E Pedagogik - UtbildningBarnuppfostran bland sioux


Erikson, Erik H. 
Jägare över prärien [Den historiska bakgrunden. - Jim. -  En blandad studiegrupp. - Siouxernas barnuppfostran. - Det övernaturliga. - Sammanfattning. - Fem år senare]. - 48 s. 
= Sid. 100-147 i: ERIKSON, 1965. 
    Utbildning och barnuppfostran

Texten summerad i: 

Erikson, Erik Homburger 
[Gruppidentitet och egoidentitet]. - 5 s. 
= Sid. 42-46 i: ERIKSON, 1977. 
Två litt.referenser s. 277. 

Barnuppfostran bland Yurok

Erikson, Erik H. 
Fiskare vid en laxflod. [Yourokindianerns värld. - Yurokstammens barnuppfostran. - Jämförande sammanfattning] - 20 s. 
= Sid. 148-167 i: ERIKSON, 1965. 

Texten summerad i: 

Erikson, Erik Homburger 
[Gruppidentitet och egoidentitet]. - 5 s. 
= Sid. 42-46 i: ERIKSON, 1977. 
Två litt.referenser s. 277. 

Övrigt

Svenström
, Yvonne  
En god indian är en vit indian? - 14 s.  
= Sid. 192-205 i: INDIANSK..., 1979. 

Eriksson, Tommy  
Nordamerikas indianer : studieplan / utarbetad av Tommy Eriksson. - Örkelljunga : Settern, 1986. - Sid. 3-12.