Indianboken U-Ö 


ULLER, ULF - Norge

Uller, Ulf 
Hököga : berättelse för pojkar / översättning av Alvar Zacke. - Stockholm : B.Wahlström, 1949. - 139 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 552) 
   Orig:s titel: Haukøye.

   3. uppl. - / [översättning av Alvar Zacke]. - 1953. - 139 s.
                                           
   4. uppl. - / översättning: Ulf Mårtensson. - 1975. - 158 s. 

Uller, Ulf                             
Hököga och Svarta Mockasinen : berättelse för pojkar / översättning av Alvar Zacke. - Stockholm : B.Wahlström, 1949. - 138 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 573) 
   Orig:s titel: Haukøye og Den Svarte mokkasin. 

   2. uppl. - 1949. 
   4. uppl. - / översättning: Ulf Mårtensson. - 1975. - 160 s. 

Uller, Ulf                      
Hököga och postöverfallet : berättelse för pojkar / översättning från norska av Alvar Zacke. - Stockholm : B.Wahlström, 1950. - 135 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 603) 
   Orig:s titel: Haukøye og hans hvite brøder. 

   2. uppl. - 1951. 
   3. uppl. - 1954. - 135 s.
                                    
   4. uppl. - / översättning: Hans Carlberg. - 1975. - 159 s. 

Uller, Ulf 
Hököga och dödsklippan : berättelse för pojkar / översättning av John-Lennart Linder. - Stockholm : B.Wahlström, 1951. - 135 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 637) 
   Orig:s titel: Haukøye og Minnetonka. 
  

ULYATT, KENNETH Raymond Peters - England 1920 - 2008.

Ulyatt, Kenneth 
Den vilda ritten / översättning: Gudrun Ullman. - Stockholm : B.Wahlström, 1966. - 158 s. - (Wahlströms juryböcker ; 26) 
   Orig:s titel: North against the sioux - The epic ride. 1965. 
   Fortsättes av: Röda Molnets hämnd.

Ulyatt, Kenneth 
Röda Molnets hämnd / översättning: Gudrun Ullman. - Stockholm : B.Wahlström, 1967. - 154 s. - (Wahlströms juryböcker ; 29) 
   Orig:s titel: North against the sioux - Red Cloud’s revenge. 1965. 
   Fortsättning på: Den vilda ritten.

Ulyatt, Kenneth 
Indianöverfallet / översättning: Mats Lundegård. - Stockholm : B.Wahlström, 1970. - 158 s. - (Wahlströms juryböcker ; 42) 
   Orig:s titel: Iron horses and red warriors. 

   2. uppl. - 1970. 

Ulyatt, Kenneth 
De laglösas land / översättning: Lennart Allen. - Stockholm : B.Wahlström, 1971. - 158 s. - (Wahlströms juryböcker ; 46) 
   Orig:s titel: The longhorn trail. 1971. 

Ulyatt, Kenneth 
På jakt efter guld / översättning: Kurt G. Möller. - Stockholm : B.Wahlström, 1972. - 158 s. - (Wahlströms juryböcker ; 51) 
   Orig:s titel: Custer’s gold. 1971. 
  

UNDERHILL, RUTH M[urray] - USA

Underhill, Ruth 
Antilopsångaren / översättning av Astrid Liljeblad och Harriette Söderblom ; illustrationer av Nils Stödberg. - Stockholm : Geber, 1967. - 240 s. : ill. 
   Orig:s titel: Antelope singer. 
  

WAHLEN, INGVAR  - Sverige 1925 - 1989 

Ingvar, Jan 
Blekansiktets son. - Uppsla : Lindblad, 1953. - 94 s. 

