Stora Sjöarna och Ohiodalen



Allmänt  

Underhill, Ruth  
Calumetfolket : stammarna vid Stora sjöarna och övre Mississippi. - 28 s.  
= Sid. 122-149 i:  UNDERHILL, 1957. 

LaFarge, Oliver  
Folken som bodde i wigwamer. - 14 s.  
= Sid. 52-65 i: LAFARGE, 1964.  

Hoxie, Frederick F.
De stora sjöarna : att vinna tillbaka "skogens skörd". - 2 s.
= Sid. 74-75 i : Bra böckers encyklopedi... 10. - 1996.
  1900-talet.

SÄRSKILDA GRUPPER 

Algonquin 

Richardson, Boyce  
Stenbrons folk hänvisade till Brundtland. - 12 s.  
= Sid. 62-73 i: STIGFINNARE, 1995.  
   Om nutida exploatering av Algonquinland, men också en del om 
   gruppens historia m m. 

Chippewa Se: Ojibwa 

Fox  Se: Sauk & Fox 

Illinois

Zitomersky, Joseph 
French Americans - native Americans in eighteenth-century French colonial Louisiana : the population geography of the Illinois Indians 1670s-1760s : the form and function of French - native settlement relations in eighteenth-century Louisiana-. - Lund : Lund University Press : Bromley : Chartwell-Bratt, 1994. - 412 s. : diagr., kartor, tab. - (Lund studies in international history : 31)

Kickapoo 

Strand, Björn  
Kickapoo. - 26 s.  
= Sid. 81-106 i: ÅSKFÅGELNS..., 1970. 

  John Hunter kom att växa upp bland Kickapooindianerna som tagit honom  tillfånga, men mer kom han att leva bland  präriens bofasta stammar Kansa och Osage:  

Hunter, John Dunn  
Minnesteckningar rörande en fångenskap bland indianerna i Nord-America, ifrån barndomen till nitton års ålder; jemte en skildring af invånarnes character och seder samt jordens, klimatets och vegetationens beskaffenhet i landet wester om Mississippi / af Joh. D. Hunter. - Mariefred : Collin, 1826. - 320 s.  
   Orig:s titel:  Memoirs of a captivity  among the indians of North 
   America, from childhood to the age of nineteen;  with anecdotes 
   descriptive of their manners and customs, to which is added  some 
   account of the soel, climate and vegetable productions of the 
   territory westward of the Mississippi. 1823.  

Ett par självbiografier av uppbygglig andlig karaktär från vår egen tid: 

Stafford, C[rying] W[ind]  
Crying Wind / Illustrationer Crying Wind Stafford ; översättning: Kerstin Gårdsjjö. - 4. uppl. - Örebro :
Libris, 1987. - 169 s. : ill.  
   Orig:s titel: Crying Wind. 1977.

Stafford, C[rying] W[ind]  
Solblomman : [Crying Winds nya liv] / översättning Kerstin Gårdsjö. - Örebro : Libris, 1982. - 178 s.  
   Orig:s titel: My searching heart.  1980.
   Andra delen av hennes självbiografi som börjar med "Crying Wind".

  
Miami 

Hagberg, Viktor  
Little Turtle : röd frihetskämpe - blekansiktenas vän. - 35 s.  
= Sid. 49-84 i: SPÅR..., 1965. 

Linderholm, Helmer  
Indianernas största seger : slaget vid Wabash 1791. - 11 s.  
= Sid. 60-70 i: AMERIKA..., 1977.  
= Sid. 159-169 i: LINDERHOLM, 1983.  
   Ngt reviderad text 1983. 

Sahlberg, Bertil  
Little Turtle ca 1750-1812. - 3 s.  
= Sid. 107-109 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 147-149 i: NYA..., 1990. 

Glover, John  
Räddad från bålet. - 7 s.  
= Sid. 180-186 i: ÄFVENTYRENS VERLD. - 1889.  
= Sid. 97-103 i: ÄVENTYRENS VÄRLD. - 3. - 1962.  
   Miameez, Shawnee 1782.  
 

Ojibwa [Chippewa]  

En god sammanfattning av Ojibwas historia kan vi läsa i:  

Strand, Björn  
Kampen om rissjöarna. - 21.  
= Sid. 128-148 i: KRIGSÖRN..., 1971. 

