Övergripande texter : Östra skogslandet


Taylor, Colin  
Nordöstra regionen. - 27 s.  
= Sid.224-250 i: NORDAMERIKAS…, [1996]. 

LaFarge, Oliver  
Folken som bodde i wigwamer. - 14 s.  
= Sid. 52-65 i: LAFARGE, 1964. 

Hassrick, Royal B.  
Skogsindianerna. - 16 s.  
= Sid. 32-47 i: HASSRICK, 1976. 

Alvarsson, Jan-Åke
Nordöstra skogslandet. - 6 s.
=Sid. 86-91 i: AMERIKAS..., 1998.

Dorian, Edith  
Wigwam och långhus : de östra skogsområdena. - 14 s.  
= Sid. 14-27 i: DORIAN, 1962. 

Hornborg, Eirik  
Indianer : en folkstams kamp och undergång. - Stockholm : Natur och kultur, 1936. - 507 s. : ill. 

Något om indianerna. - 5 s.  
= Sid. 229-233 i : BREMER, 2B, 1982.  

KONST 

Fraser, Douglas  
Nordöstområdet. - 2 s.  
= Sid. 275-276 i: FRASER, 1963.  
 

ARKEOLOGI - FÖRHISTORIA 

Baerries, David  
Nordamerika under början av den postglaciala perioden : arkaiska kulturer i deet östra skogsområdet. - 3 s.  
= Sid. 375-377 i: ARKEOLOGI, 1981. 

Griffin, James B.  
Jordbrukande stammar i Nordamerika : tidiga jordbrukarsamhällen i öst : sena jordbrukarsamhällen i öster. - 3 s.  
= Sid. 375-377 i: ARKEOLOGI, 1981. 

Thomas, David Hurst  
Nordamerikas slätt- och skogsbönder. De första bönderna i östra Nordamerika. - 4 s.  
= Sid. 72-75 i: BRA...4, 1994. 

Duke, Philip
Cahokia : gammal stad i hjärtat av Amerika. - 2 s.
= Sid. 162-163 i: FÖRSVUNNA ,1997. 

Harpur, James
Cahokia. - 8 s. : ill., karta.
= Sid. 112-119 i: HARPUR, 1996.

Michell, John  
Amerikas heliga ormar. - 4 s.  
= Sid. 67-70 i: KRAFTEN..., 1987. 

Svenström, Yvonne  
Mound-builders. - 13 s.  
= Sid. 152-164 i: ATTACK..., 1978. 

Westwood, Jennifer  
Jordkullarna i nordamerika. - 6 s.  
= Sid. 116-121 i: HISTORIENS..., 1988.  
 

UPPTÄCKTSHISTORIA 

Andersson, J.G.  
De första vita i Nordamerika. - 28 s.  
= Sid. 437-464 i: ANDERSSON, 1953.  
  
Lavery, Brian
Koloniseringen Under både 1500- och 1600-talet upprättar européer permanenta kolonier i de nya länderna i Amerika och Asien. - [74] - 91 i_ LAVERY, 2010.


1500-tal  Cabot, Verrazzano, Cartier  

Dumrath, O.H.  
En nordvästlig väg till Indien. - 21 s.  
= Sid. 360-380 i: DUMRATH, 1923. 

Nordväst! - 16 s.  
= Sid. 451-466 i: De GEOGRAFISKA..., 1927. 

Beckman, Leif  
Sökandet efter en nordvästpassage. - 11 s.  
= Sid. 640-651 i: BECKMAN, 1948. 

Lavery, Brian
John Cabot : engelsmän och fransmän i Kanada
=Sid. 75-75 i: LAVERY, 2010.

Leithäuser, Joachim G.  
[John och Sebastian Cabot]. - 4 s.  
= Sid. 64-67 i: LEITHÄUSER, 1954.  
   = Sid. 65-69 i: LEITHÄUSER, 1965. 

