Indianboken R 


RADAU, HANS - Tyskland 

Radau, Hans 
Little Fox, den store jägaren / översättning av Jadwiga P. Westrup ; teckningar av Heiner Rotfuchs. - Stockholm : Bergh, 1960. - 151 s. : ill. - (Berghs banérböcker ; 39) 
   Orig:s titel: Grosser Jäger Little Fox. 
  

RADDALL, THOMAS - CANADA 1903-1994

Raddall, Thomas 
De okuvliga / till svenska av Ulla Hornborg. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1948. - 359 s. 
   Orig.s titel: Roger Sudden. 1944.

REES, CELIA - England


Rees, Celia                                  
Häxa / Översättning av Mona Eriksson. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2001. - 226 s.
    Orig:s titel: Witch child. - 2000. 
     Mary anklagad för häxeri flyr till det puritanska New England i 
     Amerika.  Pennacookindianer kunniga  i örtmedicinsfrågor, står för 
     det indianska inslaget.


Rees, Celia                                     
Häxa - bortom tiden / Översättning av Peter Törnqvist. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2002. - 298 s.
   Orig:s titel: Sorcesress.
    Den indianska närvaron ökar i den här andra delen. Irokeser. 
  

REID, MAYNE - England/USA 1818-1883 

Reids böcker pendlar mellan genomförda indianböcker, och sådana där indianerna mest  figurerar i miljön. Här redovisas båda typerna, istället för att hänföra de senare till sekundärlistan. En kort anmärkning bifogas de mindre indianbokstypiska titlarna.. 
Ordningen är kronologisk. Först efter originaltitelns utgivningsår, därefter de svenska utgåvornas. Sällan är översättningarna fullständiga, och nästan aldrig översatta från originalen, utan efter tyska (eller danska, i ett fall) bearbetningar. Detta gäller många indianböcker utgivna  före första världskriget. 
  

ORIGNIALTITEL: 
THE RIFLE RANGERS : OR ADVENTURES OF AN OFFICER IN SOUTHERN MEXICO. 1850

Alla utgåvorna starkt förkortade jämfört med originalet. Åtminstone i upplagan 1888 återfinns en kort episod med apache-indianer. (Sid. 22-27)

Reid , Mayne 
En frivilligs äventyr : amerikanska rese- och krigsbilder / [översättning K.J. Dahlberg] ; med 4 planscher. - Stockholm : Berg, 1861. - 138 s. : ill.
 
Reid , Mayne
En frivilligs äfventyr och ströftåg i Mexikos urskogar. - Stockholm : Adolf Johnson, 1888. - 110 s. - (Ungdomens bibliotek ; 7) 

Reid , Mayne 
Kapten Hallers äventyr. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 61 s. - (Ungdoms-biblioteket ; 10) 
  

ORIGINALTITEL: 
THE SCALP HUNTERS, OR ROMANTIC ADVENTURES IN NORTHERN MEXICO. 1851.   Orig.:  Vol 1. - 307 s.  Vol 2. - 309 s. Vol 3. - 299 s.

[Reid, Mayne]         
Skalpjägaren, eller den amerikanske Robinson : naturmålningar och sedeskildringar ur rese- krigs-, jagt- och skogslifvet i Amerika / efter ett tyskt original bearbetade och utgifna af C.M. Ekbohrn , med 49 illustrationer. - Stockholm : Huldberg, 1859. - 266 s. : ill. 
   Tyska originalet: Bade, Theodor: Der Scalpjäger : 
   Abenteuer-Fahrten im Westen oder Der amerikanische  
   Robinson. 1848.
  
 Mycket omskapad version av Bade. Så tex kallas skalpjägaren Seguin 
   för Spartero. Skalpjägaren uppträder här först i Santa Fe, hans dotter 
   är prästinna och drottning hos navajoindianerna och återförs hem. en
   berättare har införts i form av en 16-årig tjänare som varit bortrövad
   av indianer men påträffas och fått namnet Robinson. Många inlagda
   partier med etnologi och naturkunskap.

Reid , Mayne 
Skalpjägarne, eller romantiska äfventyr i norra Mexiko / öfversättning. - Gefle : Ewerlöf, 1876. - 429 s. - (Berättelser ; 3) 
    
Förmodligen den enda någorlunda korrekta och någorlunda fullständiga (?)
    översättningen. Originalet i tre band.
   