Övriga uppsatser om Ojibwas. 
Se även under ”Svenskar och indianer”, nedan. 

Kjellberg, Erik  
Händelser bland lenape och ojibwa i Kanada. - 20 s.  
= sid. 250-269 i: INDIANSK..., 1979.  
   1900-tal. 

Stefansson, Bodil
26. Om Anishinabe som vandrade västerut för att finna platsen där maten växte på vattnet och om far och son Bagone-giizhig, även kallade Hole In the Day. - 16 s.
= Sid.221-237 i: STEFANSSON, 2017.
34. Hur Carl Glader och andra nybyggare från Chisago County sändes ut mot Hole in the Day för att förhindra ett tvåfrontskrig. - 5 s.
= Sid 316 - 320 i: STEFANSSON, 2017.

[Long, John]  
Bland Canadas Wildar anstälde Resor / utgifne af Le Long...158 s.  
= sid. 1-158 i: HEARNE, 1798.  
   Orig:s titel: J. Long’s Voyages and Travels...1791.  
   Paginering oegentlig. Föregås av Hearnes resa. Long var handelsman  
   bland irokeser och ojibwas vid missionsstationen Oka, Lake of Two  
   Mountains i Quebec. Huvuddelen av indianerna här var egentligen en 
   grupp ipissing-Ojibwa som efter att ha försökt kontrollera 
   handelsvägen vid Lake Nipissing, krossats av irokeserna 1650. Här 
   blandades i sinom tid denna grupp Nipissing-Ojibwa med de kristnade 
   irokeser  som missionsbyn upprättats åt. 

Några böcker som på sin tid väckte stor uppmärksamhet var ”ojibwaindianen” Gråa Ugglans. Han var egentligen ingen indian utan född i Skottland under namnet Archie Belaney. Men levde bland Ojibwas gjorde han tillräckligt länge för att ge en god bild av dem i sina böcker. En bestående insats för att rädda den då utrotningshotade bävern i Canada tillhör hans meriter. 

Gråa Ugglan (Wa-sha-quon-asin)  
Min vän bävern / översättning från engelskan av Thorsten W. Thörngren ; med 30 illustrationer varav 11 teckningar av författaren. - Stockholm : Geber, 1935. - 220 s. : ill.  
   Orig:s titel: Pilgrims of the wild. 

Gråa Ugglan (Wa-sha-quon-asin)  
Barn och bävrar / med illustrationer och vinjetter av författaren ; översättning från engelskan av Thorsten W. Törngren. - Stockholm : Geber, 1936. - 206 s. : ill.  
   Orig:s titel: The adventures of Sajo and her beaver people.  
   Egentligen en ungdomsroman, men boken  innehåller också en ordlista 
   på ojibwaspråket.. 

Gråa Ugglan (Wa-sha-quon-asin)  
Det övergivna blockhuset : berättelser från det nordliga Kanada / av Gråa Ugglan (Wa-Sha-Quon-Asin) ; till svenska av Johan O. Lilliehöök. - Stockholm : Geber, 1939. - 318 s.  
   Orig:s titel: Tales of an empty cabin.  
  
Levi-Strauss, Claude  
[Om Ojibways klansystem]. - 7 s.  
= Sid. 29-35 i: LEVI-STRAUSS, 1969. 

Utas, Gudrun  
Elliot Lake. - 8 s.  
= Sid. 26-33 i: UTAS, 1994.  
   Uranbrytning på Ojibwas land, Ontario. 

Åberg, Lars
Gula sidorna. - 21 s.
= Sid. 158-178 i: ÅBERG, 2002.
   Ett kapitel om ojibwa aktivisterna Clyde och Vernon Bellecourt, om 
   indianerna på 2000-talet AIM och bingopalats.

Holmér, Nils M.  
The Ojibway on Walpole Island, Ontario : [a linguistic study]. - Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1953. - 91 s. - (Upsala Canadian studies ; 4) 

Åberg, Lars
Gula sidorna. - 21 s.
= Sid. 158-178 i: ÅBERG, 2002.


Olsson, Olof
Grannar med indianer 5 s.
= sid. 75-79 i EMIGRATION, 1968 (1966). (Indianer nämns även sid 52 , 54,55 , 
  97,98, 102,103,112.)
   Kontakter med chippewas i Minnesota kring 1880. 