Wahlén, Ingvar 
Blekansiktets son. - Ny utg. - Stockholm : B. Wahlström, 1976. - 120 s. - (B.Wahlströms ungdomspocket ; 211) 

Ingvar, Jan 
Guldstriden i indianernas dal. -  Uppsala : Lindblad, 1954. - 79 s. - (Lindblads ungdomsböcker) 

Wahlén, Ingvar 
Guldstriden i indianernas dal. - Ny utg. - Stockholm : B.Wahlström, 1975. - 119 s. - (B. Wahlströms ungdomspocket ; 201) 

                                                       

franz_treller

Franz Treller

WALDEN, EDMUND -  Tyskland  pseud för Franz Treller 1809-1908  Wiki

download


Walden, Edmund                                                                    
Miamiernas konung / bearbetning från engelskan. - Stockholm : Fahlcrantz, 1925. - 170 s. 
   Orig:s titel: Der König der Miami.
   Mer om boken se roande essä i bloggen Krafsklotter.
   Boken utspelas under Sjuårskriget, Kriget mot fransmän och indianer, och här figurerar historiskt autentiska personer bland de fiktiva. Tanacharisson är emellertid inte Piankashaw utan en av de mer berömda irokesledarna i Ohiolandet.WALKEY, S[amuel]. - ENGLAND 1871-1953

Walkey, S 
Med rödskinn på krigsstråt / öfversättning från engelskan af Tom Wilson. - Stockholm : Ad. Johnson, 1902. - 204 s. - (Ungdomens bibliotek ; 73) 
   Orig:s titel: With redskins on the warpath. 1901.
   Trovärdig historia från ”Kriget mot fransmän och indianer” (Sjuårskriget) med slaget om Quebec 1759 som final.

även:
Walkey, S 
Med rödskinn på krigsstigen : Indianberättelse för ungdom / bearbetning från engelskan av A.Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 159 s.
  Orig:s titel: With redskins on the warpath. 1901.
  1 illustration sid 17. 

Walkey, S. 
Jagande vargen : en äventyrsskildring från indianstridernas tid / översättning av Karin Jensen. - Stockholm : Fahlcrantz, 1915. - 241 s. 

   3:e utg. - Stockholm : Hasselgren, 1943. - 190 s.  
   I många avseenden sakriktig bok med Braddocks nederlag mot de franskvänliga    indianerna vid Monongahela sommaren 1755 som tema.

 

WALLIS, VELMA - USA F. 1960    Gwichin (Kutchin-indian)

Wallis, Velma 
Två kvinnor : en indianlegend från Alaska ; översättning Kerstin Hallén ; [vinjetter James Grant]. - Stockholm : Trevi. - 141 s. 
  Orig:s titel: Two old women. 1993. 
  

WATSON, VIRGINIA - USA

Watson, Virginia 
Indianprinsessan Pocahontas / översättning av Estrid Linder ; med teckningar av Axel Hamborn. - Stockholm : Norstedt, 1925. - 243 s. : ill. 
   Orig:s titel: The Princess Pocahontas. Project Gutenberg. Google books.
  

