Sid. 107-120 i: SPÅR..., 1965. 

Englund, Erik "Uncas"  
Fettermanmassakern. - 19 s.  
= Sid. 113-131 i: ENGLUND, 1957. 

1867 Vagnkorgsstriden  

Eriksson, Tommy  
Milsten i indianhistorien : Vagn-korgsstriden 1867. - 6 s.  
= Sid. 51-56 i: ERIKSSON, 1983. 

Englund, Erik "Uncas"  
Vagnkorgsstriden. - 13 s.  
= Sid. 133-145 i: ENGLUND, 1957.   

1868 Laramiefördraget  

Malm, Einar  
Laramiefreden och Sitting Bull. - 5 s.  
= Sid. 83-87 i: MALM, 1970. 

Malm, Einar  
Red Cloud och Spotted Tail efter fredsslutet. - 3 s.  
= Sid. 88-90 i: MALM, 1970.   

DET DRAR IHOP SIG :  Händelser före Sitting Bulls krig.    

Skogsberg, Peter
”Tjuvarnas väg” : Black Hills och Laramiefördraget. - 52 s.
= Sid. 89-141 i: SKOGSBERG, 2018.

Svenström, Yvonne  
Vägen till Little Big Horn. - 15 s.  
= Sid. 7-21 i: SLAGET..., 1976. 

1872 Pryor creek [Arrow Creek]  

Eriksson, Tommy  
Uppgörelsen vid Pryor Creek 1872. - 5 s.  
= Sid. 90-94 i: ERIKSSON, 1983. 

1873 Yellowstoneexpeditionen  

Malm, Einar  
Custer känner Sitting Bull på pulsen. - 6 s.  
= Sid. 105-110 i: MALM, 1970.  

1874 Custers Black Hills expedition  

Malm, Einar  
Tjuvarnas väg. - 5 s.  
= Sid. 111-115 i: MALM, 1970. 

Stingl, Miloslav  
Guld i siouxernas land / I de heliga Svarta bergen. - 8 s.  
= Sid. 116-123 i: STINGL, 1979. 

Hultkrantz, Åke  
Svarta Kullarna. - 18 s.  
= Sid. 22-38 i: SLAGET..., 1976.   

1875 Förhandlingar och ultimatum.  

Malm, Einar  
Krigsmolnen skockas. - 5 s.  
= Sid. 121-125 i: MALM, 1970. 

Reynols strid mot He Dogs oglalas och Cheyennerna mars 1876 

Malm, Einar  
Vinterattack med påföljd. - 6 s.  
= Sid. 126-131 i: MALM, 1970. 

Eriksson, Tommy  
Attack vid Powder River. - 5 s.  
= Sid. 95-99 i: ERIKSSON, 1983.  
   Old Bear  

  
SITTING BULL OCH SITTING BULLS KRIG 1876

Eriksson, Tommy                 
En dödsvind för mitt folk : Sitting Bull : livet, komplotten, mordet / Tommy Eriksson. - Höör : Agering, 2013. - 351 s. : ill.

Malm, Einar  
Sitting Bulls krig. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1970. - 262 s. : ill. 

Malm, Einar  
Sitting Bull och kampen om Vilda Västern. - Stockholm : Geber, 1946. - 296 s. : ill. - (Vetandets värld ; 3) 

   2. reviderade uppl. - Stockholm :  Prisma/Biblioteksförlaget, 1961. - 220 s. : ill.  

Lindberg, Lennart  
De som dog med stövlarna på : slaget vid Little Big Horn 1876 : ett reportage / Lennart Lindberg & Lars Widding ; foto: David F. Barry ; teckningar: Nils Stödberg. - Stockholm : Geber, 1963. - 179 s. : ill. 

Brown, Dee  
Kampen om Black Hills. - 32 s.  
= Sid. 196-227 i: BROWN, 1974. 
= Sid. 266-302 i: BROWN, 2008.
= Sid. 304-357 i: BROWN, 2015.

Capps, Benjamin  
Sitting Bulls hotade värld. - 42 s.  
= Sid. 192-233 i: CAPPS, 1984. 