Constantin-Weyer, M[aurice]
En man ser tillbaka på sitt liv / autor. övers. av Axel Claeson. - 
Stockholm : Tiden, 1929. - 245 s.
   Orig:s titel: Un homme se penche sur son passé.

Constantin-Weyer, M[aurice].  
En man ser tillbaka på sitt liv / Av M. Constantin-Weyer ; Till svenska av Axel Claësson. - Stockholm : Åhlén & Söner, 1933. - 287 s. - (De sexton böckerna ; 14)  
   Orig:s titel: Un homme se penche sur son passé. 
   Sidhänv. till utg. 1933.
   Till de översatta "sanna" nordlandsberättarna hör fransmannen 
   Maurice onstantin-Weyers "En man ser tillbaka på sitt liv".
   I huvudsak utgör boken tre episoder där indianer figurerar. 
   Inledningen beskriver CW:s äventyr som cowboy och hästsmugglare 
   vid kanadensiska gränsen tillsammans med halvindianen Napoleon 
   Brazeau (halvblodssioux? s. 73). Tiden är sent 1800-tal och införandet
   av taggtråd på prärierna stoppar vidare hästaffärer över gränsen.
   Episod två utspelas norr om Edmonton bland chipewyanindianer i 
   gränslandet till tundran. CW som inte drar sig för att sälja sprit 
   (s.99-100) till indianerna i utbyte mot pälsverk i konkurrens med HBC 
   och Revillon freres. Kort möte med chipewyaner och mer om den 
   strapatsfyllda hemfärden under vilken hans kompanjon omkommer. 
   En tredje episod utspelas bland chippeways (ojibwas) i östra Kanada 
   (norra Ontario) s. 255 ff.  Kanotbygget (s 277 ff) verkar en smula 
   besynnerligt och den tragiska upplösningen märklig i en berättelse likt 
   många andra likartade berättelser berättas av en kraftkarl med 
   enormt självförtroende (undantaget vad kärleken beträffar). Synen på 
   indianerna är emellertid för tiden sansad för att inte säga tidvis 
   nyanserad. Ändå konstaterar förf. att indianerna är "dömda
   att försvinna inför den vita rasens segertåg"  "I denna strid hade en 
   hel ras försvunnit". (s. 261) "Det var chippewayindianerna som levde 
   är De äro de skickligaste jägare och kanotroddare som finnas" 
   (s 268).  Som vanligt alltså en berättelse som svårligen kan 
   kontrolleras och som till slut utmynnar i en personlig hämndberättelse i 
   vildmarken, med ett  tragiskt slut.  
   

Erdrich. Louise  
Blåskrikans dans : ett födelseår / Översättning Susanne Sinclair. - Tygelsjö : Kentaru, 1998. - 222 s.
   Orig:s titel: The Blue Jay's Dance : A Birth Year. 1995.
    En ojibwaförfattares betraktelse kring moderskap och barn. 
    1900-talet.

Knopff, Bradley D.
Reservation preservation : Powwow dance, radio, and the inherent dilemma of the preservation process / Bradley D. Knopff. - Lund : Departement of Sociology [Sociologiska institutionen], Univ., 2001. - 218 s. : ill. - Lund dissertations in Sociology, 1102-4712 ; 37.
   Diss.
   Pine Ridge Lakota Turtle Mountain Ojibwa mm. Lokalradion och 
   powwowdansandets betydelse för den indianska identiteten.


Svenskar och ojibwas

Grannar med indianer. - 5 s.
= Sid: 75-79 i: EMIGRATION..., 1966.
   Svenskar och Ojibwas i Minnesota efter 1870. (Indianer nämns även sid 52 , 54,55 , 
  97,98, 102,103,112.)
   
Hedblom, Folke
Från Älvdalen i Mellanvästern av Folke Hedblom och Gunnar Nyström. - 10 s.
= Sid. 97-106 i: EMIGRATION...1966.
   1890-talet Mille Lacs-området i Minnesota. Korta notiser. Indianbarn 
   som talar Älvdalsmål (s 99) och om indianer på Älvdalsmål s. 102-103. 
   Antagligen ojibwa. 