VELA - Österrike

Vela eller den osynliga ledsagerskan : dels familj-händelse, dels robinsonade / öfversättning. - Stockholm : Marquardska bok-tryckeriet, 1825. - 147 s. 
   Tyskt/österrikiskt original: Vela, das Mädchen aus Meriko (sic, inte Mexiko), oder der unsichtbare Begleiter: Theils Familiengeschichte, theils Robinsonade. Leipzig: Hinrichs, 1802. Se även.
  Omnämnd som läsning i Flygare Carléns "Pål Värning”.
  En av de tidiga böckerna där Nordamerikas indianer förekommer. Påminner en del om Chateaubriands Atala, men mycket torftigare berättad. Vela är en indiankvinna. Vår hjälte träffar på henne någonstans mellan Florida och trakterna av Philadelphia, inte i Mexiko, åtminstone i den svenska versionen.
 I trakterna av Bern lever den känslosamme Ludvig. I sinom tid hamnar han via Västindien i Florida. ”Jag vill djupare in i Amerikas vilda skogar och allt mer aflägsna mig ifrån alla menniskor…” Sid 94. ”Han hade nu uppgjort sin plan : Engelska trupperna sammandrogos, för att bekriga en upprorisk vild folkstam, Ludvig ville då gå i krigstjenst, för att derigenom finna döden.” (sid 95). ”Ändtligen landstego de på kusten av Florida. Allt der hade ett krigiskt utseende. Soldaterna brunno af begär att slåss med Vildarna, och dessa fruktade dem ej, sedan de voro öfvertygade, att Européerna voro menskliga varelser likasm sig sjelfve.” Sid 97. Efter diverse krigsupplevelser träffar han en ”Vilde”som sedermera visar sig heta Zadock. (Sid 104). Zadock är en gammal krigare med hustru och två döttrar (sid 108). En av dessa döttrar är den vackra Vela. ”Hon var helst i Ludvigs sällskap…Ludvig var också gerna vid? …  hennes sida…” (s 108). Trots detta skall Ludvig lämna indianerna (sid 109). Han kan inte leva där, alternativt han har begått brottsliga handlingar och vill inte besudla Vela med sin närvaro.  ”Hvart skulle han nu vända sig? Skulle han förblifva längre i Amerika, eller skulle han återvända till sitt fädernesland? … Sedan han hvilat sig litet, fortsatte han sin väg oafbrutet till Philadelphia, dit han ej hade längre än en half dagsresa.” (Sid117). …men det förekom honom svårt att skiljas från en ort, der hans Vela befann sig, ty han kunde icke skingra åtankan på henne - (s 131). Väl hemma igen löser sig Ludvigs alla gamla problem, och bakom den hjälpen döljer sig en okänd person. Han erhåller så ett brev: ”Dyraste Ludvig! Dina lidanden hafva nu nått sitt slut. En vän väntar dig, om hvilken du nu mera, försänkt i sorg och bekymmer, ej har någon aning. Dessa bekymmer skola upphöra och lugnet skall återkomma i din själ….Du har upptändt kärlekens ljufva känsla i en flickas hjerta… Hon förlorade sin far, försakade de band, som bordt fästa henne vid fädernesjorden, ty kärleken till dig var starkare. Hon har följt dig, hon har vetat att du var brottslig….men hon har även sett din ånger. (sid 145).
  Så kommer hon, den osynliga, hemliga. ”Han sprang häftigt upp och ropade: Min okända vän! Hastigt kastade hon slöjan tillbaka. - O, Gud! Vela! stammade Ludvig…Det var du Vela, den så ömt älskade Vela, från hvilken han så ogerna skiljt sig. (146).
  
  

WELCH, JAMES - USA F. 1940      
Författaren Svartfotsindian. 
  
Welch, James 
Drömmen om Pikunis / översättning Lars Åberg ;  [vinjetter] Dana Boussard. - Höganäs : Wiken, 1989. - 349 s.  
   Orig:s titel: Fools Crow.1986. 

   Pocketutgåva med titeln: Indianens dröm.  - Wikenpocket, 1992. - 349 s. 
  

WELCH, RONALD 
Psud för Ronald Oliver Fenton - England 1909-1982. 

Welch, Ronald 
Pionjärerna / översättning Birgit Elenius-Hanes ; illustrationer William Stobbs. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1961. - 245 s. : ill. - (Saga ;  399)(Pelarböckerna) 
   Orig:s titel: Mohawk valley. 1950. 
  

WELSKOPF-HENRICH, LISELOTTE - Tyskland 1901-1979  

Welskopf-Henrich 
Harka - den store indianhövdingens son / översättning: Svante Löfgren. - Malmö : Bergh, 1979. - 220 s. 
   Orig:s titel: Harka - der Sohn des Häuptling. 1962. 
  

