K Historia

Nordamerikanska geoglyfer mm. 

K. Historia  

Några texter om Nordamerikas allmänna historia:  

Wright, Ronald
Vad är Amerika? Femhundra år av erövring och upplysning / Översättning av Elsie Formgren och Sten Sundström. - Stockholm : Optimal, 2009. - 317 s.
   Orig:s titel: What is America? A Short History of the New World Order. - 2008.  En Nordamerikansk/USA-historia som till stor del också är indianernas historia. Modern approach och med ett intresse att följa kolonialismens spår    
  in inutidens allmänna storpolitik.

Adams, James Truslow  
Amerikanskt epos / illustrationer av M.J. Gallacher ; från engelskan av Nils Holmberg. - Stockholm : KF, 1939. - 471 s.  
   Orig:s titel: The epic of America. 

Den amerikanska västern / [redaktör: Louise Tucker...] ; [Översättare: Jan Järnebrand]. - Stockholm : Det bästa, (Reader's digest). - 1997. - 192 s. : ill.
   Innehåller D 1: Från prärien till Stilla havet : en bakgrund. D 2: Längs Oregon Trail : ett 
   äventyr / av Dylan Winter ; sammandrag och översättning av: Hack goes west.

Claridge, Jessica  
Amerikas pionjärtid / svensk översättning av Monica Frime. - Örebro : IPC, 1981. - 48 s. : ill. - (IPC bibliotek om stora uppfinningar och upptäckter)  
   Orig:s titel: The discovery of America. 

Debenham, Frank  
Nordamerikas utforskning. - 17 s.  
= Sid. 101-117 i: DEBENHAM, 1962. 

Dorian, Edith  
Djuren gjorde historia : de vilda djurens roll i nordamerikas utveckling / bild: W.N.Wilson ; översättning av Einar Malm. - Stockholm : SKDB, 1965. - 102 s. : ill.  
   Orig:s titel: Animals that made U.S. history. 

Dorian, Edith  
Västerut : om männen som röjde nordamerikas pionjärleder / bild: W.N.Wilson ; översättning: Einar Malm. - Stockholm : SKDB, 1963. - 85 s. : ill.  
   Orig:s titel: Trails west and men who made them. 

Ericson, Stig  
Vägen västerut : indianer, pälsjägare, nybyggare. - Stockholm : Bonnier, 1962. - 61 s. : ill. - (Nutidsböckerna) 

   2. uppl. - 1964.  
   3. uppl. - 1969.  

Ericson, Stig  
Präriens pionjärer : guldet och det stora järnvägsbygget. - Stockholm : Bonnier, 1963. - 58 s. : ill. - (Nutidsböckerna) 

   Ny uppl. - 1969.  

Ericson, Stig  
Vilda västerns hjältar : cowboys, revolvermän och statsbyggare / teckningar: Svenolov Ehrén. - [Ny utg]. - Stockholm : Bonnier, 1971. - 61 s. : ill. 

Genberg, Kjell E.  
Vilda västern : [historien om det stora, löftesrika landet som en gång befolkats av indianer]. - Bromma : Williams, 1975. - 128 s. : ill. 

   Ny utg. - Trångsund : Läsförlaget, 1994.  

Huberman, Leo 
Det amerikanska folkets historia / Leo Huberman ; efterskrift och översättning av Björn Kumm. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1973. - 344 s.- (Tema)
  Orig:s titel:  We, the people.
  Elektronisk fulltext 20120510   på http://www.marxistarkiv.se/usa/huberman-amerikanska_folket.pdf
  En historia om de ekonomiska realiteter som skapat USA. Bra, men något ålderstigen. Den massaker epidemier generade av de vitas sjukdomar som härjade indiansamhällena, 
  liksom bäverjaktens viktiga roll för den historiska utvecklingen undandrar sig Hubermans uppnärksamhet.

Maurois, André  
Förenta staternas historia : från 1492 till våra dagar / översättning av Elsa Thulin. - Stockholm : Bonnier, 1948. - 586 s. : ill.  
   Orig:s titel: Histoire des Etats Unis. 

Mjöberg, Jöran 
Amerikansk gryning : Politik och kultur i Nordamerika från 1500-talet till 
Lincoln. - Stockholm : Carlsson, 2003. - 405 s. : ill.
  En bok som förtjänstfullt lyfter fram ett i sverige inte alltid välbekant allmängods
  från USA:s historia, med en mängd kapitel om indianerna från tidigaste kolonisation
  till Catlins färder över prärierna.

Ramklint, Ulla Britta
Indilaner och vita. - 13 s.
= Sid. 35-47 i: RAMKLINT, 2000.

Sigsgaard, Jens  
Amerikas saga : USA:s historia berättad för ungdom / översättning: Tore Zetterholm. - Stockholm : KF, 1948. - 190 s. : ill.  
   Orig:s titel: Amerikas saga. 

Stenudd, Solveig  
Canadas historia i fickformat / [fakta-granskning: Sune Åkerman] : Stockholm : Sveriges Radio, 1993. -110 s : ill.  
  
