Indianboken M 


MCCARRY, CHARLES 

McCarry, Charles 
Fanny / översättning av Ann Björkhem. - Stockholm : Viva, 1990. - 405 s. 
   Orig:s titel: The bride of the wilderness. 

 

MCCARTHY, CORMAC - USA 1933-                               Wikipedia


McCarthy, Cormac                                    
Blodets meridian / Översättning av Ulf Gyllenhak. - Stockholm : Bonnier, 2010. - 415 s.
  Orig:s titel: Blood meridian or the evening redness in the west.  Wik

   Bonnier Pocket, 2011. - 413 s.


MCCRACKEN, HAROLD - USA 1894-1988 

McCracken, Harold 
Oba, den vita buffeln : berättelse för ungdom / med åtta illustrationer av Stellan Lüsch-Olsson ; översättning av Eric Zedig. -  
Stockholm : B.Wahlström, 1952. - 157 s. : ill.  - (Wahlströms djurböcker för ungdom ; 68) 
   Orig:s titel: The great white buffalo. 
  

MACFIE,  HARRY - Sverige 1879-1956    

Fler böcker i listan över facklitteratur 

Macfie, Harry 
Ben, skalpjägaren / illustrationer av Eric Palmquist. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1942. - 128 s. : ill. - (Indianboken [1942])  

Macfie, Harry 
Ogowasas sista lägereld. - 14 s. 
= Sid. 243-255 i: MACFIE: Farväl Falcon Lake. - 1943. 
   Äv utg. 1951/54. Se Fack.Alf.  

Macfie, Harry 
Den gula dimman / illustrationer av Bo Vilson. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1947. - 125 s. : ill.  

Macfie, Harry              
Vid regnbågens fot. - Stockholm : Bonnier, 1950. - 254 s. - (Bonniers folkbibliotek)  

   2. uppl. - 1954. - (Vildmarksberättelser) 


MACGRAW, ELOISE JARVIS - U8A 1915-2000

McGraw, Eloise Jarvis                                     
Mockasinspåret / Övers.: Stina Hergin. - Stockholm : Rabén & Sjögren  - 1954. - 187 s.
  Orig:s titel: Moccasin trail

   3. uppl. - 1955.
   [Ny utg.] - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1974. - (Rabén & Sjögrens 
   ungdomspocket 
;24)
   [Ny utg.] . - Stockholm : Litteraturfrämjandet, 1984 - 252 s. - (En bok 
   för alla barnoch ungdomar)

MALMBERG,  ERIK G.R.  - Sverige 1904-1976 

Malmberg, Erik G.R. 
Svarta Hjorten : berättelse från år 1719 om striderna mellan engelsmän och fransmän och deras bundsförvanter bland indianerna i nordamerikanska västern. - [Halmstad : Förf, 1972]. - 147 s. 
  

MANTLING, RUNE - Sverige 

Mantling, Rune 
Flammande vildmark : roman från apachekrigens dagar / med teckningar av Sven Björnson. - Stockholm : Eklund, 1955. - 206 s. : ill. - (Eklunds indianböcker. Stora serien) 
  

MARRIOTT, CRITTENDEN 

Marriott, Crittenden 
Guldskatten i Florida. - Stockholm : Nordiska förlaget, 1917. - 176 s. 
   Utgiven i 2 volymer.  

Marriott, Crittenden 
Tecumsehs skyddsling : roman / översättning från engelskan. - Stockholm : Dahlberg, 1918. - 200 s. 
  

MARRYAT, FREDERICK - England 1792-1848 

ORIGINALTITEL: THE SETTLERS IN CANADA : WRITTEN FOR YOUNG PEOPLE. 1844. 

Handlingen i korthet: 
Den engelske läkaren Campbell utvandrar med hustru, fyra söner och två systerdöttrar. Med hjäp av soldater skapar de ett nybygge med kvarn och såg vid sjön Ontario. En son och en systerdotter tas till fånga av indianer men befrias. Alla utom yngste soen återvänder till England när familjen ärver ett stort gods där. 

Svenska utgåvor: 

Marryat, Frederick 
Nybyggarne i Canada / af kapten Marryat ; öfversättning från engelskan af N.Kullberg ; med  3 lithografier och flera 
trädsnitt i texten. - Göteborg : Gumpert, 1847. - 382 s. : ill. - (Läsning för ungdom) 
    Fullständig översättning.

   Identisk utgåva med den ovan. - Stockholm : Brudin, 1847. -  378 
   s.  

Marryat, Frederick 
Nybyggarne i Canada : en berättelse för ungdom / af kapiten Marryat ; öfversättning från engelskan [av Axel Hellstén]. - Stockholm : [Hierta], 1847. - 284 s. - (Bibliothek för barn och ungdom ; 13) 
   Ngt förkortad utgåva.  

   2. uppl. - Stockholm : Hierta, 1861. - 288 s.

                             1896. 

   [3. uppl]. - 1896. - 297 s.  