WESTERLUND, PER - Sverige 1898-1960

Westerlund, Per            
Rindi, hövdingens son / med teckningar af Birger Ohlsson. - Uppsala : Lindblad, 1949. - 92 s. : ill. - (Pojkarnas äventyrsbok) 

Westerlund, Per 
Indianhövdingen Stilla Regnet / med teckningar af Birger Ohlsson. - Uppsala : Lindblad, 1950. - 83 s. : ill. - (Pojkarnas äventyrsbok) 

Westerlund, Per 
Vita Vargens hjärta / med teckningar av Birger Ohlsson. - Uppsala : Lindblad, 1951. - 94 s. - (Pojkarnas äventyrsbok)
   Fullständigt omöjlig svensk indianbok. Indiangrupperna har närmast 
   latinamerikanskt doftande namn, men i övrig torde författaren haft 
   Nordamerikas indianer i åtanke då han skrev. Allt utspelas emellertid i 
   ett geografiskt vagt ingenting.  

Westerlund, Per 
”Gula Fjäderns” sista strider. - Uppsala : Lindblad, 1952. - 72 s. - (Pojkarnas äventyrsböcker) 

Westerlund, Per 
I ”Vassa Pilens” våld. - Uppsala : Lindblad, 1953. - 77 s. - (Pojkarnas äventyrsbok) 

Westerlund, Per 
De fyra pilarna / med teckningar af Birger Ohlsson. - Uppsala : Lindblad, 1954. - 85 s. : ill. - (Pojkarnas äventyrsbok) 

Westerlund, Per 
Svarta Höken. - Uppsala : Lindblad, 1955. - 74 s. - (Pojkarnas äventyrsbok) 
  

WESTERN, L.A. - Se : ANDERS, LUDWIG 


WIDDING, LARS - Sverige 1924-1994

Widding¸ Lars 
Lycksökarna : en äventyrsroman / vinjetter Hasse Erikson. - Stockholm : Norstedt, 1982. - 382 s. 
   Fortsättes av: Guldfeberns folk. Elden och askan. 

Widding¸ Lars 
Guldfeberns folk : en äventyrsroman / vinjetter Hasse Erikson. - Stockholm : Norstedt, 1983. - 363 s. 
   Fortsättning på: Guldfeberns folk.  Fortsättes av: Elden och askan.

Widding¸ Lars 
Elden och askan : en äventyrsroman / illustrationer Hasse Erikson. - Stockholm : Norstedt, 1984. - 466 s. 
   Fortsättning på: Lycksökarna. Elden och askan. 
  

WIDÉN, ALBIN - Sverige 1897-1983

Widén, Albin                  
Den svenske indianen : berättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlstöm, 1951. - 137 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 639) 

Widén, Albin 
Kamrat med Svarta Höken : berättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1952. - 137 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 681) 

Widén, Albin 
Spökryttare på prärien. - Stockholm : B.Wahlstöm, 1954. - 136 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 749) 

Widén, Albin 
På strövtåg med Svarta Höken. - Stockholm : B.Wahlstöm, 1956. - 132 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 833) 

Widén, Albin 
Svarta Höken vid dödens sjö. - Stockholm : B.Wahlstöm, 1957. - 132 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 887) 

Widén, Albin 
Främlingen vid Fort Snelling : äventyrs-berättelse från Minnesota. - Stockholm : Wennerberg, 1958. - 156 s. 

Widén, Albin 
I Svarta Hökens spår. - Stockholm : B.Wahlström, 1958. - 132 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 934) 

Widén, Albin 
Mysteriet vid Bäversjön : äventyrsberättelse från Minnesota / illustrationer av Alf Lannerbäck. - Stockholm : Hörsta, 1959. - 141 s. : ill. 

Widén, Albin                       
Präriekvinna. - Stockholm : LT, 1976. - 175 s. 
  

