Indianboken A 
AGGER, JENS PEDER - Danmark  

Agger
, Jens Peder  
Buffalo Bill / illustrationer by Jean Geraud ; svensk text: Harry Kullman. - Stockholm : Carlsen/if, 1973.  - 60 s. : ill. - (If-klassiker ; 6)  
   Orig:s titel: Buffalo Bill - le roi des éclaireurs. 

Agger, Jens Peder              
Sitting Bull / illustrationer by Jean Marcellin and Robert Viby ;  svensk text: Åke Holmberg.
- Stockholm : Carlsen/if, 1973. - 61 s. : ill. - (If-klassiker ; 5)  
   Orig:s titel: Sitting Bull - le grand chef sioux. 

   2. uppl. - 1976.  
       

AIMARD, GUSTAVE - Frankrike             

Pseudonym för Oliver Gloux eller Oliver Gloux Aimard. - Frankrike 1818-1883.    Eng Wiki   Fr Wiki

Man kan minnas att mycket av Sydvästra USA i realiteten var Mexico
före 1848. I Aimards värld är gränserna flytande.

 
Ett antal titlar av Aimard i engelsk eller fransk fulltext hos Archive.org
(Se också enskilda titlar nedan)


Aimard, Gustave  
Trappers i Arkansas : romantiska skildringar från Nord-Amerikas prairier / Öfversättning. - Stockholm : Svanström, 1862. - 231 s.
  Orig:s titel: Les Trappeurs de l'Arkansas. 1858. 

Senare med titeln:

Aimard
, Gustave  
Äfventyr i vildmarken eller Trappers i Arkansas. - Stockholm : Ad. Johnson, 1886. - 208 s. -  (Ungdomens bibliotek ; 1)  
   Orig:s titel: Les Trappeurs de l'Arkansas. 1858.    

   Samma utgåva: - : romantiska skildringar från gräsöknarne  i Nord-
   Amerika /  öfversättning. - Stockholm : Bokförlagsbyrån. - 208 s. : ill.
   Första boken om Trohjerta.
    Ung spanjor som förskjutits av sin far blir jägare i Arkansas.
    Han kommer att kallas Trohjerta (Coeur Loyal) och kommer att leva 
    tillsammans med modern bland indianerna. Efter 20 år möter han sin 
    far, som nu är general.
    [Digital engelsk fulltextversion här! Translation of: Les trappeurs de 
    l'Arkansas. - Published also under title: The loyal heart. - Sequel: 
    "The  border rifles,  the "Freebooters," and the "White Scalper"]

Aimard, Gustave  
Det stora fribytarbandet eller tigerjägaren : berättelse från indiska öknen / från tyskan af Adolf von Baumgarten. - Stockholm : Huldberg, 1863. -
 341 s.  
   Orig: troligen: Cat gén. 
   Fortsättes av: Tigerdödaren. 

Aimard, Gustave  
De fredlöse i Missouri/ öfversättning af H.O.P. [Harald Oscar Prytz]. - Härnösand : Johansson, 1875. - 444 s.  
  Orig:s titel: Les outlaws du Missouri. 1868?

  Ny utg. - Malmö : Polheimer, 1895.  
  Ny utg. / öfversättning. - Stockholm : Beijer, 1897. - 303 s. 

Aimard, Gustave
Mexikanska nätter : roman / Öfversättning af M:a Langlet. - Stockholm : Skoglund. - 1878. - 391 s.

   Ny utg. - Stockholm : Beijer, 1897. - 374 s. 

Aimard, Gustave  
Äfventyr i Canada. - Stockholm : Skoglund, 1879

   D. 1. - 210 s.     D. 2. - 232 s.  

Aimard, Gustave
Äfventyr i Canada : från krigen i Amerika mellan fransmän och engelsmän. - [Ny utg.]. - Stockholm: Skoglund.   
 1. - Skansens Duquesne.  210 s. -- 1897.  
 2. - Orm i kvinnohamn. -  232 s. -1897.

   Ny utg. - Stockholm : Beijer.
     1. - 285 s. - 1898.
     2. - 315 s. - 1898.  