Leithäuser, Joachim G.  
[Verrazano,Cartier: Hochelaga, Stadacona]. - 3 s.  
= Sid. 192-194 i: LEITHÄUSER, 1954.  
= Sid. 211 ff     i: LEITHÄUSER, 1965. 

”Havet i öster”. - 6 s.  
= Sid. 82-87 i: NYA..., 1969.   

Robbin, Irving  
John Cabot följer i vikingarnas spår. - 4 s.  
= Sid. 37-40 i: ROBBIN, 1971.  
   Inget om indianerna.  
 

1524  Verrazano 

En av de tidigaste europeiska sjöfararna som utforskade nordamerikas östkust var italienaren Giovanni Da Verrazano (ca:1480-1527?). I fransk tjänsts gjorde han en resa 1524 som sannolikt sträckte sig från Newfoundland till North Carolina. Hans skildring av resan gavs ut av engelsmannen Rchard Hakluyt (ett förläggarnamn som är starkt knutet till de flesta tidiga reseskildringarna från Nya Världen), i ”Divers voyages Touching the Discoverie of America and the Islands Adjacent”. 1582. 

På svenska finns ett kort utdrag: 

[Verrazano, Giovanni Da]  
En florentinares resa till Nordamerika. - 15 s.  
= Sid. 708-722 i: ALL..., 1944.  
  Ur Richard Hakluyt: Diverse voyages touching the discoverie of America and  
  the islands adjacent. 1582.  

[Verrazno, Giovanni Da]  
En italienares resa till Nordamerika år 1524. - 5 s.  
   Ur Verrazanii brev till Frans I.  Ursprungligen publicerat av Hakluyt.  
= Sid. 107-111 i: BJURLING, 1972.  

1534  

Canadas diamanter. - 6 s.  
= Sid. 112-117 i: NYA VÄRLDEN..., 1969.  
   Cartier. 

Dumrath, O.H.  
Jaques Cartier. - 9 s.  
= Sid. 372-380 i: DUMRATH, 1923. 

1600-tal  

Andersson, J.G.  
Fransmännen i Nordamerika. - 20 s.  
= Sid. 465-484 i: ANDERSSON, 1953. 

Beckman, Leif  
Fransmännen sätta sig fast i Canada. Jesuiterna och befästandet av det franska väldet. -  17 s.  
= Sid. 663-679 i: BECKMAN, 1948. 

Champlains Nya Frankrike. - 8 s.  
= Sid. 118-125 i: NYA VÄRLDEN..., 1969. 

Leithäuser, Joachim G.  
[Champlain]. - 3 s.  
= Sid. 218-220 i: LEITHÄUSER, 1954.  
   Äv utg. 1965. 

Samhaber, Ernst  
[Nordens bävrar : Cartier, Champlain, LaSalle m fl]. - 36 s.  
= Sid. 277-312 i: SAMHABER, 1964. 

Dumrath, O.H.  
Forskningsfärder och kolonisering i Nordamerika : Champlain i Canada. - 6 s.  
= Sid. 487-492 i:DUMRATH, 1923. 

Dumrath, O.H.  
Plymouthkompaniet. Holländarna vid Hudson. Pennsylvanien. - 7 s.  
= Sid. 507-513 i: DUMRATH, 1923. 

Milton, Giles 
[Ett antal nedslag kring upptäcktsresor och möte med indianer i Nordamerika. T ex Hudsons Half Moon och Nya Amsterdam]. - 10 s.
= Sid. 147-156 i: MILTON, 2001.

Lavery, Brian
Henry Hudson. Virginia och New England, Susan Constant - 4 s.
= Sid. 76-77  och 88-89 i: LAVERY, 2010.

Beckman, Leif  
Engelsmännens första koloniseringsförsök. - 9 s.  
= Sid. 3-12 i: BECKMAN, 1951. 

