Indianboken R 


RADAU, HANS - Tyskland 

Radau, Hans 
Little Fox, den store jägaren / översättning av Jadwiga P. Westrup ; teckningar av Heiner Rotfuchs. - Stockholm : Bergh, 1960. - 151 s. : ill. - (Berghs banérböcker ; 39) 
   Orig:s titel: Grosser Jäger Little Fox. 
  

RADDALL, THOMAS - CANADA 1903-1994

Raddall, Thomas 
De okuvliga / till svenska av Ulla Hornborg. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1948. - 359 s. 
   Orig.s titel: Roger Sudden. 1944.

REES, CELIA - England


Rees, Celia                                  
Häxa / Översättning av Mona Eriksson. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2001. - 226 s.
    Orig:s titel: Witch child. - 2000. 
     Mary anklagad för häxeri flyr till det puritanska New England i 
     Amerika.  Pennacookindianer kunniga  i örtmedicinsfrågor, står för 
     det indianska inslaget.


Rees, Celia                                     
Häxa - bortom tiden / Översättning av Peter Törnqvist. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2002. - 298 s.
   Orig:s titel: Sorcesress.
    Den indianska närvaron ökar i den här andra delen. Irokeser. 
  

REID, MAYNE - England/USA 1818-1883 

Reids böcker pendlar mellan genomförda indianböcker, och sådana där indianerna mest  figurerar i miljön. Här redovisas båda typerna, istället för att hänföra de senare till sekundärlistan. En kort anmärkning bifogas de mindre indianbokstypiska titlarna.. 
Ordningen är kronologisk. Först efter originaltitelns utgivningsår, därefter de svenska utgåvornas. Sällan är översättningarna fullständiga, och nästan aldrig översatta från originalen, utan efter tyska (eller danska, i ett fall) bearbetningar. Detta gäller många indianböcker utgivna  före första världskriget. 
  

ORIGNIALTITEL: 
THE RIFLE RANGERS : OR ADVENTURES OF AN OFFICER IN SOUTHERN MEXICO. 1850

Alla utgåvorna starkt förkortade jämfört med originalet. Åtminstone i upplagan 1888 återfinns en kort episod med apache-indianer. (Sid. 22-27)

Reid , Mayne 
En frivilligs äventyr : amerikanska rese- och krigsbilder / [översättning K.J. Dahlberg] ; med 4 planscher. -  
Stockholm : Berg, 1861. - 138 s. : ill. 
  

Reid , Mayne 
En frivilligs äfventyr och ströftåg i Mexikos urskogar. - Stockholm : Adolf Johnson, 1888. - 110 s. - (Ungdomens bibliotek ; 7) 

Reid , Mayne 
Kapten Hallers äventyr. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 61 s. - (Ungdoms-biblioteket ; 10) 
  

ORIGINALTITEL: 
THE SCALP HUNTERS, OR ROMANTIC ADVENTURES IN NORTHERN MEXICO. 1851.

[Reid, Mayne]         
Skalpjägaren, eller den amerikanske Robinson : naturmålningar och sedeskildringar ur rese- krigs-, jagt- och skogslifvet i Amerika / efter ett tyskt original bearbetade och utgifna af C.M. Ekbohrn , med 49 illustrationer. - Stockholm : Huldberg, 1859. - 266 s. : ill. 
   Tyska originalet: Bade, Theodor: Der Scalpjäger : 
   Abenteuer-Fahrten im Westen oder Der amerikanische  
   Robinson. 1848.
  
 Mycket omskapad version av Bade. Så tex kallas skalpjägaren Seguin 
   för Spartero. Skalpjägaren uppträder här först i Santa Fe, hans dotter 
   är prästinna och drottning hos navajoindianerna och återförs hem. en
   berättare har införts i form av en 16-årig tjänare som varit bortrövad
   av indianer men påträffas och fått namnet Robinson. Många inlagda
   partier med etnologi och naturkunskap.

Reid , Mayne 
Skalpjägarne, eller romantiska äfventyr i norra Mexiko / öfversättning. - Gefle : Ewerlöf, 1876. - 429 s. - (Berättelser ; 3) 
    
Förmodligen den enda någorlunda korrekta och fullständiga 
    översättningen. 