[Marryat, Frederick] 
Nybyggarna i Canada : en berättelse för den mognare ungdomen / bearbetad efter kapten Marryat af Otto Hoffman[!] ; med planscher i färgtryck ; från tyskan af J.C.F.Haeffner. - Stockholm : Lamm, 1879. - 128 s. : ill. 
   Tyska originalets titel: Die Ansiedler in Canada :  eine Erzählung für 
   die reifere Jugend, nach Marryat bearbeitet.  

Marryat, Frederick 
Nybyggarne i Canada : berättelse för ungdom / af kapten Marryat ; med tolf illustrationer af John Gilbert ; öfversättning från engelskan. - Stockholm : Askerberg, 1887. - 342 s. : ill. 
   Ny översättning.  

Marryat, Frederick 
Nybyggarne i Kanada / bearbetad för ungdom. - Stockholm : Seeligmann, 1896. - 96 s. - (Ungdomens bokskatt ; 14) 

Marryat, Frederick 
Nybyggarna i Canada. - Malmö : Rasmusson & Hansén, 1914. - 447 s.  

Marryat, Frederick 
Nybyggarna i Kanada / översättning av E.Grafström. - Stockholm : B.Wahlström, 1918. - 63 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 43)  

Marryat, Frederick 
Nybyggarna i Kanada : äventyrsberättelse för ungdom / översättning av A.Berg. - Stockholm : Holmquist, 1920. - 208 s.  

Marryat, Frederick 
Nybyggarna i Kanada / översättning från engelskan av Thérèse Ericsson. - Göteborg : Västra Sverige, 1924. - 443 s.  

Marryat
, Frederick
Nybyggarna i Kanada / Översättnng från engelska. - Malmö : Norden, 1932. - 474 s.
  Webbedition Projekt Runeberg

Marryat
, Frederick 
Nybyggarna i Kanada / bearbetad för Saga av Gunnar Jönsson ; teckningar av Erik O. Strandman. - Stockholm : Svensk Läraretidning, 1938. - 210 s. : ill. - (Barnbiblioteket Saga ; 179)  

Marryat, Frederick 
Nybyggarna i Kanada / bearbetad för de nordiska länderna av B.B.Möller ; till svenska av Folke Åkesson ; illustrationer av Helge Kühn-Nielsen. - Stockholm : A.V.Carlson, 1958. - 190 s. : ill. - (Bästa-böckerna i färg ; 4)  

Marryat, Frederick 
Nybyggarna i Kanada : förkortad upplaga av Frederick Marryats berättelse / förkortning och bearbetning av Kirsten Bang ; svensk text: Gustaf Wendt ; bild: Nils Stödberg. - Stockholm : Carlsen/if, 1978. - 62 s. : ill. - (If-klassiker ; 18) 
  

ORIGINALTITEL:  NARRATIVE OF THE TRAVELS AND ADVENTURES OF MONSIEUR VIOLET IN CALIFORNIA, SONORA, AND WESTERN TEXTAS 1843. 

Svenska utgåvor: 

Marryat, Frederick 
Vandringar i Nord-Amerikas urskogar / af  kapten Marryat ; till nöje och tidsfördrif för Sverges ungdom utgifna av C. Aug. Andersson [pseud. för Ludvig Theodor Öberg, ev. bearbetare] ; med fyra lithografier i tontryck. - Stockholm : Brudin, 1856. - 144 s. : ill. 
   Starkt förkortad utgåva. 

Marryat, Frederick 
Violets resor och äfventyr i Kalifornien, Sonora och det vestra Texas : berättade / från engelskan öfversatta af C.J.Backman. - Stockholm : Hierta, 1872. - 384 s. - (Frederick Marryats romaner i svensk öfversättning ; 6)  

Marryat, Frederick                   
Violets äfventyrliga resor till sjöss och lands / i ny öfversättning av Tom Wilson. - Stockholm : Ol. Hanssen, 1909. - 436 s. : ill. 
  

MARSH, GEORGE - 

Marsh, George                    
I Kanadas urskogar / från engelskan av Styrbjörn Melander. - Stockholm : Fritzes, 1930. - 160 s. - (Fritzes scoutbibliotek ; 36)  

    Ny utg. - Norrköping : Sörlin, 1945. - 160 s. - (Sörlins pojkböcker ; 
    24) 
    Nordlandskildring. Ojibwa och Cree-indianer. Trakterna av James
    Bay. 

Marsh, George 
Kapare / översättning Alvar Zacke. - Stockholm : Ljus, 1946. - 569 s. 
   Orig:s titel: Ask no quarters. 
   De inledande kapitlen. I övrigt är boken en sjöroman. 
  

MARSHALL, EDISON - USA F 1894 

Marshall, Edison                                                 
Det stora äventyret / från engelskan av Sten Söderberg. - Stockholm : Ljus, 1944. - 506 s. 
   Orig:s titel: Great Smith. 
   Bok II. Till nya världen. sid 321-504. Pocahontaslegenden.  