[Reid, Mayne] 
 krigarstråt : berättelse från Mexiko / efter kapten Mayne-Reids original fritt bearbetadt för ungdom af Otto Hoffmann ; öfversättning af -ck, med 4 planscher i färgtryck. - Stockholm : Lamm, 1883. - 202 s. : ill. 
   Tyska originalet: Der Kriegspfad : eine Erzählung aus Mexiko. 1877. 
   Även utgiven med titeln ”De vita skalpjägarna” ? 
   
En ung man, av Hoffmann gjord till kapten, träffar skalpjägaren
   Seguin (här kallad indianjägaren) som fått sin äldre dotter bort-
   rövad av navajoindianer och blivit befälhavare över en skara
   jägare som gör plundringståg in på indianernas område.
   Hjälten som är förälskad i Seguins yngre dotter följer med Seguin
   för att finna rätt på den bortrövade. Detta lyckas men dottern har
   glömt sitt hem och får minnet tillbaka först efter hemkomsten.

Reid, Mayne 
Skalpjägarne eller krigståget mot Navajos / Bearbetning. - Stockholm : Seeligmann, 1892. - 89 s. - (Ungdomens bokskatt ; 13) 
   Sannolikt efter Pajekens tyska bearbetning.1901. 

Reid, Mayne       
Skalpjägarne eller krigståget mot Navajoerna ; öfversättning och bearbetning ; med 5 illustrationer. - Stockholm : Ad. Johnson, 1895. - 175 s. - (Ungdomens bibliotek ; 32) 
   Sannolikt efter Pajekens tyska bearbetning. 

[Reid, Mayne] 
Pajeken, Fried. J. 
Skalpjägarna eller kriget mot Navajo-indianerna / efter Mayne Reid ; öfversättning af Oscar Guldbrand. - Stockholm : Chelius, 1901. - 145 s. : ill. 


IMG_3980

Utgåvan 1924


Reid, Mayne 
Skalpjägarna : en berättelse från norra Mexico / av Kapten Mayne Reid ; Bearbetad översättning från engelskan ; [Illustrerad med 12 helsidesplanscher av Nils Melander]. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1924. - 136 s. - (Indianboken. Pojkarnas julkalender ; 7) 
  

ORIGINALTITEL: 
THE BOY HUNTERS, OR ADVENTURES IN SEARCH OF A WHITE BUFFALO. 1852.

Inte mycket till indianbok, mest djur och natur som så ofta hos Reid.

Reid , Mayne 
Sökandet efter en hvit buffel, eller jagtäfventyr på prairierna / med 5 planscher. - Stockholm : Flodin, 1866. - 270 s. : ill. 

Reid , Mayne 
Buffeljägarne / öfversättning från engelskan af H. Nordenadler. - Stockholm : Ad. Johnson, 1903. - 213 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 77) 
   Via ett tyskt original: Die Büffeljäger.1854. 

Reid , Mayne 
De unga buffeljägarne / övesättning av E.G. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 63 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 15) 

Reid , Mayne 
Buffeljägarna : indianberättelse för ungdom / bearbetning från engelska av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 160 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
THE YOUNG VOYAGEURS, OR THE BOY HUNTERS IN THE NORTH. [1853] 1854.

Mestadels en natur och vildmarksbok. Indianerna i yttersta marginalen.

Reid, Mayne 
De unga flodfararne eller reseäfventyr i Nord-Amerikas vildmarker / öfversättning från andra engelska upplagan ; med 4 lith. planscher i tontryck. - Stockholm : Flodin, 1860. - 188 s. : ill. - (Berättelser för den äfventyrälskande ungdomen ; 1) 

Reid, Mayne 
De unga flodfararne : reseäfventyr i Nord-Amerikas vildmarker / öfversättning. - 2. uppl. - Stockholm : Flodin, 1878. - 190 s. - (Favoritlektyr för ungdom ; 13) 

Reid, Mayne 
De unga flodfararna : berättelse från de nordamerikanska vildmarkerna / från engelskan av J. Granlund ; med illustrationer. - Stockholm : Ad. Johnson. 1910. - 283 s. - (Ungdomens bibliotek ; 112)  

Reid, Mayne 
De unga flodfararna : reseäventyr i Nord Amerikas vildmarker / översättning. - Stockholm : Bonnier, 1923. - 160 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; 30) 

  
ORIGINALTITEL: 
THE WHITE CHIEF : A LEGEND OF NORTHERN MEXICO. 1855.

