Susquehannockerna


Se också Centrala Algonkiner : Leni Lenape 

Linderholm, Helmer  
Susquehannockerna - Nya Sveriges beskyddare. - 18 s.  
= Sid. 48-65 i: INDIANKLUBBENS..., 1962. 

Linderholm, Helmer  
Indianerna som var svenskar. - 18 s.
= Sid. 62-79 i: RÖD..., 1963.  
   Susquehannocker, irokeser, delawarer. 
                     
                                                                                                                                                                           
Kort berättelse om Wäst Indien eller America, som elliest kallas Nya Werlden. - Wijsningsborg : Kankel, 1675. - 44 s.  
   Den första tryckta skildringen av nord amerikas indianer på svenska. 
   Är egentligen en av John Smiths första skrifter och är en berättelse om 
   mötet med Susquehannockerna. Se nedan.
   Den svenska texten moderniserad här:

McElwain, Thomas
Mingo religion. - 27 s.
= Sid. 233-249 i: SVENSK RELIGIONSHISTORISK ÅRSSKRIFT, 1998.

Norman, Hans, 1936- 
Svenskars möte med indianer vid Delaware : handel, misstro och rädsla. - 26 s.
= Sid. 129-154 i : MIGRATION..., 1999.

Brunius, Staffan
En tomahawk från Nya Sverige. En oavslutad historia om tre antropomorfa klubbor. - 4 s.
= Sid. 18-21 i: MED..., 2002.
   Indianföremålen på Skokloster och Etnografiska museet. 
    

Rydén, S.  
Discovery in the Skokloster collection of a 17-century Indian head dress from Delaware. -  
Se: ETHNOS // 1963.  

Dahlgren, Stellan
The Rise and Fall of New Sweden : governor Johan Risingh's Journal 1654-1655 in Its Historical Context / Stellan Dahlgren & Hans Norman. - Uppsala : Universitetet, 1988. - (Acta Universitatis Upsaliensis)

Dahlgren, Stellan
Johan Risingh. - 5 s.
= Sid. 231-235 i: SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON  // 1998 : Häfte 147.

Jennings, Francis
Indians and Frontiers in Seventeenth Century Maryland
=  s. 216-241.  i:  Early Maryland in a Wider World / David B. Quinn, red. - Detroit: Wayne State University Press, 1982,
och 
Kent, Barry C.
Susquehanna's Indians. - Harrisburg: The Pennsylvania Historical and Museum Commission, 1984.

KOLONIALHISTORIA  
Irokestalande folkens område. 

Leithäuser, Joachim G.  
[Cartier, Hochelaga, Stadacona ]. - 3 s.  
= Sid. 192-194 i: LEITHÄUSER, 1954. Äv utg 1965. 

Canadas diamanter. - 6 s.  
= Sid. 112-117 i: NYA..., 1969. 

Andersson, J.G.  
Fransmännen i Nordamerika. - 20 s.  
= Sid. 465-484 i: ANDERSSON, 1953. 

Beckman, Leif  
Fransmännen sätta sig fast i Canada. Jesuiterna och befästandet av det franska väldet i Nya Frankrike. - 17 s.  
 = Sid. 663-679 i: BECKMAN, 1948.  
   Champlain m fl. 

Champlains Nya Frankrike. - 8 s.  
= Sid. 118-125 i: NYA..., 1969. 

Dumrath, O.D.  
Forskningsfärder och kolonisering i Nordamerika : Champlain i Canada. - 6 s.  
= Sid. 487-492 i: DUMRATH, 1923. 

 Leithäuser, Joachim G.  
[Champlain]. - 3 s.  
= Sid. 218-220 i: LEITHÄUSER, 1954. Äv utg 1965.  

Samhaber, Ernst  
[Cartier, Champlain, LaSalle m fl]. - 36 s.  
= Sid. 277-312 i: SAMHABER, 1964. 

Josephson, Ulf  
Irokeser i krig. - 16 s.  
= Sid. 78-93 i: DE RÖDA..., 1964. 

Linderholm, Helmer  
Tonty med järnhanden. - 9 s.  
= Sid. 58-66 i: LINDERHOLM, 1983. 

 Extramaterial

Johnson, Amandus
The Swedish Settlements on the Delaware vol 1. vol 2
(Den viktigaste texten om Nya Sverige - aldrig översatt till svenska)

AMERICAN JOURNEYSTexter om indianer och kolonialhistoria i digitaliserad fulltext

Några lästes och påverkade t ex Pehr Lindeströms bok om Nya Sverige och indianerna. T ex

Smith, John
A True Relation by Captain John Smith, 1608 

Smith, John
A Map of Virginia : With a Description of the Countrey, the Commo-dities, People, Govern-ment and Religion - 1612

Smith, John
Generall Historie of Virginia by Captain John Smith; the Fourth Booke. - 1624

Donck, Adriaen van der, 1620-1655
A Description of the New Netherlands. - 1649

Ett kompilat av reseberättelser som Lindheström definitivt läst är: Arnoldus Montanus :De Nieuwe en Onbekende Weereld - 1671.  Om Virginia s 134

Nordamerika s 114. Illustrationer: Stiliserad wampum. Susquehannockstad. Varghuvud om halsen som beskrivet av Smith, också ett av föremålen på Skokloster. Dito på karta.
Kartor: Efter sid 122, efter sid 134, efter sid 142.