                                                                   

Aimard, Gustave
Friskyttarne / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 
1887. - 381 s. - (Ungdomens bibliotek ; 3)  

   Orig:s titel: Les francs-tireurs. 1861.  
   Fortsättning på Skogsströfvarne. Fortsättes av: Trohjerta. 

   Samma utgåva: Stockholm : Bokförlagsbyrån. 
   För handlingen se "Skjogsströfvarne" nedan.

                                

                                                                          

Aimard, Gustave
Skogsströfvarne / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 
1887. - 296 s. - (Ungdomens bibliotek ; 2)
   Orig:s titel: Les rodeurs de frontieres.186
   Fortsättes av: Friskyttarne. Trohjerta.  Jfr Roth: Örnhuvud.

  
                                                                   
   Andra genomsedda upplagan / Översättning av J.Granlund. -  
   Stockholm : Bokförlagsbyrån, 1922.  - 296 s. - (Ungdomens bibliotek ; 
   2)
   Händelserna utspelas 1812 och 1829. Till personerna, bl a invecklade
   i Texas frihetsstrider hör en amerikanska slavhandlare, en kana-
   densisk jägare, en f d negerslav och Trohjerta, en spanjor upp-
   fostrad hos indianer och han förekommer i flera andra böcker av 
   Aimard. (Tidigast i "Äfventyr i vildmarken" = "Trappers i Arkansas)
   Jfr Roth: Örnhuvud.

   

Aimard, Gustave  
Vildmarkens lejon / öfversättning af G-g. - Stockholm : Ad. Johnson, 1888. - 141 s. - (Ungdomens bibliotek ; 5)  
   Orig:s titel: Bl a: Le lion de desert.1864. 

                                                               

   2. omarbetade uppl. - ...och andra berättelser / översättning från  
   franskan. - Stockholm : Ad. Johnson & C:is,1921. -166 s.  
   [Berättelsen "Vildmarkens lejon" s.= s.7-85]. 

Aimard, Gustave                                       
Trohjerta eller ödemarkens son / öfversättning från 10:e franska originalupplagan af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1889. - 363 s. - (Ungdomens bibliotek ; 14)  
   Orig:s titel: Le Coeur-loyal. 1861.  
   Fortsättning på: Friskyttarne, i sin tur forts. på: Skogsströfvarne. 
   Handlingen slutar 1836. Samma personer som i "Friskyttarne".
   Trohjerta uppträder som indianhövding.

Aimard, Gustave                                    
Stenhjerta / öfversättning från 6:te upplagan af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1891. - 283 s. - (Ungdomens bibliotek ; 19)  
   Orig: [del av]: Le coeur de pierre.1864.  
   Fortsättes av: Tigerkatten. 
   Handling: Mexico 1858. Stenhjerta uppträder dels som en fruktad
   bijägare i vildmarken och uppges då vara son till den ännu mera 
   fruktade banditen Tigerkatten, dels som haciendaägaren Fernando
   Carril av okänt ursprung och umgås som sådan med Mexikos
   högre societet. Då han förälskar sig i Hermosa som han räddar från
   en säker död avslöjas hans dubbelliv. En upplösning utlovas i 
   Tigerkatten (nedan).
 

Aimard, Gustave                                        
Tigerkatten / öfversättning från 6:te franska upplagan af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1892 - 246 s. - (Ungdomens bibliotek ; 20)  
   Orig: [del av]: Le coeur de pierre.1864.  
   Fortsättning på Stenhjärta.  
   Handling: Forts från Stenhjerta. Tigerkatten leder indianernas
   anfall mot de vita. Hermosa tas till fånga men befrias av 
   Fernando (Stenhjerta). Hermosas amma blilr den som avslöjar
   Fernandos identitet: han är hennes son, av misstag bortrövad
   som dibarn i stället för Hermosas bror. Tigerkatten, som visar
   sig var Hermosas farbror, lyckas inte iscensätta sina ondskefulla
   ränker. Han sticks ner av broderns tjänare.