Widén, Albin  
Svenskar och indianer. - 18 s.  
= Sid. 41-58 i: INDIANKLUBBENS..., 1961.  
   Ojibwas s. 50-58. 

Widén, Albin  
Den svenske indianen. - 7 s.  
= Sid. 108-114 i: RÖD..., 1963.  
   Om Jacob Fahlström och chippewas. 

Widén, Albin  
Hur svenskar och indianer förstod varandra. - 9 s.  
= sid. 138-148 i: STRIDSYXA..., 1968. 

Widén, Albin  
Svenskar och indianer i Wisconsin. - 11 s.  
= Sid. 138-148 i: RÅDSELD..., 1969.  
   Ojibwa och Winnebago ; Fahlström,  Unonius, Erik Pettersson. 

Widén, Albin  
Indiantraditon i svenskbygd. - 12 s.  
= Sid. 172-182 i: ÅSKFÅGELNS..., 1970. 

Widén, Albin  
Med indianer som grannar. - 26 s.  
= Sid. 75-100 i: WIDEN, 1972. 

Widén, Albin  
Svenskar och ”Pitchi-bucketi”-indianer. - 8 s.  
= Sid. 137-144 i: STRIDEN..., 1975. 

 

Mer anekdotiskt material 
 

ANDERSSON, DAN - Sverige 1888-1920

Andersson, Dan 
Chi-mo-ka-ma : berättelser från Norra Amerika. - Göteborg : Zinderman, 1978.- 107 s. - (Dan Andersson-sällskapets skrifter ; 12) 
   Originalupplaga 1920. 

Andersson, Dan 
Dan Anderssons amerikaår med Chi-mo-ka-ma/ företal och kommentarer av Mats Grudd ; illustrationer till Chi-mo-ka-ma av Torsten Århem. - Malung : Dalaförlaget, 1975. - 150 s. : ill. 

Andersson, Dan 
Vildmarksliv : upplevelser på canadiska gränsen / [illustrationer: Börje Axelsson]. - [Göteborg : Konstindustriskolan]. - 1973. - 44 s. : ill. - (Tre berättare). 
   Vildmarksliv  publicerades ursprungligen  i  göteborgs journalisternas 
   organ “Mässhaken“. Dan Andersson vistades i USA och Canada i 
   ungdomen. Härifrån fick han intryck som senare bearbetats i dikter och 
   romaner. Indianerna spelar en underordnad roll. Hans stil i dessa verk 
   har jämförts med  westernberättarnas. 

ANDERSSON, IVAR - Sverige 

Andersson, Ivar 
Berättarkungen : Ivar Anderssons amerikahistorier / i urval och med inledning av Ulf Beijbom. - Växjö : Emigrantinstitutets vänner, 1992. - 271 s. - (Emigrantinstitutets vänners skriftserie ; 4) 

   Innehåller: 

Andersson, Ivar 
Alexander den store av Minnesota. - 13 s. 
= Sid. 157-169 i: ANDERSSON, 1992. 
   Kort episod med indianer. 

Andersson, Ivar 
Arrowheads jätteälg. - 5 s. 
= Sid. 123-127 i: ANDERSSON, 1992. 
   Ojibwa (Chippewa) indianer 

Andersson, Ivar 
Björnhistorier. - 4 s. 
= sid. 128-131 i: ANDERSSON, 1992. 

Andersson, Ivar 
Den försmådda indianbruden. - 4 s. 
= Sid. 100-103 i: ANDERSSON, 1992. 
   Ojibwa (Chippewa) indianer. 

Andersson, Ivar 
Möte med en indiansk smålänning. - 6 s. 
= Sid. 114-119 i: ANDERSSON, 1992. 
   Oscar Andersson, till hälften chippewa, till hälften smålänning. 

Ottawa  

Hagberg, Victor  
Den röde Napoleon. - 30 s.  
= sid. 66-95 i INDIANKLUBBENS..., 1962. 

Englund, Erik ”Uncas”  
Pontiac och kriget vid sjöarna. - 51 s.  
= Sid. 79-129 i: ENGLUND, 1969. 

Sahlberg, Bertil  
Pontiac ca 1720-1769. - 3 s.  
= Sid.   73-75   i: BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 131-143 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 193-195 i: NYA..., 1990.  
 