Zinn, Howard
Det amerikanska folkets historia : makten och medborgarna från Columbus till Clinton / Howard Zinn ; översättning: Gunnar Sandin, Kerstin Wallin. - Stockholm : Manifest kulturproduktion, 1999. - 632 s.
   Orig:s titel: A people's history of the United States.
   Även utg. i samarbete med Ordfront.

Om historieskrivning

Fur, Gunlög
Monument, minnen och maskerader eller vem tillhör historien? - 14 s. Ill.
= Sid. 34-49 i: Makten över minnet. - 2000. 
  Om historieskrivning m exempel från indianerna sid. 42-44.

Fur, Gunlög 
Kampen om orden : indianer, muntlig historia och det skriftliga källmaterialet. - 12 s.
= Sid. 195 - 206 i: HEMBYGDEN & VÄRLDEN, 2002.


Kronologier  

Stingl, Miloslav  
Översilkt över de nordamerikanska indianernas frihetskamp. - 4 s.  
= Sid. 201-204 i: STINGL, 1979. 

Svenström, Yvonne  
Indiankrönika : de viktigaste händelserna i de nordamerikanska indianernas historia fram till år 1900. - 42 s. [52s]  
= Sid. 190-231 i: ENGLUND, 1974.  
= Sid, 227-288 i: ENGLUND, 1981. 

Tabell 12 [Indiankrigen från 1600- till 1800-talet]. - 7 s.  
= Sid. 235-241 i: ARMÉERNAS...1968. 

 K.55  1900-tal / NUTIDEN  

Utas, Gudrun  
Vi har regn men inte vatten : tio vittnesmål om följderna av uranbrytning och nukleär verksamhet avgivna vid World Uranium Hearing Salzburg 1992. - Stockholm : Fjärde världen, 1994. -92 s.  : ill. - (Kulturdebatt ; 6)  
   Ojibwa, Havasupai. 

Den obrutna cirkeln : motstånd och överlevnad bland Amerikas indianer / Mikael Kurkiala och Heidi Moksnes (red.). -  Stockholm : Carlsson, 1995. - 189 s : ill  
  Mikmak och Lakota i historia och nutid. 

Knopff, Bradley D.
Reservation preservation : Powwow dance, radio, and the inherent dilemma of the preservation process / Bradley D. Knopff. - Lund : Departement of Sociology [Sociologiska institutionen], Univ., 2001. - 218 s. : ill. - Lund dissertations in Sociology, 1102-4712 ; 37.
   Diss.
   Pine Ridge Lakota Turtle Mountain Ojibwa mm. Lokalradion och powwowdansandets 
   betydelse för den indianska identiteten.

K.56 2000-talet / Nutiden

Åberg, Lars
Gula sidorna. - 21 s.
= Sid. 158-178 i: ÅBERG, 2002.
   Ett kapitel om ojibwa aktivisterna Clyde och Vernon Bellecourt, om indianerna på 2000-talet
   AIM och bingopalats.

Forsgård, Nils Erik
Heartlands : anteckningar från en resa genom USA. - Helsingfors : Söderström/Atlantis, 2007. - 351 s.
 Notiser om indianerna a s. 67- 73 (Ang det ökade antalet indianer p g a kasinovinster, new age mm, samt om cherokeerna och afroindiaerna.
 S. 133 ff ngt om 400-årsjubileet av Jamestown, Virginia.

 Kcx  SVENSKAR OCH INDIANER

Allmänt
Pehrson, Lennart.
Den nya världen / Lennart Pehrson. - Stockholm : Bonnier, 2014. - 489 s. : ill. - (Utvandringen till Amerika ; 1)

Beijbom, Ulf
Utvandrarkvinnor : svenska kvinnoöden i Amerika. - Stockholm : Norstedt, 2006. - 449 s. : ill.
    Innehåller avsnitt från såväl 1600-talets Nya Sverige "Utvandrerskor på Kristinas tid" "Armegot Printz - den första svenskan i Amerikass historia", 
    som från 1800-talets emigration, t ex "Kvinnor vid odlingsgränsen". Såväl indianskräcken som det mer positiva umgänget med indianerna får flera 
    notiser.

1600-talet 

Lindeström, Per  
Per Lindeströms resa till Nya Sverige 1653-1656 skildrad av honom själv i hans handskrift Geographia Americae eller Indiae occidentalis beskrijffningh / med 27 illustrationer och 3 kartor ; utgiven av Nils Jacobsson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1923. - 200 s. 

Lindeström, Per 
Resa till Nya Sverige / redigerad av Alf Åberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1962. - 172 s. : ill. - (Levande litteratur) 

1700-talet

Hesselius, Andreas  
Kort Berettelse om Then Swenska Kyrkios närwarande Tilstånd i America Samt oförgripeliga tankar om thess widare förkofring : . - Norrköping : , 1725. - 

Hesselius, Andreas  
Andreas Hesseli anmärkningar om Amerika 1711-1724  Se:  Jacobsson, Nils: 1938:2.  

Jacobsson, Nils  
Andreas Hesseli anmärkningar om Amerika 1711-1724 : ett Delawareminne. - Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1938 . - 51 s. : ill.  
   Särtryck ur Svenska Linnésällskapets årsskrift ; 21. - 1938. 