Aimard, Gustave  
Indianhöfdingen / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1893. - 264 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 27)  
   Orig:s titel: trol.: Curumilla.1860. [del av, forts i: Savannernas
   drottning"]  
   [I eng. övers.: The indian chief, the story of a revolution].
   Handlingen: Mexiko 1805-1821. Indianstammen Röda bufflarna
   har behandlats illa av haciendaägaren don Annibal, och hövdingen
   Springande Vattnet ruvar på hämnd. I haciendan samlas mexikanska
   frihetskämpar som får hjälp av två kanadensiska skogsströvare
   i sitt försök att störta den spanska regeringen. Berättelsen slutar
   abrupt och fortsätts i Savannernas drottning. (Nedan)


Aimard, Gustave            
Savannernas drottning / öfversättnng af J. Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson,1893. - 296 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 28)
  Originalets titel trol.: Curumilla (1860), i engelsk översättning: The 
  Indian chief. The story of a revolution. Se ovan.

  Handlingen: Forts från Indianhövdingen. Don Annibals hustru får
  vansinnesutbrott och upplevs då som en ond ande av indianerna
  som kallar henne Savannernas drottning. Genom förräderi av 
  haciendans förvaltare, i själva verket indianhövdingens son, blir
  Emilia och hennes dotter Diana tillfångatagna av Röda bufflarna.
  Hon dödas vid fritagningen men dottern räddas tack vare insatser
  från två unga kanadensare. Dessa bidrar också med sin oräddhet
  och sitt kunskapande till mexikanarna slutliga seger över span-
  jorerna.

Aimard, Gustave  
Svarta korpen eller Nybyggarne vid indiangränsen / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1894. - 216 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ;  30)  
   Orig: sannolikt: L'oiseau noir : histoire americaine.1893. 
   Handlingen: Svarta Korpen är en indianhövding som räddats till
   livet av den 12-åriga Lucy, dotter till överste Curtis och som därför 
   bistår familjen Curtis när deras nybygge i Louisiana 1858 utsätts för
   överfall av squatters och präriepirater. Lucy och hennes tre yngre
   syskon visar prov på mod och gott omdöme i farans stund, medan
   Lucys gudfar från New Orleans står sig slätt inför vildmarkslivets
   prövningar.
 

Aimard, Gustave            
Röda bufflarne / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1898. - 261 s. - (Ungdomens bibliotek ; 53)  
   Orig: sannolikt: Sacramenta. 1866. 
   Handlingen: Mexiko 1860. Politiska oroligheter gör att en rik spanjor
   försöker ta sig ut ur landet med sina båda döttrar, av vilka den
   äldsta, Sacramenta, är särskilt modig. De får hjälp av en fransk
   jägare och några kanadensare. Angrips av stråtrövare och andra
   banditer och räddas i sista stund av indianer som kallar sig Röda
   bufflarna.

Aimard, Gustave                                                             
Tigerdödaren / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1899. - 349 s. -  (Ungdomens bibliotek ; 55)  
   Orig:s titel: [sannolikt] La grande filibuste.1860.  
   [I eng. övers.: The tigerslayer : a tale of the indian desert. 
   Forts på: Det stora fribytarebandet eller tigerjägaren. 1863. 
   Även utgiven som "Svarta Älgen" 1917, se nedan.
   Handlingen: Tigerdödaren som är dödförklarad efter ett anfall
   i Klippiga bergen, ansluter sig till Spårfinnaren, en fransk jägare.
   Deras gemensamme fiende, en general, planerar att ta sin unga
   myndling Anita till hustru för att komma åt hennes förmögenhet.
   Generalen tas till fånga, Tigerdödaren gifter sig med och Anita
   och Spårfinnaren återvänder till sina guldfält i Kalifornien.

                                                              

   Ny utg. - : äventyrsberättelse för ungdom / bearbetning från franskan 
   av A.Berg ; Med 4 teckningar. - Stockholm : Holmquist, 1921. - 164 s. 
   : ill. - (Illustrerade äventyrsböcker)
   - Engelspråkig utgåva i digital fulltext.

Aimard, Gustave  
Det stora indianupproret / från franskan av J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1913. - 308 s. - (Ungdomens bibliotek ; 120) 

Aimard, Gustavenbsp;        
Svarta älgen / af Gustave Aimard ; översättning. - Stockholm : Bokförlagsaktiebolaget Svea, 1917. - 340 s.
   Samma original som "Tigerdödaren" se ovan.

