Prärien : Bofasta åkerbrukare


 Allmänt

Hassrick, Royal B.  
Jordbrukare i mellanvästern. - 13 s.  
= Sid. 47-59 i: HASSRICK, 1976. 

LaFarge, Oliver  
Västerns jordbrukare. - 20 s.  
= Sid. 66-85 i: LAFARGE, 1964.  

BOFASTA ÅKERBRUKARE : SÄRSKILDA GRUPPER 

PRÄRIEN  : BOFASTA ÅKERBRUKARE  : ARIKARA  

Lindberg, Lennart  
Bloody Knife - spejare för Custer. - 24 a.  
= Sid. 117-140 i: SLAGET..., 1976. 

Lindberg, Lennart  
Bloody Knife ca 1840-1876. - 4 s.  
= Sid. 35-38 i: NYA..., 1990/1995.   

PRÄRIEN  : BOFASTA ÅKERBRUKARE  : HIDATSA [Minitari]  

Lewis, Meriwether  
En skärmytsling med minnetareerna. - 4 s.  
= Sid. 390-393 i: STORA..., 1963.  
   Ur Lewis & Clarks dagböcker.  

Lilla Björnen, Hidatsapojken, berättade år 1874 : Jag vaktar hästarna på prärien. - 10 s.  
= Sid. 16-25 i: SÅ..., 1957/1965. 

Catlin, George  
Möte med minitarier. - 10 s.
= Sid. 96-105 i: CATLIN, 1963. 

PRÄRIEN  : BOFASTA ÅKERBRUKARE  : KANSA, OSAGE, OMAHA, PONCA


getxinfo


Grann, David 
Killers of the flower moon : olja, pengar, mord och FBI:s födelse / Davidd Grann ; Översättning av Ragnar Strömberg. - Stockholm : Modernista, 2018. - 368 s. : ill.   Orig:s titel: Killers of the Flower Moon. 2017.
  Osage.

Brown, Dee
Standing Bear blir en person. - 14 s.
= Sid. 336-349 i: BROWN, 2008.
  Poncahövdingen Standing Bear och hans kamp mot myndigheterna.

Hunter, John Dunn  
Minnesteckningar rörande en fångenskap bland indianerna i Nord-America, ifrån barndomen till nitton års ålder; jemte en skildring af invånarnes character och seder samt jordens, klimatets och vegetationens beskaffenhet i landet wester om Mississippi / af Joh. D. Hunter. - Mariefred : Collin, 1826. - 320 s.  
   Orig:s titel:  Memoirs of a captivity among the indians of North America, 
   from childhood to the age of nineteen;with anecdotes descriptive of 
   their manners and customs, to which is added  some account of the 
   soel, climate and vegetable productions of the territory westward of the 
   Mississippi. 1823.  
      Hunter kom att växa upp bland Kickapooindianerna, men tillbringade 
      ungdomen också bland präriens bofasta  stammar.   

Reiter, Joan Swallow  
[Susette LaFlesche, Omaha/Ponca]. - 4 s.  
= Sid. 205-208 i: REITER, 1985. 

Catlin, George
Bland Osager. - 3 s.
= Sid. 149-151 i: CATLIN, 1963.

Hethuskan eller krigsdansen. - 2 s.  
= Sid. 324-325 i: ALL..., 1984.  
   Sägen om krigsdansens uppkomst.  
   Ponca 

Catlin, George
Hos poncaindianerna. - 4 s.
= Sid. 126-129 i: CATLIN, 1963.  

Gravendalssmeder på Nebraskas prärier. - 7 s.
= Sid. 79-84 i: EMIGRATION... 1968.
  Ytterst kort notis om svenska nybyggare bland pawnee och 
  omahaindinaer på 1860-talet (s 82 och 83).

PRÄRIEN  : BOFASTA ÅKERBRUKARE  : MANDANER 

Catlin, George  
I mandanernas by. - 56 s.  
= Sid. 39-95 i: CATLIN, 1963. 

[Catlin, George]  
- x -  
Om Nord-Amerikas indianer / af - x - . - 30 s.  
= Sid. 375-384, 448-455 och 469-480 i: ILLUSTRERADT..., 1894.1895.  
   Kort sammandrag av Catlin 1848.  