Fur, Gunlög
Konsten att se. - 11 s.
= Sid. [83]-84 i: HISTORISKA..., 1997.
   Om bröderna Andreas Hesselius, präst och Gustav Hesselius, konstnär, och 
   deras möte med indianer i Nordamerika i början av 1700-talet.

Holm, Thomas Campanius  
Kort Beskrifning om provincien Nya Sverige uti America, som nu förtiden af the Engelske kallas Pensylvania / af lärde och trowärdige Mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen samt med åthskillige Figurer utsirad af Thomas Campanius Holm. - Stockholm : Förfat, 1702. - 190 s. : ill. 

Holm, Thomas Campanius  
Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige uti Amerika. - Stockholm : Rediviva, 1988. - [332] s. : ill. - (Suecia rediviva ; 12)  
   Faksimilutgåva av originalet, samt med texten i moderniserad version. 

Kalm, Pehr  
Huru Socker göres uti Norra America af åtskilliga slags trän. - Stockholm : Kungliga Vetenskapsakademien, 1751. - Ca 200 s ?. - (Kungliga Vetenskaps-akademiens handlingar) 

Kalm, Pehr  
Americanska näfverbåtar / beskrefna under Pehr Kalms inseende för magisterkransens erhållande utgifne och till allmänt ompröfvande öfverlämnade af Anders Chydenius. - Åbo : Merckell, 1753. - 6 s. 

   Ny utg. - Stockholm : Rediviva, 1971. - 6 s. - (Suecia rediviva ; 21)  
      Faks. 

Kalm, Pehr  
Färgeörter  SE GRUNDLISTAN KOLLA 

Kalm, Pehr  
En resa till Norra America på Kongl. swenska Wetenskaps Academiens befallning och publici kostnad förrättad. - Stockholm : Lars Salvi. 

   D 1. - 1753.  
   D 2. - 1756.  
   D 3. - 1761.  
   D 4. - trycktes aldrig. Låg klar 1777 och förlorades vid brand i Åbo 1827. 

Kalm, Pehr  
Resa till Norra Amerika / Ånyo utgifven af Fredrik Elfving & George Schaumann ; med inledning af Georg Schaumann. - Helsingfors : Litteratursällskapet, 1904. - 400 s. - (Skrifter / utgivna af Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 66) 

Kalm, Pehr  
Resejournal över resan till norra Amerika. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. 

   D 1. - / utgiven av Martti Kerkkonen. - 1966. - 382 s. - ill. - (Skrifter / utgivna av  
   Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 419) 

   D 2. - / utgiven av Martti Kerkkonen.John E. Roos - 1970. - 466 s. - ill. - (Skrifter /  
   utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland ;  436) 

   D 3. - / utgiven av John E. Roos. Harry Kogerus. - 1985. - 424 s. - ill. - (Skrifter /  
   utgivna av  Svenska Litteratursällskapet i Finland ;  525) 

   D 4. - / utgiven av John E. Roos. Harry Kogerus. - 1988. - 332 s. - ill. - (Skrifter /  
   utgivna av  Svenska Litteratursällskapet i Finland ;  550) 

Sandel, Andreas  
Andreas Sandels dagbok 1701-1743 / bearbetad och försedd med kommentarer och förklaringar av Frank Blomfelt. - Uppsala : Erene bok & musik, 1988. - 139 s. 

Waxell, Sven  
Den stora expeditionen : utdrag ur såväl mina egna som ur andra officerares journaler från den Kamtjatka-expedition, som utgick från S:t Petersburg år 1733. Häri skall givas en kort framställning av denna expeditions syfte, förlopp, nya upptäckter, inträffade olyckor och avslutning. Helt visst kunde allt detta ha skildrats av en skickligare penna än min och med långt större klarhet, utförlighet och bredd, utan att dock därvid det mer väsentliga blivit dolt för läsaren / av Sven Waxell kapten i den ryska flottan ; utgiven och med kommentar försedd av Juri Semjonow ; [översättning från danska Ulf Tengbom]. - Stockholm : Rabén & Sjögren/Tidningen Vi, 1953. - 237 s. : ill.  
   Originalmanuskriptet på tyska. Ffg i tryck 1940 i rysk översättning. 

[Wallengren, Jonas]
Brev från Jonas W. till Olof och Petronella W. Placerville den 2 Jan 1860.
"Vi hade god jagt igenom hela resan af alla slags vilda djur, men man fick ständigt vara på sin vakt för att icke blifva öfverrumplad och bestulen af idianerna. Vi hade icke något särdeles bevär af dem, emedan vi voro för stort sällskap. Dock försökte de att stjäla våra oxar några gånger, men många smärre sällskap blefvo röfvade och många dödade dels af indianerne och dels af mormonerne eller indianer och mormoner i compani. Soldaterne voro utkomenderade och hade flera fäkter (sc. fights, strider) med indianerna, och de hängde 16 mormoner, som i sällskap med indianer hafe öfverfallit, mördat och röfvat 2ne trainer (sc trains), karavaner i bergen.... 2 s.
= Sid. 86-87 i BOLIN, 1960.