Aimard, Gustave                                         
Bland indianer och trappers : äventyrsberättelse för ungdom / bearbetning från franskan av E.G.. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 138 s. 

Aimard, Gustave                                          
På jakt efter prärierövare : äventyrsberättelse för ungdom / bearbetning från franskan av E.G.. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 128 s. 

Aimard, Gustave  
Mestisens hämnd : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1920. - 192 s. 

Aimard, Gustave  
Vita bufflarna : äventyrsberättelse för ungdom / från franskan av S-n. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 46 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 140)                
ALEXIE, SHERMAN
 
 f. 1966  - USA Indiansk författare (Spokane/Coeur d'Alene)

Alexie, Sherman                                        
Rödskinn / Översättning Cecilia Franklin. -  Stockholm : Ordfront. - 2004. - 288 s. 


                                                 
Alexie, Sherman                                                 
Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian / Översättning: Ingela Jernberg ; Illustrationer: Ellen Forney. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - 237 s. : ill.
   Orig:s titel: The absolutely true diary of a of a part-time indian. 
 

ALLEN, HERVEY - USA 1889-1949          

Allen, Hervey                                                                 
Fortet i skogen / till svenska av Einar Malm. - Stockholm : Norstedt, 1944. - 396 s.  
   Orig:s titel: The forest and the fort. 1943. 

Allen, Hervey  
Värdshuset i vildmarken / översättning av Einar Malm. - Stockholm : Norstedt, 1945. - 387 s.  
   Orig:s titel: Bedford village. 1944.  


 

ANDERS, [Ernst] LUDVIG [Theodor] = Western, L A - Tyskland 1845-1904

Anders, Ludvig  
I vilda västern : äfventyr upplefvade i indianernas land. - [Illustrerad av Emil Åberg]. - Stockholm : Ad. Johnson, 1895. - 169 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 38)
    Orig:s titel: Erlebnisse im Lande der Indianer. 1894.

   Äv utg som : - Stockholm : Fröléen & comp, 1895. - 176 s. : ill. - 
   (Fröléen &  comps ungdomsbibliotek ; 3)
   Innehåller: På farliga stigar. På krigsstråten. 
   Handlingen: Två pälsjägare, den gamle Jonas och den unge Cole,
   hjälper en svartfotshövding att ta hämnd på kråkindianer i 
   Montana och träffar därvid en tysk expedition på väg till guldfälten.
   -  Två jägare, den gamle Rolf och den unge Thomas, lämnar 
   St. Paul tillsammans med en engelsk lord och hans betjänt för att
   vägleda dem på en präriefärd västerut. Sällskapet blir invecklat i 
   striden mellan två indianstammar. Thomas räddar chippeway-
   hövdingens dotter och siouxindianerna besegras. Fortsättning om
   den engelske lorden utlovas.

Anders, Ludvig  
Vilda västern : berättelser från indianernas land / öfversättning af E.G.. - Stockholm : Svithiod, 1900. - 130 s. - (Vilda vestern)  
    Innehåller: På farliga stigar. På krigsstigen. 
  Orig:s titel: Wild West : Erlebnisse im Lande der Indianer. 1894.

   2. uppl. - Stockholm : Chelius, 1926. - 126. - (Vilda västern ; 8)  
   Samma original som ovan (förkortat?), men sambunden m.: Richter: 
   Skinnstrumpans död. 
   
Anders, Ludvig 
Prärijägarna : Skildring från striderna mellan Nordamerika och Mexiko / Öfversättning af E.G. - Stockholm : Svithiod. - 1900. - 119 s. - (Vilda västern ; 3)
  Orig:s titel: Der Prairiejäger (Wild west) 1894.

   Ny utg. - Stockholm : chelius, 1926. - 110 s. - (Vilda västern ; 3)

Anders, Ludvig  
Indianhöfdingens hofmålare / översättning af E.S. - Stockholm : Svithiod, 1901. - 110 s. - (Vilda vestern) 
  Orig:s titel: Der Hofmaler des Indianerhäuptlings. 1894.

   2. uppl. - 1902.  