[Reid, Mayne] 
 krigarstråt : berättelse från Mexiko / efter kapten Mayne-Reids original fritt bearbetadt för ungdom af Otto Hoffmann ; öfversättning af -ck, med 4 planscher i färgtryck. - Stockholm : Lamm, 1883. - 202 s. : ill. 
   Tyska originalet: Der Kriegspfad : eine Erzählung aus Mexiko. 1877. 
   Även utgiven med titeln ”De vita skalpjägarna” ? 
   
En ung man, av Hoffmann gjord till kapten, träffar skalpjägaren
   Seguin (här kallad indianjägaren) som fått sin äldre dotter bort-
   rövad av navajoindianer och blivit befälhavare över en skara
   jägare som gör plundringståg in på indianernas område.
   Hjälten som är förälskad i Seguins yngre dotter följer med Seguin
   för att finna rätt på den bortrövade. Detta lyckas men dottern har
   glömt sitt hem och får minnet tillbaka först efter hemkomsten.

Reid, Mayne 
Skalpjägarne eller krigståget mot Navajos / Bearbetning. - Stockholm : Seeligmann, 1892. - 89 s. - (Ungdomens bokskatt ; 13) 
   Sannolikt efter Pajekens tyska bearbetning.1901. 

Reid, Mayne       
Skalpjägarne eller krigståget mot Navajoerna ; öfversättning och bearbetning ; med 5 illustrationer. - Stockholm : Ad. Johnson, 1895. - 175 s. - (Ungdomens bibliotek ; 32) 
   Sannolikt efter Pajekens tyska bearbetning. 

[Reid, Mayne] 
Pajeken, Fried. J. 
Skalpjägarna eller kriget mot Navajo-indianerna / efter Mayne Reid ; öfversättning af Oscar Guldbrand. - Stockholm : Chelius, 1901. - 145 s. : ill. 

Reid, Mayne 
Skalpjägarna : en berättelse från norra Mexico. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1924. - 136 s. - (Indianboken. Pojkarnas julkalender ; 7) 
  

ORIGINALTITEL: 
THE BOY HUNTERS, OR ADVENTURES IN SEARCH OF A WHITE BUFFALO. 1852.

Inte mycket till indianbok, mest djur och natur som så ofta hos Reid.

Reid , Mayne 
Sökandet efter en hvit buffel, eller jagtäfventyr på prairierna / med 5 planscher. - Stockholm : Flodin, 1866. - 270 s. : ill. 

Reid , Mayne 
Buffeljägarne / öfversättning från engelskan af H. Nordenadler. - Stockholm : Ad. Johnson, 1903. - 213 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 77) 
   Via ett tyskt original: Die Büffeljäger.1854. 

Reid , Mayne 
De unga buffeljägarne / övesättning av E.G. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 63 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 15) 

Reid , Mayne 
Buffeljägarna : indianberättelse för ungdom / bearbetning från engelska av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 160 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
THE YOUNG VOYAGEURS, OR THE BOY HUNTERS IN THE NORTH. [1853] 1854.

Mestadels en natur och vildmarksbok. Indianerna i yttersta marginalen.

Reid, Mayne 
De unga flodfararne eller reseäfventyr i Nord-Amerikas vildmarker / öfversättning från andra engelska upplagan ; med 4 lith. planscher i tontryck. - Stockholm : Flodin, 1860. - 188 s. : ill. - (Berättelser för den äfventyrälskande ungdomen ; 1) 

Reid, Mayne 
De unga flodfararne : reseäfventyr i Nord-Amerikas vildmarker / öfversättning. - 2. uppl. - Stockholm : Flodin, 1878. - 190 s. - (Favoritlektyr för ungdom ; 13) 

Reid, Mayne 
De unga flodfararna : berättelse från de nordamerikanska vildmarkerna / från engelskan av J. Granlund ; med illustrationer. - Stockholm : Ad. Johnson. 1910. - 283 s. - (Ungdomens bibliotek ; 112)  

Reid, Mayne 
De unga flodfararna : reseäventyr i Nord Amerikas vildmarker / översättning. - Stockholm : Bonnier, 1923. - 160 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; 30) 

  
ORIGINALTITEL: 
THE WHITE CHIEF : A LEGEND OF NORTHERN MEXICO. 1855.