1800-talet

Arfwedson, C[arl] D[avid]  
Förenta staterna och Canada åren 1832, 1833 och 1834 : i tvänne delar. - Stockholm : Hierta, 1835. - (Läsebibliotheket ; 1835)  
   Utkom först på engelska under titeln: ”The United states and Canada.” 1834. 

   Förra delen. - 320 s.  
   Sednare delen. - [342] s. 

Arfwedson, C[arl] D[avid]  
De colonia Nova Suecia in Americam borealem deducta historiola. - Upsalie, [1825]. - 34 s.  
   Diss. 

Anderson, John  
Rosebud Sioux : ett folk i förvandling / [fotografier: John Anderson] ; översättning Gunvor V. Blomqvist och Kristina Bonde. - Stockholm : C-H Jacobson produktion AB, 1989. - 175 s. : ill.


Bremer, Fredrika  
Hemmen i den nya verlden : en dagbok i brev, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba. - Stockholm : Norstedt. - D. 1-3. - 1853-1854. : ill. 

Bremer, Fredrika  
Hemmen i Nya verlden : dagbok i bref under en resa i norra Amerika och på Cuba. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1866.  
   Sammandrag. 

   D 1. - 388 s.  
   D 2. - 425 s- 

Bremer, Fredrika  
Hemmen i den nya världen : en dagbok skriven under tvenne års resor i Amerika och på Kuba. - Stockholm : Tiden, 1961. - (Tidens svenska klassiker) 

   D 1. - 222 s.  
   D 2. - 207 s. 

Bremer, Fredrika  
Hemmen i den nya världen. - 2. oavkortade uppl. - Solna : K/B Sterno-Coordinato. 

   D 1A. - 1981. - 240 s. : ill.  
   D 1B. - 1981. - 240 s. : ill.  
   D 2A. - 1982. - 256 s. : ill.  
   D 2B. - 1982. - 254 s.  
   D 3A. - 1983. - 241 s. : ill.  
   D 3B. - 1983. - 256 s. : ill. 

Egerström
, C.Ax.  
Borta är bra, men hemma är bäst . berättelse om en färd till Ostindien, Nord-Amerika, Kalifornien, Sandwichs-öarna och Australien åren 1852-1857 : i sammandrag efter under resan förda anteckningar ; jemte Förf. autobiographi. - Stockholm : Bonnier, 1859. - 326 s. 

Ericson, Tord
Mark, människor och möten : En bok om Andrew Peterson och Fredrik Olaus Nilsson i USA 1854-1860. - [Österbymo] : Quack text & bild, 2008. - 167 s. : ill.
   Boken berör egentligen ingenting om möte med indianer. Först i ett förklarande kapitel "Det Minnesota man mötte" nämns t ex Minnesotaupproret. = Sid. 154-155.

Gosselman, Carl August  
Resa i Norra Amerika : i tvenne delar. - Nyköping : Winge, 1835. 

   D 1. - 326 s.  
   D 2. - 332 s. 


Grannar med indianer. - 5 s.
= Sid: 75-79 i: EMIGRATION..., 1966.
   Svenskar och Ojibwas i Minnesota efter 1870. (Indianer nämns även sid 52 , 54,55 , 
  97,98, 102,103,112.)


Gravendalssmeder på Nebraskas prärier. - 7 s.
= Sid. 79-84 i: EMIGRATION... 1966.
  Ytterst kort notis om svenska nybyggare bland pawnee och omahaindinaer på 1860-
  talet (s 82 och 83).

Hedblom, Folke
Från Älvdalen i Mellanvästern av Folke Hedblom och Gunnar Nyström. - 10 s.
= Sid. 97-106 i: EMIGRATION...1966.
   1890-talet Mille Lacs-området i Minnesota. Korta notiser. Indianbarn som talar
   Älvdalsmål (s 99) och om indianer på Älvdalsmål s. 102-103. Antagligen ojibwa. 

Jibréus, Dan
White Fox' långa resa / Dan Jibréus ; förord av Mikael Kurkiala. - Stockholm : Hagströmerbiblioteket, 2013. - 102 s. : ill. - (Hagströmerbibliotekets skriftserie ; 15)
  Tre pawneeindianeras besynnerliga öden i Sverige sommaren 1874.

Kleen, Emil A.G.  
Ströftåg och irrfärder hos min vän Yankee Doodle (samt annorstädes). - Stockholm : Nordin & Josephson.  
   D 1. - 1902. - 216 s.  
      2. uppl. - 1903. - 226 s.  
      3. uppl. - 1904. - 226 s.  
      4. uppl. - 1904. - 226 s. 

[Liedberg, Johan Olof]  
Guldgrävaren Johan Olof Liedberg : minnesanteckningar, biografi, forskning och kommentarer. - Jönköping : Jön-köpings Läns Museum, 1972. - 71 s. : ill.  
   Särtryck ur: Småländska kulturbilder 1972. 

Liljeholm, Johan Edvard  
Detta förlovade land : resa i Amerika 1846-1850 / inledning och kommentarer av Olov Isaksson. - Stockholm : LT, 1981. - 130 s. : ill. 

Lindgren, Ida 1829-1909
Brev från nybyggarhemmet i Kansas : 1870-1881. - Malmö : Skånska lit. a.-b., 1911. - 107 s.
     