Malm, Einar  
Sitting Bull hårdnar. - 6 s.  
= Sid. 91-96 i: MALM, 1970. 

Ericson, Stig  
Den sista stora striden. - 11 s.  
= Sid. 36-46 i: ERICSON, [Ny utg]. -1971 

Chilton, Charles  
Den blodiga prärien. - 32 s.  
= Sid. 180-211 i: CHILTON, 1963/1966. 

O’Connor, Richard  
Sitting Bull / översättning Lennart Allén ; illustrationer Eric von Schmidt. - Stockholm : Lindblad, 1972. - 152 s. : ill. - (Lindblads historiska ungdomsböcker ; 44)  
   Orig:s titel. Sitting Bull. 1968.  
   2. uppl. - 1978. 

Thörn, Bertil  
Sitting Bull : ca 1831-1890. - 4 s.  
= Sid. 97-100 i: BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 181-184 i: INDIANBOKEN,  
= Sid. 237-240 i: NYA..., 1990/1995. 

Brunström, Erik  
Porträtt av Sitting Bull. - 5 s.  
= Sid. 202-206 i: SLAGET..., 1976. 

Crazy Horse  

Malm, Einar  
Crazy Horse och siouxkrigen. - 91 s.  
= Sid. 142-232 i: MALM, 1960.  
= Sid. 129-211 i: MALM, 1974.   

Hagberg, Viktor  
Crazy Horse - patriot och frihetskämpe. - 41 s.  
= Sid. 78-118 i: RÅDSELD..., 1969. 

Eriksson, Tommy  
Crazy Horse - visionär och kämpe. - 21 s.  
= Sid. 66-86 i: ERIKSSON, 1987. 

Thörn, Bertil  
Den ljushylte - porträtt av en krigare. - 18 s.  
= Sid. 207-224 i: SLAGET..., 1976. 

Englund, Erik "Uncas"  
Crazy Horse. - 17 s.  
= Sid. 179-195 i: ENGLUND, 1957. 

Thörn, Bertil  
Crazy Horse : 1842-1877. - 4 s.  
= Sid. 41-44 i: BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 57-60 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 81-84 i: NYA..., 1990/1995. 

Stingl, Miloslav  
”Galna hästen”. - 4 s.  
= Sid. 124-127 i: STINGL, 1979. 

Gall  

Eriksson, Tommy  
Gall - hämnaren i rött. - 14 s.  
= Sid. 141-155 i: ERIKSSON, 1987. 

Thörn. Bertil  
Gall : ca 1840-1894. - 4 s.  
= Sid. 85-88 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 109-112 i: NYA..., 1990/1996. 

Rain-in-the-Face  

Malm, Einar  
Rain-in-the-face, bröderna Custer och Longfellow. - 11 s.  
= Sid. 175-185 i: STRIDEN..., 1975. 

Malm, Einar  
Affären Rain-in-the-Face. - 5 s.  
= Sid. 116-120 i: MALM, 1970. 

Eriksson, Tommy  
Rain-in-the-face i myt och sannsaga. - 6 s.  
= Sid. 117-122 i: ERIKSSON, 1983. 

George Armstrong Custer  

Malm, Einar  
Pojkgeneralen rider in på arenan. - 8 s.  
= Sid. 97-104 i: MALM, 1970. 

Kullman, Harry  
Custer - mannen och myten. - 17 s.  
= Sid. 185-201 i: SLAGET..., 1976. 

Lindberg, Lennart  
Bloody Knife - spejare för Custer. - 24 s.  
= Sid. 117-140 i: SLAGET..., 1976. 

Lindberg, Lennart  
Bloody Knife ca 1840-1876. - 4 s.  
= Sid. 35-38 i: NYA..., 1990/1996. 

Ericson, Stig  
De blå ryttarna. - 10 s.  
= Sid. 175-184 i: SLAGET..., 1976.   

 

Soldansen bland lakotas sommaren 1876 

Malm, Einar  
Sitting Bull mobiliserar. - 5 s.  
= Sid. 132-136 i: MALM, 1970. 

Rosebudstriden 17 juni 1876 

Malm, Einar  
Hett om öronen vid Rosebud. - 14 s.  
= Sid. 137-150 i: MALM, 1970. 