Sauk & Fox  

1832 Black Hawks krig 

Allvén, Kurt  
Sauker och rävindianer - Svarta Hökens krig. - 21 s.  
= Sid. 87-107 i: RÖD..., 1963. 

Eriksson, Tommy  
Sammanbrottet vid Bad Axe. - 10 s.  
= Sid. 21-30 i: ERIKSSON, 1985. 

Wennersten, Lars  
Black Hawk 1767-1838. - 3 s.  
= Sid.  9-11  i: BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 15-17 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 27-29 i: NYA..., 1990.  

Sagans vandringsväg. - 1 s. 
= s. 204 i: FOLKSAGOR, 1987. 
Faktablad om Fox (Räv-)indianerna. 

Ekendahl, Staffan
[Om Abraham Llincolns deltagande i Black Hawks krig. - 2 s.
= Sid. 38-39 i: EKENDAHL, 2011.


1912 Jim Thorpe, Saukindian och känd olympier. 

Isaksson, Christer
...favoriter ; James Thorpe. - 8 s.
= Sid. 197-204 i: ISAKSSON, 2011.

Ahlbom, Bengt  
Jim Thorpe - förstummade världen 1912. - 4 s.  
= Sid. 153-156 i: AHLBOM, 1992. 

Ahlbom, Bengt  
Indian på kolstybben. - 3 s.  
= Sid. 28-30 i: SVAR..., 1971. 

Lindhagen, Sven  
Jim Thorpe. - 3 s.  
= Sid. 36-38 i: LINDHAGEN, 1952. 

Löfgren, Svante  
Jim Thorpe : stockholmsolympiadens hjälte som vann och ändå förlorade. - 5 s.  
= Sid. 307-311 i: BRAGDERNAS..., 1949. 

Olsheden, Jan  
Den diskade indianen. - 2 s.  
= Sid. 204-205 i: OLSHEDEN, 1978. 


Shawnee
  

Shawneeindianernas placering inom kulturområdenas konstgjorda gränser är vansklig ,men då de rent historiskt spelat en framträdande roll också inom ramarna för sjöalgonkinernas domäner, och samverkat med dessa, behandlar vi dem här. Shawnee är ett egendomligt folk också genom att de är historiskt välkända och figurerar i mängder av pojkböcker och indianromaner, men kulturellt och socialt är de anonyma, i etnografisk facklitteratur intar de en undanskymd plats. Ändå var två av  indianhistoriens mest betydelsefulla personligheter shawneer: politikern och stridsledaren Tecumseh och hans bror profeten Tenskwatawa. 

Hagberg, Viktor  
Tecumseh - Nordamerikas störste indianhövding. - 24 s.  
= Sid. 59-82 i: INDIANKLUBBENS..., 1961. 

Englund, Erik ”Uncas”  
Tecumseh - shawneernas panter. - 44 s.  
= Sid. 130-173 i: ENGLUND, 1969.   

Kottenkamp, Frans  
De första nybyggarne i Nordamerikanska Vestern : Daniel Boone och hans följeslagare eller Kentuckys grundläggning : Tecumseh och hans broder / översättning [från tyska]. - Örebro : Lindh, 1857. - 572 s.  
   Orig:s titel: Die ersten Amerikaner im Westen. 1855. 

Durschmied, Erik
En krigare vid namn Tecumseh : 5 oktober 1813. – 15 s.
= Sid. 77-91 i: DURSCHMIED, 2002.

Sahlberg, Bertil  
Backwoodsmännen och Daniel Boone. - 48 s.  
= Sid. 19-66 i: DE TOG..., 1980. 

Beckman, Leif  
Daniel Boone och Kentucky. - 13 s.  
= Sid. 12-24 i: BECKMAN, 1951. 

Hagberg, Viktor  
Tah-ga-jute : den fredsälskande irokeshövdingen. - 28 s.  
= Sid. 16-43 i: STRIDSYXA..., 1968.  
   Även om shawneehövdingen Cornstalk och striden vid Great Kanawha 1774. 

Sahlberg, Bertil  
Tecumseh ca 1768-1813. - 3 s.  
= Sid. 101-103 i: BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 189-191 i: INDIANBOKEN,  1986.  
= Sid. 245-247 i: NYA..., 1990. 