    Ny utg. -  1960. - Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1960. - 86 s. - (Svenska spår och insatser i främmande land ; 
    5)

Malm, Einar  
Siouxindianernas sista strid : med löjtnant Ragnar Ling-Vannerus i fält mot Sitting Bull under andedansoroligheterna i Dakota 1890-91. - Stockholm : Norstedt, 1929. - 203 s. : ill. 

Malm, Einar  
Dödsdans i Dakota. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1961. - 257 s. : ill. 


Nisbeth, Hugo  
Två år i Amerika (1872-1874) : reseskildringar. - Stockholm : Hirsch, 1874. - 328 s. 

Nordenskiöld, Gustaf  
Från fjärran västern : minnen från Amerika. - Stockholm : Norstedt, 1892. - 115 s. : ill. 

Nordenskiöld, Gustaf  
Ruiner af klippboningar i Mesa Verdes’ Canons. - Stockholm : Norstedt, 1893.  - 193 s. : ill. 

Nordenskiöld, Gustaf  
The cliff dwellers of the Mesa Verde south-western Colorado, their pottery and implements / translated by D. Lloyd Morgan. - Stockholm : J.E. Bergsjö, 1893. - 174 s. : ill.  
   Apendix: Retzius,G.: Human remains from the cliffdwellings of the Mesa Verde. - 11 s. : ill. 

Nordström, Lars
Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar : en unik svensk utvandringshistoria / Lars Nordström. - Karlstad : Votum, 2016. - 136 s. : ill.
   Svenska skogshuggare i västra USA jochKanada. Kapitel om indianerna: ”Innan  
   européerna kom. - 8 s : ill. = Sid [22] - 29.  


Stadling,  
Genom den stora västern  
   Ej syst KOLLA 

Strömbom, Sixten  
Georg Stoopendaal : illustratör och reportertecknare 1866-1953 : minnesutställning 1969-70 / katalog utarbetad av Sixten Strömbom. - Jönköping : Jönköpings läns museum,  [1969]. - 21 s. : ill. 

Unonius, Gustaf  
Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika. - Upsala : Schultz. 

   Förra delen. - 1861. - 424 s.  
   Sednare delen. - 2. uppl. - 1862. - 621 s.  
   Partier av ”Sednare delen”  publicerades 1861 = 1. uppl.  

Unonius, Gustaf  
Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvästra Amerika  / med inledning av Nils Runeby. - Ny utg. - Stockholm : Gidlund, 1983. - 424 s.  
   Faks. av 1861 års uppl. Förra delen. 

Waldenström, P.  
Genom Norra Amerikas Förenta Stater : reseskildringar. - Stockholm : Pietisten, 1890. - 615 s. : ill.

Widén, Albin 
Hur svenskar och indianer förstod varandra. - 9 s. 
= sid. 159-167 i: STRIDSYXA..., 1968. 


1900-talet

ANDERSSON, DAN - Sverige 1888-1920

Andersson, Dan  
Chi-mo-ka-ma : berättelser från Norra Amerika. - Göteborg : Zinderman, 1978.- 107 s. - (Dan Andersson-sällskapets skrifter ; 12)  
   Originalupplaga 1920. 

Andersson, Dan  
Dan Anderssons amerikaår med Chi-mo-ka-ma/ företal och kommentarer av Mats Grudd ; illustrationer till Chi-mo-ka-ma av Torsten Århem. - Malung : Dalaförlaget, 1975. - 150 s. : ill. 

Andersson, Dan  
Vildmarksliv : upplevelser på canadiska gränsen / [illustrationer: Börje Axelsson]. - [Göteborg : Konstindustriskolan]. - 1973. - 44 s. : ill. - (Tre berättare).  
   Vildmarksliv  publicerades ursprungligen  i  göteborgsjournalisternas organ  
  “Mässhaken“. Dan Andersson vistades i USA och Canada i ungdomen. Härifrån 
   fick han intryck som senare bearbetats i dikter och romaner. Indianerna spelar 
   en underordnad roll. Hans stil i dessa verk har jämförts med  westernberättarnas. 

Dan Andersson och indianerna samt vildmarksromantik som litterär genre

Uhlin, Eric
[Om Dan Anderssons vistelse i Nordamerika och vildmarksromanen/indianboken]. - 4 s + 6 s + 4 s.
= Sid. 70-3 + 257-297 + 350-353 i UHLIN, 1950.


Andersson, Hans 
Taiga och tundra / Hans Andersson. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1977. - 144 s. : ill.

ANDERSSON, IVAR - Sverige  

Andersson, Ivar  
Berättarkungen : Ivar Anderssons amerikahistorier / i urval och med inledning av Ulf Beijbom. - Växjö : Emigrantinstitutets vänner, 1992. - 271 s. - (Emigrantinstitutets vänners skriftserie ; 4) 

   Innehåller:  

Andersson, Ivar  
Alexander den store av Minnesota. - 13 s.  
= Sid. 157-169 i: ANDERSSON, 1992.  
   Kort episod med indianer. 

Andersson, Ivar  
Piraten. - 4 s.  
= Sid. 239-242 i: ANDERSSON, 1992. 