Reid, Mayne 
Den hvite höfdingen : berättelse från norra Mexiko. - Gefle : Ewerlöf, 1875. - 405 s. - (Berättelser ; 2) 

[Reid, Mayne]      
Den hvite höfdingen : berättelse från norra Mexiko / bearbetning efter kapten Mayne Reid. - Stockholm : Ad. Johnson,  1899. - 211 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 56) 
  Sannolikt efter tysk uutgåva: Der Weisse Häuptling.

Reid, Mayne 
Den vite hövdingen : indianberättelse för ungdom / översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 157 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
THE WAR-TRAIL ; OR, THE HUNT OF THE WILD HORSE. 1857. 
Handlingen: Kaptenen för en guerillatrupp i ett mexikanskt
gränsområde berättar hur han fångade en sagoomspunnen vit
vild häst på prärien och gav den åt sin älskade, en kvinna
med stor makt i fiendelägret.

Reid, Mayne 
Den hvite hästen : äfventyr i Mejiko / bearbetning från engelskan. - Stockholm : Flodin, 1880. - 224 s. - (Favoritlektyr för ungdom ; 16) 

Reid, Mayne 
Den vita mustangen / översättning av Ernst Grafström. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 140 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
OCEOLA THE SEMINOLE. 1858.

Reid , Mayne 
Oceola eller den uppgående solen / öfversättning af C.J. Backman. - Stockholm : Brudin, 1862. - 644 s. 
   Indianboken som fungerade som katalysator för Selma Lagerlöfs 
   författargärning! 
  

ORIGINALTITEL: 
BRUIN, OR, THE GRAND BEAR HUNT. 1861.

Reid , Mayne 
Björnjägarne : björn- och andra jagter, äfventyr och naturbeskrifningar från Lappland, Spanien, södra och norra  Amerika Kamtschatka, Borneå, Himalaya och Syrien. - Stockholm : Flodin, 1862. - 246 s. : ill. - (Berättelser för den äfventyrsälskande ungdomen ; 3) 

   2. uppl. - 1878. - 224 s. - (Favoritlektyr för ungdom ; 14) 
  

ORIGINALTITEL: 
THE WILD HUNTRESS. 1861.

Reid, Mayne 
Den vilda jägarinnan / öfversättning af C.J. Backman. - Stockholm : Brudin, 1861. - 350 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
THE HEADLESS HORSEMAN : A STRANGE TALE OF TEXAS. 1866.

Reid , Mayne 
Den hufvudlöse ryttaren / bearbetning af A.O. - Stockholm : Ålander, 1883. - 236 s. 

Reid , Mayne 
Vålnaden : äfventyrsroman från Texas / öfversättning. - Stockholm : Beijer, 1898. - 427 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
THE HALF BLOOD. 1875. 
Här förekommer Chicasaw och Arapahoindianer!

[Reid, Mayne] 
Marian , mestisflickan / bearbetning för ungdomen efter kapten Mayne Reid. - Stockholm : Askerberg, 1902. - 208 s. 
  

TÄNKBAR ORIGINALTITEL: 
THE LOST MOUNTAIN : A TALE OF SONORA [1883].

 Coyoteroapacher förekommer.

Reid, Mayne                     Reklam i SVEA 1898. 
Guldgräfvare och indianer : en berättelse från Norra Mexiko / med 23 teckningar. - Stockholm : Bonnier, 1897. - 148 s. : ill. - (Gossarnes äfventyrsböcker ; 7) 

Reid, Mayne 
Guldgrävare och indianer : en berättelse från Norra Mexiko. - 2. uppl. - Stockholm : Bonnier, 1922. - 160 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; [24]) 
  

ORIGINALTITLAR  OKÄNDA:


ANDRA OKÄNDA ORIGINAL:

Reid, Mayne 
Svarta björnen : indianberättelse för ungdom / översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 137 s. 

Reid, Mayne                   
Nybyggarliv i vilda västern / Mayne Reid ; översättning av E. Gravström. - Stockholm : Holmquist,  1920. - 159 s. : ill. 
   Indianer förekommer mot slutet av  boken. 