Kort berättelse om Wäst Indien eller America, som elliest kallas Nya Werlden. - Wijsningsborg : Kankel, 1675. - 44 s.  
   Den första tryckta skildringen av Nordamerikas indianer på svenska
   publicerad av Johan Kankel, boktryckare på Visingsö. Texten är  en 
   starkt förkortad översättning av John Smiths "A Map of Virginia with a 
   Description of the Country". - 1612.
 Indianerna som beskrivs är 
   emellertid inte vares sig powhatanindianer eller delawarer, utan Nya 
   Sveriges beskyddare, Susquehannockerna.  Smiths ärende är att 
   vinna nya kolonister och Virginien lovordas vältaligt. Reminicenser av 
   lovorden finns i den svenska versionen. Boken sägs ha stimulerat till 
   en ny utvandringsvåg, även i Sverige, vilket är en missuppfattning. 
   Texten av intresse återfinns på sidorna 7-12.

Sandberg, Alvida  
Från ”Mayflowers” dagar. - 11 s.  
= Sid. 9-19 i: SANDBERG, 1931. 

HISTORIA 

Kiernan, Ben
Östra skogslandet. - 20 s. 
= sid 387-406 i: KIERNAN, 2010.
  Om folkmordet på nordostindianerna.

Steensgaard, Niels  
Erövringen av Nordamerika. - 18 s.  
= Sid. 194-211 i: BRA..., 1985. 

Linderholm, Helmer  
Blekansiktenas historia. - 8 s.  
= Sid. 9-16 i: LINDERHOLM, 1983. 

Linderholm, Helmer  
En världsdel förlorad. - 13 s.  
= Sid. 123-135 i: LINDERHOLM, 1983. 

Holmberg, Åke  
Kolonialamerika modell Nord : den indianska faktorn. - 6 s.  
= Sid. 315-320 i: HOLMBERG, 1987.  
    Äv uppl. - 1983. 

Dumrath, O.H.  
Plymouthkompaniet. Holländarna vid Hudson. Pennsylvanien. - 7 s.  
= Sid. 507-513 i: DUMRATH, 1923. 

Ehrnrooth, N.G.
Markisen av Montcalm och kampen om Kanada. - 38 s.
= Sid. 88-125 i: EHRNROOTH, 1949.

Heargreaves, Reginald  
Quebec 1759. - 15 s.  
= Sid. 53-67 i: HEARGREAVES, 1973. 

Heargreaves, Reginald  
Saratoga 1777. - 14 .  
= Sid. 68-81 i: HEARGREAVES, 1973. 

Danielsson, Carl
Från Drake till Nelson : Biografiska skildringar ur det brittiska imperiets historia. - 
Stockholm : Geber, 1939. - 208 s. : ill.
  Ur innehållsförteckningen: Kapten John Smith och de första kolonisationsföretagen ; General Wolfe och erövringen av Canada.

Townson, W.D.  
Nordamerika. - 2 s.  
= Sid. 40-41 i: TOWNSON, 1982.  
   Kort kolonialhistoria. Ytterst lite om indianerna. 

Om fångenskap bland, eller frivillig flykt till indianerna. 

Eriksson, Tommy  
Flykten till det vilda. - 3 s.  
= Sid. 18-20 i: ERIKSSON, 1985.  

Pälshandeln

Bäverjakt för filthattar. - 2 s.  
= Sid. 204-205 i: SÅ..., 1994.  
   Algonkiner. 

Mission. 

Se även Atlantkusten : Leni lenape och Nya Sverige 

Edwards, Jonathan  
Indianmissionären David Brainerds lefverne, beskrifvet hufvudsakligen efte hans dagbok / svensk bearbetning efter det engelska originalet. - Stockholm : Stockholms Missionsförening [Stockholm : Elde], 1862. - 216 s. 

Loskiel, Georg Heinrich 1748-1814  
Georg Hinrich Loskiels Historiske beskrifning, öfwer evangeliska brödernes miszions-arbete ibland indianerne uti norra America. Utgifwen i Barby 1789 / Öfwersättning [!]. - Stockholm : tryckt hos Joh, Christ. Holmberg, 1792. - [22], 228 s., s. 209-872.  
   Frakturstil. 
     Engelsk utgåva i fulltext här!  Andra format här!