Aurusell, Joe  
Pälsjägare i Klippiga bergen / Joe Aurusell & Gösta Svender. - Stockholm : Hökerberg, 1950. - 309 s. 

Även utgiven som: 

Aurusell, Joe  
Med Lalla i Klippiga bergen. - Stockholm : Folket i Bild, 1953. - 268 s. : ill. - (FIB:s resor och äventyr). 

Berg, Erik  
Jonas Petrus i Klondike : en bok om stronga karlar, märkliga djur och markens guld. - Stockholm : Forum, 1952. - 166 s. : ill. 

Berg, Erik  
Under medicinmannens lägereld / med teckningar av Sven Björnsson. - Stockholm : O.Eklund, 1953. - 127 s. : ill. 

Berg, Erik  
Pilens son : renjägarnas hövding / illustrerad av Sven Björnsson. - Stockholm : Eklund/Tiden, 1957. - 139 s. : ill. 

Berg, Erik  
Vilda vidder. - Stockholm : Tiden, 1962. - 171 s. : ill. - (Tidens bokklubb)

Berg, Erik  
Vargaland. - Stockholm : Folket i bild, 1964. - 162 s. : ill. 

Berg, Erik  
Män utan fruktan : en ungdomsbok om svenska äventyrare i Nordlandet / [illustrationer av Roy Bäckbom]. - Stockholm : Eklund/Tiden, 1960. - 134 s. : ill. 
  Plac. Skön : Sek.

Björklund, Anders

Hövdingens totempåle : om konsten att utbyta gåvor. - Stockholm : Carlsson : Etnografiska museet, 2016. - 220 s. : ill. - (Kulturperspektiv ; 26)

Brorson, Alf
Vägen till Lindsborg : Little Sweden, USA : om platser och människor i Smoky Valley, Kansas / Alf Brorson. - [Ny utvidgad utg]. - Torsby : A-Ö handelsbolag, cop. 2004. - 294 s. : ill.
   Notiser om indianer i Kansas. Sid 32-34 m fl sid. 

CEDERSCHIÖLD, GUNNAR - Sverige 1887-1949 författare

Cederschiöld, Gunnar
Infödingarna på Manhattan : studier och stämningar från New York. - Stockholm : Ljus, 1916. - 276 s.
  
 En konventionell reseskildring från främst New York, men med notiser från upplevelser från andra platser. Flera nickningar åt indianerna.
  Ett kapitel "Indianer" = Sid 203-214 är särskilt ägnat funderingar kring dem. En teckning av "Plenty Coos" torde vara enkel men unik.
  Det torde vara "Plenty coups" (1848-193) den kände kråkhövdingen som blivit avritad.
  En webbedition av boken finns, se här: http://www.archive.org/details/infdingarnap00cede

CLAESSON, STIG - Sverige F 1928  

Claesson, Stig  
Min vän Charlie. - Stockholm : Bonnier, 1973. - 164 s.  
   Utspelas i Canada 1959. Plats: Les Cedres vid St. Lawrencefloden. Berättelsens jag  
   vistas tillfälligt hos sin frus släkt i Canada. De tycks ha indianblod i ådrorna, vilket  
   stundtals får författaren att snudda vid indianernas situation i Canada. Bl a ett besök i  
   indianbyn Caughnavaga.  
 
Fabbe, Harry F:son  
I slagbjörnens spår med bröderna Utterström. Bland indianer och storvilt. - Stockholm : Bonnier, 1932. - 281 s. : ill. 

Greenwood, Marianne  
Indianerna kallar det sött salt. - Höganäs : Bra böcker, 1975. - 316 s. : ill. 

Greenwood, Marianne  
Varför gråter puman? : eller historien om kockens gula kanariefågel / text och bilder Marianne Greenwood. - Höganäs : Bra böcker, 1984. - 230 s. : ill. 

Greenwood, Marianne  
Resa i min adressbok. - Stockholm : Trevi, 1989. - 172 s : ill. 

GUNNARSON, KARL - Sverige Pseud för????? 

Gunnarson, Karl  
Som emigrant i Kanada : färder och äventyr. - Stockholm : Hökerberg, 1930. - 256 s. 

   Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1942. - 238 s.  

Gunnarson, Karl  
Kamratliv och äventyr på Kanadas prärier : färder och äventyr. - Stockholm : Hökerberg, 1931. - 240 s.  
   Omslagstitel: På Kanadas prärier. 

   Ny omarb. uppl. - 1932.  
   3. uppl. - 1939.  
   4. uppl. - Stockholm : Folket i Bild, 1943. - 239 s.  

Gunnarson, Karl  
Åter i Kanada som cowboy och pälsjägare. - Stockholm : Hökerberg, 1945. - 253 s. 

   2. uppl. - 1945. 

 Hedin, Sven  
Grand Canyon. - Stockholm : Bonnier, 1925. - 295 s. : ill. 

Holmqvist, Lasse  
Mera på luffen i USA. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1979. - 202 s. : ill. 

Hultgren, Gunilla  
Långt-Liv-i-Lycka : en bok om navahoindianernas sandmålningar, sånger och myter / Redigering, översättning, kommentarer, förord och efterskrift av Gunilla Hultgren. - Stockholm : Awe/Geber, 1992. -265 s. : ill.  