Reid, Mayne 
Den hvite höfdingen : berättelse från norra Mexiko. - Gefle : Ewerlöf, 1875. - 405 s. - (Berättelser ; 2) 

[Reid, Mayne]      
Den hvite höfdingen : berättelse från norra Mexiko / bearbetning efter kapten Mayne Reid. - Stockholm : Ad. Johnson,  1899. - 211 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 56) 
  Sannolikt efter tysk uutgåva: Der Weisse Häuptling.

Reid, Mayne 
Den vite hövdingen : indianberättelse för ungdom / översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 157 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
THE WAR-TRAIL ; OR, THE HUNT OF THE WILD HORSE. 1857. 
Handlingen: Kaptenen för en guerillatrupp i ett mexikanskt
gränsområde berättar hur han fångade en sagoomspunnen vit
vild häst på prärien och gav den åt sin älskade, en kvinna
med stor makt i fiendelägret.

Reid, Mayne 
Den hvite hästen : äfventyr i Mejiko / bearbetning från engelskan. - Stockholm : Flodin, 1880. - 224 s. - (Favoritlektyr för ungdom ; 16) 

Reid, Mayne 
Den vita mustangen / översättning av Ernst Grafström. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 140 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
OCEOLA THE SEMINOLE. 1858.

Reid , Mayne 
Oceola eller den uppgående solen / öfversättning af C.J. Backman. - Stockholm : Brudin, 1862. - 644 s. 
   Indianboken som fungerade som katalysator för Selma Lagerlöfs 
   författargärning! 
  

ORIGINALTITEL: 
BRUIN, OR, THE GRAND BEAR HUNT. 1861.

Reid , Mayne 
Björnjägarne : björn- och andra jagter, äfventyr och naturbeskrifningar från Lappland, Spanien, södra och norra  Amerika Kamtschatka, Borneå, Himalaya och Syrien. - Stockholm : Flodin, 1862. - 246 s. : ill. - (Berättelser för den äfventyrsälskande ungdomen ; 3) 

   2. uppl. - 1878. - 224 s. - (Favoritlektyr för ungdom ; 14) 
  

ORIGINALTITEL: 
THE WILD HUNTRESS. 1861.

Reid, Mayne 
Den vilda jägarinnan / öfversättning af C.J. Backman. - Stockholm : Brudin, 1861. - 350 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
THE HEADLESS HORSEMAN : A STRANGE TALE OF TEXAS. 1866.

Reid , Mayne 
Den hufvudlöse ryttaren / bearbetning af A.O. - Stockholm : Ålander, 1883. - 236 s. 

Reid , Mayne 
Vålnaden : äfventyrsroman från Texas / öfversättning. - Stockholm : Beijer, 1898. - 427 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
THE HALF BLOOD. 1875. 
Här förekommer Chicasaw och Arapahoindianer!

[Reid, Mayne] 
Marian , mestisflickan / bearbetning för ungdomen efter kapten Mayne Reid. - Stockholm : Askerberg, 1902. - 208 s. 
  

TÄNKBAR ORIGINALTITEL: 
THE LOST MOUNTAIN : A TALE OF SONORA [1883].

 Coyoteroapacher förekommer.

Reid, Mayne                     Reklam i SVEA 1898. 
Guldgräfvare och indianer : en berättelse från Norra Mexiko / med 23 teckningar. - Stockholm : Bonnier, 1897. - 148 s. : ill. - (Gossarnes äfventyrsböcker ; 7) 

Reid, Mayne 
Guldgrävare och indianer : en berättelse från Norra Mexiko. - 2. uppl. - Stockholm : Bonnier, 1922. - 160 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; [24]) 
  

ORIGINALTITLAR  OKÄNDA:

ORIGINALTITEL: 
Gula Vargen sägs alltid vara en bearbetning av THE SCALP HUNTERS. ??? Verkar inte troligt ändå. Möjligen ett kort avsnitt ur originalet???
  
(Norsk utgåva 1911).