WIESLER, ROLF - Sverige 1899-

Wiesler, Rolf 
Solryttaren : berättelse om en svensk volontärs äventyr i Västern vid sekelskiftet / illustrationer av Nils Melander. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1938. - 127 s. - (Indianboken 1938) 
  

VIGEN, TERJE  - Pseud för Kaj Pless-Schmidt

Vigen, Terje 
Leif Erikson upptäcker Amerika sedan hans fader Erik den röde upptäckt Grönland. - Malmö : Förf., 1945. - 279 s. : ill. 

  Ny omarb. uppl. - 1953. - 277 s. : ill.

VILDA VÄSTERN : berättelser om lifvet i Vestern /  öfvers. af E. G[rafström]. ; [illustr. af E. Åberg]. - Stockholm : Svithiod, 1900.

Verk som ingår i eller hör samman med denna titel:

Western, L. A. : Förföljda af indianer : ur lifvet på prärien. - 104 s.
Graepp, L W: Texas ros. - 120 s.
Barfus, Eginhard von: Ödemarken. - 119 s.
Brüchig, Otto. : Den hvita indianbruden. - 132 s.
Brüchig, Otto. : Trapperns hemlighet. - 95 s.
Richter, Emil. : Skinnstrumpans död. - 117 s.
Anders, Ludvig. : Vilda Vestern : berättelser från indianernas land. - 106 s.
Barfus, Eginhard von: Ödemarken. - 130 s.

Ny utg.:
VILDA VÄSTERN  - Stockholm : Chelius, 1926. 
Seriebeteckning på pärm. Fyra volymer innehållande två häften vardera.
 Se de enskilda författarna.

IMG_3979 3


[Vol] 1. Innehåller : 
Western, L. A. : Förföljda af indianer : ur lifvet på prärien. - 96 s. . - (Vilda västern ; 1)
Graepp, L. W. : Texas’ ros. - 112 s. - (Vilda västern ; 2)

[Vol 2] Innehåller:
Anders, Ludwig: Prärijägarna : skildring från striderna mellan Nordamerika och Mexiko. - 110 s. - (Vilda västern ; 3)
Barfus, Eginhard von: I ödemarken : berättelse. - 128 s. - (Vilda västern ; 4


1052731_1__400_300_4_1


[Vol 3) Innehåller:
Brüchig, Otto: Den vita indianbruden. - 108 s. - (Vilda västern ; 5)
[På boken står felaktigt: Richter, E.]
Brüchig, Otto: : Trapperns hemlighet. - 111 s. - (Vilda västern ; 6)


[Vol 4] Innehållder: 
Richter, Emil: Skinnstrumpans död. - 111 s. - (Vilda västern ; 7)
Anders, Ludwig: Vilda Västern  : berättelse från indianernas land - 126 s. - (Vilda västern ; 8)
Se mer under respektive författare och titel.

WILDENFELS, ADALBERT von - Tyskland

Wildenfels, Adalbert von
Hin onde i New York / af Adalbert von Wildenfels ; Öfversättning af H. Lgrbm [H Lagerbaum]. - Stockholm : Berg, 1871. - 247 s.
   Roman om New York. Ett kort avsnitt om indianer på genomresa efter 
   besök i Washington. ["Tolfte kapitlet handlar om politiker, engelsmän 
   och indianer, och berättar till sist Bianca Charmings äfventyr."] = Sid. 
   133-148. 
  

WILLET, EDWARD -

Willet, Edward 
Den vite apachen / översättning från engelskan av Oscar Nachman. - Stockholm : B.Wahlström, 1920. - 48 s. - (Ungdoms-biblioteket ; 84) 
  

WILLIAMS, HENRY LLEWELLYN

Williams, Henry L 
Buffalo Bill, den djerfve postföraren / illustrationer av Stanley Berkely. - 13 s. 
   Utdrag ur: Buffalo Bill in the wild west. 
   = Sid. 302-314 i: Äfventyrens verld. - Del 1. - Stockholm : Hierta, 1889. 
  