Englund, Erik ”Uncas”  
Med Crazy Horse vid Rosebud. - 26 s.  
= Sid. 11-37 i: FLAMMANDE..., 1966.   

Uppmarschen mot Little Big Horn  

Malm, Einar  
Sitting Bull går i ställning och Custer klipps. - 16 s.  
= Sid. 151-166 i: MALM, 1970. 

Thörn, Bertil  
Custers sjunde marscherar upp. - 42 s.  
= Sid. 39-80 i: SLAGET..., 1976. 

Malm, Einar     
Löjtnant Sibleys rekognoscering. - 33 s.  
= Sid. 141-174 i: SLAGET..., 1976.   

Slaget vid Little Big Horn  25 juni 1976 

Eriksson, Tommy                           
Custers sista strid : en biografi : drabbningen vid Little Big Horn 1876 / Tommy Eriksson. - Stockholm : Bonnier, 2011. -  516 s. : ill.
                                           

Little Bighorn : general Custers väg mot katastrofen / [författare: Peter Panzeri, Philip Katcher] ; [översättning: Mikael Dahlgren ; faktagranskning: Thomas Roth].- Stockholm : Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2010. - 155 s. - (De stora slagen ; 13)
  Orig:s titel: D 1: Little Big Horn 1876: Custer's Last Stand / Peter Pantzeri. - 1995.

  [Del 2: Amerikanska indiankrigen 1860-1890 / Philip Katcher :  illustrationer av
   Gerry Embleton. - S 96-151.
      Orig:s titel Del 2: The American Indian Wars, 1860-1890. - 1977.]

Lindberg, Lennart  
De som dog med stövlarna på : slaget vid Little Big Horn 1876 : ett reportage / Lennart Lindberg & Lars Widding ; foto: David F. Barry ; teckningar: Nils Stödberg.
 - Stockholm : Geber, 1963. - 179 s. : ill. 

Slaget vid Little Big Horn 1876-1976 / Red. Yvonne Svenström. - 
Stockholm : Lindqvist, 1976. - 234 s. : ill. - (Indianklubben ; [12])
 
Stjernswärd, Hodder
Little Bighorn den 25 juni 1876. Och sedan? - 54 s.
= Sid. 51-104 i: STJERNSWÄRD, 2001.

Malm, Einar  
Hur Sitting Bulls vision blev verklighet. - 28 s.  
= Sid. 167-194 i: MALM, 1970. 

Hagberg, Viktor  
Striden vid Little Big Horn. - 48 s.  
= Sid. 37-85 i: FLAMMANDE..., 1966. 

Eriksson, Tommy  
Slaget vid Little Big Horn 1876 - en gåta för eftervärlden. - 12 s.  
= Sid. 100-116 i: ERIKSSON, 1983.

Capps, Benjamin  
Slaget vid Little Bighorn. - 24 s.  
= Sid. 210-233 i: CAPPS, 1977. 

Slaget vid Little Bighorn. - 5 s.  
= Sid. 405-409 i: VAD HÄNDE...1992.  

Massakern vid Little Bighorn. - 4 s.
= Sid. 262-265 i: HISTORIA..., 1996.

Blundell, Nigel  
Han dog med stövlarna på. - 11 s.  
= Sid. 188-198 i: BLUNDELL, 1983. 

Englund, Erik "Uncas"  
Little Big Horn. - 14 s.  
= Sid. 165-178 i: ENGLUND, 1957.  

David, Saul 
Custers sista strid. - 13 s. : karta.
= Sid. 185-197 i:  DAVID, 1999.

Sting, Miloslav  
Sitting Bull / Siouxernas största seger. - 14 s.  
= Sid. 128-141 i: STINGL, 1979. 

Wennersten, Lars  
Indiankrigare berättar om slaget vid Little Big Horn. - 19 s.  
= Sid. 81-99 i: SLAGET..., 1976. 

