Sydliga Algonkiner : Powhatan m fl


SÄRSKILDA GRUPPER 

Powhatan 

Den dominerande indiangruppen i området var det s k Powhatanförbundet. En för Nordamerika ovanlig politisk sammanslutning av stammar.  

Birket-Smith, Kaj  
Powhatan och Pamlico : halvåkerbrukare, majsen. - 21 s.  
= Sid. 149-169 i: BIRKET-SMITH, 1959. 

Hagberg, Viktor  
Kejsaren av Virginia och hans folk. - 49 s.  
= Sid. 29-77 i: DE RÖDA..., 1964. 

Sahlberg, Bertil  
Opechancanough ca 1545-1644. - 4 s.  
= Sid. 175-178 i: NYA..., 1990. 

Kolonialhistoria 

Andersson, J.G.  
Engelsmännen kolonisera i Nordamerika. - 28 s.  
= Sid. 485-512 i: ANDERSSON, 1953. 

Beckman, Leif  
Engelsmännens första koloniseringsförsök. - 9 s.  
= Sid. 3-12 i: BECKMAN, 1951. 

Leithäuser, Joachim G.  
[Engelska koloniförsök i Virginia, John Smith, Pocahontas, Powhatan]. - 18 s.  
= Sid. 198-215 i: LEITHÄUSER, 1954.  
= Sid. 218-235 i: LEITHÄUSER, 1965. 

Dumrath, O.H.  
Det engelska kolonialrikets början. Sir Walter Raleigh. Virginiakompaniet. - 8 s.  
= Sid. 499-506 i: DUMRATH, 1923. 

Dumrath, O.H.  
Franska protestanter i Nordamerika : Fransmännen i Florida och Carolina. De franska kolonisternas kamp och undergång. - 23 s.  
= Sid. 381-403 i: DUMRATH, 1923. 

Sigsgaard, Jens  
Virginia. - 3 s.  
= Sid. 29-31 i: SIGSGAARD, 1948. 

En biografi över sir Walter Ralegh, initiativtagare till de första virginiakolonierna är: 

Sjögren, Gunnar  
Walter Ralegh : den siste elisabetanen. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1975. - 244 s. : ill.  
   Särskilt sid 37-48.  
 

På uppdrag av Sir Walter Ralegh sändes expeditioner till det blivande Virginia i syfte att anlägga en engelsk koloni där. Den första resan 1584 var väl mer att betrakta som en rekognoscering. Redan nu förde man emellertid två indianer med tillbaka till England. 

Sebag Montefiore, Simon
Walter Raleigh : Koloniserandet av Virginia. - 3 s. : ill.
= Sid. 108-110 i: SEBAG MONTEFIORE, 2009.

1584 Amadas expediton 

Amadas, Philip  
Jungfruligt land : ur första resan till Virginias kust 1584 / Philip Amadas och Arthur Barlow ; översättning av Lars Bjurman. - 6 s.  
= Sid. 369-374 i: STORA RESENÄRER..., 1963.  
   Utdrag ur originalet: I principal  Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the 
   English Nation. Vol. VIII / utg. av Richard Hakluyt.  
   [Secotan och Pomeiko- (Pamlico-) indianer] 

1587 Roanokekolonin 

Under nästa expediton till Virginien lämnades en grupp kolonister  på ön Roanoke. När skeppen  senare återvände var de kvarlämnade mystiskt försvunna. Endast en ristning i ett träds bark återstod. Där kunde man bara läsa: ”Croatan”.  

Den förlorade kolonin. - 5 s.  
= Sid. 51-55 i: VAD HÄNDE...1992.  
   Powhatan. Roanoke. Croatan. 

Begg, Paul
Försvunna försvinnanden. - 3 s.
= Sid. 54-56 i: GÅTFULLA..., 1987.

