M Etnografi

                                          

Forskningshistoria.

Antropologiska porträtt / Christer Lindberg (red).

    D 1.  -  Lund : Studentlitt, 1993. - 166 s. : ill.  
       James Frazer,Frances Densmore , Franz Boas , Claude Lévi-Strauss  m fl.  

    D. 2. - Lund : Sociologiska inst., Lunds universitet, 1997. - 342 s : ill. - (Lund 
    monographs in social anthropology ; 5). 
          Innehåller: Lindberg, Christer: Franz Boas (1858-1942). - 25 s. = sid. 55-80 ;   
            Hornok, Imre : Ruth Fulton Benedict (1887-1948). - 15 s. = Sid 81-96 ; 
            Salomonsson, Mikael : Morris Edward Opler (1907-1996). - 20 s. = Sid. 169-188 ;
            Lindberg, Christer : Lewis Henry Morgan [1818-1881). - 53 s. = Sid. 229-282.

Kulturområden i Amerika 

Alvarsson, Jan-Åke 
Översikt av indianska kulturområden : Att klassificera indianer. Något om indianska försörjningssystem. Amerikas kulturområden. - 123 s. 
= Sid. 71-194 i: AMERIKAS..., 1998.

B.9. Några allmänna etnografiska verk med exempel från nordamerikas indianer: 

Birket-Smith, Kaj  
Kulturens vägar : modern handbok i etnografi / den svenska upplagan granskad och försedd med förord av Gerhard Lindblom. - Stockholm : Natur och kultur, 1943. - ill. 

  Del 1. - 303 s.  
  Del 2. - [343 s.] = Sid. 309-651.  

Birket-Smith, Kaj  
Söderhavsvildar, indianer och andra naturfolk i Australien och Nord-Amerika / översättning av Irma Schildt. - Stockholm : Lindqvist, 1937. - 172 s. : ill.  
   Orig:s titel: Naturmennesker. 

Bolinder, Gustaf
Naturfolkens kultur : industri, näringsliv, smfärdsel. 2. omarb. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 1930. - 160 s. : ill. - (Natur och kultur ; 7)
  1 uppl. - 1920.
  Med en del exempel från Nordamerikas indianer.
 
Lévi-Strauss
, Claude  
Det vilda tänkandet / översättning av Jan Stolpe. - Stockholm : Bonnier, 1971. - 289 s. : ill.  
   Orig:s titel: La pensée sauvage. 1962. 

Elander, Rudolf  
Höfdingskapet hos naturfolken : en studie af dess karaktär. - Göteborg : Enanders tr., 1906. - 47 s. 

Elander, Rudolf  
The chief of the indian clan of North America. - Göteborg : Förf., 1909. - 97 s.  
   Diss. 

Kluckhohn, Clyde
Människans spegel / Översättning av Sam Owen Jansson. - Stockholm : Tiden, 1951. - 312 s.
  Orig:s titel: Mirror for man.
  En bok som handlar om människan som kulturvarelse. Många exempel på hur kulturen danar människan. Flera intressanta exempel från nordamerikas indianer.
  
Så t ex sid 42-43 om skillnader i temperament, ja livlighet mellan indianbarn och vita. Eller frikostighet kontra snålhet bland crowindianer och nordvästindianer på sid 224. Bara för att ta några exempel. I övrigt om Etnografi, underliga seder, krukskärvor, kranier och ras, samt talets gåva. En i många stycken modern bok.

Lundman, Bertil  
Jordens människoraser och folkstammar i deras etnografiska och geografiska sammanhang. - Uppsala : Nyblom, 1944. - 303 s. R  
  Ytterst lite om indianerna. 

© Staffan Jansson 2017