   Ny utg. - Stockholm : B.Wahlström, 1955. - 320 s. 
   Ngt kortad utgåva. Inledningen saknas.
  

MARTERSTEIG, WILLIBALD - 

Marterstieg, Willibald 
Björnindianernas undergång / Berättelse af Willibald Marterstieg[!] ; öfversättning [Johannes Granlund?]. - Stockholm : Ad.Johnson, 1893. - 63 s. - (Äfventyrsböcker ; 8) 
   Orig:s titel: Das Ende der Bären-Indianer : Eine Erzählung aus 
   Arkansas. 1893.
   Den 17-åriga Anna i Arkansas har tyskt ursprung. Hon dödas av 
   björnindianernas hövding när hon vägrar att bli hans
   hustru, men hennes far och fästman hämnas. Därvid omkommer de 
   björnindianer som vid flera tillfällen härjat de
   tyska nybyggena.  (Bratt, 1996) 
  

MASSEY, CRAIG - 

Massey, Craig                                          
Jeff på rätt spår / översättning från engelskan av Gösta Fridemar. - Stockholm : Gummeson, 1953. - 178 s. 
   Orig:s titel: Indian drums and broken arrows.
   1780, under revolutionskriget. Pojke söker sin far. En del äventyr 
   med indianer (bl a mohawker). Religiös tendens. MAX - pseud

                                                                      
Max, pseud.                        
Addy : en svensk jägare i kampen mot indianer : roman / af Max. - Stockholm : Hansen, 1900. 
  Annan titel: Addy.

  D 1. - 144 s. : ill.
  D 2. - 128 s. : ill.

  
Ny utg. - Stockholm : Hansen, 1904. - 2 vol. - 231 s.
   Utspelas under frihetskriget. Irokeser. Det svenska verkar påklistrat.
   Med all sannolikhet ett tyskt original.
  

MAY, KARL [Friedrich Hohental] - Tyskland 1842-1912   

May, Karl 
På lif och död, eller fångad och befriad : indianroman. - Stockholm : Ol. Hansen, 1897. - 597 s. : ill.
Pärmtitel: Bland indianer.   

May, Karl 
Ur lifvet i Vilda västern ; indianhöfdingen. - Stockholmj : Ol. Hansen, 1897. - 367 s. : ill.

Bild av ovanstående volymer i ett band: 
                              

 ORIGINALTITEL: DER SOHN DES BÄHRENJÄGERS. 1890. 
SVENSK STANDARDTITEL: BJÖRNJÄGARENS SON 

Svenska utgåvor:                                                                               

May, Karl         
Björnjägarens son / öfversättning af Ellen Bergström ; med 6 planscher. - Stockholm : Bille, 1892. - 277 s. : ill. - (Vesterns hjeltar ; 1)  

   2. uppl. - 1903. - 296 s. - (Billes ungdomsbibliotek ; 2)  

May, Karl 
Björnjägarens son : berättelse från vilda västern / översättning från tyskan av E.Grafström. - Stockholm : B.Wahlström,  
1917. - 176 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 17)  

   [2. uppl] - 3. uppl. - 1929. - 187 s. 
   3. uppl. - 1942. - 154 s. 
   4. uppl. - 1954. - 132 s.  

May, Karl 
Björnjägarens son / översättning från tyskan. - Stockholm : Bonnier, 1920. 

   D 1. - 208 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; 17) 
   D 2. - 208 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; 18)  

May, Karl 
Björnjägarens son : indianberättelse / bearbetning av Hugo Gyllander ; teckningar av Werner Liljeqvist. - Stockholm :  
Svensk Läraretidning, 1924. - 252 s. : ill. - (Barnbiblioteket Saga ; 99)  

   2. uppl.  
   3. uppl. - / av Carl May ; illustrationer: Harald Hägg. - 1954. - 159 s. : ill. 

May, Karl 
Björnjägarens son / från tyskan av Knut Stubbendorff ; illustrationer av Georg Lagerstedt. - Stocklholm : Bonnier, 1938. 
- 241 s. : ill. - (De odödliga ungdomsböckerna ; 12)  

   2. uppl. - 1946. 
   3. uppl. - [8/12 tus.] - 1957.  

May, Karl 
Björnjägarens son / ny bearbetning av Bertil Lagerström ; illustrationer: Göte Göransson. - Stockholm : Åhlén &  
Åkerlund/Bonnier, 1956. - 110 s. : ill. - (Indianboken 1956)  

May, Karl 
Björnjägarens son. - Uddevalla : Niloé, 1964. - 156 s. - (Nu-metoden ; 128) 
   Svenska texter med inströdda tyska fraser. 

May, Karl 
Björnjägarens son - Öknens ande. - Uddevalla : IBA, 1966. - 254 s. 
  

ORIGINALTITEL: DER GEIST DES LLANO ESTAKADO. 189? 
SVENSK STANDARDTITEL: ÖKNENS ANDE. 