Hultkrantz, Åke  
Åke Hultkrantz, nestor bland Sveriges indiankännare har skrivit mycket av intresse om nordamerikas indianer, texter som av definitionsskäl inte hör hemma i den här bibliografin (texterna är på engelska och frdanska, bibliografin förtecknar det som är utgivet på svenska). För den intresserade finns här en länk tiz, Åke  
Conceptions of the soul among North American indians : a study in religious ethnology. - Stockholm : Statens etnografiska museum, 1953. - 545 s. - (The Ethnographical museum of Sweden, Stockholm : Monograph series ; 1)  
  Diss. Stockholms högskola. 

Hultkrantz, Åke  
The north american indian orpheus tradition : a contribution to comparative religion. - Stockholm : Statens etnografiska museum, 1957. - 339 s. - (The Etnographical museum of Sweden, Stockholm : Monograph series ; 2) 

Hultkrantz, Åke  
Les Religions des indiens primitifs de lÁmerique : essai d'une synthese typologique et historique. - Stockholm : Stockholms högskola, 1963. -  ? s. - (Acta universitatis Stockholmiensis)(Stockholm studies in comparative religion ; 4) 

Hultkrantz, Åke  
The attraction of Peyote : an inquiry into the basic conditions for the diffusion of the Peyote religion 
in North America . - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1997. - 233 s. : ill. - 
(Stockholm studies in comparative religion ; 33)  

Johansson, Salomon ”Sam”  
En svensk-amerikan berättar. - Växjö : Förf., 1975. - 122 s. : ill. 

Lindberg, Stefan F.  
Dom kallar oss rödskinn : hos navajo-indianer i USA / av Stefan F. Lindberg och Carin Scattergood. - Stockholm : Författar-förlaget, 1980. - 111 s. : ill. - (Lättläst för vuxna)    

Lindberg, Stefan F., 1951-  
Ett land : Navajoindianer i USA : [Studio 4, 12 oktober - 11 november 1979, Kulturhuset] / [utställning och katalog:] Stefan F. Lindberg. - Stockholm : Kulturhuset, 1979. - 36 s. : ill.  
     Utgivare: Kulturhuset 

Lindhagen, Sven  
Mina 13 olympiader. - Stockholm : Tiden, 1952. - 318 s. : ill. 

Macfie, Harry 
Wasawasa : äventyr som trapper och guldgrävare i Canada och Alaska / Harry Macfie och Hans G. Westerlund. - Stockholm : Bonnier, 1935. - 302 s. : ill. 

   2. uppl. - 1936.  
   3. uppl. - 1937.  
   4. uppl. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund,  
   1939. - 223 s. - (Vårt hems idealbibliotek)  
    5. uppl. - Stockholm : Bonnier, 1954. - 323 s. - (Författarens vildmarksberättelser)  

Macfie, Harry  
Lägereldar längesen : äventyr som trapper och guldgrävare i Canada och Alaska. - Stockholm : Bonnier, 1936. - 268 s. : ill. 

   2. uppl. - 1936.  
   3. uppl. - 1936.  
   4. uppl. - 1937. 
   5. uppl. - 1944. - 260 s. - (Eliten)  
   6. uppl. - 1948. - 249 s. - (Bonniers folkbibliotek)  
   [7. uppl.]. - 1954. - 260 s. - (Författarens vildmarksberättelser)  

Macfie, Harry  
Norrskenets män : en berättelse om den canadensiska vildmarkens polis. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 228 s.

Macfie, Harry  
Farväl, Falcon Lake. - Stockholm : Bonnier, 1943. - 256 s.  
   2. uppl. - 1951. - 256 s. - (Bonniers folkbibliotek)  
   [3. uppl.] - 1954. - 256 s. - (Författarens vildmarksberättelser) 

Manker, Ernst  
I Amerika : reseskisser 1962 / Foto författaren. - Stockholm : LT, 1963. - 159 s. : ill. 

Mattsson, Åke
Som skidlöpare i Amerikas indianskogar. - 24 s.
= Sid. 76-101 i: MATTSSON, 1981.
  Kring skidtävlingar i Mora, Minnesota reflekterar författaren över sioux och chippewaindianernas öde och historia. På chippewareservatet nära 
  Telemark bjöd på indiansk "Pow-wow".

Montán, Alf  
California. - Stockholm : Pan/Norstedt, 1971. - 145 s. 

Morgan, Murray  
Guldgrävare i Alaska : ett Klondike-album / [text av] Murray Morgan ; fotografier av E. A. Hägg ; översättning av Fredrik  Malm. -  Stockholm : Raben & Sjögren, 196?. - 167 s : ill.  
    Orig:s titel: One man's gold rush. 

Munsterhjelm, Erik  
Guldfeber : malmletning och pälsjägarliv i Kanada. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1944. - 305 s. : ill. 

Munsterhjelm, Erik  
Katra : [den store hövdingen]. - Norrköping : Sörlin, 1947 . - 228 s.  