Lundahl, J.E.  
David Zeisberger, den röde mannens vän. - (Svenska Missionsförbundet söndags-skolebibliotek Serie 1, Biografier ; 4)  
KOLLA Page 2 utgåvor här finns mer 

BIOGRAFIER MED ANKNYTNING TILL INDIANERNAS HISTORIA 

Robert Rogers


Nelsson, Bertil                                                 
Rogers Rangers : kampen om Nordamerika 1755-1783. - Lund : Historiska media, 2003. - 385 s. : ill.
   Ett trevligt kompilat av Francis Parkmans historiska böcker och Pehr 
  Kalms reseberättelser från indiankrigens 1700-tal.

George Washington 

Rivoire, Mario  
Washington : hans liv och verk / till svenska av Ingrid och Tryggve Emond. - Malmö : Allhem, 1968. - 75 s. : ill.  
   Orig:s titel: Washington. 1966. 

Kritiska anmärkningar om George Washingtons och hans verksamhet som landjobbare finns i: 

Linderholm, Helmer  
George Washington och indianerna. - 12 s.  
= Sid. 23-34 i: STRIDEN…, 1975. 

Linderholm, Helmer  
George Washington - landjobbaren. - 14 s.  
= Sid. 145-148 i: LINDERHOLM, 1983.  
   Ngt reviderad essä. Jfr ovan. 

Åberg, Alf  
Svenskarnas möte med George Washington. - 9 s.  
= Sid. 201-209 i: ATT UPPLEVA…, 1996.  

Benjamin Franklin 

Benjamin Franklin, känd amerikansk statsman, visade stort intresse för indianerna. Bl a översatte han en artikel av Per Kalm om irokesindianerna vid Niagara och av honom själv finns på svenska: ”Iakttagelser rörande vildarna i Nordamerika”  (se Irokeserna), samt självbiografin: 

Franklin, Benjamin 
Benjamin Franklins endskildta lefwerne, upsatt af honom sjelf och stäldt til hans son. Hwartil äro bifogade åtskillige händelser och omdömen, som angå denne store man / Öfwersättning. - Stockholm : Tryckt hos Anders Jac. Nordström, 1792. - 218 s.
   Franklins biografi har getts ut i sverige alltifrån 1792 och i olika 
   editioner. Ett par av dessa anges nedan.

Franklin, Benjamin 
Benjamin Franklins sjelfbiografi och brefvexling / Ånyo utgifne af Eduard Laboulaye ; Öfversättning af Herman Hörner. - Stockholm : Bonnier, 1868. - 228 s.
      Orig:s titel: Autobiography. 1817. 
      S. 136-163 Ang Braddocks nederlag och Gnadenhütten. 

Franklin, Benjamin  
Självbiografi / översättning av Kjell Ekström. - Stockholm : Forum, 1964. - 287 s.  
   Orig:s titel: Autobiography. 1817.  
    Självbiografin ger en bakgrundsbild till händelserna kring det 
    amerikanska frihetskriget.      
     Mycket om indianerna finns inte i texten. 

Arvidson,  Stellan
Benjamin Franklin  : ett universalgeni. - Stockholm : Natur och kultur, 1943. - 235 s. : ill.
  Ngt om Braddocks nederlag s 92 ff.

Edström, Mauritz  
Blixtens betvingare : romantiserad berättelse om Benjamin Franklin (1706-1790). - Stockholm : Harrier, 1946. - 218 s. - (Bragd och hjältedåd ; 41)  
   Om indianerna särskilt kap. ”Det är oro i den röde mannens land” = Sid. 128-144. 

Sandberg, Alvida  
Benjamin Franklin : en levnadsteckning / med många illustrationer. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1931. - 281 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; XVI)  
   Om indianerna spec. 128-134. 