WILLIAMSON,  DENISE - USA   

Williamson, Denise 
Farornas flod : en berättelse om Samuel Kirkland / Översättning: Janne Carlsson ; Illustrationer i boken: Joe Boddy. - Stockholm : Norman/Krokodilen,1993. - 149 s. : ill. 
   Orig:s titel: River of Danger. 1990. 
  

WILLIAMSON, PETER - Brittiska Nordamerika - ca:1730-1799

Williamson, Peter 
Peter Williamsons äventyr. - 15 s. 
   Utdrag ur: Williamson, Peter: French and Indian cruelty exemplified in the life and  
   vicissitudes of fortune, of Peter Williamson. 1757. 
   = Sid. 16-30 i: Äventyrens värld. - 3. - 1962.  
  

WILLET, EDWARD - 

Willet, Edward 
Den vite apachen / översättning från engelskan av Oscar Nachman. - Stockholm : B.Wahlström, 1920. - 48 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 84) 
  

VOGT, ESTHER LOEWEN - USA

Vogt, Esther Loewen 
Guds man i vilda västern : berättelsen om Jedediah Strong Smith / översättning: Janina Henricsson. - Stockholm : Norman/Krokodilen, 1994. - 195 s. : ill. 
   Orig:s titel: God’s mountain man - the story of Jedediah Strong Smith. 1991.


WOOD, BARBARA - England/USA F ca 1945                          
 
Wood, Barbara                      
Marimis gåva / Översättning Ulla Danielsson.- Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2001. - 342 s.
   Orig:s titel: Sacred Ground. - 2000.
   Underhållningsroman om en indiansk släkt i Californien under ett par 
   tusen år. 

Wood, Barbara                
Den sista shamanen : roman / Översättning av Ulla Danielsson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2007. - 559 s.
   Orig:s titel: Daughter of the sun. 2007.

   Äv. Bonnierförlagen, 2007.
   Kartonnerad utgåva, 2008.   
   Pocketutgåva. - 2008. - 559 s. - (W & W pocket, 99-0564337-0)

  

 

WOOD, OLIVER Se: LINDSKOUG, OSSIAN 
  

WYNNE, MAY -

Wynne, May 
Spökindianerna. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1922. - 128 s. : ill. - (Indian-boken 1922) 
  

WÅHLSTEDT, G - Sverige

Wåhlstedt, G. 
Pälsjägarne : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1916. - 62 s.  - (Ungdomsbiblioteket ; 3) 

VÄGLEDAREN...

Vägledaren el bland forsarna i Oswegofloden : Berättelse. - Stockholm : F. C. Askerberg, 1881. - 48 s.
  Bearbetning av Coopers ”Stigfinnaren”. Bearbetare Carl Baron.


VÄSTFELT, CARL   - Sverige       

Västfelt, Carl                            
Grå Molnets hämnd. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1950. - 110 s. : ill. - (Indianboken [1950]) 
  

WÖLFEL, URSULA - Tyskland

Wölfel, Ursula 
Flygande Stjärnan - [en idianpojke] / från tyskan av Svante Löfgren ; illustrerad av Heiner Rothfuchs. - Stockholm : Bergh, 1985. - 106 s. : ill. 
   Orig:s titel: Fliegender Stern. 1959. 
  

WÖRISHÖFFER, S[OPHIE] - Tyskland 1838-1890

Wörishöffer, Sophie 
På krigsstråt : Jaktäfventyr och strider bland Nordamerikas indianer / af S. Wörishöffer ; svensk bearbetning af O.H.G. - Stockholm : Askerberg, 1895. - 447 s. : ill. 
   Orig:s titel: Auf dem Kriegspfade. 1881.  
   Man mörkade att det var en kvinnlig författare. Därav S.

YOUNG, EGERTON RYERSON - Candada 1840-1909.

Young, Egerton Ryerson                 
Bland indianer i wigwams och vid lägereldar / öfversättning. - Stockholm : Bohlin, 1894. - 363 s. 
   Orig:s titel: Stories from indian wigwams and northern camp-fires. 1893.