GULA VARGEN = Se Erslev, Anna  (ingalunda ett Reid-original)
Detsamma för Reid: ÖrnögaRICHTER, EMIL - Tyskland 

Richter, Emil 
Skinnstrumpans död  Se: Cooper: Prärien. 
och 
Brüchig, Otto: Den vita indianbruden
  

ROBB, JOHN - England  eg. Norman Robson 

Robb, John 
Fångar i öknen / Översättning av Karl Rune Östlund. - Stockholm :
B. Wahlström, 1960. - 135 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1032)
   Orig:s titel: Oasis army.

Robb, John                         
Överfallet på prärien / översättning av Magnus K:son Lindberg. - Stockholm : B.Wahlström, 1961. - 143 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1077) 
   Orig:s titel: Sioux arrow. 1956. 

Robb, John 
Tio skott för Shelby / Översättning: Ulf Schenkmanis. - Stockholm : B. Wahlström, 1962. - 137 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 1125) 

Robb, John 
Överfallet i floddalen : (en Shelby-bok) / översättning: Helge Åkerhielm. - Stockholm : B.Wahlström, 1963. - 141 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1176) 
   Orig:s titel: Traitor’s territory. 1957. 

Robb, John                         
Duell på liv och död / översättning Gunilla Banck. - Stockholm : B.Wahlström, 1970. - 155 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1553) 
   Orig:s titel: Tall Fury Riding. 1969. 
  

ROBERTS, ELIZABETH MADOX - USA 1886-1941 

Roberts, Elizabeth Madox 
De vida fälten / översättning av Valborg Areskog. - Stockholm : Geber, 1931. - 244 s. 
   Orig:s titel: The great meadow. 1930. 

ROBERTS, KENNETH - USA 1885-1957 

ORIGINALTITEL: 
ARUNDEL : THE SECRET EXPEDITION OF BENEDICT AROLD AGAINST QUEBEC. 1930.

Roberts, Kenneth 
Arundel : en berättelse om staten Maine och om den hemliga expeditionen mot Quebec / översättning av Einar Malm.  
- Stockholm : Bonnier, 1939. - 494 s. 
  

ORIGINALTITEL: 
RABBLE IN ARMS : SEQUEL TO ARUNDEL. THE BURGOYNE INVASION. 1933.

Roberts, Kenneth 
Slödder i vapen : en berättelse om Arundel och general Burgoynes invasion / över-sättning av Einar Malm och Louis Renner. - Stockholm : Bonnier, 1944. - 721 s. 

   5/6 tus. - 1945. 
   2. uppl. - 1955. - 722 s. - (Bonniers folkbibliotek BFB-kvartalsbok) 
  

ORIGINALTITEL: 
NORTHWEST PASSAGE. 1937.

Roberts, Kenneth 
Nordvästpassagen / från det amerikanska originalet av Louis Renner. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 548 s. 

   Fjärde upplagan [felaktigt??]. - 1938. - 548 s. 
  10 tus. - 1939. 

   Äv. en utgåva i 2 vol 1938. 
   Ny utg. - 1942. - (Bokklubben Svalan) 
  
      D 1. - 300 s 
      D 2. - 248 s. = Sid. 302-548. 

   Ny utg. - 1953. - 535 s. - (Bonniers folkbibliotek BFB-kvartalsbok) 

   Ny utg. - 1966. 
   Ny utg. - 1981. 
  
      D 1. - 272 s. 
      D 2. - 230 s. 

Roberts, Kenneth 
Nordvästpassagen / översättning: Louis Renner. - Stockholm : Kometförlaget, 1966.  

   D 1. - 254 s. - (Nordlands-serien ; 3) 
   D 2. - 255 s. - (Nordlands-serien ; 4) 

   2. uppl. - 1967. 

Roberts, Kenneth 
Nordvästpassagen / översättning: Louis Renner. - Stockholm : B.Wahlström, 1969.  

   D 1. - 254 s. 
   D 2. - 255 s. 
  

ROCKWOOD, JOYCE

Rockwood, Joyce 
Lita på Midnatt / illustrationer Victor Kallin ; översättning Gun-Britt Sundström. - Stockholm : Alfabeta, 1989. - 117 s. : ill. 
   Orig:s titel: Groundhog’s horse. 1978. 
  