[Reid, Mayne]                                          
Erslev, Anna 
Gula vargen : en indianhistoria / öfversättning för Sverges barn af Henrik Wranér ; med originalteckningar af G. Stoopendaal och I. Resen Steenstrup. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1904 . - 236 s. : ill. - (Barnbiblioteket Saga ; 15) 
   Danska originalets titel: Den gule ulv : en indianerhistorie fortalt 
  efter engelsk af Anna Erslev. 1898. Ett kapitel (”Striden med 
  gråbjörnen”), antas  nydiktat av Henrik Wranér för den  svenska 
  utgåvan). Se Klingberg: Sekelskiftets... 
     Läs boken i fulltext från Projekt Runeberg.

    5. uppl. - 1919. 
    9. omarbetade upplagan. - 1948. - 181 s. : ill. 

    Bild 10 uppl. Omslag och ill: 
   10. uppl. - 1954. - 147 s. : ill. - (En bok från Saga - Saga ; 15)  
   11. uppl. - 1961. - 163 s. : ill. - (Sagas  berömda böcker - Saga ; 
   15) 

Reid , Mayne 
Örnöga : indianberättelse / återgiven av Stina Quint ; illustrationer av David Ljungdahl. - Stockholm : Folkskolans barntidning, 1917. - 144 s. : ill. - (Barnbiblioteket Kamraterna ; 15) 
   Bilaga till Folkskolans barntidning 1916.

Reid , Mayne 
Örnöga : indianberättelse. - Ny bearbetning. - Västerås : Boken, 1944. - 192 s. - (Bokens pojkböcker) 

Reid , Mayne                 
Örnöga : indianberättelse. - Ny bearbetning. - Stockholm : Harrier, 1947. - 196 s. - (Harriers barn- och ungdomsböcker)

                                  
   Ny utg. - Stockholm : Harrier, 1961. - 163 s. 


ANDRA OKÄNDA ORIGINAL:

Reid, Mayne 
Svarta björnen : indianberättelse för ungdom / översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 137 s. 

Reid, Mayne                   
Nybyggarliv i vilda västern / Mayne Reid ; översättning av E. Gravström. - Stockholm : Holmquist,  1920. - 159 s. : ill. 
   Indianer förekommer mot slutet av  boken. 

RICHTER, EMIL - Tyskland 

Richter, Emil 
Den vita indianbruden / översättning av E.G[rafström]. - Stockholm : Chelius, 1926. - 108 s. - (Vilda västern ; 5) 
   Bearbetning av Reid: The white squaw??

Richter, Emil 
Skinnstrumpans död  Se: Cooper: Prärien. 
  

ROBB, JOHN - England  eg. Norman Robson 

Robb, John 
Fångar i öknen / Översättning av Karl Rune Östlund. - Stockholm :
B. Wahlström, 1960. - 135 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1032)
   Orig:s titel: Oasis army.

Robb, John                         
Överfallet på prärien / översättning av Magnus K:son Lindberg. - Stockholm : B.Wahlström, 1961. - 143 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1077) 
   Orig:s titel: Sioux arrow. 1956. 

Robb, John 
Tio skott för Shelby / Översättning: Ulf Schenkmanis. - Stockholm : B. Wahlström, 1962. - 137 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 1125) 

Robb, John 
Överfallet i floddalen : (en Shelby-bok) / översättning: Helge Åkerhielm. - Stockholm : B.Wahlström, 1963. - 141 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1176) 
   Orig:s titel: Traitor’s territory. 1957. 

Robb, John                         
Duell på liv och död / översättning Gunilla Banck. - Stockholm : B.Wahlström, 1970. - 155 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1553) 
   Orig:s titel: Tall Fury Riding. 1969. 
  

ROBERTS, ELIZABETH MADOX - USA 1886-1941 

Roberts, Elizabeth Madox 
De vida fälten / översättning av Valborg Areskog. - Stockholm : Geber, 1931. - 244 s. 
   Orig:s titel: The great meadow. 1930. 

ROBERTS, KENNETH - USA 1885-1957 

ORIGINALTITEL: 
ARUNDEL : THE SECRET EXPEDITION OF BENEDICT AROLD AGAINST QUEBEC. 1930.

Roberts, Kenneth 
Arundel : en berättelse om staten Maine och om den hemliga expeditionen mot Quebec / översättning av Einar Malm.  
- Stockholm : Bonnier, 1939. - 494 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
RABBLE IN ARMS : SEQUEL TO ARUNDEL. THE BURGOYNE INVASION. 1933.