Burland, Cottie  
Mandanerna i Norddakota. - 13 s.  
= Sid. 67-79 i: BURLAND, 1966. 

Eriksson, Tommy  
Mandanerna och koppdöden. - 7 s.  
= Sid. 31-37 i: ERIKSSON, 1985. 

Herrman, Paul  
[De blonda mandanerna]. - 5 s.  
= Sid. 194-198 i: HERRMAN, 1957. 

Wennersten, Lars  
Mah-to-toh-pa ca 1800-1837. - 3 s.  
= Sid. 163-165 i: NYA..., 1990/1995. 

Clastres, Pierre  
Om tortyren i primitiva samhällen. - 8 s.  
= Sid. 133-140 i: CLASTRES, 1974.  
   Delvis om mandanernas O-kee-paa-ceremoni. 

Mandanernas ljusa hy och andra egendomliga drag hos denna indiangrupp har fått många att spekulera kring deras härkomst. Här är några uppsatser på temat:

Linderholm, Helmer
Två sägnens indianfolk. - 
= Sid.158-174: INDIANKLUBBENS..., 1961.
    Om Madoknéerna och Acanibernas guldrike. (Mandander s 163)

Herrman, Paul
[De blonda mandanerna]. - 5 s.
= Sid. 194-198 i: HERRMAN, 1957.

Åberg, Alf
Vart tog grönlänningarna vägen?. - 7 s.
= Sid. 32-38 i: ÅBERG, 1970.

Åberg, Alf
Vem ristade runstenen i Kensington. - 9 s.
= Sid. 39-47 i: ÅBERG, 1970.

PRÄRIEN  : BOFASTA ÅKERBRUKARE  : PAWNEE 

Englund , Erik ”Uncas”  
Under morgonstjärnan - en pawneekrönika. - 13 s.  
= Sid. 44-56 i: STRIDSYXA..., 1968. 

Englund , Erik ”Uncas”  
I vargmännens spår. - 21 s.  
= Sid. 13-33 i: ÅSKFÅGELNS..., 1970. 

Englund , Erik ”Uncas”  
Pawnee och wichita. - 13 s.  
= Sid. 53-66 i: KRIGSÖRN..., 1971. 

Wennersten, Lars  
En indiandelegation i Washington. - 18 s.  
= Sid. 67-84 i: DE TOG..., 1980. 

Jibréus, Dan
White Fox' långa resa / Dan Jibréus ; förord av Mikael Kurkiala. - Stockholm : Hagströmerbiblioteket, 2013. - 102 s. : ill. - (Hagströmerbibliotekets skriftserie ; 15)
  Tre pawneeindianeras besynnerliga öden i Sverige sommaren 1874.

Wennersten, Lars  
Petalesharo ca 1797-1832. - 3 s.  
= Sid. 181-183 i: NYA…, 1990/1995. 

Eriksson, Tommy  
Krigaren med pansarjackan. - 8 s.  
= Sid. 36-43 i: ERIKSSON, 1987. 

[Möllhausen, Balduin]  
Snö-öknens Robinson. - 13 s.  
= Sid. 159-171 i: NYTT...för 1861:1, 1860.  

Lindberg, Lennart  
Frank Joshua North 1840-1885. - 4 s.  
= Sid. 171-174 i: NYA…, 1990/1956. 

Campbell, Joseph
[Om Pawnees hakoceremoni] - 2 s.
= Sid 36 och 408 i: CAMPBELL, 2011.

Gravendalssmeder på Nebraskas prärier. - 7 s.
= Sid. 79-84 i: EMIGRATION... 1966.
  Ytterst kort notis om svenska nybyggare bland pawnee och omahaindinaer på 1860-
  talet (s 82 och 83).

PRÄRIEN  : BOFASTA ÅKERBRUKARE  : WICHITA

Englund , Erik ”Uncas”  
Pawnee och wichita. - 13 s.  
= Sid. 53-66 i: KRIGSÖRN..., 1971.   

Catlin, George
Wichita och kiowa. - 4 s.
= Sid. 174-177 i CATLIN, 1963.

Brorson, Alf
De första svenskarna i Smopky Valley. Indian grounds. - 3 s.
= Sid. 32-34 i: BRORSON, 2004.
  Kapitlen handlar om svenskar i Kansas och innehåller obetydliga notiser om bl a Wichitaindianerna.