Svenska utgåvor:  


                                       

May, Karl                    
Öknens ande / öfversättning af Ellen Bergström , med 5 planscher. - Stockholm : Bille, 1892. - 227 s. : ill. - 
(Vesterns hjeltar ; 2)  

   2. uppl. - 1911. - 236 s. - (Billes ungdomsbibliotek ; 3)  

May, Karl 
Öknens ande : berättelse för pojkar / från tyskan av E.Grafström. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 156 s. -  
(B.Wahlströms ungdomsböcker ; 44)  

   2. uppl. - 1955. - 130 s.  

May, Karl 
Öknens ande / översättning från tyskan. - Stockholm : Bonnier, 1923.  

   D 1. - 157 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; 32) 
   D 2. - 159 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; 33)  

May, Karl 
Öknens ande : indianberättelse / översättning för Saga av Hugo Gyllander ; teckningar av Werner Liljequist. - Stockholm :  
Svensk Läraretidning, 1923. - 274 s. - (Barnbiblioteket Saga ; 93)  

   3. uppl. - / av Carl May ; illustrationer: Harald Hägg. - 1954. - 159 s. 
   : ill.  

May, Karl 
Öknens ande / översättning av A.Berg. - Stockholm : Holmquist, 1930. - 180 s.  

   [2. uppl]. - Stockholm : Ardor, 1940. - 174 s. 
   [3. uppl]. - Stockholm : Ardor, 1948. - 157 s.  

May, Karl 
Öknens ande / från tyskan av Erik Lundegård ; illustrationer av Georg Lagerstedt. - Stockholm : Bonnier, 1939. - 180 s. : ill. 
- (De odödliga ungdomsbödkerna ; 16)  

   17 tr, 1941? 
   5/9 tus. - 1954. - 179 s. : ill.  

May, Karl 
Öknens ande. - Uddevalla : Niloé, 1964. - 156 s. - (NU. Niloés folkböcker. Underhållningsserien ; 129) 
   Svenska texter med inströdda tyska fraser. 

May, Karl 
Björnjägarens son - Öknens ande. - Uddevalla : IBA, 1966. - 254 s. 
  

ORIGINALTITEL: WINNETOU, DER ROTE GENTLEMAN. - BAND 1-3 1893, BAND 4, 1910. 

De svenska utgåvorna är endast valda avsnitt av originalets Winnetou. I sin helhet är verket aldrig 
översatt till vårt språk! 

May, Karl 
Winnetous testamente / från tyskan av Olov Thomas. - Stocklholm : B.Wahlström, 1918. - 156 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 20)  

May, Karl 
Winnetous testamente / Niklas v. Zweigbergk har översatt och bearbetat denna avslutande del av vår Winnetou serie. 
- Stockholm : B.Wahlström, 1963. - 140 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1178) 
   Efter slutkapitlet i den tyska samlingsvolymen Winnetou Del 3, med 
   rubriken DAS TESTAMENT DES APACHEN. 

May, Karl                
Winnetou, apachernas hövding / översättning från tyska av Berit Gund. - Stockholm : B.Wahlström, 1960. - 188 s. 
- (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1034/1035) 
   Berättelserna hämtade ur WINNETOU. Del 3. 

   2. uppl. - 1961. - 188 s.  

May, Karl 
Winnetous sista strid / Lars Jobs har redigerat, översatt och bearbetat. - Stockholm : B.Wahlström, 1962. - 184 s. -(B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1135/1136) 
   Berättelserna efter valda kapitel ur den tyska samlingsvolymen 
   WINNETOU, Del 2 och 3. 

May, Karl 
Winnetou / översättning Solveig Karlsson. - Stockholm : B.Wahlström, 1971. - 119 s. - (B.Wahlströms ungdomspocket ; 67) 
  

ORIGINALTITEL: OLD SUREHAND, BAND 1-3. 1894-97. 

Svenska utgåvor:  

May, Karl 
Old Shatterhand och Comanchindianerna / översättning från tyskan av E.Grafström. - Stockholm : B.Wahlström, 1914. - 176 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 2)  

   2. uppl. - 1935. - 156 s. 
   3. uppl. - 1944. - 137 s.  

May, Karl 
Old Surehand... / till svenska av H. Söderbaum. - Stockholm : Ad.Johnson.  

   D 1. - 1922. - 310 s. - (Ungdomens bibliotek ; 129) 
   D 2. - Oasens hemlighet. - 1922. - 205 s. - (Ungdomens bibliotek ; 
   130) 
      På omslaget: Öknens hemlighet. 
   D 3. - På spaning efter Old Surehand. - 1928. -  222s. - 
   Ungdomens  bibliotek ; 133) 
   D 4. - Old Surehand återfunnen. - 1929. - 224 s. -  (Ungdomens 
   bibliotek ; 134)  

May, Karl 
Winnetous hämnd / Magnus Lindberg har redigerat, översatt och bearbetat. - Stockholm : B.Wahlström, 1961. 
- 190 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1084/1085) 
   Berättelser ur Old Surehand. 