Marquis, Thomas B.  
Sitting Bull-krigare i elden / översättning från engelska Einar Malm ; [illustrationer Gunnar Olofsson]. - Stockholm : Lindqvist, 1963. - 224 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)  
   Orig:s titel: Warrior. [Eg. A warrior who fought Custer]

Brunström, Erik  
Indianen som dödade Custer. - 13 s.  
= Sid. 52-64 i: SÅ LÄNGE..., 1984.  
   White Bull  

[Martin,     ]  
Trumpetare Martins elddop / översättning Yvonne Svenström. - 10 s.  
= Sid. 100-109 i: SLAGET..., 1976.  

Sheridan, Philip 
...och så den officiella redogörelsen : General Philip Sheridans rapport om Little Big Hornslaget / översättning Yvonne Svenström. - 7 s.  
= Sid. 110-116 i: SLAGET..., 1976. 

Eriksson, Tommy
Begick Custers män självmord? - 19 s.  
= Sid. 197-125 i: ERIKSSON, 1985.

Eriksson, Tommy
Custers lögn. - 22 s.
= Sid. 87-108 i: ERIKSSON, 1987. 

Eriksson, Tommy  
Frank Finkel - mannen som överlevde Little Big Horn. - 5 s.  
= Sid. 112-116 i: ERIKSSON, 1983. 

Kullman, Harry  
Det oundvikliga slutet. - 22 s.  
= Sid. 133-154 i: KULLMAN, 1958. 

Olsson, Gits  
Sista striden för en general. - 10 s.  
= Sid. 24-33 i: OLSSON, 1982. 

Ericson, Stig  
Hundra år efteråt - ett besök på Custers slagfält idag. - 4 s.  
= Sid. 225-228 i: SLAGET..., 1976. 

Wilson, Ian  
Guldskatten och general Custers sista strid. - 6 s.  
= Sid. 191-196 i: WILSON, 1988/1995 el 96. KOLLA. 

Mjöberg, Jöran  
Siouxindianerna och general Custer. - 5 s.  
= Sid. 94-98 i: MJÖBERG, 1964/1967.   

TIDEN EFTER LITTLE BIG HORN  

Skogsberg, Peter
Custer Hill. 1876. - 34 S + 12 S.
= Sid 143-177 och 179-191 i: SKOGSBERG, 2018.

Malm, Einar  
Little Big Hornslagets eftermäle. - 6 s.  
= Sid. 195-200 i: MALM, 1970. 


Slim Buttes 7 september 1876  

Eriksson, Tommy  
De kom i gryningen... - 7 s.  
= Sid. 126.132 i: ERIKSSON, 1985.  
   Crook vs Amercan Horse d ä (Iron Shield) 

Malm, Einar  
Det uttänjda fortsättningskriget. - 15 s.  
= Sid. 201-215 i: MALM, 1970. 
 

Anfallet på Lame Deer 1877

Eriksson, Tommy  
Lame Deers fall - en provokation. - 9 s.  
= Sid. 155-163 i: ERIKSSON, 1985.   

Sitting Bull i landsflykt i Canada  

Malm, Einar  
Sitting Bull i Kanada. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1977. - 247 s. : ill. 

Malm, Einar  
Landsflykt och kapitulation. - 14 s.  
= Sid. 216-230 i: MALM, 1970. 

Neuberger, Richard L.
"Stamix Otokon" stiftar fred med indianerna. - 14 s.
= Sid. 44-57 i: NEUBERGER, 1964. 

Macfie, Harry  
Den gamle trappern vid Cormorant Lake. - 131 s.  
= Sid. 93-223 i: MACFIE: Lägereldar... [1944]  
= Sid. 89-213 i: MACFIE: Lägereldar... [1948]  
   En berättelse om strider med Sioux- och Assiniboineindianer, samt en äventyrlig  
   skildring av jakten på, och tillfångatagandet av upprorsledaren, mestisen  
   Louis Riel. BenMcDougall är trapperns namn.  
  

DEN FÖRSTA RESERVATSTIDEN - Ca 1877- 1891 och Andedansen 1890-91   

Sitting Bull tvingas till slut kapitulera, återvända till USA och blir reservatsindian på Standng Rock.  

Malm, Einar  
Den långa vägen hem. - 16 s.  
= Sid. 231-246 i: MALM, 1970  
   Sitting Bull till Standing Rock.  