Young, Egerton Ryerson 
Med kanot och hundsläde bland Cree- och Salteauxindianerna / öfversättning af J.M.Eriksson. - Stockholm : Bohlin, 1894. - 319 s. 
   Orig:s titel: By canoe and dog train among the Cree and Salteaux indians.1890. 

Young, Egerton Ryerson        
Oowikapun eller evangelium bland indianerna vid Nelsonfloden i Canada / öfversättning från engelskan af K.E. Norström. - Stockholm : Bohlin,1896. - 160 s. : ill. 

Young, Egerton Ryerson 
Tre ynglingars äfventyr bland Nord-Amerikas indianer / öfversättning från engelskan af K.H. - Stockholm : Sigurdsson, 1903. - 375 s. : ill. 
   Orig:s titel: Three boys in the wild northland, summer 1896. 

Young, Egerton Ryerson 
Nya äfventyr bland Nord-Amerikas indianer / öfversättning från engelskan af K.H. ; rikt illustrerad. - Stockholm : Sigurdsson, 1906. - 414 s. : ill. 
   Orig:s titel: Winter adventures of three boys in the great lone land. 1899.

Young, Egerton Ryerson 
Hjältar från nordanlanden / översättning av T.S-d. - Stockholm : Fosterlandsstiftelsen, 1929. - 102 s. 
   Orig:s titel: My dogs in the north land. 1903. 

Young, Egerton Ryerson 
På indianstigen / översättning av Kaarl Fries. - Stockholm Fosterlandsstiftelsen, 1930. - 168 s. 
  

ÄVENTYRENS BOK

Äfventyrens bok : märkliga äfventyr till lands och sjöss från alla världsdelar / med talrika illustrationer. - Stockholm : Svithiod, 1908. - 933 s. 
  

ÄFVENTYRENS VERLD 

Äfventyrens verld : berättelser ur verkligheten / med 121 illustrationer af Jenny Nyström m fl. - Stockholm : Hierta. 

   D 1. - 1889. - 447 s. 
   D 2. - 1890.  
   D 3. - 1891.  

Äventyrens värld : märkliga öden och äventyr till sjöss och lands från skilda tider och från jordens alla hörn. - Stockholm : Bonnier.

   [1]. - / illustrationer av Stanley Berkeley,  
   Paul Hardy m fl. ; översättning av Birger Hultstrand. - 1956. - 192 s. : ill. - (De odödliga 
   ungdomsböckerna ; 53) 

   [2]. - Ny samling / illustrationer av  
   Walter Paget, Paul Hardy m fl. - 1957. - 181 s. - : ill. - (De odödliga ungdomsböckerna ; 54) 

   [3]. - Tredje samlingen / illustrationer av  
   W. Hatherell, Stanley Berkeley m fl.  - 1962. - 174 s. -    (De odödliga ungdomsböckerna ; 55) 
  

ÖRNULF, GUNNAR - Sverige 1888-1935. Äv pseud TOM HARRIS och FRED PARKER.
ÖrnulfGunnar                                                
Flygande Hjorten : berättelse för ungdom / av Gunnar Örnulf. - Stockholm : Holmquist, 1916. - 139 s.  

download

Örnulf, Gunnar 
Rödskinnens guld : äfventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1916. - 62 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 5) 

Harris, Tom 
Falköga. - Stockholm : B.Wahlström, 1916. - 62 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 6) 

Harris¸ Tom 
Röde Bill : äventyrsberättelse. - Stockholm : B.Wahlström, 1916. - 192 s. : ill. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 7) 
    Äv utg 1933 med författarnamnet  Gunnar Örnulf. Se nedan. 

download

Örnulf, Gunnar 
Starke Jack : berättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1916. - 144 s. 