May, Karl 
De tre : Old Shatterhand, Winnetou, Old Surehand. - Stockholm : Ugglan 
= Old Surehand 1  

May, Karl 
Öknens hemlighet : Old Shatterhands - Winnetous, Old Surehands nya äventyr. - Stockholm : Ugglan, 1945. - 150 s. - (Ugglans odödliga ungdomsböcker) 
= Old Surehand II  

 

ORIGINALTITEL: DER SCHATZ IN SILBERSEE. 1894. 

Svenska utgåvor: 

May, Karl 
Skatten i Silversjön / översättnng från tyskan av Kerstin Wenström. - Stockholm : B.Wahlström, 1913. - 206 s.  

May, Karl 
Skatten i Silversjön : berättelse för pojkar / översättning av Kerstin Wenström. -  [Ny utg.]. - Stockholm : B.Wahlström, 1930. - 253 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 146/147)  

May, Karl 
Skatten i Silversjön / översättning av A.Berg. - Stocklholm : Holmquist, 1930. - 224 s. : ill.
                            -  
   [2. uppl.]. - 1932. - 220 s.     Internetresurs fulltext 
   [3. uppl.]. - Stockholm : Ardor, 1941. - 224 s. 

May, Karl 
Skatten i Silversjön / översättning från tyskan av G. Edelberg. - Uppsala : Lindblad, 1951. - 163 s. 
   Förkortad utgåva. 

May, Karl 
Skatten i Silversjön / översättning Torleif Hellbom. - Stockholm : Lindblad, 1963. - 190 s. -  
(De klassiska ungdomsböckerna ; 108) 
  

ORIGINALTITEL: DER SCHWARZE MUSTANG. 1900 

Svenska utgåvor: 

May, Karl 
Svarta mustangen / öfversättning från 4:e tyska upplagan. - Stockholm : Bonnier, 1900. - 289 s. : ill.  

May, Karl 
Svarta mustangen. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 62 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 9) 

May, Karl 
Svarta mustangen / översättning av E. Svanberg. - Stockholm : Holmquist, 1930. - 164 s.  

   [2. uppl.]. - Stockholm : Ardor, 1940. - 146 s. 
   [3. uppl.]. - Stockholm : Ardor, 1948. - 133 s.  

May, Karl 
Den Svarta mustangen : berättelse för pojkar / översättning från tyska av A. Bergström. - Stockholm :  
B.Wahlström, 1936. - 157 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 237)  

   2.uppl. - 1942. - 157 s.  

May, Karl 
Svarta mustangen / översättning från tyskan av G. Edelberg. - Uppsala : Lindblad, 1952. - 120 s.  

May, Karl                       
Svarta mustangen / översättning: Niklas v. Zweigbergk. - Stockholm : B.Wahlström, 1964. - 157 s. - (Wahlströms juryböcker ; 20)  

May, Karl 
Svarta mustangen / översättning: Niklas v. Zweigbergk. - Stockholm : Lindblad,  1977. - 157 s. -(De klassiska ungdomsböckerna ; 159) 
   Förkortad utgåva. 
  

ORIGINALTITEL: IM TODESTAL 

Svenska utgåvor:

May, Karl 
Dödsdalen / översättning från tyskan av G. Edelberg. - Uppsala : Lindblad, 1955. - 199 s. - (De klassiska 
ungdomsböckerna)  

May, Karl                 
Dödsdalen / översättning: Niklas v. Zweigbergk. - Stockholm : B.Wahlström, 1964. - 189 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1233/1234) 
  

ÖVRIGA BÖCKER AV KARL MAY: 

May, Karl 
Old Shatterhand och Yuma-indianerna : berättelse från Mexiko / öfversättning från engelska af P[aul] Hallström. -  
Stockholm : Bille, 1901. - 
? s. - (Billes ungdomsbibliotek ; 20) 
   Fortsättes av Old Shatterhand och de tyska utvandrarna. 

May, Karl 
Old Shatterhand och Yumaindianerna / översättning av A. Berg. - Stocklholm : Ardor, 1936. - 191 s. 
 Fortsättes av Old Shatterhand och de tyska utvandrarna  

   Ny utg. - 1944. - 189 s.  

May, Karl 
Old Shatterhand och de tyska utvandrarna : ”berättelse från Mexiko” / öfversättning från engelska af P[aul] 
Hallström. - Stockholm : Bille, 1902. - 248 s. : ill. - (Billes ungdomsbibliotek ; 21) 
   Forts. på Old Shatterhand och Yuma-indianerna. 

May, Karl 
Old Shatterhand och apachindianerna : berättelse för pojkar / översättning och bearbetning av Gösta Högelin. - 
Stockholm : B.Wahlström , 1944. - 138 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 401)  

   2 .uppl. - 1948. - 138 s.  

May, Karl 
Kanada Bill / översättning av Birgit Halling. - Stockholm : J. Hasselgren, 1944. - 101 s. 
  

MAYNE, WILLIAM - England  F.1928 

Mayne, William 
Vilse / översättning av Mona Eriksson. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1986. - 154 s. 
   Orig:s titel: The Drift. 1985. 
  

