Irokestalande folk

                             
  Irokesförbundet  De fem (sex) nationerna  

Irokesförbundet = De fem (sex) nationerna, omfattande stammarna: Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida och Mohawk. I början av 1700-talet upptogs Tuscarora som fullvärdig medlem i det indianska förbundet.

Underhill, Ruth M.  
Ett folkförbund i skogarna : de fem stammarna av irokesgruppen. - 28 s.  
= Sid. 94-121 i: UNDERHILL, 1957. 

Taylor, Colin  
Nordöstra regionen [Irokeserna 10 s.= s.227-236]. - 27 s.  
= Sid.224-250 i: NORDAMERIKAS…, [1996]. 

Bleeker, Sonia  
Irokeserna, långhusens folk / till svenska av Hilmer Persson ; illustrationer av Althea Karr. - Stockholm : Natur och kultur, 1967. - 124 s. : ill. - [Natur och kulturs pocketserie] Junior.  
   Orig:s titel: Indians of the longhouse :  the story of the Iroquois. 

LaFarge, Oliver  
Irokesfolken. - 14 s.  
= Sid. 38-51 i: LAFARGE, 1964. 

Burland, Cottie  
Irokeserna i nordöstra Amerika. - 10 s.  
= Sid. 189-198 i: BURLAND, 1966. 

Hagberg, Viktor  
Irokeserna och deras hövdingar. - 38 s.  
= Sid. 21-58 i: INDIANSK..., 1982. 

Hagberg, Viktor  
Berömda irokeshövdingar. - 14 s.  
= Sid. 144-157 i: INDIANKLUBBENS..., 1961.  
     Logan, Cornplanter, Brant, Red Jacket. 

Josephson, Ulf  
Irokeser i krig. - 16 s.  
= Sid. 78-93 i: DE RÖDA..., 1964. 

Farge, Arlette
Den grymma kvinnan och irokeserna. - 6 s.
= Sid. 203-208 i: FARGE, 1989.
   Om irokesernas tortyr. Jämförd grymheter under franska revolutionen.

Steffen, Gustaf  F.  
Irokesernas klansamhällen enligt Morgan. - 18 s.  
= Sid. 217-234 i: STEFFEN, 1919. 

, Benjamin 
D:r Franklins beskrifning om de willda i Norra America. - 8 s.
= Sid. 328-335 i: JOURNALISTEN..., 1790.

Franklin, Benjamin  
Iakttagelser rörande vildarna i Nordamerika. - 9 s.  
= Sid. 53-61 i: KLASSISK…, 1960.  
   Originalet en essä från 1783. Sannolikt är det irokeser han skriver om. 

Harris, Marvin  
Kannibaler och kungar : om kulturernas ursprung / Översättning av Roland Adlerberth. - Stockholm : Prisma, 1979. - 257 s.  
   Orig:s titel: Cannibals and Kings : The Origins of Cultures. 1977.  
    Innehåller notiser om det irokesiska matrilineära samhället, kvinnans 
    roll och om tortyren bland huroner och irokeser spec. sid. 125-126.   

Notis om jesuiten Lafitau som fann ginseng bland irokeserna i början av 1600-talet

Yunkers, Nina
...[Ginseng kommer till västerlandet]. – 3 s.
 = Sid. 14-16 i: YUNKERS, 1967.                                                                       

Nutiden 

Hultkrantz, Åke  
På strövtåg i Iroquoia. - 16 s.  
= Sid. 65-80 i: SÅ..., 1984. 

Claesson, Stig  
Rödhund. - 6 s.  
= Sid. 109-114 i: CLAESSON, 1961.  
= Sid. 139-143 i: CLAESSON, 1965. 

Religion och myt 

McElwain, Thomas  
Masker och människor. - 23 s.  
= Sid. 173-195 i: AMERIKA..., 1977.  
   Förf själv irokesättling, mingo.

Enligt traditionen skall irokesförbundet skapats av bl a Hiawatha ;  en version av legenden finns på svenska: 

Irokeserförbundet. - 4 s.  
= Sid. 321-324 i: ALL VÄRLDENS..., 1984. 