Tecumseh hävdar den röde mannens rätt gentemot den vite. - 1 s.  
= Sid. 260 i: VÄRLDENS BÄSTA TAL..., 1962. 

Tecumseh, Shawnee-hövding. - 1 s.  
= Sid. 39 i: OLSHEDEN, 1978.  
   Tal. 

Ljungdahl, Axel  
Tenskwatawa. - 3 s.  
= Sid. 56-58 i: LUNGDAHL, 1969. 

Sahlberg, Bertil  
Tenskwatawa ca 1775-1837. - 3 s.  
= Sid. 105-107 i: BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 193-195 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 249-251 i: NYA..., 1990. 

Sahlberg, Bertil  
Daniel Boone 1734-1820. - 3 s.  
= Sid. 13-15 i:  BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 27-29 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 39-41 i: NYA..., 1990. 

Sahlberg, Bertil  
Simon Kenton 1755-1836. - 4 s.  
= Sid. 133-136 i: NYA..., 1990. 

Sahlberg, Bertil  
Simon Girty 1741-1818. - 3 s.  
= Sid. 117-119 i: NYA..., 1990. 

Linderholm, Helmer  
Daniel Boone och svedjefinnarna. - 5 s.  
= Sid. 95-99 i: INKAGULD..., 1974. 

Glover, John  
Räddad från bålet. - 7 s.  
= Sid. 180-186 i: ÄFVENTYRENS VERLD. - 1889.  
= Sid. 97-103 i: ÄVENTYRENS VÄRLD. - 3. - 1962.  
   Miameez, Shawnee 1782.  
 

UPPTÄCKTSHISTORIA  

Beckman, Leif  
Den okända västern utforskas.Robert Cavelier de laSalle, Mississippis betvingare.  - 16 s.  
= Sid. 24-40 i: BECKMAN, 1951.  
   Marquette,Joliet,LaSalle,Tonty. 

Leithäuser, Joachim G.  
[Nicollet. Stora sjöarna. Winnebago. Marquette & Jolliet. Mississippi. LaSalle. Stora Sjöarna. ]. - 9 s.  
= Sid. 220-228 i: LEITHÄUSER, 1954. Äv utg. 1965. 

Den stora floden. - 10 s.  
= Sid. 134-143 i: NYA..., 1969.  
   Marquette,Jolliet,LaSalle. 

HISTORIA OCH BIOGRAFI 

Kampen om Ohio-landet ledde till den amerikanska delen av vad vi kallar ”Sjuårskriget”, i Amerika ”Kriget mot fransmän och indianer”. George Washingtons  agerande i förspelet till kriget är inte utan betydelse. 

Kritiska anmärkningar om George Washingtons och hans verksamhet som landjobbare finns i: 

Linderholm, Helmer  
George Washington och indianerna. - 12 s.  
= Sid. 23-34 i: STRIDEN…, 1975. 

Linderholm, Helmer  
George Washington - landjobbaren. - 14 s.  
= Sid. 145-148 i: LINDERHOLM, 1983.  
   Ngt reviderad essä. Jfr ovan. 

En allmän Washingtonbiografi, där indianerna mest skymtar, med med ett par fina illustrationer är: 

Rivoire, Mario  
Washington : hans liv och verk / till svenska av Ingrid och Tryggve Emond. - Malmö : Allhem, 1968. - 75 s. : ill.  
   Orig:s titel: Washington. 1966. 

Intressant om svensken Adolf Benzelstierna, Axel von Fersen och Washington berättar Alf Åberg, men indianerna skymtar bara förbi: 

Åberg, Alf 
Svenskarnas möte med George Washington. - 9 s. 
= Sid.201-209 i: ATT UPPLEVA..., 

Notiser kring indianerna under frihetskriget i: 

Lafayette, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Motier
General  Lafayette's amerikanska historia, företrädd af några korta meddelanden rörande generalens lefnad / af M. Regnault-Warin ; Öfversättning. - Skara : Peter Hedenius, 1833. - 276 s.
  Orig:s titel: Mémoires pour servir a la vie du general La Fayette, et a 
  l'histoire de l'assemblée constituante. 1824.
  Notiser om indianerna bl a sid . 110 ff + 179-187

Woodward, W.E.  
[LaFayette upptagen i Oneida-stammen. Välkomnad av en ”vit” indian]. - 8 rader.  
= Sid. 151 i: WOODWARD, 1939. 