MEADOWCROFT, ENID LAMONTE - USA 1898- 

Meadowcroft, Enid Lamonte 
Crazy Horse, krigshövdingen / översättning: Lennart Allen ; illustrationer: William Reusswig. - Stockholm : Lindblad,  
1971. - 159 s. : ill. - (Lindblads historiska ungdomsböcker ; 40) 
   Orig:s titel: The story of Crazy Horse. 
  

MED PRÄRIESKONARE... 

Med prärieskonare mot väster / översättning och bearbetning från engelskan av Ebbe Lieberath ; illustrationer av  
Nils Melander. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1935. - 127 s. : ill. - (Indianboken 1935) 
  Författaren lär vara William Henry Giles Kingston 1814-1880 och 
  originaltiteln "With axes and spades".

MEIGS, CORNELIA LYNDE - USA 1884-1973                     

Meigs,Cornelia                            
Dick Martins bragd : en berättelse om en tapper pojkes äventyr bland nybyggare och rödskinn / översättning av John O. Ericsson , illustrationer av D. Ljungdahl. - Stockholm : Åhlén & söner, 1936. - 224 s. : ill. - (Åhlén & söners ungdomsböcker) 
   Orig:s titel: The new Moon.  

Meigs, Cornelia 
Eldhjärta : berättelsen om farornas väg / översättning av John O. Ericsson. - Stockholm : O.Eklund, 1946. - 260 s. - (Eklunds äventyrsböcker) 
   Orig:s titel: As the Crow Flies.  

Meigs, Cornelia 
Grå örnen / översättning av Hilding Ek ; illustrationer av E. Boyd. - Stockholm : O.Eklund, 1955. - 123 s. : ill. - (Eklunds indianböcker. Lilla serien) 
   Orig:s titel: The Willow Whistle. 1931. 
  

MELANDER, Johan Magnus RICHARD - Sverige 1857-1922 

1.  HÅRDT BIDEVIND 

Melander, Richard         -  
"Hårdt bidevind" : en berättelse för pojkar / Med illustrationer af J.Hägg och Georg Stoopendaal. - Stockholm : Norstedt, 1890. - 200 s.
 

   2. uppl. - 1891. - 200  s. : ill. - (P.A.Norstedt & söners 
   ungdomsböcker ; 1) 
   3. uppl. - 1908.
   Ny utg. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1918. - 222 s. 
   Ny utg. - : en berättelse. - Stockhkolm : Bonnier, 1933. - 204 s. 

2.  I SITTING BULLS LAND 

Melander, Richard 
I Sitting Bulls land : skildringar från gränslifvet i amerikanska västern. - Stockholm : Norstedt, 1892. - 285 s. - (Norstedts ungdomsböcker ; 11)

Melander, Richard
Nybyggarna vid Missouri. - [2. omarb. uppl. av ”I Sitting Bulls land”]. - Stockholm : Ljus, 1913. - 258 s.  

Melander, Richard 
I Sitting Bulls land (Nybyggarne vid Missouri). - Ny utg. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1923. - 252 s.  

Melander, Richard 
I Sitting Bulls land : skildring från gränslivet i amerikanska västern / illustrerad av Federic Remington. - Stockholm : Bonnier, 1937. - 211 s. : ill. - (De odödliga ungdomsböckerna ; 6)  

   4/5 tus. - 1945.  

3.  NYBYGGET [Novell] 

Melander, Richard          -    -      
Nybygget : en berättelse från vildmarken / för Snöhvit af Richard Melander ; illustratör David Ljungdahl. - 12 s. 
 Ojibwas. Svarta Örnen. 
= Sid. 45-56 i:                              
   Fågel Blå : tomtefars sagor och berättelser. - Stockholm : Svensk Läraretidning, 1902. - 109 s. : ill.  

Melander, Richard 
Nybygget. - 12 s. 
= Sid. [3]-14 i: 
Melander, Richard                      
Nybygget och andra berättelser för pojkar. - Stockholm : Norstedt, 1904. - 158 s. - (Norstedts ungdomsböcker ; 86) 
   Ngt reviderad text: ”Svarta Falken” istället för  ”Svarta Örnen”. Inga
   illustrationer.

4.  EN VILDE [Novell] 

Melander, Richard 
En vilde. - 10 s. 
= Sid. 25-34 i: 
Melander, Richard 
Nybygget och andra berättelser för pojkar. - Stockholm : Norstedt, 1904. - 158 s. - (Norstedts ungdomsböcker ; 86)  

5.  EMIGRANTERNA [Novell] 

Melander, Richard 
Emigranterna. - 6 s. 
= Sid. 35-40 i: 
 Melander, Richard 
Nybygget och andra berättelser för pojkar. - Stockholm : Norstedt, 1904. - 158 s. - (Norstedts ungdomsböcker ; 86) 
  

MELLHED, JAN - Sverige F. 1921 

Mellhed, Jan 
Striden vid svarta grottan. - Uppsala : Lindblad, 1952. - 136 s.  