ROTH, RICHARD - Tyskland

Roth, Richard 
Örnhuvud : äventyrsberättelse för ungdom / översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 160 s. : ill.
  A. BergBergström, Adil,1865-1959
   Påminner mycket om Aimards: Skogsströvarna. Inledningen 
   identisk.
 
   Original antagligen: 
Treuherz oder Trapper und Indianer. Bilder und Scenen aus Wald und Prärie des Westens von Amerika. Erzählung für Jugend und Volk. ca 1880. 
Alltså en bearbetning av Gustave Aimard.
 

ROULUND, GRETE - Danmark F ca: 1950. 

Roulund, Grete 
Blackhawk / Översättning Anna Sandberg. - Höganäs : Bra spänning, 1983. - 174 s. 
   Orig:s titel: Blackhawk. 
   Nez Percé-indianer. 1900-tal. 
  

RUBICAM jr, HARRY C. - USA 1902- ??

Rubicam, Harry C.                                Vid indiangränsen / Från engelskan av Rolf Wiesler. - Stockholm : Bonnier, 1941. - 163 s. - (Önskeböckerna. Ny följd ; 13)
  Orig:s titel: Pueblo Jones.
   
Prärien 1864. Sand Creek-massakern. Historiska personer figurerar som Ouray och hans utes och förstås Black Kettle och cheyennerna, Jim Beckwourth och Onkel Dick Wootton. Huvudpersonerna är den 16-årige Duncan Catlett och hans vän Pueblo Jones. Massakerns motor och orsak är förstås ”överste” Chivington. Hans roll glorifieras på ett otidsenligt sätt, vilket gör att boken sammantaget måste betecknas som onödig, otidsenlig, tidvis osaklig (Black Kettle sägs t ex dö i Sand Creek-massakern, vilket han alls inte gjorde) och ofta rent rasistisk. 
  Boken bygger utan tvekan på (se sid 140) Dunn: Massacres of the mountains (fulltext här) som även om Dunn för sin tid var väl påläst, 
numer gör ett synnerligen förlegat intryck just i Sand Creek-frågan, . 


RUPPERT, G. 

Ruppert, G. 
I rödskinnens våld : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1920. - 160 s. 

Ruppert, G.                                                 
Järnhand : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Kulturföralget, 1929. - 240 s. - (Kulturförlagets ungdomsböcker) 

   Ny utg. - Stockholm : Lindqvist, 1940. - 176 s. : ill. - (Lindqvists    ungdomsböcker)  
  Utgåvan är en kortad variant av Otto Ruppius, nedan!!!


RUPPIUS, OTTO
 - Tyskland/USA 1819-1864  


Ruppius
, Otto                     
Bland rödskinn och pälsjägare i vilda västern / fri bearbetning för den mognare ungdomen av Julius Reuper ; översättning från tyskan av J[ohannes] Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1907. - 172 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 104)    Originalet :

Reuper, Julius
Deutsche im fernen Westen : Erzählung für die reifere Jugend : frei nach Otto Ruppius von Julius Reuper ; ill von O[thmar] S. Faust. - Wien : Akad. Verl., 1906. - 287 s : ill.
  Alltså en bearbetning av Otto Ruppius "Gesammelte Erzählungen aus dem Deutschen und deutsch- amerikanischen Volksleben”, en seriebeteckning för ett antal böcker med motiv från Nordamerikanska västern. 
   Sålunda utgörs inledningen av den svenska boken av början av Ruppius ”Ein Deutscher”.  Även Der Prärieteufel )1861 torde ha använts och säkert andra berättelser.
 
Notera även utgåvan ovan, Ruppert, G: I rödskinens våld / Järnhand, en förkortad version av ”Bland Rödskinn…"

Noterbart är att indianerna skildras hyfsat (en av huvudpersonerna är halvblodet Jose), men Ruppius hangup är att tyskarna tidvis var föraktade och somliga agerande i
berättelsen strör invektiv kring dem!!


RÖDHJÄRTA

Rödhjärta eller Präriens ande : berättelse från Nordamerikas Förenta stater / P.B. St. ; öfversättning från tyskan. - Stockholm : Ad. Johnson, 1901. - 31 s. - (Äfventyrsböcker ; 55) 
  

RÖFVARBANDET

Röfvarbandet i Arizona / öfversättning från engelskan af K.B. - Stockholm : Const. Olofsson, 1899. - 124  s.