+ Broberg + En till  
 

Med den expedition som landsatte Roanokekolonisterna fanns en viss John White. Han återvände emellertid till England. Förmodligen är det samma John White som en kortare tid var Raleghs guvernör för kolonin, och den John White som senare blev känd för sina akvareller av flora och fauna, samt inte minst sina återgivningar av den indianska vardagen i området. Akvarellerna publicerades ursprungligen som illustrationer till Thomas Hariot’s ”Briefe and True report of the New Found land of Virginia”, 1588.  
Richard Hakluyt (1522-1616) var en engelsk geograf och kompilator av reseskildringar och som sådan gav han ut många värdefulla tidiga berättelser om det nya landet Amerika. Samtidigt inspirerade han den tyske gravören och förläggaren Theodor DeBry (1528-1598) att börja utgivandet av ”Collectiones Peregrina-tionum in Indiam Orientalem et Indiam Occidentalem” i 25 folioband 1590-1634. Denna illustrerade samling av reseskildringar på latin fullföljdes av DeBry’s son Johannes (1561-1634) och detta är orsaken till att John Whites akvareller så ofta ses som kopparstick med källhänvisnigen ”efter De Bry”.  
  Några av de ursprungliga akvarellerna finns fint återgivna i:  

[White, John]  
Bildavsnitt : De första amerikanerna. - 10 s.  
= Sid. 127-136 i: HALE, 1966.  

Steensgaard, Niels  
Erövringen av Nordamerika. - 18 s.  
= Sid. 194-212 i: BRA...9, 1985. 

Kopparsticken är vanligt förekommande i litteraturen, så t ex hos Birket-Smith, 1959.   
 

Pocahontaslegenden   

John Smith (1580-1631) var en av grundarna av den första permanenta engelska kolonin i Virginia, Jamestown 1607. Aktiv som upptäckare och insamlare av livsmedel från indianerna, skall han ha tillfångatagits och dömts till döden av hövdingen Powhatan, , men dramatiskt räddats sgenom ingripande av hövdingens dotter Pocahontas. Historien som Smith berättar i olika böcker finns inte med i hans första skrifter 1608, utan återfinns först i bok 3 kap 2, i hans ”Generall Historie of Virginia, New England, and the Summer Isles” 1624. Sanningshalten i berättelsen har därför ibland ifrågasatts. Pocahontas själv är dock en högst historisk gestalt. 1613 hölls hon som gisslan i Jamestown, och blev här omvänd dtill kristendomen samt sedermera gift med John Rolfe, med vilken hon som Rebbecca Rolfe besökte England 1616 och dog där året efter. Många kända familjer lär räkna sin härkomst från henne.  

Ett par biografiska notiser om Pocahontas:  

Sahlberg, Bertil  
Pocahontas ca 1595-1617. - 3 s.  
= Sid. 137-139 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 189-191 i: NYA..., 1990 

Stingl, Miloslav  
Romansen mellan indianhövdingens dotter och den brittiske kaptenen. - 9 s.  
= Sid. 12-20 i: STINGL, 1979.     

En liten förhållandevis saklig bok för barn:

Lindström, Jonathan
Pocahontas. - Stockholm : Bonnier utbildning, 2007. - 24 s. : ill. - (Koll på)

Häftet speglar också intresset för jubileet Jamestown 400 år (och européernas första fasta fotfäste i Nordamerika)i Sverige. Någon tidskriftsartikel och så den här boken då!

Ett par romantiserade biografier är:  

Garnett, David  
Pocahontas eller Den sköna indianprinsessan från Virginien / översättning av Estrid Linder. - Stockholm : Bonnier, 1934. - 314 s.  
   Orig:s titel: Pocahontas or the nonpareil of Virginia. 

Watson, Virginia  
Indianprinsessan Pocahontas / översättning av Estrid Linder ; med teckningar av Axel Hamborn. - Stockholm : Norstedt, 1925. - 243 s. : ill.  
   Orig:s titel: The princess Pocahontas. 

Andra återgivningar av legenden är:  

Arfwedson, Carl David  
Pocahontas. - 34 s.  
= Sid. 127-160 i:  
[Arfwedson, Carl David]  
Scener i Nordamerika : ur en svensk resandes minnesbok. - Stockholm : Hierta, 1836. - 256 s. 

Kassman, Stig  
Pocahontas indianprinsessan. - 20 s.  
= Sid. 149-168 i:  
Kassman, Stig  
Sagor från västern / samlade och berättade av Stig Kassman ; illustrationer Erik Prytz. - Stockholm :  
Svensk läraretidning, 1964. - 167 s. : ill. - (Saga ; 466) 

Ett par historiskt inte särskilt historiskt korrekta Disneyvarianter på legenden finns:  

Disney’s Pocahontas / bearbetad från filmen av Gina Ingoglia ; illustrerad av Franc Mateau ; översatt av Monica Lövström. 
- Malmö : Richter, 1995. -  95 s. : ill. - (Disney’s sgoböcker)  
   Orig:s titel: Pocahontas.  
  Flera variantutgåvor samma år. 