Malm, Einar  
Sitting Bull i blickfånget. - 30 s.  
= Sid. 251-281 i: MALM, 1960.  
= Sid. 229-257 i: MALM, 1974. 

Englund, Erik "Uncas" 
Sitting Bull ger upp. - 10 s.  
= Sid. 217-228 i: ENGLUND, 1957. 

Brunström, Erik  
På cirkusturné med Sitting Bull. - 16 s.  
= Sid. 136-151 i: ATTACK..., 1978. 

Brunström, Erik  
Förtalskampanjen mot Sitting Bull. - 10 s.  
= Sid. 182-191 i: INDIANSK..., 1979.   

Andedansen 1890-1891.  

Malm, Einar  
Messiasdrömmen som dränktes i blod. -  125 s. : ill.
= Sid [89]-[214] i: MALM, 1967. 

Malm, Einar  
Dödsdans i Dakota. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1961. - 257 s. : ill.  
   Starkt reviderad utgåva av "Siouxindianernas sista strid". 

Malm, Einar  
Det bittra slutet. - 15 s.  
= Sid. 247-261 i: MALM, 1970 

Malm, Einar  
Siouxindianernas sista strid : med löjtnant Ragnar Ling-Vannerus i fält mot Sitting Bull under andedansoroligheterna i Dakota 1890-91. - Stockholm : Norstedt, 1929. - 203 s. : ill.

Lindberg, Christer
Foreigners in Action at Wounded Knee. - Nebraska Historical Society, 1990. - 12 s : ill.
= Sid 170-181 i // (Nebraska History ; 71) 

Brown, Dee  
Andedansen. - 18 s.  
= Sid. 273-291 i: BROWN, 1974. 
= Sid. 393-413 i: BROWN, 2008.

Ljungdahl, Axel  
Wowoka och 1890 års andedans. Ande-dansen och Sioux-upploppet. - 10 s.  
= Sid. 65-73 i: LJUNGDAHL, 1969.   

Mordet på Sitting Bull  1890

Eriksson, Tommy  
Konspirationen mot Sitting Bull. - 6 s.  
= Sid. 129-134 i: ERIKSSON, 1983. 

Englund, Erik ”Uncas”  
Andedansen - och det bittra slutet. - 13 s.  
= Sid. 129-134 i: ENGLUND, 1957.   

Wounded Knee 1890  

Brown, Dee  
Wounded Knee. - 5 s.  
= Sid. 292-296 i: BROWN, 1974. 
= Sid. 415-420 i: BROWN, 2008.

Malm, Einar  
Messiasdrömmen som dränktes i blod. -  
= Sid [89]-[214] i: MALM, 1967. 

Malm, Einar  
Den siste martyren. -  
= Sid. 282-[287] i: MALM, 1960.  
   Big Foot.  

Malm, Einar  
Big Foot och Wounded Knee. - 9 s.  
= Sid. 258-[266] i: MALM, 1974. 

Thörn, Bertil  
Stora Rödnäsan. - 25 s.  
= Sid. 52-76 i: ATTACK..., 1978.  
   Cheyennepolis bland siouxernas andedansare 1890-1891. 

Kleen, Emil A.G.  
Rödt, svart och gult folk i Staterna. - 32 s.  
= Sid. 107-139 i: KLEEN, 1903. [1902]  
   En allmän exposé över indianernas historia och situation. Avslutas med egna  
   erfarenheter från sioux-landet vid tiden för andedansen. Sid. 129-139. 

Grimberg, Carl, 1875-1941
[Ragnar Ling Vannerus och Wounded Knee]. - 3 s.
= Sid. 541-543 i: GRIMBERG, 1914.

Zilliacus, Konni  
Indiankriget : amerikanska gränsmarkshistorier. - Helsingfors : Hagelstam, 1898. - 177 s. : ill.   

RESERVATSTIDEN EFTER 1891  

Bilder från reservatslivet  

Anderson, John  
Rosebud Sioux : ett folk i förvandling / [fotografier: John Anderson] ; översättning Gunvor V. Blomqvist och Kristina Bonde. - Stockholm : C-H Jacobson produktion AB, 1989. - 175 s. : ill. 

