Indianboken O 


O’CONNOR, RICHARD - USA  


                  -                 
O’Connor
, Richard 
Sitting Bull / översättning Lennart Allén ; illustrationer Eric von Schmidt. - Stockholm : Lindblad, 1972. - 152 s. : ill. - (Lindblads historiska ungdomsböcker ; 44)
   Orig:s titel: Sitting Bull. 1968. 

   2. uppl. - 1978. - (De historiska  ungdomsböckerna ;  44)
 

O’DELL, SCOTT - USA 1898-1989       

O’Dell, Scott
De blå delfinernas ö / översättning av Kerstin Simon London. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1966. - 143 s.
   Orig:s titel: Island of the blue dolphins. 1960. 

   2. uppl. - 1972.
   3. uppl. - 1987.
 

OERTEL, FRIEDRICH [WILHELM PHILIPP] VON
skrev äv under pseud W[ILHELM] O[ERTEL] VON HORN. - Tyskland 1798-1867. 

ORIGINALTITEL: DIE BIBER-FÄNGER : EINE AMERIKANISCHE GESCHICHTE, DEM VOLKE UND DER JUGEND ERZÄHLT. 1856. 

Svenska utgåvor: 

Horn, W.O. von
Ralf Redstones jagtäfventyr och underbara öden under sitt vistande bland Nordamerikas indianer / berättade för ungdom. - Stockholm : Svanström, 1857. - 82 s. : ill. - (Illustreradt bibliotek för ungdom ; 1) 
   Bland bäverjägare i  trakten av St:t Louis. Viss religiös tendens.   
     (Klingberg s1988)

Horn, W.O. von
Bäverfångaren. - 80 s.
= Sid. 51-30 i: Oertel: Pälsjägaren. - 1920. [Se nedan] 

ORIGINALTITEL: AUF DEM MISSISSIPPI. 1859.

Horn, W.O. von
På Mississippifloden : skildringar af en utvandrare / av W.O. von Horn ; bearbetade för ungdom ; med fyra stålstick ; 
öfversättning. - Stockholm : Svanström, 1861. - 122 s. : ill.
   Orig:s titel: Auf dem Mississippi. 1859. 
   En ung ty läkare berättar om ångbåtsresor mellan New Orleans, 
   Saint Louis och Vera Cruz. Gula febern, alligatorer explosioner och 
   mänsklig ondska gör att han längar tillbkaka till Tyskland.  Viss 
   religiös tendens. (Klingberg 1988).

ORIGINALTITEL: DIE PELZJÄGER DER HUDSONBAICOMPAGNIE : EIN BÜCHLEIN FÜR DIE 

Svenska utgåvor: 

Horn, W.O. von
Hudsonbay-kompaniets pelsjägare : skildringar från nordamerikanska vestern / öfversättning. - Stockholm :
Ebeling, 1867. - 106 s. : ill.
   Pärmtitel: Pelsjägare med 4 planscher. 

Horn, W.O. von
Pälsjägaren. - 48 s.
= Sid. [3]-50 i: Oertel: Pälsjägaren. - 1920. [Se nedan] 

SAMLINGSVOLYM: 

Oertel, Fr.                  
Pälsjägaren : berättelse för ungdom / översättning av E.Grafström. - Stockholm : Holmquist, 1920. - 160 s.
   Innehåller:
   S. [3]-50 : Pälsjägaren.  [Även utgiven under titeln 
    Hudsonbay-kompaniets pelsjägare. Se ovan]
   S. 51-130: Bäverfångaren. [Även utgiven under titeln: Ralf 
   Redstones jagtäfventyr... Se ovan]
   S. 131-160: Apacherdödaren.  
 

OLSEN, T[heodore] V. - USA 

Olsen, T.V.
Den ökända dalen / översättning Kurt G. Möller. - 13 s.
    Orig:s titel: The strange valley. 1968.
= Sid. 17-29 i: 
Alfred Hitchcock berättar skräckrysare om odjur / översättning: Kurt G. Möller. - Stockholm : B.Wahlström, 1974. - 
154 s. - (Wahlströms juryböcker ; 63)
   Orig:s titel: Alfred Hitchcock’s supernatural tales. 1973.
 

getxinfo

ORANGE, TOMMY - Cheyenne Arapaho / USA

Orange, Tommy
Pow wow / Tommy Orange ; översättning av Eva Åsefeldt. - [Stockholm] : Polaris, [2018]. - 300 s.
   Orig:s titel: There there.

ORTLEB, ALEX - Tyskland 

Ortleb, Alex
Berganden Svarthvit : indianberättelse / öfversättning. - Stockholm : Ad. Johnson, 1900. - 207 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 61)
   Äv. utg. under titlarna: Hövdingen  Vargtand. Siouxhövdingen 
  Vargtand. Se  nedan. 

Ortleb, Alex
Indianhöfdingen Baribal och Ralph Eisenhut eller striden om klippön : berättelse från Klippbergen i Nordamerika /
öfversättning. - Stockholm : Ad. Johnson, 1900. - 63 s. - (Äfventyrsböcker ; 48) 

Ortleb, Alex
Siouxhövdingen Vargtand : indianberättelse för ungdom / bearbetning från tyskan av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1921. - 139 s. : ill.
   Äv. utg. under titlarna: Hövdingen Vargtand. Siouxhövdingen Vargtand. 

Ortleb, Alex                         
Hövdingen Vargtand / [översättning]. - Stockholm : Ugglan, 1945. - 169 s.
   Äv. utg. under titlarna: Hövdingen Vargtand. Siouxhövdingen 
   Vargtand.  Se ovan.
 

OSAGEN 

Osagen. - 12 s.
= Sid. 65-76 i:
Nytt sockenbibliothek för 1865 : Sednare delen. - Stockholm : Berg, 1864.
   Tänkbara upphovsmän: Möllhausen eller Gerstäcker.
 

OTT, ESTRID - Danmark 1900-1967 

Ott, Estrid
Amik / översättning Ann Mari Falk. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1954. - 156 s. - (Saga ; 260)
   Orig:s titel: Amik drager ud i verden.1953.
    Det är först i slutet av första boken om Amik som indianerna 
    figurerar, men de  båda delarna bör redovisas tillsammans. 

Ott, Estrid
Amik hos indianerna / översättning: Ann Marie Falk. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1955. - 176 s. - (Saga ; 282)
   Orig:s titel: Amik hos indianerne. 1954.
 

© Staffan Jansson 2017