Rent skönlitterärt utnyttjad är historien i:  

Marshall, Edison  
Det stora äventyret / från engelskan av Sten Söderberg. - Stockholm : Ljus, 1944. - 506 s.  
   Orig:s titel: Great Smith. 

   2. uppl. - Stockholm : B.Wahlström,  1955. - 320 s.  
  

Shakespeare och indianerna. 

Första gången nordamerikas indianer omtalas i engelskspråkig skönlittertur är sannolikt i ett par av William Shakespeares dramer. I ”Konung Henrik den åttonde”, akt 5 scen 4 [skriven 1610, uruppförd 1613], utbrister portvakten angående en folksamling: ”Vad skall ni göra annat än att slå ner dem dussintals? Är det här någon exercisplats? Eller har det kommit någon utländsk indian duktigt utrustad till hovet, efter kvinnfolken så tränga på”. [Hagbergs översättning].  
I sagospelet Stormen [The Tempest, första gången uppfört 1611] låter Shakespeare Trinculo yttra: ”Om jag nu vore i England...Där vill man inte ge ett runstycke för att hjälpa en lam tiggare, men ger ut tio för att se en död indian”. [Akt 2 scen 2, Hagbergs översättning].  
Citaten speglar det faktum att tidiga sjöfarare vid åtskilliga tillfällen hade kidnappat indianer eller på annat sätt förmått dem följa med på den vådliga resan över Atlanten. På Shakespeares tid torde  det vara Amadas och Barlows expedtion med destination Virginien, snarare än vad som ofta angetts Frobishers, som var de skyldiga. Frobisher hade emellertid fört med sig några eskimåer till London, med kajaker och allt.  

I övrigt handlar ”Stormen” egentligen inte alls om indianer, men erkannerligen initierar Shakespeare här med rollfiguren Caliban debatten som förts genom sekler om naturmänniskans karaktär, och naturfolken som prototyper för ett ursprungligt liv. Den debatten kom utan tvekan att i mycket koncentreras till just den nordamerikanske indianen.  
En viktig händelse som inspirerat till utformingen av ”Stormen” hade också anknytning till Virginiakolonin. Det gäller amiral Somers skeppssbrott vid Bermudaöarna i juli år 1609 med fartyget ”Sea-venture” som hade engelska kolonister ombord, på väg till Jamestown i Virginien. Efter tio månader som skeppsbrutna på öarna kom de till sin destination i maj 1610. Ryktet om förlisningen och räddningen nådde England samma år, och gav upphov till ett antal småskrifter om händelsen, varav de viktigaste och mest kända är Sylvester Jourdains ”A discovery of the Bermudas, otherwise called the Isle of divels”, samt William Stracheys ”Repertory...”, vilka båda gavs ut under året 1610.  Shakespeare förlade dock ”Stormens” geografi till Medelhavet. Så sent som 1921 hade Stormen” premiär i Sverige. 

Andra romaner med motiv från den första kolonisationen av Virginia (även om indianernas roll inte är så framträdande) är:  

Fletcher, Inglis  
Så föddes en nation / från engelskan av Gustaf Witting. - Stockholm : Ljus, 1941. - 742 s.  
   Orig:s titel: Raleighs eden. 

Fletcher, Inglis  
Falken och rosen / från engelskan av Aida Törnell. - Stockholm : Ljus, 1950. - 544 s.  
   Orig:s titel: Roanoke hundred.  
    Raleigh, Grenville, John White. 

Fletcher, Inglis  
Ärans kavaljerer / översättning av Gunnar Hagwall. - Stockholm : Ljus, 1955. - 296 s.  
   Orig:s titel: Bennett’s welcome. 

Johnston, Mary  
Det jäser i Virginien : historisk äventyrs-roman / bemyndigad översättning från engelska av Josef Almqvist. - Stockholm : B.Wahlström, 1946. - 254 s. - (Gröna cirkel-serien)  
   Orig:s titel: Prisoners of hope. 

Johnston, Mary  
Konungens myndling : historisk roman / översättning från engelska av Gösta Högelin. - Stockholm : B.Wahlström, 1943. - 255 s. - (Gyllene serien)  
   Orig:s titel: To have and to hold. 1900.  
   Jamestown,Powhatanindianer,Opechancanough.