Jacobson, Claes-Håkan 1944-
Rosebud Sioux : a Lakota people in transition / Claes H. Jacobson. - Stockholm : C-H Jacobson produktion, 2004. - 207 s. : ill.
   Fotografier av John Anderson m f l.  
   Se Anderson, John för tidigare version av boken, ovan.

Linck, Olaf  
En sommar bland siouxindianer / över-sättning från danskan av Karl Ekman. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1926. - 178 s. : ill. 

Brunström, Erik  
Dansen kring Sitting Bulls grav. - 16 s.  
= Sid. 122-137 i: INDIANSK..., 1982. 

Notiser och bilduppslag  

Tanner, Ogden  
Västerns första jägare sista jakt. - 8 s.  
= Sid. 76-83 i: TANNER, 1985.  
   Bilduppslag av reservat-siouxers slakt av boskap.  

Anderson, John A.  
[Fotografier av siouxindianer tagna av John A. Anderson]. - 3 s.  
= Sid. 107, 122-123 i: SÖDERBERG, 1983. 

Puranen, Bi  
En siouxindians död. - 3 s.  
= Sid. 121-123 i: PURANEN, 1987.  
   Tuberkulos. 

Piktogram

Robinson, Andrew
Indianska piktogram. - 1 s : ill.
= Sid. 56 i: ROBINSON, 1998.

LAKOTAS UNDER 1900-TALET 

Skola, utbildning, psykologi, sociala förhållanden.  

Christie, Nils  
Tomrummen. - 9s.  
= Sid. 15-23 i: CHRISTIE, 1972. 

Erikson, Erik H
Jägare över prärien [Den historiska bakgrunden. - Jim. -  En blandad studiegrupp. - Siouxernas barnuppfostran. - Det övernaturliga. - Sammanfattning. - Fem år senare]. - 48 s. 
= Sid. 100-147 i: ERIKSON, 1965. 
    Utbildning och barnuppfostran

Texten summerad i: 

Erikson, Erik Homburger 
[Gruppidentitet och egoidentitet]. - 5 s. 
= Sid. 42-46 i: ERIKSON, 1977. 
Två litt.referenser s. 277.

Ericson, Stig  
Lära för att överleva. - 10 s.  
= Sid. 177-186 i: ATTACK..., 1978. 

Ericson, Stig  
”Ge mej sexti cent till en öl” : funderingar efter ett besök i Rapid City. - 8 s.  
= Sid. 237-244 i: AMERIKA..., 1977. 

Hayden, Torey L  
Spökflickan /  översättning av Ingela  
Bergdahl. -  Stockholm : Natur och Kultur, 1993. - 328 s.  
   Orig:s titel: Ghost girl.  
   En av huvudpersonerna i den här boken om psykiskt handikappade barn, är  
   Jeremiah, en pojke av siouxhärstamning. 

Musik och Powwow

Knopff, Bradley D.
Reservation preservation : Powwow dance, radio, and the inherent dilemma of the preservation process / Bradley D. Knopff. - Lund : Departement of Sociology [Sociologiska institutionen], Univ., 2001. - 218 s. : ill. - Lund dissertations in Sociology, 1102-4712 ; 37.
   Diss.

   Pine Ridge Lakota Turtle Mountain Ojibwa mm. Lokalradion och powwowdansandets 
   betydelse för den indianska identiteten. 
 

AIM och Wounded Knee 1973 och därefter : Indianskt motstånd i nutiden. 


Kurkiala, Mikael
Sekler av motstånd hos lakota. - 35 s. : ill. 
= Sid. 121-156 i: DEN OBRUTNA..., 1995.

Kurkiala, Mikael
"Building the nation back up" : the politics of identity on the Pine Ridge Indian Reservation / Mikael Kurkiala. - Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Univ., 1997. - 254 s. : ill., kartor. - (Uppsala studies in cultural anthropology ; 22)
   Diss. Uppsala : Univ.


Kurkiala, Mikael
The Lakokta of South Dakota : The reconstitution of indigenous identity on the Pine Ridge reservation. - 71 s.
= Sid. 63-133 i: Voices..., 1998.


