Murray, Charles Augustus : Präriefågeln


Yvonne Pålsson: I Skinnstrumpas spår

Charles_Augustus_Murray_by_Antoine_Claudet_(cropped)


Murray, Charles Augustus - 18061895    England
Brittisk författare och diplomat. Författare av ett par indianromaner och en reseskildring av sina upplevelser på prärierna under 1830-talet, särskilt bland Pawneeindianerna.
Biografi. -   Dictionary of National biography.

Maxwell, Herbert, Sir
The Honourable Sir Charles Murray, K.C.B. : a memoir. - Edinburgh ; London : W. Blackwood, 1898. - 381 s. - Index.
  Kap. 5. - Adventures among the Pawnees. - s 193 : Om the Prairie Bird.Murray, Charles Augustus, Sir, 1806-1895
The Prairie-bird / Charles Augustus Murray. - London : Richard Bentley, 1845. - 581 s.
  Originalutgåvan 1844. Worldcat153 editions published between 1800 and 2018 in 4 languages
  Många indianböcker översatta till svenska hade tyska original. Plischke s. 45: "Bland den angloamerikanska indianboken översatt och bearbetad i Tyskland märks Murray: Der Prärievogel, bearbetad av Oscar Höcker". (Plischke: Von cooper bis karl May.) 

PRÄRIEFÅGELN

IMG 3529

Ur Präriefågeln 1895.MURRAYS TRAVELS

Murray’s book most notably recounts his three months spent in the American wild among a group of traveling Pawnee Indians. “This is the first and best edition of a most interesting work, by an intelligent observer of the peculiarities of the Pawnees, before they had been modified by contact with the whites” (Sabin). Murray also records at length the scenery of the Hudson River and points north during an important moment in history for this region. By the mid-1830’s, upstate New York and areas of New England had experienced a huge surge in tourism, in no small part due to the ingenious paintings of the Hudson River School artists and the sense of national pride and interest in the sublime they elicited; a mixed blessing indeed as more interest meant more crowds and destruction of the idyllic landscape. Murray includes descriptions of the new railway system brought to the area, as well as his encounter of “Mr. Cooper the American novelist” on a steamboat going up the Hudson!

Murray, Charles Augustus
Travels in North America during the years 1834, 1835, and 1836 : including a summer residence with the Pawnee tribe of Indians, in the remote prairies of the Missouri and a visit to Cuba and the Azure Islands. - London : R. Bentley. - 1839.
  Handbook of North American indians Vol 13:1. (History of Ethnological and Ethnohistorial Research / Raymond J. DeMallie and John C Ewers sid 26.”In 1835 Charles Augustus Murray wnt on a summer buffalo hunt with the Pawnee and described their llife before they were decimated by smallpox. ;   Parks, Douglas S. Pawnee. s. 519: Other major travelers and expeditions that left reports of varying detail include those of…Carles Augustus Murray in 1835 ;  Sources s. 546 "Substantive descriptions of Pawnee life begin in the nineteenth century with accounts by explorers, travelers, and military officers. ..Charles Augustus Murray (1839) provides a vivid account of a summer hunt in 1835”

  (Sid 51 i: Wedel, W R ”An introduciton to Pawnee Arheology. - (Smithsionian Institution, 1936). Wedel citerar Murray, som ju följde Pawneerna under deras jakt sommaren 1835 där han beskriver en annorlunda typ av sommarbostad.