Ett par andra berättelser av legendartat slag är: 

Moberg, Gösta  
Indianska legender. - 5 s.  
= Sid. 178-183 i: RÖD..., 1963.  
    Cayuga, Mohawk. 

Moberg, Gösta  
Indiankvinnan som räddade sin by. - 7 s.  
= Sid. 80-86 i: RÖD..., 1963.  
  
[Senecalegend]. - 2 s.  
= Sid. 321-322 i: NISBETH, 1874. 

Bruchac, Joseph  
Stenjättar och flygande hvuden : [irokesindianernas sago-berättelser] / berättad av Joseph Bruchac ; illustrerad av Kahionhes ; till svenska av Stefan Mählqvist. -  Danmark : Mundelstrup : CDR, 1987. - 90 s. : ill.  
   Orig:s titel: Stone Giants and Flying Heads. 1979. 

Bruchac, Joseph  
Kriget mot ormarna / berättad av Joseph Bruchac ; illustrerad av Kahionhes ; till svenska av Stefan Mählqvist. -  Danmark : Mundelstrup : CDR, 1988 - 90 s. : ill.  
   Orig:s titel: ? . 1975.  

Språk 

Holmér, Nils M.  
The character of the Iroquoian languages. - Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1952. - 39 s. - (Upsala Canadian studies ; 1) 

Kuriosa  

Att Winston Churchill enligt släkttraditionen skall haft en droppe irokesblod i sig bekräftar sonen Randolph C i sin biografi över fadern. Han skriver om Winstons mor lady Randolph (s 48) som var 20 år vid Winstons födelse. Hennes far var Leonard Jerome en finansman som slagit sig ned i New York. (Han var den femte av sju söner till Isaac Jerome, vars farfars far Timothy tillsammans med andra hugenottfamiljer avseglade från ön Wight till Amerika 1710).  Leonard Jerome gifte sig 1849 med Clarissa Hall. Hennes mor var Clarissa Willcox som var dotterdotter till Eleazur Smith från Dartmouth i Massa chussetts och Meribah (inget flicknamn finns antecknat), som tros ha varit irokesindianska. Åtminstone två av Leonards förfäder kämpade mot engelsmännen i amerikanska frihetskriget...... (sid 49)

Churchill, Randolph S 
 Winston S. Churchill. [1], Ungdomsåren : 1874-1900 / [översättning av Torsten Blomkvist] / av Randolph S. Churchill. - Stockholm : AB, 1966. -  567 s : ill. 
    Orig:s titel: Winston S. Churchill. 
     
     Se släktträd här: 
     Diskussion här:

Ännu en Eleazer här nedan:

Till historien om den franske tronföljaren Ludvig XVII kallad Louis-Charles, son till Ludvig XVI och Marie Antoinette (eller somliga skulle säga att Axel von Fersen var d sitt fängelse. Ett antal personer kom att göra anspråk på att vara den förrymde prinsen. Så också irokesindianen Onwarenhiiaki eller Eleazer (Eleazar) Williams (hans mor var mohawkirokes). Några notiser (s. 9, 195, 265) om detta i:

Cadbury, Deborah
Den försvunne prinsen : Franska revolutionen och sökandet efter Ludvig XVII / Översättning: Sven-Erik Torhell. - Lund : Historiska media, 2004. - 270 s.: ill.
   Orig:s titel: The Lost King of France. - 2002.

Konsten att drifva räfvar ur hus : Prisskrift : Innehållande: afhandlingar om konster, räfvar och hus ; stora räfvar i stora hus, stora räfvar i små hus, små räfvar i stora hus, små räfvar i små hus ; jemte ett bihang om räfslägtet i allmänhet. Andra upplagan. Tillökt med en kort beskrifning om varg-räfvar hos irokeserna i norra Amerika. -  2 uppl. -  Stockholm : Tryckt hos Carl Nyberg, 1818. - 24 s.  
   Posten bibliografiskt tveksamt utformad i Libris [1997][SJ]. Tillägget 
   ”Attribueras i KB:s  katalog till C.G.Nordenforss och av S.E.  Bring till 
   C.G.Walberg. Den senare attribueringen förefaller troligare”. [Libris]  


 

SÄRSKILDA GRUPPER  
 

Cauyga irokes / Mingo 

Hagberg, Viktor  
Tah-ga-jute - den fredsälskande irokeshövdingen. - 28 s.  
= Sid. 16-43 i: STRIDSYXA..., 1968.  
   John Logan. 