Mellhed, Jan                  
Fort Christinas spejare : berättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1953. -  131 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 718)
    Nya Sverige.
    
  
  

MERRIMAN, CHAD - Pseud. för Giff. Cheshire -  Västernförfattare

Merriman, Chad  
Prärien brinner / översättning av Anders Linder. - Stockholm : B.Wahlström, 1955. - 254 s. - (B.Wahlströms romanbibliotek. Grå serien ; 6) 
   Orig:s titel: Blood on the sun. 1952. 


MEYER, PHILIPP - USA

Meyer, Philipp                                
Sonen / Philipp Meyer ; översättning: Niclas Nilsson. - Norstedt, 2013. - 581 s.
  Orig:s titel: The son. 
  Eli McCullough föds 1836. När Eli är åtta år mördas hans mor och syster 
  av comancher, själv blir han bortförd tillsammans med sin bror. Hans 
  son Peter berättar i sin dagbok om hur han och fadern bygger upp en 
  dynasti. Långt senare börjar Elis barnbarn Jeanne Anne minnas hur 
  familjen kämpade för att skapa sitt oljeföretag.


  

MILAN, VICTOR - USA  f. 1954-

Milan, Victor 
På krigsstigen / översättning: Björn Lindgren. - Höganäs : Wiken/Bokorama, 1985. - 297 s. - (Wild west) 
   Orig:s titel: The War Party. 1984. 
  

MOBERG, GÖSTA - Sverige 1894-1975 

Moberg, Gösta 
Jagad av indianer. - Stockholm : Harrier, 1957. - 166 s. : ill. 
  

MODIN, UNO - Sverige F. 1905 - 1969

Modin, Uno                                      
Halta Björnens hämnd / illustrationer: B.O. Wennerberg. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1954. - 111 s. : ill. 
- (Indianboken 1954)  

   Ny utg. - Stockholm : B.Wahlström, 1959. - 138 s.  - (B.Wahlströms 
   ungdomsböcker ; 978)  

   2. uppl. i denna version. - 1975. - 160 s.  

Modin, Uno 
Kit och indianupproret. - Stockholm : B.Wahlström, 1956. - 133 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 812)  

   2. uppl. - 1972. - 158 s.  

Modin, Uno 
Kit i rödskinnens spår. - Stockholm : B.Wahlström, 1957. - 132 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 881)  

   2. uppl. - 1972. - 157 s. 
  

MOERI, LOUISE - USA f 1924-

Moeri, Louise 
Ensamma kvar / översättare: Gunvor V. Blomqvist. - Bromma : Opal, 1985. - 122 s. 
   Orig:s titel: Save Queen of Sheba. 1981. 
  

MOMADAY, N[avarre] SCOTT - USA F. 1934 
Kiowaindian. 

Momaday, N. Scott 
Hus byggt av gryning / översättning Gunnar Barklund. - Stockholm : Forum, 1975. - 218 s. 
   Orig:s titel: House made of dawn. 1966. 
  

MUNROE, KIRK - USA 1850-1930 

Munroe, Kirk                      
Donald Hester eller kriget mot indianhöfdingen Pontiac / öfversättning från engelska af J.Rogh. - Stockholm : Bille, 1896. - 240 s. : ill. 
   Orig:s titel: At war path with Pontiac ; or, the Totem of the bear ; a 
   tale of redcoat and redskin.1895.  
  

MUNSTERHJELM, ERIK - Finland 1905

Munsterhjelm, Erik 
Katra : [den store indianhövdingen]. - Norrköping : Sörlin, 1947. 
- 228 s. 
  

MURRAY, CHARLES AUGUST - USA 1806 – 1895.
 Om Murray se vidare [länk]

Murray, Ch. R. 
Prairieblomman bland indianerna : en berättelse från vestra delen af Nordamerika / af Ch.R. Murray ; öfversättning af Wilhelmina Stålberg ; med kolorerade planscher. - Stockholm : Lamm, 1867. - 184 s. : ill. 
    Originalet tyskt: Stein:Prärieblume unter den Indianern : eine 
    Erzählung aus dem Westen Nordamerika’s, von  Ch.A. Murray. Für 
    die Jugend bearbeitet 1854.   
     Ursprungligt original: Murray: The prairie-bird. 1844.  
     Om översättningen se även Litteraturbanken.Murray
, Charles                           
Präriefågeln : berättelse för ungdom / af Charles Murray. - Fri öfversättning och bearbetning ; [Illustrationer av Axel Sjöberg]. - Stockholm : Fröléen & comp, 1895. - 175 s.
   Trolig förlaga tysk: Der Prairievogel (1893). Inledningen antyder nästan att det kunde vara översatt från ett engelskt original, men hela boken är starkt kortad och bearbetad, varför översättning snarare bygger på Oscar Höckerts tyska version.