Anders, Ludvig  
Prärifuxen / öfversättning ; med teckningar af Emil Åberg. - Stockholm : Svithiod, 1904. - 93 s. : ill. 
  Orig:s titel: Der Prairiefuchs. 1893.

Western, L.A.   [Western, Ludwig Anders]
Förföljda af indianer : ur lifvet på prärien / öfversättning af E.G. - Stockholm : Svithiod, 1900. - 104 s. - (Vilda vestern) 
  Orig:s titel: Von Indianern vervolgt. 1894.

   Ny utg. - Förföljda av indianer : ur livet på prärien. - Stockholm : Chelius, 1926. - 96 s. - (Vilda västern ; 1) 
      Sammanbunden med Graepp:Texas rosANDERSON, IAN
- Australien

Anderson, Ian  
Korpral Cavannagh / översättning: Hanz F.Lindström. - Höganäs : Wiken/Bokorama, 1986. - 276 s. - (Wild west)  
   Orig:s titel: Corporal Cavannagh. 1983.  
 

ANDREWS, LYNN - USA    

Andrews, Lynn  
Medicinkvinnan / till svenska av Elisabeth Olin. - Stockholm : Awe/Geber, 1987. - 237 s.  
   Orig:s titel: Medicine woman. 1981.  
   Fortsättes av: Den sjunde månens flykt. Jaguarkvinnan.  

Andrews, Lynn  
Den sjunde månens flykt : läran om sköldarna / till svenska av Elisabeth Olin. - Stockholm : Awe/Geber, 1988. - 255 s.  
   Orig:s titel: Flight of the seventh moon. 1984. 

Andrews, Lynn  
Jaguarkvinnan / till svenska av Elisabeth Olin. - Stockholm : Awe/Geber, 1990. - 242 s.  
   Orig:s titel: Jaguar women. 1985.  


 

ANGERED-STRANDBERG, HILMA - Sverige 1855-1927.                                                                                        

Angered-Strandberg, Hilma  
Stenbelätet på Wisahickon
: en amerikansk legend. - 14 s. 
 = sid. 139-152 i:  
Angered-Strandberg, Hilma
Från det nya - och gamla landet
: noveller. - Stockholm : Gernandt, 1899 . - 276 s.  
 Novellen tänks alltså utspelas i den svenska kolonin ”Nya Sverige” vid Delaware. Wisahickon är en flod som rinner strax utanför Philadelphia. Röda Örnen och hans son Bidande Hjorten konfronteras med de första vita kolonisterna, som också sinsemellan för en kamp. (Svenskar och Holländare). Röda Örnen faller för de vitas eldvapen och Bidande Hjorten inser att indianernas tid i landet är räknad. Ända vill han göra ett försök att återerövra det. Ett symboliskt slut återstår och Bidande Hjorten förvandlas till ett stenbeläte, ett stenansikte vid Wisahickon.
                                                
ARFWEDSON, CARL DAVID - Sverige 1806-1881  
                                                 

Arfwedson, Carl David  
Pocahontas. - 34 s.  = Sid. 127-160 i:  [Arfwedson, Carl David]  

Scener i Nordamerika : ur en svensk resandes minnesbok. - Stockholm : Hierta, 1836. - 256 s. 

Arfwedson, Carl David  
Indianen
. - 16 s.  
= Sid. 211-226 i: SCENER..., 1836. 

Arfwedson
, Carl David 
Några scener hos indianerne i Norra Amerika : 1. Ke-o-kuck.
2. Ketche-Waun-Doug-Enink. 3. Me-Ta-E. - 34 s.
= Sid. [69]-102 i:
[Arfwedson, Carl David] 
Minnen
 från Europa och Amerika / Af författaren till "Förenta staterna och Canada' m fl. -
 Stockholm : Hjerta, 1837. - 255 s. : Karta över Nya Sverige efter s. 255.
   De tre berättelserna från Sauk & Fox, Ottawa samt Dakota, efter
    James Halls (1793-1868) Legends of the west. 1832.
    Ett avsnitt i kapitel Skandinaverne i Amerika och Schweiz behandlar
    shawneeledaren Tecumseh. Sid 182-190.