Hagberg, Viktor  
Johan Logan 1725-1780. - 3 s.  
= Sid. 115-117 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 155-157 i: NYA..., 1990. 

Indianchefen Logan. - 5 s.  
= Sid. 10-14 i: NYTT...för 1862:1, 1861. 

Prof af indiansk vältalighet. - 4 s.
= Sid. 249-252 i: NYA JURNALISTEN..., 1807.
   Logans tal

 Mohawk irokes 

Sahlberg, Bertil  
Joseph Brant (Thayendanega). - 31 s.  
= Sid. 77-107 i: ATTACK..., 1978. 

Sahlberg, Bertil  
Joseph Brant 1742-1807. - 3 s.  
= Sid. 17-19 i: BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 31-33 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 43-45 i: NYA..., 1990. 

Brant, Joseph  
Joseph Brant om indianernas lagar. - 1 s.  
= Sid. 42 i: OLSHEDEN, 1978. 

Linderholm, Helmer  
Madelon på Verecherés. - 6 s.  
= Sid. 101-106 i: LINDERHOLM, 1983.  
    Kagnavaga. 

Tillyard, Stella
Äventyr och kärlek. - 11 s
= Sid. 102-112 i: TILLYARD, 1998.
Om en romantikens indiansvärmande engelsman Edward Fitzgerald och hans bekantskap med Joseph Brant  under det sena 1700-talet.

Hans erfarenheter i "Den nya världen" nämns även som hastigast på sid. 344-345 i:
TILLYARD, 1995.

Om Nordamerikas enda indianska helgon berättas i: 

Linderholm, Helmer  
Indianfllickan som blev helgon. - 9 s.  
= Sid. 27-35 i: SPÅR..., 1965.  
=  
Linderholm, Helmer  
Indianskan som blev helgon. - 9 s.  
= Sid. 92-100 i: LINDERHOLM, 1983.  
   Ngt reviderad essä. 

Broomé, Catharina 1923-2007
Kateri Tekakwhita / av syster Catharina Broomé ; med illustrationer av Erzébet Persson. – Stockholm : Katolska pedagogiska nämnden, 1993. – 51 s. : ill.


  Om piptomahawken som prosten Carl Maagnus Wrangel fick av Sir William Johnson. 

Brunius, Staffan
Prosten Carl Magnus Wrangels betydelsefulla piptomahawk. - 2 s.
= Sid. 108-109 i: MED..., 2002.
   Mohawk irokes.

Gurt, Carl Johan
Shamanism fungerar! : [ Mohawkernas och därmed irokesernas traditionella religion lever kvardet berättade David Monture för Fjärde Världens Carl Johan Gurt. - 1 s.
= Sid. 28 i: FJÄRDE VÄRLDEN 1995:1

Oneida irokes [Notiser] 

Unonius, Gustaf  
[Notis om missionsvereksamhet bland Oneidas i Wisconsin, ca 1850]. - 5 s.  
= Sid. 297-301 i: UNONIUS, 1862. 

Woodward, W.E.  
[LaFayette upptagen i Oneida-stammen. Välkomnad av en ”vit” indian]. - 8 rader.  
= Sid. 151 i: WOODWARD, 1939.  
 

Seneca irokes 

Hagberg, Viktor  
Red Jacket - irokesernas store vältalare. - 47 s.  
= Sid. 34-80 i: ÅSKFÅGELNS..., 1970. 

Hagberg, Viktor  
Red Jacket ca 1752-1830. - 3 s.  
= Sid. 153-155 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 205-207 i: NYA..., 1990. 