Roberts, Kenneth 
Slödder i vapen : en berättelse om Arundel och general Burgoynes invasion / över-sättning av Einar Malm och Louis Renner. - Stockholm : Bonnier, 1944. - 721 s. 

   5/6 tus. - 1945. 
   2. uppl. - 1955. - 722 s. - (Bonniers folkbibliotek BFB-kvartalsbok) 
  

ORIGINALTITEL: 
NORTHWEST PASSAGE. 1937.

Roberts, Kenneth 
Nordvästpassagen / från det amerikanska originalet av Louis Renner. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 548 s. 

   Fjärde upplagan [felaktigt??]. - 1938. - 548 s. 
  10 tus. - 1939. 

   Äv. en utgåva i 2 vol 1938. 
   Ny utg. - 1942. - (Bokklubben Svalan) 
  
      D 1. - 300 s 
      D 2. - 248 s. = Sid. 302-548. 

   Ny utg. - 1953. - 535 s. - (Bonniers folkbibliotek BFB-kvartalsbok) 

   Ny utg. - 1966. 
   Ny utg. - 1981. 
  
      D 1. - 272 s. 
      D 2. - 230 s. 

Roberts, Kenneth 
Nordvästpassagen / översättning: Louis Renner. - Stockholm : Kometförlaget, 1966.  

   D 1. - 254 s. - (Nordlands-serien ; 3) 
   D 2. - 255 s. - (Nordlands-serien ; 4) 

   2. uppl. - 1967. 

Roberts, Kenneth 
Nordvästpassagen / översättning: Louis Renner. - Stockholm : B.Wahlström, 1969.  

   D 1. - 254 s. 
   D 2. - 255 s. 
  

ROCKWOOD, JOYCE - 

Rockwood, Joyce 
Lita på Midnatt / illustrationer Victor Kallin ; översättning Gun-Britt Sundström. - Stockholm : Alfabeta, 1989. - 117 s. : ill. 
   Orig:s titel: Groundhog’s horse. 1978. 
  

ROTH, RICHARD -

Roth, Richard 
Örnhuvud : äventyrsberättelse för ungdom / översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 160 s. 
   Påminner mycket om Aimards: Skogsströvarna. Inledningen 
   identisk.
 
 

ROULUND, GRETE - Danmark F ca: 1950. 

Roulund, Grete 
Blackhawk / Översättning Anna Sandberg. - Höganäs : Bra spänning, 1983. - 174 s. 
   Orig:s titel: Blackhawk. 
   Nez Percé-indianer. 1900-tal. 
  

RUBICAM, HARRY C. 

Rubicam, Harry C.                                
Vid indiangränsen / Från engelskan av Rolf Wiesler. - Stockholm : Bonnier, 1941. - 163 s. - (Önskeböckerna. Ny följd ; 13) 
   Orig:s titel: Pueblo Jones.
    Prärien 1864. Sand Creek-massakern.  
  

RUPPERT, G. 

Ruppert, G. 
I rödskinnens våld : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1920. - 160 s. 

Ruppert, G.                                                 
Järnhand : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Kulturföralget, 1929. - 240 s. - (Kulturförlagets ungdomsböcker) 

   Ny utg. - Stockholm : Lindqvist, 1940. - 176 s. : ill. - (Lindqvists 
   ungdomsböcker) 
 


RUPPIUS, OTTO
 - Tyskland/USA 1819-186?  


Ruppius
,Otto                     
Bland rödskinn och pälsjägare i vilda västern / fri bearbetning för den mognare ungdomen av Julius Reupter ; översättning från tyskan av J. Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1907. - 172 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 104) 
   Originaltiel troligen: Der Prärieteufel. 
  

RÖDHJÄRTA

Rödhjärta eller Präriens ande : berättelse från Nordamerikas Förenta stater / P.B. St. ; öfversättning från tyskan. - Stockholm : Ad. Johnson, 1901. - 31 s. - (Äfventyrsböcker ; 55) 
  

RÖFVARBANDET

Röfvarbandet i Arizona / öfversättning från engelskan af K.B. - Stockholm : Const. Olofsson, 1899. - 124  s. 

© Staffan Jansson 2017