Franklin, Benjamin 
D:r Franklins beskrifning om de willda i Norra America. - 8 s.
= Sid. 328-335 i: JOURNALISTEN..., 1790.

Franklin, Benjamin  
Iakttagelser rörande vildarna i Nordamerika. - 9 s.  
= Sid. 53-61 i: KLASSISK…, 1960.  
   Originalet en essä från 1783. Sannolikt är det irokeser han skriver om. 

LaFayette

Lafayette, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Motier
General  Lafayette's amerikanska historia, företrädd af några korta meddelanden rörande generalens lefnad /
af M. Regnault-Warin ; Öfversättning. - Skara : Peter Hedenius, 1833. - 276 s.
  Orig:s titel: Mémoires pour servir a la vie du general La Fayette, et a 
  l'histoire de l'assemblée constituante. 1824.
  Notiser om indianerna bl a sid . 110 ff + 179-187

Woodward, W.E.  
[LaFayette upptagen i Oneida-stammen. Välkomnad av en ”vit” indian]. - 8 rader.  
= Sid. 151 i: WOODWARD, 1939.  
 

SPORT, IDROTT OCH LEK 

Bollspelet Lacrosse  

Carlsson, Rune  
Lacrosse. - 4 s.  
= Sp. 1165-1172 i: NORDISK..., 1941. 

Lacrosse. - 4 s.  
= Sid. 436-439 i: ALLHEMS..., 1949. 

  Regler till den moderna sporten Lacrosse som den spelas i dag:  

Lacrosse. - 3 s.  
= Sid. 178-180 i: IPC, 1975. 

Lacrosse. -  
= Sid.      i: DN:s... 

EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN 

Kalm, Pehr  
Huru Socker göres uti Norra America af åtskilliga slags trän. - Stockholm : Kungliga Vetenskapsakademien, 1751. - Ca 200 s ?. - (Kungliga Vetenskaps-akademiens handlingar)  
 

SOCIALA FRÅGOR 

Alkohol   

Linderholm, Helmer  
Eldvattnet - de vitas gåva. - 8 s.  
= Sid. 59-66 i: INDIANSK..., 1979.  
= Sid. 191-197 i: LINDERHOLM, 1983.  
   [Ngt reviderad essä]  
 

Kvinnofrågan.   

Linderholm, Helmer  
Indiankvinnornas frihet. - 10 s.  
= Sid. 70-79 i: LINDERHOLM, 1983.  
 
Svenström, Yvonne  
Kvinnans ställning hos USA:s indianer. - 7 s.  
= Sid. 77-83 i: STRIDEN..., 1975.  
 

TEKNIK : MATERIELL  KULTUR  

Av trä och näver   

Mortensen, Preben  
Indianernas kanoter....Kanotens historia... - 9 s.  
= Sid. [7]-15 i: MORTENSEN, 1978. 

Macfie, Harry  
Hur indianerna gjorde sina näverkanoter. - 2 s.  
= Sid. 87-88 i: MACFIE:Lägereldar..., 1944.  
Äv utg. 1936. 1948. 1954. 

Jfr UNDERHILL,1957 sid. 74.   

Åskådliga fotografier av tillverkningsprocessen finns i:   

Spectre, Peter H.  
[Näverkanoten]. - 5 s.  
= Sid. 30-34 i: SPECTRE, 1991. 

Kalm, Pehr  
Americanska näfverbåtar / beskrefna under Pehr Kalms inseende för magisterkransens erhållande utgifne och till allmänt ompröfvande öfverlämnade af Anders Chydenius. - Åbo : Merckell, 1753. - 6 s. 

   Ny utg. - Stockholm : Rediviva, 1971. - 6  s. - (Suecia rediviva ; 21)  
   Faks.  

Macfie, Harry  
Toboggan, den canadensiska snösläden. - 2 s.  
= Sid. 89-90 i: MACFIE, 1944.  
  Äv utg. 1936.1948.1954. 
  