Sahlberg, Bertil  
Cornplanter (John O’Bail) ca 1735-1836. - 2 s.  
= Sid. 39-40 i: BERÖMDA..., 1983.  
= Sid. 55-56 i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 79-80 i: NYA..., 1990. 

Hultkrantz, Åke  
Handsome Lake 1735-1815. - 3 s.  
= Sid.   97-99   i: INDIANBOKEN, 1986.  
= Sid. 125-127 i: NYA..., 1990. 

Brown, Dee
Donehogawas uppgång och fall. - 14 s.
= Sid. 180-191 i: BROWN, 2008.
  Om Ely Parker, senecahövdingen som belv adjutant till U.S Grant och ombud för indianfrågor.

Kalm, Pehr  
Resa till Norra Amerika : Beskrivning över Niagara Vattufall i Norra Amerika. - 15 s.  
= Sid. 108-122 i: PÅ SVENSKT..., 1958. 

Kalm, Pehr  
Ur Resa till Norra Amerika : Beskrivning över Niagara Vattufall i Norra Amerika. - 13 s.  
= Sid. 112-124 i: LEVANDE SVENSK..., 1961. 

[Senecalegend]. - 2 s.  
= Sid. 321-322 i: NISBETH, 1874.  

Holmér, Nils M.  
The seneca language : [a study in Iroquoian]. - Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1954. - 115 s. : ill. - (Upsala Canadian studies ; 3)  
 
 
 

Tuscarora irokes [Notis]

Gosselman, Carl August  
Återresa till kusten. - 1 s.  
= Sid. 246 i: GOSSELMAN, 1835.  
   Indianbyn Lewiston, nära Niagara.  Tid ca: 1830. 

ANDRA IROKESTALANDE FOLK 

Huroner  

Davis, Natalie Zemon  
Nya världar : Marie De L’incarnation. – 75 s.  
= Sid. 73-147 i: DAVIS, 1998.  
    Noter sid. 259-287. 
 Uppsatsen handlar om en 1600-talstext som beskriver huronerna. Man kan
säga att den är ett komplement till Jesuitpatrarnas relationer. Här är det
Marie De L’incarnations skildring av indianerna. Manuskriptet har publicerats
av Dom Albert Jamet som ”La Relation de 1654” i Marie de l’Incarnation, Ecrits
spirituels et historiques. - Band 2. - Ursulines de Québec, 1985.


Elgjakt i Canada. - 10 s.  
= Sid. 128-137 i: NYTT...för 1863:1, 1862.  
   En jaktskildring som beskriver spillrorna av huronfolket under 1800-talet. 

Till en ande, boende i en ihålig klippa. - 1 s.  
= Sid. 115 i: FRÄMMANDE..., 1908.  
   Huronbön. 

Taki Claesson - med huronblod i ådrorna?

Vid ett besök i Canada snuddar Stig Claesson vid sin hustrus påstådda indianska släktingar.

Claesson
, Stig  
Rödhund. - 6 s.  
= Sid. 109-114 i: CLAESSON, 1961.  
= Sid. 139-143 i: CLAESSON, 1965. 

I nästa bok från Canada får han anledning att reflektera över indiansk identitet:

Claesson, Stig 
Följ alltid Cecilias exempel. - Stockholm : Bonnier, 2003. - 195 s. : ill.

I böckerna av Stig Claesson antyds att hustrun Taki Claesson är ättling till huronerna. Sonen Nils i sin biografi är inte heller tydligt på den punkten, men mycket tyder på att Taki verkligen är Fransk-Canadensiska, inte alls omöjligt med huronblod i ådrorna. Om så är, är sonen Nils också en gnutta huron se: 

Claesson, Nils
Blåbärsmaskinen. - Stockholm : Ruin, 2009. - 179 s.
Se också:


Claesson, Stig  
Rödhund. - 6 s.  
= Sid. 109-114 i: CLAESSON, 1961.  
= Sid. 139-143 i: CLAESSON, 1965.