   2. uppl. - 1918. 
   3. uppl. - 1920. - 138 s. 
   Ny utg. - 2. uppl. - Stockholm : Ardor, 1932. - 143 s. 
                3. uppl. - 1936.
                4. uppl. - 1945. - 124 s. 
                5. uppl. - 1953. - 159 s. 

Harris, Tom                          
Gula örnen : äventyrsberättelse från vilda västern / av Tom Harris. - Stockholm : Holmquist, 1917. - 144 s. : ill.
   2. uppl. - 1918. - 139 s.
   Indianuppror och flygplan. Örnulf och Munsterhjelm tycks vilja blanda 
   ett slags indianäventyr med modern teknik, och vad den senare 
   anbelanger en smula fantasyinslag. [Sekundärlistan].
    Illustrationerna av C.K. 

Örnulf, Gunnar 
Vilde jägaren : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1917. - 126 s. 

   2. uppl. - 1918. 
   Ny utg. - Stockholm : Ardor , 1932. - 128 s. 
   Ny utg. - 3. uppl. - 1936. 
                4. uppl. - 1944. - 128 s.    

Örnulf, Gunnar 
Blå Bävern  / fritt efter Max Felders skildring. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 144 s. 

   2. uppl. - 1919. 
   Ny utg. - Stockholm : Ardor, 1932. - 132 s. 
    2. uppl. - 1936. 
    3. uppl.
                                               1953.  
    6. uppl. - / Fritt efter Max Feldes (sic!) skildring. - Stockholm : Ardor, 1953. 
               - 143 s.
                  1700-talet. Irokeser. Thayendanega medverkar i berättelsen.

Parker, Fred 
Den hemlighetsfulle främlingen / omarbetning efter tyska originalet. - Stockholm :  Holmquist, 1918. - 96  s.   

Örnulf, Gunnar 
Björn-Olles äventyr i Mexiko : äventyrsberättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 128 s. 

   Ny utg. - Stockholm : Ardor, 1932. 
   3. uppl. - 1936.
                                          
   4. uppl. - Stockholm : Ardor,1943. - 128 s. 

Örnulf, Gunnar 
Den store anden. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 45 s. - (Brobypojkarnas äventyr : 1)(Ungdomsbiblioteket ; 93) 

Örnulf, Gunnar 
Örnfjädern : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1921.  - 47 s. - (Klippiga bergen ; 1)(Ungdomsbiblioteket ; 107) 

Örnulf, Gunnar 
Guldgrottan : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 46 s. - (Klippiga bergen ; 2)(Ungdomsbiblioteket ; 111) 

Örnulf, Gunnar 
Medicinmannen : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 44 s. - (Klippiga bergen ; 3)(Ungdomsbiblioteket ; 113) 
  
Örnulf, Gunnar 
Långe Fisher från Utah : äventyrsberättelse för pojkar: - Stockholm : B.Wahlström, 1921). - 46 s. - (Klippiga bergen ; 4) (Ungdomsbiblioteket ; 115) 

Örnulf, Gunnar 
Blixt-Jack : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 47 s. - (Klippiga bergen ; 5)(Ungdomsbiblioteket ; 
117) 

Örnulf, Gunnar 
Guldsökarna i Texas : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström,1921. - 155 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 60) 

Örnulf, Gunnar 
”Galne Bill” : äventyrsbok för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 45 s. - (Klippiga bergen ; 6)(Ungdomsbiblioteket ; 120) 

Örnulf, Gunnar 
Indianflickan : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - (Klippiga bergen ; 7

Parker, Fred 
Little Charley : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 47 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 134) 

Parker, Fred 
Bakhållet : äventyrsberättelse för ungdom. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 47 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 137) 

Parker, Fred 
Utvandrarna : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 46 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 138) 

Örnulf, Gunnar 
Gränsrövarna : äventyrsberättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 45 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 141) 

Örnulf, Gunnar 
Röde Bill : berättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1933. - 155 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 178) 
   Äv utg 1916 under pseud. Tom Harris.  Se ovan. 

5f087ef4955e2