SVENSKAR OCH INDIANER 

Revera, Margareta
The Making of a Civlized Nation nation. Nation Building, Aristocratic Culture and Social change. - 29 s.
(sid. 112ff  The Case of New Sweden.
= Sid. 103-131 i: The Age of New Sweden. 


Losman, Arne
Skokloster - Europe and the World in a Swedish Castle. - 18 s. : ill.
= Sid. 84-101 i:   
The Age of New Sweden. - Stockholm : Livrustkammaren, 1988. - 131 s. : ill.
    Bilder: sid 90. Medallion bearing symbolic image of the continent of 
    America.  Skokloster./ Photo: Sören Hallgren. Gips i tak]
    sid. 98 Indian club. From wrangel's armoury. Skoklkoster/ Photo: 
    Samuel Uhrdin. Sid. 99: Indian wolf's head. From Wrangel's armoury. 
    Skokloster. / Photo: Samuel Uhrdin.

I en uppsats om Skokloster säger den anonyme författaren...s.114 "Rustkammaren, förmodligen den största och fullständigaste i Sverige, är indeld i den Wrangelska och den Braheska, hvardera upptagande tre rum. Den Wrangelska innehåller....koger, pilar, ibland hvilka flera Indianska, ... modeller till åtskilliga krigsmachiner, en Indiansk kanot, käppar runstafvar m m".

Skokloster. - 16 s. : ill [s. 100]
= Sid. [100]-116 i:
Svea : Folk-kalender för 1850 / Med bidrag af Onkel Adam, Mellin samt flere författare. - Stockholm :
Bonnier, 1849. - 186 s. : ill.

Ahlroth, Axel  
Svenskarna i Minnesota : historiska anteckingar. - Västervik, 1891. 

Unonius, Gustaf  
Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvästra Amerika. - Uppsala : Schultz. 

   D 1. - 1861. - 424 s.  
   Ny utg. - 1983.  

   D 2. - 2. uppl. - 1862. - 621 s.  
   Verket finns i digital utgåva hos Projket Runeberg. Läs alltså texten här!
  

Unonius minnen innehåller en hel del självupplevt bland de Stora sjöarnas indianer under första hälften av 1800-talet. Han hade också tillägnat sig en viss beläsenhet i ämnet indianeroch sparar inte på kommentarer kring dem. Ofta bygger han sitt vetande på Schoolcraft. Av det självupplevda är det mesta från Wisconsin och indianerna är Ojibwa, Potawatomi och Winnebago.  Något ur innehållet: 

Unionius, Gustaf  
[Notis om missionsverksamhet bland Chippewas i Wisconsin ca 1850]. - 8 s.  
= Sid. 111-118 i: UNONIUS, 1862. 

Unonius, Gustaf  
[Möte med Winnebagos]. - 10 s.  
= Sid.184-193 i: UNONIUS, 1861/1983. 

Unonius, Gustaf  
[Äventyr bland lönnsockerkokande Winnebago i Wisconsin]. - 4 s.  
= Sid. 185-188 i: UNONIUS, 1862. 

Unonius, Gustaf  
Potawatomi-hövdingen Keewagoshkum. - 12 s.  
= Sid. 238-39 + 360-69 i: UNONIUS, 1861/1983. 

Unonius, Gustaf  
Indianens religiösa förbehållsamheet. - Religionsbegrepp. - Manitologi. - Heliga platser. - Tron på ett annat lif och själens odödlighet. - Traditioner. - ...Vidskepelse. - Medas eller Medicine-men. - Deras hemliga orden och receptionsceremonier. - Jossa-keds eller profeter. - 20 s.  
= Sid. 390-409 i: UNONIUS, 1861/1983. 

En allegorisk berättelse om menniskogslägtets uppkomst, om Manabozho, och om början till den medicinska svartkonstens religiösa mysterier : en Potawatomi-tradition. - 4 s.  
= Sid. 418-421 i: UNONIUS, 1861/1983.  

Lager, Birgitta  
Jacob Fahlström. - 3 s.  
= Sid. 62-64 i: SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON…15. -1956.  
   Jacob Fahlström, ”den förste svensken i  Minnesota”, kallad. 1793 el. 
   1795-1859. Levde stora delar av sitt liv bland Ojibwas.  
   Se även nedan under Widén. 