Murray, Charles 
Prairifågeln. - Ny utg. -  Stockholm : Ad.Johnson. - 1895. - 176 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 40)  
  Trolig förlaga tysk: Der Prairievogel (1893)

Murray, Ch. 
Prärieblomman / av Ch.A. Murray. - Ny utg. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 63 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 16)  

Murray, Ch. 
Präriefågeln : berättelse från vilda västern / översättning av A.Berg. - Ny utg. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 144 s.  
   Översättaren eg. Adil Bergström, se Litteraturbanken.

Murray, Charles                                    
Präriefågeln : indianberättelse / [översättning]. - Ny utg. - Stockholm : Ugglan, 1945. - 152 s. 
  

MÜLLER, KARL - Tyskland 1819-1889 

Müller, Karl 
Amerikanska jaktäfventyr : skildringar från prairierna i Nya verlden / bearbetade för ungdom efter Karl Müller ; med sex färglagda teckningar. - Stockholm : Löfving, 1858. - 128 s. : ill. 
   Orig:s titel: Die jungen Büffeljäger auf den Prairien  des fernen 
   Westens in Nordamerika : ein Naturgemälde zu Lust und Lehre für 
   die reifere Jugend gebildeter Stände. 1856.  
   Handling: En korsikansk överste utvandrar efter slaget vid 
   Waterloo med sina söner till Mississippidalen. Under skildringen
   av sönernas jakt på en vild buffel meddelas fakta om djur och 
   växter i Nordamerika.  Indianska inslag okänt.
    
  

MÜLLER, KARL  Se även FERRY, GABRIEL 
  

MÖLLHAUSEN, BALDUIN - Tyskland 1825-1905     

Möllhausen, Balduin 
Halfindianen : berättelse från Nordamerika / öfversättning af Sigfrid Nyberg. - Göteborg : Arwidsson, 1862. - 318 s. - (Riksdalerböcker för resor ; 26) 
   Orig:s titel: Der halbindianer. 1861. 
   Fortsättes av: ”Flyktingen”. ”Majordomon”. 

Ny utg:

Möllhausen, Balduin
Halfindianen : berättelse från nordamerikanska vestern : med illustrationer [af Emil Åberg]. -  Stockholm : Adolf Johnson, 1896. - 314 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 34)

Möllhausen, Balduin 
Flyktingen / öfversättnng af Sigrid Nyberg. - Göteborg : Arvidsson, 1863. - 472 s.  
   Orig:s titel: Der Flüchtling. 1862. 
   Fortsättning på: ”Halvindianen” Fortsättes av ”Majordomon”  

   Ny utg. - : berättelse från Mexiko / öfversättning. -  Stockholm : Ad. 
   Johnson, 1896. - 438 s. :  ill. - (Ungdomens bibliotek ; 35)  

Möllhausen, Balduin 
Mayordomon : berättelse / öfversättning af Sigfrid Nyberg. - Göteborg : Arvidsson, 1864. - 420 s. 
   Orig:s titel: Der Majordomo. 1863. 
   Fortsättning av ”Flyktingen”.  

Möllhausen, Balduin                   
Majordomon eller plantageförvaltaren : berättelse från Mexiko / öfversättning. - [Ny utg]. - Stockholm : Ad. Johnson, 1897. - 414 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 41) 
 Orig:s titel: Der Majordomo. 1863. 
   Fortsättning av ”Flyktingen”. 

Möllhausen, Balduin 
Mandanflickan / öfversättnng S[igfrid] Nyberg. - Gefle : Ewerlöf, 1871. - 608 s. 
   Orig:s titel: Die Mandanen-waise. 1865.  

   D 1. 
   D 2. 

Möllhausen, Balduin
Palmblad och snöflockar : smärre berättelser / af Balduin Möllhausen ; öfversättning af Sigfrid Nyberg. -  Gefle : Ewerlöf, 1871  243 s.
   Noveller. Åtminstone de tyska utgåvorna innehåller t ex Die Tochter des Häuptlings. 

Möllhausen, Balduin 
Färjkarlen vid Kanadian : roman i tre afdelningar. - Köpenhamn : Aller, 1887. - [421] s. - (Illustrerad Familjjournals bibliotek) 
   Orig:s titel: Der Fährmann am Canadian. 1890
?
   Gratis veckotidskrift (häfte, bok) till Illustrerad  Familjejournal.  

   Bd. 7. - 19 s.   [= Sid. 393-412] 
   Bd. 8. - 402 s. [= Sid. 1-402]  

Möllhausen, Balduin           
Den förvildade eller ett äfventyr vid Nebraskafloden : berättelse från de nordamerikanska prärierna / öfversättning af J. Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1901. - 216 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 65) 
   Orig:s titel: Das Fegefeuer in Frappys Wigwam. 1901. 
   Även utgiven under titeln: ”Karavanvadstället”  

Möllhausen, Balduin                        
Karavanvadstället : prärieberättelse / [översättning]. - Ny utg. - Stockholm : Ugglan, 1945. - 150 s. 
 Orig:s titel: Das Fegefeuer in Frappys Wigwam. 1901. 
 Även utgiven under titeln:"Den förvildade..."