Kurkiala, Mikael
Initi - svetthyddan 5 s. + Lakotaindianerna : det finns andra sätt att vara människa på. - 15 s.
= Sid. 12-16 och 31-45 i: KURKIALA, 2005.
Kort historisk expose och ngt om lakota idag.

Åberg, Lars  
Kluven tunga : indianerna i 70-talets USA / text: Lars Åberg ; foto: Lars Hejll. - Stockholm : Forum, 1977. - 172 s. : ill. 

Thörn, Bertil  
Det nya indiankriget. - 56 s.  
= Sid. 167-222 i: DE TOG..., 1980. 

Deloria, Vine  
Custer dog för era synder / översättning av Staffan Söderblom. - Stockholm : Pan/Norstedt, 1971. - 258 s. - (PAN-original)  
   Orig:s titel: Custer died for your sins : an indian manifesto. 1969. 

Holdt, Jacob  
Nederlag i Wounded Knee? - 4 s. [9] s.  
= Sid. [47] 49-52 [55] i: HOLDT, 1985. 

Burton, Nina
I Columbus och Calamity James spår. – 2 s.
= Sid 371-372 i: BURTON,2005.
Ögonblicksbild från Wounded Knee året för upproret där (1973).
Författaren stiger av bussen och möts av en nervös och hotfull stämning.

Jorden är vår moder : budskap till västerlandet från Nordamerikas indianer / [utgiven i samarbete med Svensk-indianska förbudnet ; översättning  : Jörgen I. Eriksson... - Stockholm : Jordens vänner, 1984. - 34 s. : ill. - (Jord-eco ; 3)  
   Översättning från engelska av valda artiklar.  

Notiser om rättsliga övergrepp bl a mot Aim-ledaren Leonard Peltier kan man läsa i:  

Amnesty International  
Årsrapport. - Stockholm : Nyblom. 1986. 1987. 1988. 

Clyde Bellecourt var visserligen ojibwa men spelade stor roll inom AIM och Wounded knee 1973. Ett kapitel om honom AIM bingopalats inför 2000-talet i:

Åberg, Lars
Gula sidorna. - 21 s.
= Sid. 158-178 i: ÅBERG, 2002.
    
Lakotas i nutiden - 2000-talet

Kurkiala, Mikael 
Lakotaindianerna : Det finns andra sätt att vara människa på. - 15 s.
= Sid 31-45 i: KURKIALA, 2005. 

Kurkiala, Mikael
Inikagapi - avklädd inför livet. - 6 s.
= Sid 173-179 (+ Sid 155)i: KURKIALA, 2019. 
  Ngt om andlighet och svetthyddans rit.

Dahlbring, Magnus
Indianerna på Standing Rock - Hoppets reservat / Magnus Dahlbring, Marianne Erlandsson. - Stockholm : LL-förlaget, 2002. - 79 s. : färgill. - (Lättläst)
                                                             
Banfield, Annika                                                          
Den vita buffelkvinnans folk : en resa i Lakotaindianernas värld. - B.C.Books, 2007. - 216 s.

Bok om författarens och producentens Folke Johansson vedermödor när de skulle göra en dokumentärfilm (Spirits for sale) om hur Lakotas ceremonier blivit "big business" på nätet. Banfield vill skapa förståelse för de traditionella indianernas protester. Vi möter bl a "Den heliga pipans" beskyddare Arvol Looking Horse som berättar något om lakotas tankevärld, vidare behandlas kampen för att bevara prärieindianernas heliga berg Bear Butte intakt och framställningen av västerlänningar som "leker indianer" genom att köpa ceremonier och pipor via nätet. 

Banfield, Annika                             
Röster från buffelkvinnans folk. - B.C.Books, 2007. - 61 s.

Ett litet häfte bestående av  intervjuer med lakaotas nu levande traditionalister. Här redogör en advokat för kampen för landrättigheter i USA:s domstolar, en 90-årig kvinna berättar om sin barndom, en annan försöker förklara indiansk andlighet, Bear Butte-bergets betydelse för prärieindianer och de frustrationer dagens indianer ofta genomlever. Chief Arvol Looking Horse' budskap till världen som han levererade i FN efter det att han mottagit FN:s fredspris 2006 (kan även läsas på nätet) återges här.