Munsterhjelm, Erik  
Med kanot och hundspann : på jaktfärder i norra Kanadas vildmarker. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1943 . - 228 s. : ill.  
   2. uppl. - Norrköping : Sörlin, 1946. -  227 s. : ill. 

Munthe, Gustaf  
Femti vita stjärnor : resekåserier från Amerika / teckningar av författaren. - Stockholm : Natur och kultur, 1960. - 199 s. : ill. 

Norlin, Nils  
Svenska tag i Amerika : en pionjärs äventyrliga liv. - Stockholm : Hökerberg, 1936. - 198 s. 

Den obrutna cirkeln : motstånd och överlevnad bland Amerikas indianer / Mikael Kurkiala och Heidi Moksnes (red.). -  Stockholm : Carlsson, 1995. - 189 s : ill. 

Olsson, Gits  
Tack för titten Amerika / [illustrationer] Sven Rydén. - Stockholm : Svenska Dag-bladet, 1982. - 123 s. : ill. 

Olsson, Jan-Olof  
Chicago. - Stockholm : Bonnier, 1958. - 239 s. : ill. 

Olsson, Åke  
Route 66 : med Vredens druvor i 30-tal och 80-tal / text och bilder: Åke Olsson. - Stockholm : KOLLA, 1983. - 198 s. : ill. 

Parling, Nils  
Grizzlyland i text och bild : en skildring från Alaska / Nils Parling & Lars Åby. - Stockholm : Folket i Bild, 1962. - 154 s. : ill. 

Parling, Nils  
Vildmarksland i Kanada, Alaska / foto: Gösta Tysk. - Stockholm : Gothia, 1965. - 123 s. : ill. 

Persson, Hasse  
Amerika bilder : fotoessay från dagens USA / med inledning av Christina Liljencrantz. - Halmstad : Spektra, 1974. - [177] s. : ill. 

Pethrus, Lewi  
Västerut : en resenärs erfarenheter. - Stockholm : Filadelfia, 1937. - 301 s.ill. 

Snismarck, Olle  
Flykten : minnen från en resa i USA våren 1977 / teckningar av författaren. - Stockholm : Smålänningen, KOLLA 

Stolpe, Herman  
Tvärs igenom USA. - Stockholm : KF, 1955. - 128 s. : ill.  
   Utgiven av Jordbrukareungdomens förbund. 

Tegen, Gunhild  
Jorden runt i krigstid. - Uppsala : Lindblad, 1942. - 350 s. : ill. 

Thord-Gray, I  
Gringo bland rebeller : en svensk i Mexico 1913-1914 / översättning av Birger Hultstrand. - Stockholm : Bonnier, 1961. - 279 s. : ill.  
   Orig:s titel: Gringo Rebel. Mexico 1913-1914. - 1960. 

Thulstrup, Åke  
Friheten och välståndet : amerikanska essayer. - Stockholm : Bonnier, 1931. - 206 s. : ill. 

Tysk, Gösta  
Vildmark i norr : Alaska, Canada. - Malung : Dalaförlaget, 1977. - 105 s. : ill. 

Utterström, John  
Pälsjägarliv : med kamera och bössa på canadensiska jaktstigar. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1932. - 216 s. : ill. 

Viksten, Albert  
Guds eget land (Gods own country). - Stockholm : Bonnier, 1938. - 217 s. 

Viksten, Albert  
Vilda vägar västerut. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 217 s. : ill. [Foto]. 

   Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1952. - 286 s. : ill. [Foto]. - (Resor och äventyr)  

   Ny utg.  / teckningar av konstnären Bengt Johansson. - Stockholm : Smålänningen, 
   1975. - 300 s. : ill.  

Viksten, Albert  
I guldjägares spår : resan till Yukon och Alaska. - Stockholm : LT, 1951. - 337 s. : ill.  
   Ny utg. - Stockholm : Vingförlaget, 1957. - 312 s. 

Viksten, Albert  
Pälsjägarnas paradis. - Stockholm : LT, 1955. - 185 s.  
   Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1959. - 229 s. - (FIB:s folkböcker ; 173) 

Viksten, Sven  
I kanadadrömmens spår : en resa i British Columbia. - Färila : Ekeström, 1990. - 107 s. : ill.

Åberg, Lars  
Kluven tunga : indianerna i 70-talets USA / text: Lars Åberg ; foto: Lars Hejll. - Stockholm : Forum, 1977. - 172 s. : ill. 

Åberg, Lars  
Ett varmt regn skall falla : resor i indianernas öken / Text: Lars Åberg ; Foto: Stefan Lindberg. - Stockholm : Carlsson, 1992. - 259 s. : ill.

Annat Zorn Carl Larsson m fl

Hedblom, Folke  
Svensk-Amerika berättar. -            : Gidlund, 1982. - 185 s.  
Nutida svenskättlingars minnen av äldre generationers berättelser om landet. Ett fåtal  erinringar om indianerna. Sid. 33-36, 50, 78, 118, 126, 150-153. 

Olin, K.G.  
Våra första amerikafarare : historien om finlandssvenskarna i Nya Sverige. - Jakobstad : Olimex, 1988. - 144 s. : ill. 

Pethrus, Levi  
Bland indianerna. - 25 s.  
= Sid. 247-268 i: PETHRUS, 1937.