J Arkeologi


 Forskningshistoria 

Trigger, Bruce G.  
Arkeologins idéhistoria / Översättning: Öjevind Lång. - Stockholm/Stehag : Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1993. - 574 s. : ill. - (Kulturhistoriskt bibliotek)  
   Orig:s titel: A history of archaeological thought. 1989.  
   Ur innehållet: Nya världen. Arkeologin i Nordamerika.Kolonial arkeologi i Amerika.         
   Kulturhistorisk arkeologi i Nordamerika. Tidig funktionalism i Förenta staterna.- = Sid. 
   89-92,130-135,147-159,322-327. 

Indianernas kolonisering av den Nya världen.  

Alvarsson, Jan-Åke 
Några glimtar ur den indianska historien. - 38 s. 
= Sid. 19-56 i: AMERIKAS..., 1998.

Underhill, Ruth  
Den röde mannen upptäcker Amerika : de första invandrarvågorna och befolkandet av de två kontinenterna. - 13 s.  
= Sid. 11-24 i: UNDERHILL, 1957. 

Frison, George C.  
Den moderna människan i Nya världen : 12.000 år sedan - 10.200 år sedan : Mammut- och bisonjägare - Clovis, Folsom och Goshen. - 6 s.  
= Sid. 78-83 i: BRA...1993. 

Frison, George C.  
Clovisvapen : ett modernt experiment. - 6 s.  
= Sid.88-93 i: BRA...1993. 

Frison, George C.  
De paleoindianska bisonjägarna. - 6 s.  
= Sid.94-99  i: BRA...1993. 

Grayson, Donald K.  
Vad hände med Nordamerikas tidiga djur? - 2 s.  
= Sid. 100-101 i: BRA..1993. 

Thomas, David Hurst  
Vilka var de första amerikanerna?. - 4 s.  
= Sid. 84-87 i: BRA...1993. 

Baerris, David  
Nordamerika under början av den postglaciala perioden. - 5 s.  
= Sid. 356-360 i: ARKEOLOGI, 1981. 

Bray, Warwick  
Tidigt jordbruk på de amerikanska kontinenterna. - 10 s.  
= Sid. 365-374 i: ARKEOLOGI, 1981. 

Griffin, James B.  
Jordbrukande stammar i Nordamerika. - 7 s.  
= Sid. 375-381 i: ARKEOLOGI, 1981. 

LaFarge, Oliver  
Amerikas upptäckare. - 16 s.  
= Sid. 8-23 i: LAFARGE, 1964. 

Hassrick, Royal B.  
Ursprunget. - 9 s.  
= Sid. 7-15 i: HASSRICK, 1976. 

Lundberg, Anders  
Indianernas förfäder. - 9 s.  
= Sid. 9-17 i: INKAGULD..., 1974. 

Svenström, Yvonne  
Indiansk forntid. - 12 s.  
= Sid. 189-200 i: STRIDSYXA..., 1968. 

Lubbock, John  
Nordamerikas arkeologie. - 31 s.  
= Sid. 156-186 i: LUBBOCK, 1865. 

Förhistoriska kulturer i Nordamerika  

Palmer, Douglas
Clovisfolket : Clovis i USA. - 4 s. : ill.
= Sid. 28 - 31 i: PALMER, 2006.

Underhill, Ruth  
Amerika blomstrar : de tidigaste majsodlarna och högkulturerna i Kärn-Amerika. - 15 s.  
= Sid. 25-39 i: UNDERHILL, 1957. 

Duke, Philip
Cahokia : gammal stad i hjärtat av Amerika. - 2 s.
= Sid. 162-163 i: FÖRSVUNNA ,1997. 

Harpur, James
Cahokia. - 8 s. : ill., karta.
= Sid. 112-119 i: HARPUR, 1996.

Svenström, Yvonne  
Mound-builders. - 13 s.  
= Sid. 152-164 i: ATTACK..., 1978. 

[Underliga gravfynd i USA]. - 3 s.  
= Sid. 40-42 i: MYTER..., 1984.  

 Tecken på marken. - [11] s.  
= Sid. 119-125 + 134-35 i: MYSTISKA..., 1990.  
   Nordamerikanska geoglyfer mm. 

© Staffan Jansson 2017