Shemie, Bonnie  
Hus av bark och näver / text/bild: Bonnie Shemie ; svensk text: Ulf Svedberg. - Stockholm : Carlsen/if, 1991. - 24 s. : ill.  
   Orig:s titel: Houses of bark. 1990.  
   Litt sid 2.  

Jfr även UNDERHILL, 1957. Sid. 78, 81, 99. 


  ÖVRIGA NOTISER 

Ulrich, Laurel Thatcher 
En jordemoders berättelse : barnmorskan Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812 / Laurel Thatcher Ulrich ; översättning: Margareta Eklöf. - 
Stockholm : Tiden, 1992. - 456 s. : ill. 
Orig:s titel: A midwife's tale. 1990.
  Tio avsnsitt ur en  barnmorskas dagbok från slutet av 1700-talets norra New England. De indianska kulturerna i 
  området finns kvar men är nästan osynliga, precis som i dagboken. Men skriver författaren: " Vi kan lätt föreställa
  oss Martha som arketypen för en nybyggare. Rytmen i hennes berättelse återkallar de 1600-talsskildringar som
  gav New England dess första nybyggarhjältinnor. Man kommer att tänkta på Mary Rowladson..." s. 19. [som blev   
  tillfångatagen av King Philips wampanoager]. n
  Sid 69: "Den rot Martha grävde upp då scharlakansfeber gick 1787 var dock en inhemsk växt. Enligt sägen...
  fick en man i trakten kallvattenrot av 'en indian som hette Nathan Hope' under en difteriepidemi 1754. Så småning-
  om blev den 'en vild ört som alla i regionen kände till'. .....även om indianerna mycket väl kan ha lärt de första   
  nybyggarna att använda den.  ... De många olika inslagen i den engelska medicinen stimulerade nybyggarna
  att inlemma indianska eller afrikanska botemedel. 
  Sid. 133:  " 'Jag var hos mrs Fosters', skriver Martha den 22 augusti 1787. ' Indianer där.' Det kan ha varit 
  indianer från trakten. De var antagligen döpta, eventuellt missionärer sosm hörde till Wheelocks rörelse.
  Samson Occom är den mest kände av dessa."

Hoxie, Frederick E.
De osynliga stammarna i öster. - 1 s.: ill.
= Sid. 73 : i Bra böckers encyklopedi..., 10. - 1996.
   Om de ofta inte erkända spillrorna av östkustens folk, croataner, 
   lumbee, wampanoag.

Müller, Christian Adam  
Om europeernas besittningar uti de andra verldsdelarna : en handbok till befrämjande af närmare kännedom deraf / öfversatt af S.E. Albom. - Stockholm : Lindh, 1807. - 288 s. 

S. 167. : Landet [Hudsom Bay-trakten] är obetydligt befolkadt, men det oaktadt träffas flera folkstammar. I det inre landet uppehålla sig bergsboer, vid Hudsons-baj  åtskilliga Indiska stammar och vid nordöstra kusten de såkallade Eskimaux.  

S. 174. : [Ang. Canada]  De infödda eller vildarna bestå af flera stammar, t.ex. Algonkins vid Huron-sjön och Outawais m.fl. 

Arfwedson, C[arl] D[avid]  
Beklagansvärda indianer. Ang. King Philip. Indianer. Great Kenhava. Logan. [m m]. - 11 s.  
= Sid. 22-24, 174-176, 409-410, 433-435 i: ARFWEDSON, 1835. 

Straessle, Franz  
En Indian-mördare. - 5 s.  
= Sid. 28-32 i: LÄNDER..., 1856.  
  [Ludvig Wezel]   

Valtiala, Nalle
Susan Fenimore Cooper. - Mariehamn : PQR-kultur, 2009. - 388 s.
  Boken innehåller en hel del om fadern James Fenimore Cooper och 
  ett antal notiser om indianerna.