Om Fahlström även i:

Ahlroth, Axel 
Svenskarna i Minnesota : historiska anteckingar. - Västervik, 1891. 

Om svenskar och indianer har Albin Widén skrivit en hel del, mestadels är det Ojibwas som figurerar:  

Widén, Albin  
Svenskar och indianer. - 18 s.  
= Sid. 41-58 i: INDIANKLUBBENS..., 1961.  
   Ojibwas s. 50-58. 

Widén, Albin  
Den svenske indianen. - 7 s.  
= Sid. 108-114 i: RÖD..., 1963.  
   Om Jacob Fahlström och chippewas. 

Widén, Albin  
Hur svenskar och indianer förstod varandra. - 9 s.  
= sid. 138-148 i: STRIDSYXA..., 1968. 

Widén, Albin  
Svenskar och indianer i Wisconsin. - 11 s.  
= Sid. 138-148 i: RÅDSELD..., 1969.  
   Ojibwa och Winnebago ; Fahlström,  Unonius, Erik Pettersson. 

Widén, Albin  
Indiantraditon i svenskbygd. - 12 s.  
= Sid. 172-182 i: ÅSKFÅGELNS..., 1970. 

Widén, Albin  
Med indianer som grannar. - 26 s.  
= Sid. 75-100 i: WIDEN, 1972. 

Widén, Albin  
Svenskar och ”Pitchi-bucketi”-indianer. - 8 s.  
= Sid. 137-144 i: STRIDEN..., 1975.  
 
En svensk emigrant, Johan Edvard Liljeholm träffade 1847 på indianer som antagligen var Potawatomi vid Pier Marquette (floden Pere Marquette) nära nuv. Ludington, Michigan. Bl a blev han tatuerad av en gammal indian vid namn Black Hawk. Det rörde sig emellertid inte om den kände saukledaren, ty han var död sedan 9 år. 

Liljeholm, Johan Edvard  
I timmerskogen. - 11 s.  
= Sid. 53-63 i: LILJEHOLM, 1981.  

Även Harry Macfies välkända böcker utspelas delvis i området. Indianerna är mest ojibwas: 

För senare upplagor se Fack/Alf.  

Macfie, Harry  
Wasawasa : äventyr som trapper och guldgrävare i Canada och Alaska / Harry Macfie och Hans G. Westerlund. - Stockholm : Bonnier, 1935. - 302 s. : ill.  
  
   Särskilt kapitlen”Indianernas röda guld”  [Megaleepindianer] och ”Amik, Lilla  Bävern” 
   [Chippewa]=Ojibwa.  

Macfie, Harry  
Lägereldar längesen : äventyr som trapper och guldgrävare i Canada och Alaska. - Stockholm : Bonnier, 1936. - 268 s. : ill.  
  
   Bokens första hälft i Chippewamiljö. Här finns också en kortfattad 
   beskrivning ”Hur indianerna gjorde sina näverkanoter”. - 2 s. [s. 83-84 
   i uppl. 1948]  [Jfr Underhill s. 74]  och  ”Toboggan”, den canadensiska 
   snösläden. - 2 s. [Sid 85-86 i uppl. 1948] 

Macfie, Harry  
Farväl, Falcon Lake. - Stockholm : Bonnier, 1943. - 256 s.  

Notiser  

Englund, Joh. Fr.  
Ur Chicagos historia [massakern vid Fort Dearborn]. - 5 s.  
= Sid. [5]-9 i: ENGLUND, 1910. 

Olsson, Jan-Olof  
[Chicagos förhistoria]. - 9 s.  
= Sid. 29-37 i: OLSSON, 1958. 

[Olsson, Olof]  
Grannar med indianer. - 5 s.  
= Sid. 75-79 i: EMIGRATION..., 1968.  

[Wåhlen, bröderna]  
[Citat ur] brev skrivet av bröderna Wåhlen om indianer i Wisconsin. - 1 s.  
= Sid. 54 i: GULDGRÄVAREN..., 1972.  
   Urspr. publicerat i Aftonbladet 26/9 och  4/10 1844.  
   Winnebagos.