ANNAN FIKTIONSLITTERATUR AV DEN INTRESSERADE MURRAY: 

Murray, Charles Augustus, Sir, 1806-1895
Ottawah, the last chief of the Red Indians of Newfoundland : a romance. - London : E. Appleyard, 1847 ? - 176 p.
   Original issued in series: Roscoe's series

TENDENS I MURRAYS FÖRFATTARSKAP
Precis som andra författare med stor erfarenhet av Nordamerikas indianer så visar Murray stort intresse, mycken empati blandad med sansad attityd, till indianfolken. I några stycken skymmer den svenska översättningen tendensen. För att undvika upprepning blir Murrays ord ”indianer” på sina ställen ”vildar”. Vildar behöver inte haft (och hade inte) samma värdeladdning som vi uppfattar ordet.
  Murray är emellertid mycket angelägen om att, om han liksom kommer att beröra indianska våldshandlingar, förklara orsakerna till dessa. Redan sid 4 i (Fröleens utg) skriver han: [indianerna] ”öfverföllo och nedhöggo obeskyddade familjer i deras hem…tilllfogade [genral Woyne sic) de rebelliska indianskarorna hvilka ju i sjelfva verket endast försvarade sina förfäders besittningar, ett förkrossande nederlag. 
  Självklart låter författaren likt de flesta vid den här tiden gestalter i berättelsen yttra nedsättande omdömen om indianerna, dels för att den gestalten säkert hade gjort det, dels för att skapa spänning. (sid 6) ”Jag såg en af afgrundsandarne döda och skalpera amman och en annan…”. Afgrundande tycks vara ett vanligt invektiv vid den här tiden. Originalet har ”devils”. Den agerande säger inte heller ”indians” utan Ingians (vilket väl skall uttalas ungefär som engines, likt när Woody Guthrie i helt annat sammanhang skämtar om ”enginetrouble").
PRÄRIEFÅGELN APPROPRIERAT SOM KIOSKBOK - DIME NOVEL

viewSom ”Dime novel” dyker Präriefågeln också upp under titeln ”Wingenund” efter en av personerna i Murrays berättelse. Här kallas författaren ”Captain Murray”.

Murray, Captain
Wingenund, the young trail hunter...Beadle's new dime novels, 1872. New series ; no. 170, Beadle's new dime novels. Old series ; no. 491
Dimenovels org.
https://dimenovels.lib.niu.edu/

Hövding Wingenund figurerar även hos Zane Grey i romanen The Spirit of the border. - 1906. (På svenska ”Dödsvinden”) Wingenund var en historisk Delawareledare. Se Wikipedia: Crawford expedition : Fate of the captives och Historical Collections of Ohio.

ILLUSTRATÖREN AXEL SJÖBERG (utg 1895)
I den förträffliga publikationen ”Omslagspojken : Med David Ljungdahl & co i äventyrens värld" / av NIls Forsgren. - 2006, följande om Axel Sjöberg på sid 8:

Före billigböckerna:
Böckerna i serien ”Ungdomens Bokskatt” varförseddaa med ett och samma omslag och kostade 2:50.
  Coopers Hjortdödaren kom sålunda 1889 att dväljas under ett pärmomslag utfört i nyklassicistisk anda.
  En sorts bokläsningens gudinna av antikt snitt läser ur sin bok samtidigt som hon håller en annan i beredskap, kanske för det lilla barnet som intdesserat följer skriften ord för ord i en bok av förmodligen icke standardiserat format.
Axel Sjöberg 1866-1950 hade gått kvällskurser på Tekniska skolan i Stockholm innan han blev elev vid konstakademien. Han studerade också etsning för Axel Tallberg (1860-1928), pionjär när det gällde att lära svenska konstnärer att etsa.
 Sjöberg har även arbetat som litograf vid Generalstdabens litografiska anstalt - ledande inom tidens reproduktionskonst - och han var med om utforming av nya sedlar.
 På 1880-talet anlitades han som illustratör för de allt bildrikare tidningar som gärna hade material med en kulturell touche.
  Sjöbergs mångsidiigthet innefattade också måleri, skulptur och författarskap. Han har blivit mest känd som den stockholmska skärgårdens målare.

IMG 3528

Ur Präriefågeln

Biografi Murray

Maxwell, Herbert, Sir
The Honourable Sir Charles Murray, K.C.B. : a memoir. - Edinburgh ; London : W. Blackwood, 1898. - 381 s. - Index.
  Kap. 5. - Adventures among the Pawnees. - s 193 : Om the Prairie Bird.